ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Неповторні риси книг: серія нарисів»

Шановні користувачі!

Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України розпочинає серію нарисів «Неповторні риси книг», у яких ми маємо намір знайомити користувачів, відвідувачів сайту Бібліотеки з результатами бібліографічних, книгознавчих пошуків стосовно написів на книгах, виконаних їх авторами та колишніми власниками. Книга з дарчим або власницьким написом завжди унікальна, а надто, коли автограф здійснений знаним діячем науки і культури. Інформація, що міститься у написах та помітках на титульному аркуші книги або на берегах сторінок, нерідко дає новий імпульс для історичних, джерелознавчих, біографічних досліджень.

«Матеріал оживає лише на кінчику пера дослідника»

Новий нарис у рамках проєкту «Неповторні риси книг» присвячений Міжнародному Дню жінки в науці та 130-річному ювілею дослідниці українського народного мистецтва Євгенії Юріївни Спаської (1892 – 1980)

М’яка сила етнічної стійкості: Осип Бодянський та Ян Смолер

Новий нарис у рамках проєкту «Неповторні риси книг» присвячений 175- річчю з дати видання відомої праці польського славіста Лаврентія Суровецького. В нарисі розглядається екземпляр книги з написом О. М. Бодянського на адресу діяча серболужицького Відродження Я. А. Смолера.

Місто майстрів: розквіт київської фотографії на початку 20-го століття
У січні 2021 року минає 110 років від часу проведення в Києві Міжнародного салону художнього світлопису; одночасно вийшов друком каталог виставки, що демонструвалася в рамках Салону; організатор Салону 1911 року – Київське товариство фотографів-аматорів «Даґер» – присвятило цей форум 10-річчю з дати заснування Товариства (30 листопада 1901 року).
Професор Іван Васильович Шаровольський у спогадах учнів та учениць
У рамках проєкту «Неповторні риси книг» представляємо шановним читачам новий нарис про українського мовознавця, історика літератури, фахівця з германської і романської філології професора Івана Васильовича Шаровольського. Нарис побудований на спогадах та згадках про вченого.

«Тi, що шукають премудрість, - знайдуть»* : Сергiй Бугославський та його науковi досягнення

Шановнi читачi! На вiдзначення Дня слов'янської писемностi i культури пропонуємо вашiй увазi завершальний нарис у пiдсерїї «Володимир Перетц i його учнi» проєкту «Неповторнi риси книг».

Нарис присвячений постатi Сергiя Бугославського та його дивовижним науковим досягненням у роки молодостi.

"На вiтрилах знань"* (першi видання праць Миколи Ґудзія та їх дарування)

Шановнi читачi! Продовжуємо знайомити вас iз раритетними екземплярами видань учнiв  В. М. Перетца. 3 травня - день  народження одного з найбiльш вiдомих учнiв професора - Миколи Калениковича Ґудзія (1887-1965).

У рамках проєкту "Неповторнi риси книг" пропонуємо вашiй увазi нарис про студентськi публiкації Миколи Ґудзія у журналах та його iнскрипти на окремих вiдбитках з них.

Степан Чебан / Штефан Чобану: iсторична унiкальнiсть долi вченого

Шановнi читачi, в рамках проєкту «Неповторнi риси книг» i на продовження теми «Володимир Перетц i його учні» пропонуємо вашiй увазi нарис, в якому зроблено спробу коротко окреслити важливi вiхи життя одного з учасникiв київського Семiнарiю - Степана Чебана.
Книги з автографами учнів Володимира Миколайовича Перетца

Поповнення серії нарисів «Неповторні риси книг» науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України до 150-річчя від дня народження унікальної особистості: вченого-філолога, літературознавця, текстолога, дослідника і видавця численних пам’яток давньої й середньовічної української літератури Володимира Миколайовича Перетца (19 (31) січня 1870, Петербург — 24 вересня 1935, Саратов).

Батьки, які синів навчили… (з приводу ювілеїв Юхима Сіцінського та Володимира Січинського)

Поповнення серії нарисів «Неповторні риси книг» науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України До 160-річного ювілею Юхима Йосиповича Сіцінського та 125-річчя від дня народження його сина – Володимира Юхимовича Січинського.

