ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Неповторні риси книг: серія нарисів

Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України розпочинає серію нарисів «Неповторні риси книг», у яких ми маємо намір знайомити користувачів, відвідувачів сайту Бібліотеки з результатами бібліографічних, книгознавчих пошуків стосовно написів на книгах, виконаних їх авторами та колишніми власниками. Книга з дарчим або власницьким написом завжди унікальна, а надто, коли автограф здійснений знаним діячем науки і культури. Інформація, що міститься у написах та помітках на титульному аркуші книги або на берегах сторінок, нерідко дає новий імпульс для історичних, джерелознавчих, біографічних досліджень.

Видання з дарчими написами Петра Курiнного у фонді НІБУ

На відзначення 130-річчя від дня народження визначного українського науковця представляємо нарис про видання з дарчими написами

Петра Петровича Курінного

«Еталон професійної якості науковця»
Пам'яті Сергія Івановича Білоконя присвячуємо нарис «Еталон професійної якості науковця» (в рамках проєкту «Неповторні риси книг»). В нарисі з вдячністю згадуємо допомогу Сергія Івановича в упорядкуванні каталогу НІБУ «Видання з автографами українських діячів науки і культури» та його книжкові дарунки Бібліотеці.
«Василь Кричевський та родина Щербаківських: споріднені думками»

На відзначення 145-ї річниці від дня народження Данила Михайловича Щербаківського і напередодні 150-річного ювілею Василя Григоровича Кричевського в рамках проєкту «Неповторні риси книг» представляємо нарис «Василь Кричевський та родина Щербаківських: споріднені думками».

В центрі розповіді - раритетне видання «Українське мистецтво» (2 томи - 1913-го і 1926-го років видання). На матеріалах спогадів В. М. Щербаківського та Є. М. Кричевської висвітлені деякі аспекти створення та художнього оформлення цього видання.

Рідкісні видання мистецтвознавчих праць Миколи Омеляновича Макаренка

На відзначення ювілею Миколи Омеляновича Макаренка (1877-1938) у рамках проєкту «Неповторні риси книг» представляємо нарис, присвячений мистецтвознавчій спадщині вченого, а саме – його неперевершеним працям про пам'ятки давньоруського зодчества та про фрескові розписи церков. Презентуємо також два раритети з фонду НІБ України, що їх Микола Макаренко свого часу отримав у дар та придбав для свого книжкового зібрання.

«Матеріал оживає лише на кінчику пера дослідника»

Нарис присвячений Міжнародному Дню жінки в науці та 130-річному ювілею дослідниці українського народного мистецтва Євгенії Юріївни Спаської (1892–1980).

М’яка сила етнічної стійкості: Осип Бодянський та Ян Смолер

Нарис присвячений 175- річчю з дати видання відомої праці польського славіста Лаврентія Суровецького. У нарисі розглядається екземпляр книги з написом О. М. Бодянського на адресу діяча серболужицького Відродження Я. А. Смолера.

Місто майстрів: розквіт київської фотографії на початку 20-го століття

У січні 2021 року минає 110 років від часу проведення у Києві Міжнародного салону художнього світлопису; одночасно вийшов друком каталог виставки, що демонструвалася в рамках Салону; організатор Салону 1911 року – Київське товариство фотографів-аматорів «Даґер» – присвятило цей форум 10-річчю з дати заснування Товариства (30 листопада 1901 року).

Професор Іван Васильович Шаровольський у спогадах учнів та учениць

Представляємо нарис про українського мовознавця, історика літератури, фахівця з германської і романської філології професора Івана Васильовича Шаровольського. Нарис побудований на спогадах та згадках про вченого.

«Тi, що шукають премудрість, – знайдуть»* : Сергiй Бугославський та його науковi досягнення

На вiдзначення Дня слов'янської писемностi i культури пропонуємо завершальний нарис у пiдсерїї «Володимир Перетц i його учнi».

Нарис присвячений постатi Сергiя Бугославського та його дивовижним науковим досягненням у роки молодостi.

"На вiтрилах знань"* (першi видання праць Миколи Ґудзія та їх дарування)

Продовжуємо знайомити iз раритетними екземплярами видань учнiв  В. М. Перетца. 3 травня – день народження одного з найбiльш вiдомих учнiв професора – Миколи Калениковича Ґудзія (1887–1965).

Пропонуємо нарис про студентськi публiкації Миколи Ґудзія у журналах та його iнскрипти на окремих вiдбитках з них.

Степан Чебан / Штефан Чобану: iсторична унiкальнiсть долi вченого

На продовження теми «Володимир Перетц i його учні» пропонуємо вашiй увазi нарис, у якому зроблено спробу коротко окреслити важливi вiхи життя одного з учасникiв київського Семiнарiю – Степана Чебана.

