ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Три видання з особистої книгозбірні Георгія Кониського з його власницькими написами з фонду НДВ СЦРВ

«Київ — мій учитель»*

до 300-річчя від дня народження Георгія Кониського

Вісімнадцяте століття було епохою наукових відкриттів та формування людини нового типу — з раціоналістичним світобаченням й високою самосвідомістю.

Саме такою людиною був визначний релігійний діяч України та Білорусі, філософ, проповідник, поет, ректор Києво-Могилянської академії, архієпископ Білоруський Георгій Кониський.

Георгій Кониський (світське ім'я, по-батькові - Григорій Осипович)

(20 (9) листопада 1717, Ніжин — 13 (2) лютого 1795, Могильов, Білорусь) походив зі шляхетської родини Кониських. Освіту здобув у Києво-Могилянській академії (1728–1743). У 1745 став професором Академії; викладав піїтику, риторику, філософію. Георгій започаткував новий напрямок у викладанні філософії, вміло поєднавши науку та віру. У 1751 (за іншими даними, 1752) році став ректором Києво-Могилянської Академії.

*З епітафії, складеної самим архієпископом Георгієм: "Колыбель — Нежин, Киев мой учитель, [...] Георгий именем, я из Конисских дому,[ ...] Коню подобен был я почтовому [...]".

Автор численних проповідей, курсу піїтики, двох рукописних курсів філософії, низки історичних праць, віршів; до драми «Воскресіння мертвих» Георгій додав знамениті інтермедії, написані дотепною народною мовою. Деякі історики приписували Георгію Кониському авторство «Історії Русів». Вірогідно, «справжній творець «Історії Русів» (антиімперської за характером праці), бажаючи залишитись інкогніто, використав відоме ім’я Георгія Кониського як ширму». [**].

У 1755 році Георгій переїхав до Могильова, де став єпископом Могильовським. З 1783 – архієпископ Білоруський. У Могильові єпископ Білоруський заснував архієрейську друкарню; там вийшов друком допрацьований ним Катехізис Феофана Прокоповича та власний твір «Собрание поучительных слов» (1761). Георгій палко обстоював інтереси православної церкви, виступав за навернення уніатів на православ'я.

Георгій Кониський був також відомим бібліофілом; книги почав збирати, перебуваючи в Києві.

 

У фонді Відділу зберігається надзвичайно рідкісний примірник книги німецького лютеранського теолога 17-го ст. Іоганна Герхарда з рукописним екслібрісом Георгія Кониського.

Це – перший алігат у конволюті з двох книг теологічного змісту. Видання було придбане Георгієм у період його ректорства в Академії; власницький напис латиною здійснений ним у проміжок часу між 1751 та 1755 роками.

Gerhardus Iohannes Ernestus J. F. Annotationes posthumae in Evangelium D. Matthaei apostoli & Evangelistae / Iohannes Ernestus J.F. Gerhardus. – Jena : Typis & Sumpubus Georg l Senge, 1663. – 1926 с.

[Рукописний екслібріс]: «Ex libris Georgy Koniskj Archimandrit[ae] et Rectoris Аcademia[e] Kio[viensis]» [Із книг Георгія Кониського, Архімандрита і Ректора Академії Київської]. - Екслібрис: «Bibliotheca Scharffiana», сюжетний, з девізом: «Sine Umbra».

[Приплетено (2-й алігат)]: Meisner Johann. Exercitationes theologicae Evangelium Matthaei, ventilate Sus praesidio Johannis Meisneri SS. Theol. Doct. et Prof. Publ. in Academia Wittebergensi. – [Witteberg] : Literis & Impensis Michaelis Wendt, 1664. – [179] р.

Примірник книги І. Герхарда цікавий також наявним на форзаці екслібрисом: «Bibliotheca Scharffiana». Перший власник книги – відомий бібліофіл, автор духовних музичних творів Готфрід Бальтазар Шарф (Scharff), – з 1676 до 1744 року був архідияконом церкви св. Трійці в Швайдниці (Schweidnitz), нині – Свидниця (Swidnica), Польща.

Відповідно до заповіту видання з книгозбірні Георгія Кониського були передані до Семінарської бібліотеки в Могильові. Після 1917 року частина книг Семінарської бібліотеки надійшла до фондів бібліотеки Білоруського державного університету, нині книги перебувають у Національній бібліотеці Білорусі (НББ). «Георгий Конисский подписывал книги на титульных, форзацных листах, в основном на латинском, иногда на немецком, польском, церковнославянском, русском языках». Білоруські бібліографи виявили близько 90 видань «с собственноручными владельческими записями о принадлежности библиотеке или маргиналиями рукой святителя».[***].

Низка книг з фондів НББ по закінченні Другої світової війни була передана Державній історичній бібліотеці УРСР (з 2009р. – Національна історична бібліотека України). Серед цих книг виявлено два видання з власноручними написами Георгія Кониського. Перше з них – перекладена російською мовою праця німецького проповідника й географа Антона Бюшинга (у 18-му ст. прізвище Büsching писалося російською мовою: Бишинг).

Бюшинг Антон Фридрих. Руководство к основательному и полезному познанию географического и политического состояния европейских государств и республик / А. Бишинг ; пер. с нем. А. Разумов. – Санкт-Петербург : Тип. при Императ. Акад. наук, 1763. – 10, 180 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Текст власн. напису Георгія Кониського] : «Pertinel ad libros Georgij Koniskj Episcopi A.R.». [Переклад: «Належить до книг Георгія Кониського, Єпископа Б. Р. (Білої Русі)»].

Презентуємо також примірник видання гражданського друку, придбаний Георгієм Кониським за часів його єпископського служіння:

Татищев Василий Никитич. История Российская с самых древнейших времен неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным Тайным Советником и Астраханским Губернатором Васильем Никитичем Татищевым. Кн. 1. Ч. 1 / В. Н. Татищев. – Москва : При Императ. Московском университете, 1768. – 224 с.

[Текст власн. напису Георгія Кониського]: «pertinet ad librіs Episcopi A. R. Georgij Koniskj» [«належить до книг Єпископа Б. Р. (Білої Русі) Георгія Кониського». [Печатка на шмуцтитулі]: «Могилевская Государственная Публичная Библиотека [...]».

Поділяючи думку наших білоруських колег: «[…] каждый рукописный лист Преосвященного Георгия представляет культурно-историческую ценность» [****], - додамо, що кожний його напис на книзі також унікальний, і як частина рукописної спадщини видатного діяча дбайливо зберігається у відділі стародруків НІБУ.

Використана література

Кашуба М. В. Кониський Георгій // Енциклопедія історії України, у 10т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 2009. – Т..5. Кон–Кю. – С. 24.

** Фощан Я. І. Історія православ’я в науковому доробку Георгія Кониського: синтез теорії і церковної практики / Я. І. Фощан // Гілея. – Вип. 26. – С. 238-239.

*** Соловей Татьяна. Владельческие записи библиотеки преосвященного Георгия Конисского (1717–1795) : по материалам Национальной библиотеки Беларуси / Татьяна Соловей // KNYGOTYRA. – Vilnius. – 2010. – № 54 – С. 225-232.

****Романова Н. И. Библиотека Могилевской духовной семинарии в контексте культурного процесса в Беларуси / Н. И. Романова // Матэрыялы Першых кнігазнаўчых чытанняў. – Минск, 2000. – С. 102–112.

 

Уклала редактор Н. О. Горська