ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Правила користування НІБУ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ІСТОРИЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ УКРАЇНИ

Національна історична бібліотека України (НІБУ) є провідним науково-інформаційним закладом, що здійснює наукове вивчення, збереження і популяризацію рукописних і друкованих пам’яток культури, активну міжнародну діяльність.

Бібліотека забезпечує бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію загальноукраїнського депозитарію, науково-дослідного, організаційно-методичного центру бібліотек в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності і наукової бібліографії з історії України.
Відповідно до чинного законодавства України, фонди НІБУ як невід’ємна частина культурної спадщини українського народу, перебувають під охороною держави.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Типових правил користування бібліотеками в Україні, Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затв. Наказом Міністерства культури і туризму України 25.05.2001 №319, згідно зі статусом Бібліотеки, з урахуванням контингенту користувачів та специфіки їх запитів.

1.2.Обслуговування користувачів здійснюється відповідно до Статуту Національної історичної бібліотеки України, регламентується відповідними Правилами, Положеннями та Інструкціями.

2. ЗАПИС КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є громадяни України незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також організації, підприємства, установи всіх форм власності, які користуються послугами міжбібліотечного абонементу (МБА).
Підлітки до 16 років записуються в Бібліотеку на підставі свідоцтва про народження і паспорта одного з батьків або особи, під опікою якої вони перебувають.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.2. Порядок запису:
2.2.1. Для запису в пункті запису користувачів та реєстрації відвідувань необхідні такі документи: паспорт, а також студентський квиток - для студентів. Фотографування здійснюється під час отримання квитка. Крім цього користувач повинен надати необхідні відомості для заповнення реєстраційної картки і читацького квитка.
У разі зміни прізвища, місця навчання або проживання, користувач у місячний термін має повідомити про це Бібліотеку.
У разі відсутності необхідних документів, відвідувач не має права на запис до Бібліотеки, але може одержати контрольний листок разового відвідування, який дає право на користування лише каталогами і картотеками Бібліотеки без одержання документів: книги, періодичні і продовжувані видання, відео, аудіо-відео документи, СD, DVD тощо.
2.2.2. При запису до Бібліотеки користувач:

* знайомиться з цими Правилами;
* заповнює реєстраційну картку і підписує її, приймаючи тим самим умови цих Правил;
* одержує читацький квиток та контрольний листок.

2.3. Формами бібліотечного обслуговування користувачів є загальні і спеціалізовані читальні зали та МБА1.

2.4. Користувач бібліотеки, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010, дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних, вказаних в реєстраційних документах, будь-яким не забороненим законом способом, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів бібліотеки, для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді та збереження матеріально-інформаційних ресурсів бібліотеки відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Статуту Національної історичної бібліотеки України. Правил користування Національної історичної бібліотеки України.

Відомості, надані під час реєстрації користувача, є конфіденційними і використовуються лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Згоду на обробку та збереження персональних даних користувач підтверджує підписом в реєстраційних документах.

3. ПОРЯДОК ВХОДУ І ВИХОДУ

3.1. Читацький квиток і контрольний листок є документами, що дають право на користування фондами Бібліотеки.

3.2. При вході до Бібліотеки користувач зобов'язаний пред'явити читацький квиток в пункті запису користувачів та реєстрації відвідувань для одержання контрольного листка; пред'являти читацький квиток та контрольний листок в структурних підрозділах Бібліотеки для запису одержаних документів.

