23.11.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Історична спадщина України Історія у віртуальному світі Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Наші партнери Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Наші видання

ВИДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
у 1996 – 2020 роках

2020

Газетний фонд Національної історичної бібліотеки України, 1728-2007 : каталог колекції / НаціональнаісторичнабібліотекаУкраїни ; упоряд.: І. Масина[та ін.] ; ред.: С. Забарова, Т. Спанчак ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2020. – 132с. - (До 80-річчя Національної історичної бібліотеки України).

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України» / Нац. іст. б-ка України; підгот.: Н. О. Волошінська, ред.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич. - Київ, 2019. - 88 с.: іл., табл.


2019

Історія України. 2018 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н.Г. Вощевська, О.В. Литвин, Т.А. Приліпко, Д.Г. Стегній, К.Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ: Вид. дім «Вініченко», 2019. – 576 с.

Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / М-во культури, молоді та спорту України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв, заг. ред. О. П. Реєнт ; ред.. кол.: А. В. Скорохватова, С. І. Смілянець, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, В.П. Кисельова; ред.. Т. С. Кудласевич. – К., 2019. – 349 с. : іл. – (П’яті Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька)


УВАГА! Сторінки в друкованому та електронному варіантах можуть не співпадати.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюлетень. Вип. 30 / Нац. іст б-ка України ; Підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Покропивна ; ред. О. В. Михайлова. - Київ, 2019. - 83 с.

Черговий, 30-й випуск інформаційного бюлетеня "Краєзнавча робота в бібліотеках України" містить результати наукового дослідження сучасної організаційної структури та кадрового забезпечення краєзнавчої діяльності у регіональних бібліотеках України. За підсумками дослідження визначено сучасні тенденції в організації краєзнавчої діяльності регіональних бібліотек, розкрито проблеми, що потребують термінового вирішення та шляхи оптимізації краєзнавчої роботи в контексті інноваційного розвитку бібліотек.

Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017: систематичний покажчик змісту / Заг. ред. О. Реєнт; Наук. ред. Р. Маньковська; Уклад. О. Михайлова. НАН України, Інститут історії України; Національна спілка краєзнавців України; Міністерство культури України; Національна історична бібліотека України. – К., 2019. – 400 с.
Науково-методичні рекомендації з опрацювання документів для електронного ресурсу «Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення» / Національна історична бібліотека України ; підгот. Н.О. Волошінська; ред.: О.В. Михайлова, С.І. Смілянець ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. - Київ, 2019. - 20 с.
Видання з автографами українських діячів науки і культури: каталог колекції Національної історичної бібліотеки України. Вип. 1 / Нац іст. б-ка України, Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних видань ; уклад. Н.О. Горська ; ред. О.І. Марченко, С.І. Смілянець, К.Г. Таранюк-Русанівський. – Київ: Вид. дім «Вініченко», 2018. – 416 с.

 

2018

Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. слово Г. В. Боряк. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2018. – 640 с. – 80-річчю Національної історичної бібліотеки України присвячується.
Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 29 / підгот.: В.П. Кисельова, І.В. Чеховська; ред.: О.В. Михайлова. - Київ, 2018. - 155 с.
Прижиттєві видання класиків української літерату­ри ХІХ – початку ХХ ст.: каталог колекції наук.-дослід. від. стародруків, ціних та рідкісних видань / Нац. іст. б-ка України; уклад. Н.Д. Хівренко; авт. вступ. слова О.В. Романенко, ред. О.І. Марченко, С.І. Смілянець. – Київ, 2018. – 104 с.

Сучасний дискурс Другої світової війни у російській науковій літературі та публіцистиці : бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАНУ; Нац. іст. б-ка України; упоряд.  Д. Стегній; ред. З. Мусіна; наук. ред., авт. вступ. сл. О. Лисенко; наук. консультант Г. Боряк; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2018. – 576 с.