Книги з автографами учнів Володимира Миколайовича Перетца

Поповнення серії нарисів «Неповторні риси книг» науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України до 150-річчя від дня народження унікальної особистості: вченого-філолога, літературознавця, текстолога, дослідника і видавця численних пам’яток давньої й середньовічної української літератури Володимира Миколайовича Перетца (19 (31) січня 1870, Петербург – 24 вересня 1935, Саратов).

Батьки, які синів навчили… (з приводу ювілеїв Юхима Сіцінського та Володимира Січинського)

Поповнення серії нарисів «Неповторні риси книг» науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України До 160-річного ювілею Юхима Йосиповича Сіцінського та 125-річчя від дня народження його сина – Володимира Юхимовича Січинського.

Біографії високодостойних представників українського роду Сіцінських-Січинських дозволяють, як нам видається, перефразувати в позитивному ключі знаменитий рядок з «Енеїди» Івана Котляревського («Батьки, які синів не вчили…», через що опинилися в пеклі).

Нові знахідки раритетів з особової бібліотеки професора Є. К. Тимченка

8 листопада 2019 року виповнюється 153 роки від дня народження видатного мовознавця Євгена Костянтиновича Тимченка, і ми продовжуємо знайомити вас із книжковими раритетами, пов’язаними з його іменем. Пропонуємо вашій увазі нарис «Нові знахідки раритетів з особової бібліотеки професора Є. К. Тимченка» .

У фонді Національної історичної бібліотеки України виявлено ще один екземпляр праці Євгена Костянтиновича з його інскриптом, адресованим Б. М. Ляпунову (Тимченко, Євген Костянтинович. Льокатив в українській мові : (з української складні) / Є. Тимченко ; Українська академія наук, Історично-філологічний відділ. – Київ : Друк. Укр. акад. наук, 1928. – 71 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу ; № 18).

Золотий фонд інтелекту народу

Долучаючись до відзначення 100-річного ювілею Української академії наук, ми підготували нарис про академічні видання, що вийшли друком у 1928 році. Унікальні екземпляри, які ми розглянемо, були подаровані авторами праць своїм колегам-науковцям. Влучний вираз дослідниці перших років діяльності УАН Лесі Матвєєвої: «Золотий фонд інтелекту народу» * - дав назву нашому нарису. До розповідей про книги та інскрипти додані ілюстрації.

До уваги читачів – добірка серійних видань УАН-ВУАН. Екземпляри, що розглядаються, об’єднує наявність на їхніх титульних аркушах унікальних дарчих написів.

Видання з книгозбірні Федора Олександровича Колодія у фонді Національної історичної бібліотеки України

У нарисі: «Видання з книгозбірні Федора Олександровича Колодія у фонді Національної історичної бібліотеки України» – презентуємо чотири видання з родинної бібліотеки Федора Олександровича Колодія, які зберігаються у фонді Науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань НІБУ.

Про яскраву діяльність Ф. О. Колодія як фахового військового опубліковано чимало джерел і повідомлень, особливо до 100-річчя Української революції 1917-1921 років. Бібліофільські, нумізматичні та історичні зацікавлення цього непересічного діяча поки що обійдені увагою дослідників.

Київ – мій учитель

До 300-річчя від дня народження видатного філософа, проповідника, письменника, ректора Києво-Могилянської академії Георгія Кониського (1717–1795) пропонуємо вашій увазі нарис «Київ - мій учитель». У нарисі презентуємо три видання з особистої книгозбірні Георгія Кониського з його власницькими написами.

Рідкісний примірник праці Є. К. Тимченка “Акузатив в українській мові” у фонді НІБУ

Нарис присвячений визначному українському мовознавцю Євгену Костянтиновичу Тимченку (1866–1948) з нагоди його 150-річного ювілею.

Напередодні Міжнародного дня рідної мови Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України [надалі — НДВ СЦРВ НІБУ] долучається до відзначення ювілею Є. К. Тимченка, адже має у своєму фонді низку раритетних видань, пов’язаних з його іменем.

Власницький напис Костянтина Паффенгольца на примірнику книги Михайла Грушевського

Презентація першого нарису: «Власницький напис Костянтина Паффенгольца на примірнику книги Михайла Грушевського» відбулася 3 серпня 2016 року і була присвячена 150-річному ювілею видатного українського історика Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934).

На початку 20-го століття з метою популяризації українського питання в російському суспільстві М. С. Грушевський шукав можливості для публікації своїх праць у Російській імперії. Весною 1903 року в Парижі Михайло Сергійович читав лекції з української історії російською мовою. Саме ці лекції склали основу виданої у Санкт-Петербурзі 1904 року книги «Очерк истории украинского народа».