3.3. При виході з Бібліотеки користувач зобов'язаний здати контрольний листок у пункт запису користувачів та реєстрації відвідувань з відмітками бібліотекарів про повернення всіх документів, якими він користувався.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувачі мають право:

4.1.1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду за допомогою довідково-пошукового апарату, вести пошук в автоматизованому режимі за наявними в Бібліотеці базами даних (крім комерційних), отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.
4.1.2. Безоплатно отримувати в тимчасове користування в читальних залах всі види документів з фондів різних структурних підрозділів Бібліотеки.2
4.1.3. У разі відсутності в фондах Бібліотеки потрібних документів, замовляти їх по МБА.
4.1.4. Одержувати інші послуги у відповідності зі Статутом НІБ України та іншими регламентуючими документами.1
4.1.5. Користуватися персональним комп'ютером з автономним живленням.
4.1.6. Звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргами, побажаннями до представників адміністрації НІБ України з питань, що стосуються організації діяльності Бібліотеки.
4.1.7. Брати участь у масових заходах, що проводить Бібліотека та в роботі Бібліотечної ради НІБ України.

4.2. Користувачі зобов'язані:

4.2.1. Дотримуватись діючих «Правил користування Національною історичною бібліотекою України», підпорядковуватись графіку роботи Бібліотеки /п.6/.
4.2.2. При одержанні документів перевіряти їх кількість, відповідність читацьким вимогам, наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попереджати про це бібліотекаря, який зобов'язаний в присутності користувача зробити на документі відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у документі дефекти несе останній користувач, який працював з документом.
4.2.3. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, майна і обладнання. Нести відповідальність за взяті і залишені без догляду документи, за втрату, пошкодження, псування документів, обладнання, майна згідно з чинним законодавством України.
4.2.4. Залишати в гардеробі: сумки спортивні, дорожні, господарські, сумки-рюкзаки, портфелі, валізи, «дипломати»; інші великогабаритні предмети, парасолі, непрозорі поліетиленові пакети, верхній одяг (в т.ч. куртки «вітрівки», напівпальта, дощові плащі і головні убори).2
4.2.5. Пред'являти читацький квиток: в пункті запису користувачів і реєстрації відвідувань, черговому бібліотекарю читального залу, на вимогу відповідального чергового по Бібліотеці та працівників охорони Бібліотеки.
4.2.6. Пред'являти для контролю при виході з Бібліотеки папки, жіночі сумки, пакети працівникові охорони Бібліотеки.
4.2.7. У разі втрати читацького квитка заявити про це до пункту запису користувачів і реєстрації відвідувань, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.
4.2.8. Дотримуватися громадського порядку, чистоти і протипожежної безпеки в приміщеннях НІБ України; проявляти коректність по відношенню до користувачів і співробітників Бібліотеки.

4.3. КОРИСТУВАЧАМ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

4.3.1. Користуватися чужим читацьким квитком і контрольним листком, передавати свій читацький квиток іншим особам та уповноважувати їх діяти від свого імені.
4.3.2. Самостійно вносити зміни, виправлення, робити позначки у читацькому квитку і контрольному листку.
4.3.3. Виносити документи, що належать Бібліотеці, з її приміщень.
4.3.4. Псувати документи, що належать НІБ України, а також одержані по МБА (вирізати, виривати сторінки, робити помітки, підкреслювати, загинати сторінки, калькувати, писати на листах паперу, покладених на документ тощо).
4.3.5. Робити позначки на каталожних картках, писати на них, а також переставляти або виймати їх з каталогів і картотек НІБ України.
4.3.6. Користуватися фотоапаратами усіх видів, у т.ч. цифровими, вбудованими в мобільні телефони; магнітофонами, диктофонами, принтерами і сканерами, іншими копіювальними пристроями без дозволу відповідальних працівників Бібліотеки. 1
4.3.7. Порушувати тишу, створювати некомфортні умови в приміщеннях НІБ України. Користуватися стільниковим телефоном і пейджинговим зв'язком в читальних залах Бібліотеки.
4.3.8. Приймати їжу, розпивати напої в читальних залах і палити на прилеглій до Бібліотеки території.
4.3.9. Заходити в службові приміщення; користуватися службовими телефонами, службовими каталогами і картотеками без дозволу співробітників НІБ України.
4.3.10. Розвішувати в приміщеннях НІБ України об'яви, афіші, інші матеріали політичного і рекламно-комерційного характеру, займатися дрібно-роздрібною торгівлею, будь-якою комерційною або пропагандистською діяльністю без дозволу адміністрації Бібліотеки.
4.3.11. Відвідувати НІБ України в неохайному зовнішньому вигляді, та в одязі або з предметами, які можуть забруднити одяг інших користувачів, співробітників Бібліотеки; в стані алкогольного, наркотичного чи токсикологічного сп'яніння, з неадекватною поведінкою.