Скорохватова Алла Віталіїївна: біобібліографічний покажчик/ Національна історична бібліотека України; уклад.: О. Михайлова,  Т. Кудласевич; ред. І. Чеховська. - Київ, 2018. - 22 с. - (Національна історична бібліотека України в особах. Вип. 14)

 

2017

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 644 с.

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2017 р. - Київ, 2017. - 250 с. - (ІV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька).
Звертаємо увагу: нумерація сторінок у друкованому та електроному виданнях не співпадають.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 28 / підгот.: В. П. Кисельова, М. А. Поліщук, І. В. Чеховська ; ред.: О. В. Михайлова. - Київ, 2017. - 98 с.
Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства: бібліогр. покажчик (2007-2016) / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: В. П. Кисельова, Т.С. Кудласевич; ред. О.В. Михайлова. - К.: НАКККіМ, 2017. - 192 с.
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України/ Нац. іст. б-ка України; упоряд. О.В. Михайлова; ред.: Т.С. Кудласевич, І.В. Чеховська; відп. за вип. А.В. Скорохватова. - Київ, 2017. - 154 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 р./ Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 652 с.

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України» / Нац. іст. б-ка України; підгот.: Н. О. Волошінська, О. О. Ісаєнко, О. В. Михайлова, В. П. Кисельова ; ред.: І. В. Чеховська, Т. С. Кудласевич. - К., 2016. - 74 с.: іл., табл.. - Бібліогр.: с. 70-74. - Б.ц.

 

2016

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 27 / Нац. іст. б-ка України; підгот.: В.П. Кисельова, О.В. Михайлова ; ред.: Т.С. Кудласевич, І.В. Чеховська - Київ, 2016. - 134 с.
Петро Тронько – історик, краєзнавець : каталог видань з фонду Нац. іст. б-ки України / Нац. іст. б-ка України ; уклад.: Г.В. Єфіменко, Л.П. Вовк, М.В. Цінська, І.О. Ігнатович, О.А. Чугіна ; авт. перед. слова О.П. Реєнт ; наук. ред. Р.В. Маньковська ; ред.: С.І. Смілянець, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 104 с. – До 100-річчя від дня народження.
Людмила Павличенко – воїн, історик, громадянин : біобібліографічний покажчик до 100-річчя від дня народження / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Т.А. Приліпко ; наук. ред., авт. вступ. слова О.Є. Лисенко ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 68 с. – (Національна історична бібліотека в особах ; вип. 7).
 

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н.Г. Вощевська, Д.Г. Стегній, Т.А. Приліпко, К.Г. Таранюк-Русанівський, О.В. Литвин ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ, 2016. – 865 с.

Історична Шевченкіана: бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАН України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, З. Х. Мусіна , Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський, О. В. Литвин ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк ; наук. консультанти: О. П. Реєнт, І. І. Колесник, В. С. Шандра ; відп. за вип. А. В. Скорохватова ; дизайн К. Г. Таранюк-Русанівський. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - 576 с. : портр., іл.

 

2015

 

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2013 р. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н.Г. Вощевська, К.Г. Таранюк-Русанівський, Д.Г. Стегній, Т.А. Приліпко, О.В. Литвин; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ, 2015. – 704 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 26 / Нац. іст. б-ка України; підгот.: В.П. Кисельова, О.В. Михайлова, І.В. Чеховська; ред. Т.С. Кудласевич. - Київ, 2015. - 188 с.
Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції пам'яті Петра Тронька, м. Київ, 12 листопада 2015 р. : [Електронний ресурс]. - Київ, 2015. - 270 с. - (ІІІ Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька)
«Каталог видань воєнної доби 1941-1945 рр.», підготовлений до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Каталог містить понад 500 бібліографічних описів видань, що відкривають героїчну сторінку історії нашого народу, вони мають наукову цінність, є бібліографічною рідкістю, унікальні та змістовні.
Літопис НІБ України. Електронна книга

 

2014

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2-3 жовт. 2014 р.) [Текст] / Нац. іст. б-ка України ; ред. кол. : А. В. Скорохватова (голова), В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець; ред. : Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. - К. 2014.

