ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Правила користування НІБУ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ІСТОРИЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ УКРАЇНИ

Національна історична бібліотека України (НІБУ) є провідним науково-інформаційним закладом, що здійснює наукове вивчення, збереження і популяризацію рукописних і друкованих пам’яток культури, активну міжнародну діяльність.

Бібліотека забезпечує бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію загальноукраїнського депозитарію, науково-дослідного, організаційно-методичного центру бібліотек в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності і наукової бібліографії з історії України.
Відповідно до чинного законодавства України, фонди НІБУ як невід’ємна частина культурної спадщини українського народу, перебувають під охороною держави.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Типових правил користування бібліотеками в Україні, Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затв. Наказом Міністерства культури і туризму України 25.05.2001 №319, згідно зі статусом Бібліотеки, з урахуванням контингенту користувачів та специфіки їх запитів.

1.2.Обслуговування користувачів здійснюється відповідно до Статуту Національної історичної бібліотеки України, регламентується відповідними Правилами, Положеннями та Інструкціями.

2. ЗАПИС КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є громадяни України незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також організації, підприємства, установи всіх форм власності, які користуються послугами міжбібліотечного абонементу (МБА).
Підлітки до 16 років записуються в Бібліотеку на підставі свідоцтва про народження і паспорта одного з батьків або особи, під опікою якої вони перебувають.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.2. Порядок запису:
2.2.1. Для запису в пункті запису користувачів та реєстрації відвідувань необхідні такі документи: паспорт, а також студентський квиток - для студентів. Фотографування здійснюється під час отримання квитка. Крім цього користувач повинен надати необхідні відомості для заповнення реєстраційної картки і читацького квитка.
У разі зміни прізвища, місця навчання або проживання, користувач у місячний термін має повідомити про це Бібліотеку.
У разі відсутності необхідних документів, відвідувач не має права на запис до Бібліотеки, але може одержати контрольний листок разового відвідування, який дає право на користування лише каталогами і картотеками Бібліотеки без одержання документів: книги, періодичні і продовжувані видання, відео, аудіо-відео документи, СD, DVD тощо.
2.2.2. При запису до Бібліотеки користувач:

* знайомиться з цими Правилами;
* заповнює реєстраційну картку і підписує її, приймаючи тим самим умови цих Правил;
* одержує читацький квиток та контрольний листок.

2.3. Формами бібліотечного обслуговування користувачів є загальні і спеціалізовані читальні зали та МБА1.

2.4. Користувач бібліотеки, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010, дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних, вказаних в реєстраційних документах, будь-яким не забороненим законом способом, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів бібліотеки, для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді та збереження матеріально-інформаційних ресурсів бібліотеки відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Статуту Національної історичної бібліотеки України. Правил користування Національної історичної бібліотеки України.

Відомості, надані під час реєстрації користувача, є конфіденційними і використовуються лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Згоду на обробку та збереження персональних даних користувач підтверджує підписом в реєстраційних документах.

3. ПОРЯДОК ВХОДУ І ВИХОДУ

3.1. Читацький квиток і контрольний листок є документами, що дають право на користування фондами Бібліотеки.

3.2. При вході до Бібліотеки користувач зобов'язаний пред'явити читацький квиток в пункті запису користувачів та реєстрації відвідувань для одержання контрольного листка; пред'являти читацький квиток та контрольний листок в структурних підрозділах Бібліотеки для запису одержаних документів.

3.3. При виході з Бібліотеки користувач зобов'язаний здати контрольний листок у пункт запису користувачів та реєстрації відвідувань з відмітками бібліотекарів про повернення всіх документів, якими він користувався.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувачі мають право:
4.1.1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду за допомогою довідково-пошукового апарату, вести пошук в автоматизованому режимі за наявними в Бібліотеці базами даних (крім комерційних), отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.
4.1.2. Безоплатно отримувати в тимчасове користування в читальних залах всі види документів з фондів різних структурних підрозділів Бібліотеки.2
4.1.3. У разі відсутності в фондах Бібліотеки потрібних документів, замовляти їх по МБА.
4.1.4. Одержувати інші послуги у відповідності зі Статутом НІБ України та іншими регламентуючими документами.1
4.1.5. Користуватися персональним комп'ютером з автономним живленням.
4.1.6. Звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргами, побажаннями до представників адміністрації НІБ України з питань, що стосуються організації діяльності Бібліотеки.
4.1.7. Брати участь у масових заходах, що проводить Бібліотека та в роботі Бібліотечної ради НІБ України.