4.4. Бібліотека має право:

4.4.1. Самостійно визначати зміст і конкретні форми своєї діяльності у відповідності до цілей і завдань, визначених Статутом НІБ України.
4.4.2. Затверджувати і вносити зміни до Правил користування НІБУ, визначати умови використання бібліотечного фонду та інших інформаційних ресурсів, а також режим доступу до них.
4.4.3. Розробляти і затверджувати прейскуранти на платні послуги, що надає Бібліотека.
4.4.4. Визначати можливість та обсяги ксерокопіювання документів з фондів НІБ України.
4.4.5. Визначати у відповідності до чинного законодавства України види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеці.
4.4.6. Користувачів, які порушують "Правила користування Національною історичною бібліотекою України", позбавляти права відвідувати її на термін, що визначається для кожного конкретного випадку окремо.
4.4.7. Приймати в дарунок від юридичних і фізичних осіб документи, обладнання, благодійні внески, оформляти їх надходження згідно з чинним законодавством України.
4.4.8. Використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси для наукової діяльності лише за їх згодою.
4.4.9. Створювати і забезпечувати функціонування Бібліотечної ради; систематично звітувати про свою діяльність перед громадськістю.
4.4.10. Не допускати до Бібліотеки осіб, що не дотримуються правил санітарії і особистої гігієни.

4.5. Бібліотека повинна:

4.5.1. Забезпечити реалізацію прав громадян на вільний доступ до документів Бібліотеки та доступних електронних ресурсів через: упорядковане зібрання документів на різних носіях інформації, створення довідково-пошукового апарату, використання матеріально-технічних засобів опрацювання, зберігання і передачі інформації. Під час використання документів забезпечити збереження державного фонду документів, що належать до категорії цінних та рідкісних видань.
4.5.2. Забезпечити наукове формування документно-джерельної бази Бібліотеки, облік і зберігання у відповідності до чинного законодавства України і Статуту НІБ України.
4.5.3. Створювати сприятливі умови для використання бібліотечного фонду, доступу до електронних ресурсів за профільною тематикою, надавати допомогу користувачам у доборі документів. Визначати умови використання фонду на основі договорів з юридичними та фізичними особами. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів. Забезпечувати оперативну інформацію про нові надходження до Бібліотеки, її видання, бази даних тощо.
4.5.4. Оперативно інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й платні, згідно з "Положенням про порядок надання платних послуг у Національній історичній бібліотеці України".
4.5.5. Удосконалювати бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; вивчати і враховувати запити користувачів з метою найбільш повного їх задоволення при формуванні фонду і проведенні масових заходів. Надавати усні довідки в телефонному режимі кожному користувачу за однією темою його запиту, що відповідає профілю Бібліотеки. Час надання однієї телефонної довідки не має перевищувати 15-20 хвилин в день. Запити, які потребують поглибленного бібліографічного розшуку, відносяться до письмових довідок, потребують додаткового часу і по телефону не виконуються.
4.5.6. Зберігати конфіденційність відомостей про користувачів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Відповідальність користувачів:
5.1.1. Користувачі, які порушили діючі «Правила користування ДЗ «НІБ України» та ті, що нанесли шкоду Бібліотеці, несуть адміністративну, майнову і кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.1.2. На час з'ясування обставин порушення, адміністрація має право позбавити користувача права користування Бібліотекою.
5.1.3. Користувач, що порушив «Правила користування ДЗ «НІБ України», зобов'язаний на вимогу співробітника Бібліотеки віддати йому свій читацький квиток.
5.1.4. Користувачі, що завдали шкоди власності НІБ України, сплачують повну суму, необхідну на відновлення або заміну цієї власності відповідно до чинного законодавства України.
5.1.5. Відомості про порушення користувачами цих «Правил» можуть передаватися для розгляду до правоохоронних органів, а також повідомлятись в інші інстанції, зокрема за місцем навчання або роботи користувачів.