Краєзнавча робота в бібліотеках України [Електронний ресурс]: інформ. бюл. Вип. 25 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська; ред.. Т. С. Кудласевич. – К., 2014.

Вміщує матеріали наукового дослідження за темою «Сучасні тенденції в краєзнавчій діяльності регіональних бібліотек в контексті впровадження рекомендацій попередніх досліджень Національної історичної бібліотеки України».

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; за загал. ред. О. П. Реєнта, редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, С. І. Смілянець ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. – К., 2014. – 222 с. – (ІІ краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).
Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К., 2014. – 656 с.

 

2013

Краєзнавча робота в бібліотеках України [Електронний ресурс] : інформ. бюл. Вип. 24 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, ред. В. Чеховська. – К., 2013.

Містить основні результати наукового дослідження «Документи мовами національних меншин в краєзнавчій діяльності бібліотек», яке здійснено фахівцями Національної історичної бібліотеки України в 2013 р.

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2013. – 644 с.

 

2012

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2010 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2012. – 616 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. : [Електронний ресурс] Вип. 23 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська. – К., 2012.

Містить основні результати наукового дослідження «Компонентний склад краєзнавчого контенту веб-сторінок регіональних бібліотек», яке здійснили фахівці Національної історичної бібліотеки України в 2012 р.

 

2011

                                                                       

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 643 с.
  Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 766 с.
  Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. / Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. – К. : Вініченко, 2011. – 228 с. – (І краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).
  Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991–2010: наук.-допом. бібліогр. покажч. / підгот.: В. П. Кисельова, О. А. Політова. – К.: Вініченко, 2011. – 104 с.
  Бібліотека митрополита Флавіана: каталог книг з фонду стародрукованих, рідкісних та цінних книг / упоряд. О. Марченко ; ред.: С. Смілянець, Н. Хівренко, Н. Горська. – К. : Вініченко, 2011. - 63 с. : іл.
  Історична спадщина України: світовий доступ в електронному форматі : [про спільний проект з компанією «Електронні архіви України»] : буклет. – К., 2011. – 7 с.
 

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 22 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська ; ред. Т. С. Кудласевич. – К. : Вініченко, 2011. – 150 с.

Містить результати наукового дослідження „Повнотекстові краєзнавчі документи на сайтах регіональних бібліотек України”, проведеного фахівцями Національної історичної бібліотеки України у 2011 році.

 

2010

                                                                                            

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. : [Електронний ресурс] Вип. 21 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2010.

Містить нову версію класифікаційної схеми для універсальних електронних краєзнавчих баз даних типу „Література про ... область” („Видавничий індекс”), що може бути використана в процесі підготовки друкованих варіантів поточних і ретроспективних краєзнавчих посібників. До Бюлетеня додаються файли II.tre та II.mnu („Видавничий індекс”), розділи, рубрики і підрубрики в яких відповідають схемі представленій у Бюлетені.

 

2009

                                                                      Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Арістей, 2009. – 752 с.
  Державна історична бібліотека України (1939-2009): бібліогр. покажч ./ уклад. В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. С. І. Смілянець . - К. : Арістей, 2009. - 132 с.
  Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України , 24-25 верес. 2009 р. / Нац. іст. б-ка України; ред. кол.: А. В. Скорохватова [та ін.] ; ред. В. П. Кисельова. - К. : Арістей, 2009. - 276 с.
 

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. : [Електронний ресурс] Вип. 20 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова. – К., 2009.

Містить результати обговорення проекту „Положення про краєзнавчу роботу бібліотек”, проведеного серед провідних публічних бібліотек країни у 2009 р.