Біографії високодостойних представників українського роду Сіцінських-Січинських дозволяють, як нам видається, перефразувати в позитивному ключі знаменитий рядок з «Енеїди» Івана Котляревського («Батьки, які синів не вчили…», через що опинилися в пеклі).

Нові знахідки раритетів з особової бібліотеки професора Є. К. Тимченка

8 листопада 2019 року виповнюється 153 роки від дня народження видатного мовознавця Євгена Костянтиновича Тимченка, і ми продовжуємо знайомити вас із книжковими раритетами, пов’язаними з його іменем. Пропонуємо вашій увазі нарис «Нові знахідки раритетів з особової бібліотеки професора Є. К. Тимченка» .

У фонді Національної історичної бібліотеки України (надалі – НІБУ) виявлено ще один екземпляр праці Євгена Костянтиновича з його інскриптом, адресованим Б. М. Ляпунову (Тимченко, Євген Костянтинович. Льокатив в українській мові : (з української складні) / Є. Тимченко ; Українська академія наук, Історично-філологічний відділ. – Київ : Друк. Укр. акад. наук, 1928. – 71 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу ; № 18).

Золотий фонд інтелекту народу

Долучаючись до відзначення 100-річного ювілею Української академії наук, ми підготували нарис про академічні видання, що вийшли друком у 1928 році. Унікальні екземпляри, які ми розглянемо, були подаровані авторами праць своїм колегам-науковцям. Влучний вираз дослідниці перших років діяльності УАН Лесі Матвєєвої: «Золотий фонд інтелекту народу» * - дав назву нашому нарису. До розповідей про книги та інскрипти додані ілюстрації.

До уваги читачів – добірка серійних видань УАН-ВУАН. Екземпляри, що розглядаються, об’єднує наявність на їхніх титульних аркушах унікальних дарчих написів.

Видання з книгозбірні Федора Олександровича Колодія у фонді Національної історичної бібліотеки України 

У наступному нарисі: «Видання з книгозбірні Федора Олександровича Колодія у фонді Національної історичної бібліотеки України»— презентуємо чотири видання з родинної бібліотеки Федора Олександровича Колодія, які зберігаються у фонді Науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань НІБУ.

 

Про яскраву діяльність Ф. О. Колодія як фахового військового опубліковано чимало джерел і повідомлень, особливо до 100-річчя Української революції 1917-1921 років. Бібліофільські, нумізматичні та історичні зацікавлення цього непересічного діяча поки що обійдені увагою дослідників.

Київ - мій учитель

До 300-річчя від дня народження видатного філософа, проповідника, письменника, ректора Києво-Могилянської академії Георгія Кониського (1717 - 1795) пропонуємо вашій увазі нарис «Київ - мій учитель» . В нарисі презентуємо три видання з особистої книгозбірні Георгія Кониського з його власницькими написами.

Рідкісний примірник праці Є. К. Тимченка “Акузатив в українській мові” у фонді НІБУ

Другий нарис присвячений визначному українському мовознавцю Євгену Костянтиновичу Тимченку (1866 — 1948) з нагоди його 150-річного ювілею.

Напередодні Міжнародного дня рідної мови Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України [надалі — НДВ СЦРВ НІБУ] долучається до відзначення ювілею Є. К. Тимченка, адже має у своєму фонді низку раритетних видань, пов’язаних з його іменем.

Власницький напис Костянтина Паффенгольца на примірнику книги Михайла Грушевського

Презентація першого нарису: «Власницький напис Костянтина Паффенгольца на примірнику книги Михайла Грушевського» - відбулася 3 серпня 2016 року і була присвячена 150-річному ювілею видатного українського історика Михайла Сергійовича Грушевського (1866 – 1934).

На початку 20-го століття з метою популяризації українського питання в російському суспільстві М. С. Грушевський шукав можливості для публікації своїх праць у Російській імперії. Весною 1903 року в Парижі Михайло Сергійович читав лекції з української історії російською мовою. Саме ці лекції склали основу виданої у Санкт-Петербурзі 1904 року книги «Очерк истории украинского народа».