5.2. Відповідальність посадових осіб НІБУ:
5.2.1. Посадові особи НІБ України несуть відповідальність за якість обслуговування користувачів відповідно до чинного законодавства України, Типових правил користування бібліотеками в Україні, Положень про діяльність відповідних підрозділів Бібліотеки та цих Правил.

6. ГРАФІК РОБОТИ

6.1. НІБУ обслуговує користувачів:
Читальні зали: Вт.-Нд. з 10.00. до 18.00., вихідний - Понеділок.
МБА: Вт.-Пт. з 10.00. до 16.00., вихідний - Субота, Неділя.
Остання п'ятниця місяця - санітарний день;

6.2. До графіку роботи Бібліотеки розпорядженнями генерального директора можуть вноситись зміни, про що користувачі попереджаються заздалегідь.

Юридична адреса НІБ України: 01015, м.Київ-015, вул. Лаврська, 9, корпус 24
Тел./Факс 280-46-17 - Генеральний директор
280-28-74 - Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи. // Заступники генерального директора

280-47-51 - Відділ читальних залів. // Відділ соціокультурних комунікацій
280-28-61 Відділ стародрукованих, рідкісних та цінних книг. // Сектор МБА

Додаток: № 1

"Перелік структурних підрозділів, що обслуговують користувачів НІБ України"

*Пункт запису користувачів та реєстрації відвідувань корп. 24, пов. І фойє
*Відділ читальних залів:
Зал історії України (ЗІУ) корп. 24, пов. II кім. 18
Зал історії зарубіжних країн (ЗІЗК) корп. 24, пов. II кім. 24
Зал періодичних видань (ЗП) корп. 24, пов. II кім. 25
Зал нових надходжень (ЗНН) корп. 24, пов. II кім. 26
Відділ стародрукованих, рідкісних та цінних книг (РЦС) корп. 24, пов. I кім. 9
Сектор міжбібліотечного абоненту (МБА) корп. 24, пов. I кім. 11
Відділ документів іноземними мовами (ВДІМ) корп. 35
Відділ соціокультурних комунікацій (ВСКК) корп. 24, пов. IІ кім. 22
Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи (ДБІР) корп. 24, пов. II кім. 17
Відділ організації і зберігання фондів (ЗФ) корп. 24, пов. I кім. 6
Відділ депозитарного зберігання фонду (ДЗ) корп. 23
Центр ксерокопіювання корп. 24, пов. II кім. 16 (15)
Електронний читальний зал корп. 24, пов. II кім. 24
Виставковий зал корп. 24, пов. II кім. 20

Додаток № 2 Роз'яснення щодо застосування «Правил користування Національною історичною бібліотекою України» (п 4.3.6)

Відповідальними працівниками Бібліотеки є:
* представники адміністрації Бібліотеки:
* генеральний директор,
* заступник генерального директора з бібліотечної роботи
* заступник генерального директора з наукової роботи;
* завідувачі відділів, фондами яких користується читач;
* відповідальний черговий по Бібліотеці;

2 Використання фонду відділу стародрукованих, рідкісних і цінних книг регламентується окремими Правилами користування цим фондом.
1 "Положення про порядок надання платних послуг у Національній історичній бібліотеці України"
2 Речі вагою понад 5 кг до гардеробу не приймаються

Додаток № 2 «Роз’яснення щодо застосування «Правил користування Національною історичною бібліотекою України» (п. 4.3.6)

 

Правила користування
науково-дослідним відділом стародруків, цінних та рідкісних видань
Національної історичної бібліотеки України

  1. Загальні положення

1.1.Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань (далі - Відділ) є структурним підрозділом Національної історичної бібліотеки України (далі – Бібліотека), в якому зберігаються стародруки, рідкісні видання з історії та суміжних дисциплін, що становлять історичну, наукову та культурну цінність.