 

2008

                                                                               Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2006 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2008. – 714 с.
                                                                    

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 19 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець. – К. : Арістей, 2008. – 80 с.

Містить „Примірну схему Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу” та рекомендації по її застосуванню, а також підсумки моніторингу краєзнавчої діяльності регіональних бібліотек, проведеного Державною історичною бібліотекою України у 2008 році, результати якого розглядаються як підґрунтя для розробки нового варіанту „Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і туризму України”.

  Політичні репресії радянської доби в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал. - К. : Арістей, 2008. - 684 с.

 

2007

                                                                       Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2005 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К.: Арістей, 2007. – 556 с.
 

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 18 / підгот.: О. В. Михайлова, В. П. Кисельова. – К. : Арістей, 2007. – 71 с.

Містить підсумки моніторингу краєзнавчої бібліографічної діяльності регіональних бібліотек, проведеного Державною історичною бібліотекою України у 2007 році, а також рекомендації по створенню краєзнавчих бібліографічних ресурсів у програмному забезпеченні ІРБІС.

  Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 2001-2005 : бібліогр. покажч. / підгот. О. В. Михайлова. - К., 2007. - 103 с.
  Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (1997-2006) / підгот.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, С. І. Смілянець. - К., 2007. - 125 с.

 

2006

                                                                                                                                              Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2004 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К. : Арістей, 2006. – 610 с.
  Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2003 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2006. – 497 с.
                                                

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 17 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова. – К., 2006. – 25 с.

Містить підсумки моніторингу, проведеного Державною історичною бібліотекою України у 2006 році черед регіональних бібліотек, мета якого – визначити завдання краєзнавчої бібліотечної діяльності в сучасних умовах та її основні напрями, що потребують термінової методичної підтримки.

  Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Держ. іст. б-ка України; упоряд. О. І. Марченко. – К., 2006. - 356 с.

 

2005

                                                                       Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, М. Лук’яненко, О. Марченко. – К. : Авокадо, 2005. – 613 с.
 

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 16 / підгот.: С. І. Смілянець, В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець. – К.: Арістей, 2008. – 80 с.

Містить підсумки огляду-конкурсу краєзнавчих методичних посібників проведеного 2005 року серед регіональних бібліотек.

 

2004

                                                                       Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2001 р. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, М. Лук’яненко, О. Кисельова, Н. Вощевська, О. Марченко. – К. : Арістей, 2004. – 516 с.
 

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2000 р. : у 2-х ч. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, О. Кисельова, О. Марченко. – К., 2004.

Ч. І. – 367 с.

Ч. ІІ. – 377 с.

 

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 15 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2004. – 139 с.

Містить підсумки дослідження „Краєзнавчі фонди обласних бібліотек України: сучасний стан, джерела комплектування, перспективи розвитку. 1993-2002”, проведеного Державною історичною бібліотекою України у 2003-2004 роках.

 

2003

                                                                                                                                                                                                                                                     

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 14 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2003. – 37 с.

Містить матеріали локального дослідження „Картотека з історії міст і сіл України: сучасний стан і перспективи використання” з метою ознайомити бібліотечну громадськість з одним із варіантів методики проведення дослідження інформаційно-пошукової системи на традиційних носіях.

 

2002

                                                                                 Краєзнавча діяльність бібліотек: метод. посібник / підгот.: В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець. – К., 2002. – 208 с.
  Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 1996-2000 : бібліогр. покажчик / Держ. іст. б-ка України ; підгот. О. В. Михайлова, З. Х. Мусіна. – К., 2002. – 118 с.
 

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 13 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2002. – 34 с.

Містить матеріали про діяльність бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України з підготовки і видання краєзнавчих бібліографічних посібників за 1996-2000 роки.

 

1996-1999

                                                                       

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1999 р. / упоряд.: Т. Приліпко, М. Лук’яненко, Н. Вощевська. – К., 2001. – 476 с.

  Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1998 р.
  Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1997 р.
  Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1996 р.