1.2. Обслуговування користувачів у Відділі здійснюється відповідно до Статуту Національної історичної бібліотеки України, Правил користування Національною історичною бібліотекою України.

  1. Запис користувачів

2.1. Користувачами бібліотечних послуг Відділу є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і записані до Національної історичної бібліотеки України відповідно до «Правил користування Національною історичною бібліотекою України».

2.2. Запис користувачів здійснюється у читальному залі Відділу.

2.3. Під час запису користувач повинен ознайомитись з Правилами користування Відділу та особистим підписом підтвердити зобов’язання їх дотримуватись.

2.4. Для запису користувач:

2.4.1. Пред'являє читацький квиток та контрольний листок черговому бібліотекарю.

2.4.2. Заповнює читацький формуляр, в якому зазначає прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.

2.4.2.1. Персональні дані, надані користувачем, є конфіденційними і можуть бути використані лише бібліотечними працівниками у рамках виконання службових обов’язків.

2.5. Для роботи з рукописними книгами, стародруками ХVІ- ХVIII ст. та з іншими особливо цінними виданнями (книжковими пам’ятками) користувач має надати лист-клопотання з місця роботи чи навчання, в якому викладено мету та тему дослідження.

2.6. Контрольний листок разового відвідування дає право користуватися лише довідково-пошуковим апаратом Відділу.

3.Права і обов'язки користувачів

3.1. Користувачі мають право:

3.1.1. Безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечного фонду за допомогою системи каталогів та картотек Відділу, вести пошук в автоматизованому режимі за наявними у Бібліотеці базами даних, отримувати консультаційну допомогу у користуванні довідково-бібліографічним апаратом Відділу.

3.1.2. Безоплатно отримувати для користування у читальному залі видання з фонду Відділу. Одночасно - не більше 5-ти (п’яти) видань, 1-го (одного) річного комплекту журналів. Особливо цінні видання (рукописні книги, стародруки) видаються у кількості не більше 2-х (двох) примірників. Кількість документів, виданих користувачеві упродовж дня, не обмежується.

3.1.3. За потреби залишати видання для подальшого опрацювання на бронеполиці, терміном не більш як 10 днів (з можливістю, за потреби, надання цих видань іншим користувачам). Особливо цінні примірники видань повертаються на місце постійного зберігання щоденно.

3.1.4. Користуватись платними послугами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №493)[1].

3.1.5. Брати участь у масових заходах, що проходять у Відділі.

3.1.6. Користуватись персональним комп'ютером з автономним живленням з дозволу адміністрації Бібліотеки.

3.2. Користувачі зобов'язані:

3.2.1. Дотримуватись діючих «Правил користування науково-дослідним відділом стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України» та графіку роботи Відділу.

3.2.2. Самостійно (або за допомогою чергового бібліотекаря) здійснювати пошук у каталогах та картотеках Відділу.

3.2.3. Власноруч, розбірливо (ручкою) заповнювати «Листок читацької вимоги» на замовлені видання.

3.2.4. Під час одержання видань перевіряти їхню кількість, відповідність читацькій вимозі, наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це чергового бібліотекаря, який повинен зробити на документі відповідну позначку у присутності користувача. У разі виявлення пошкоджень, не зафіксованих під час видачі замовлених видань, відповідальність покладається на користувача, який останнім працював з виданням. З особливо цінними виданнями (рукописними книгами, стародруками XVI-XVIIІ cт.) - працювати в спеціальних рукавичках, які отримують у чергового бібліотекаря.

3.2.5. Працювати з отриманими виданнями лише у читальному залі Відділу.

3.2.6. У разі тимчасового виходу за межі Відділу - повернути усі отримані видання.

3.2.7. У разі необхідності використання власного портативного комп’ютера – попередити чергового бібліотекаря.

3.2.8. Повертати замовлені видання черговому бібліотекарю не пізніше, ніж за 30 хвилин до закриття Відділу.

3.2.9. Дотримуватись етики та моральних норм поведінки, громадського порядку, чистоти та правил протипожежної безпеки у читальному залі Відділу; виявляти коректність стосовно інших користувачів, а також співробітників Відділу.

3.2.10. Дбайливо ставитись до комп’ютерного обладнання, меблів та іншого бібліотечного майна. У разі завдання матеріальної шкоди Бібліотеці користувач має відшкодувати вартість зіпсованого майна.

3.3. Користувачам забороняється:

3.3.1. Користуватись чужим читацьким квитком, передавати свій читацький квиток іншим особам та уповноважувати їх діяти від свого імені.

3.3.2. Вносити до читального залу власні, а також отримані в інших відділах Бібліотеки видання.

3.3.3. Вносити до читального залу Відділу сумки, портфелі, розмір яких перевищує 30х15х20 см (довжина х ширина х висота); пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі.

3.3.4. Вносити до читального залу Відділу та користуватись фото-, відео-, аудіо та копіювальною технікою, у т. ч. використовувати мобільні телефони та портативні сканери для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів.

3.3.5. Вилучати або порушувати порядок розстановки карток у каталогах і картотеках, робити на них нотатки.

3.3.6. Псувати видання (згинати, вирізати або виривати сторінки, робити на них позначки, нотатки, підкреслення, калькувати малюнки, креслення, карти тощо; будь-яким способом порушувати цілісність документа, порушувати порядок аркушів (сторінок) у виданнях, що не зброшуровані).

3.3.7. Відвідувати Відділ у стані сп’яніння, у неохайному зовнішньому вигляді та з предметами, що можуть нашкодити іншим користувачам та цінним виданням.

3.3.8. Порушувати тишу (у т. ч. розмовляти по мобільному телефону), створювати некомфортні умови у приміщенні читального залу Відділу.

3.3.9. Вживати їжу та напої у читальному залі Відділу.

3.3.10. Організовувати та проводити у приміщенні читального залу Відділу будь-які збори, семінари, консультації, інші заходи без дозволу адміністрації Бібліотеки.

3.3.8. Заходити до службового приміщення Відділу, не призначеного для обслуговування користувачів.

 Відповідальність користувачів:

  1. У разі втрати або пошкодження книг, інших видань, а також майна відділу користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  2. За порушення даних Правил користувачі можуть бути позбавлені права користування читальним залом Відділу і Бібліотекою загалом на термін, визначений керівництвом Бібліотеки.

4. Працівники Відділу мають право:

4.1. Визначати умови використання своїх фондів, які є частиною національного культурного надбання України і перебувають в особливому режимі охорони, зберігання та використання; встановлювати обмеження щодо використання видань з фонду Відділу, які мають особливу наукову, історичну та культурну цінність, а також документів, які мають незадовільний фізичний стан та потребують реставрації, тобто забезпечувати основний принцип щодо використання книжкових пам’яток – пріоритет збереженості над доступністю оригіналів. За можливості, такі примірники максимально замінюються на електронні копії, репринтні або факсимільні видання. Зокрема, не здійснюється копіювання видань з фонду відділу:

4.2. Обмежити доступ до особливо цінних видань особам, які не мають наукової, службової або іншої аргументованої документально підтвердженої потреби в цьому.

5. Графік роботи

  1. Відділ обслуговує користувачів:

- щоденно з 10:00 до 18:00, окрім понеділка (вихідний), загальнодержавних свят та санітарних днів (остання п'ятниця місяця).

  1. У разі внесення змін до графіку роботи Відділу, інформація про них заздалегідь доводиться до відома користувачів шляхом розміщення на інформаційних стендах та веб-сайті Бібліотеки.

[1] Перелік та вартість платних послуг регламентуються Порядком надання платних послуг Національною історичною бібліотекою України.