4.2. Користувачі зобов'язані:

4.2.1. Дотримуватись діючих «Правил користування Національною історичною бібліотекою України», підпорядковуватись графіку роботи Бібліотеки /п.6/.
4.2.2. При одержанні документів перевіряти їх кількість, відповідність читацьким вимогам, наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попереджати про це бібліотекаря, який зобов'язаний в присутності користувача зробити на документі відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у документі дефекти несе останній користувач, який працював з документом.
4.2.3. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, майна і обладнання. Нести відповідальність за взяті і залишені без догляду документи, за втрату, пошкодження, псування документів, обладнання, майна згідно з чинним законодавством України.
4.2.4. Залишати в гардеробі: сумки спортивні, дорожні, господарські, сумки-рюкзаки, портфелі, валізи, «дипломати»; інші великогабаритні предмети, парасолі, непрозорі поліетиленові пакети, верхній одяг (в т.ч. куртки «вітрівки», напівпальта, дощові плащі і головні убори).2
4.2.5. Пред'являти читацький квиток: в пункті запису користувачів і реєстрації відвідувань, черговому бібліотекарю читального залу, на вимогу відповідального чергового по Бібліотеці та працівників охорони Бібліотеки.
4.2.6. Пред'являти для контролю при виході з Бібліотеки папки, жіночі сумки, пакети працівникові охорони Бібліотеки.
4.2.7. У разі втрати читацького квитка заявити про це до пункту запису користувачів і реєстрації відвідувань, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.
4.2.8. Дотримуватися громадського порядку, чистоти і протипожежної безпеки в приміщеннях НІБ України; проявляти коректність по відношенню до користувачів і співробітників Бібліотеки.

4.3. КОРИСТУВАЧАМ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
4.3.1. Користуватися чужим читацьким квитком і контрольним листком, передавати свій читацький квиток іншим особам та уповноважувати їх діяти від свого імені.
4.3.2. Самостійно вносити зміни, виправлення, робити позначки у читацькому квитку і контрольному листку.
4.3.3. Виносити документи, що належать Бібліотеці, з її приміщень.
4.3.4. Псувати документи, що належать НІБ України, а також одержані по МБА (вирізати, виривати сторінки, робити помітки, підкреслювати, загинати сторінки, калькувати, писати на листах паперу, покладених на документ тощо).
4.3.5. Робити позначки на каталожних картках, писати на них, а також переставляти або виймати їх з каталогів і картотек НІБ України.
4.3.6. Користуватися фотоапаратами усіх видів, у т.ч. цифровими, вбудованими в мобільні телефони; магнітофонами, диктофонами, принтерами і сканерами, іншими копіювальними пристроями без дозволу відповідальних працівників Бібліотеки. 1
4.3.7. Порушувати тишу, створювати некомфортні умови в приміщеннях НІБ України. Користуватися стільниковим телефоном і пейджинговим зв'язком в читальних залах Бібліотеки.
4.3.8. Приймати їжу, розпивати напої в читальних залах і палити на прилеглій до Бібліотеки території.
4.3.9. Заходити в службові приміщення; користуватися службовими телефонами, службовими каталогами і картотеками без дозволу співробітників НІБ України.
4.3.10. Розвішувати в приміщеннях НІБ України об'яви, афіші, інші матеріали політичного і рекламно-комерційного характеру, займатися дрібно-роздрібною торгівлею, будь-якою комерційною або пропагандистською діяльністю без дозволу адміністрації Бібліотеки.
4.3.11. Відвідувати НІБ України в неохайному зовнішньому вигляді, та в одязі або з предметами, які можуть забруднити одяг інших користувачів, співробітників Бібліотеки; в стані алкогольного, наркотичного чи токсикологічного сп'яніння, з неадекватною поведінкою.

4.4. Бібліотека має право:
4.4.1. Самостійно визначати зміст і конкретні форми своєї діяльності у відповідності до цілей і завдань, визначених Статутом НІБ України.
4.4.2. Затверджувати і вносити зміни до Правил користування НІБУ, визначати умови використання бібліотечного фонду та інших інформаційних ресурсів, а також режим доступу до них.
4.4.3. Розробляти і затверджувати прейскуранти на платні послуги, що надає Бібліотека.
4.4.4. Визначати можливість та обсяги ксерокопіювання документів з фондів НІБ України.
4.4.5. Визначати у відповідності до чинного законодавства України види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеці.
4.4.6. Користувачів, які порушують "Правила користування Національною історичною бібліотекою України", позбавляти права відвідувати її на термін, що визначається для кожного конкретного випадку окремо.
4.4.7. Приймати в дарунок від юридичних і фізичних осіб документи, обладнання, благодійні внески, оформляти їх надходження згідно з чинним законодавством України.
4.4.8. Використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси для наукової діяльності лише за їх згодою.
4.4.9. Створювати і забезпечувати функціонування Бібліотечної ради; систематично звітувати про свою діяльність перед громадськістю.
4.4.10. Не допускати до Бібліотеки осіб, що не дотримуються правил санітарії і особистої гігієни.

4.5. Бібліотека повинна:
4.5.1. Забезпечити реалізацію прав громадян на вільний доступ до документів Бібліотеки та доступних електронних ресурсів через: упорядковане зібрання документів на різних носіях інформації, створення довідково-пошукового апарату, використання матеріально-технічних засобів опрацювання, зберігання і передачі інформації. Під час використання документів забезпечити збереження державного фонду документів, що належать до категорії цінних та рідкісних видань.
4.5.2. Забезпечити наукове формування документно-джерельної бази Бібліотеки, облік і зберігання у відповідності до чинного законодавства України і Статуту НІБ України.
4.5.3. Створювати сприятливі умови для використання бібліотечного фонду, доступу до електронних ресурсів за профільною тематикою, надавати допомогу користувачам у доборі документів. Визначати умови використання фонду на основі договорів з юридичними та фізичними особами. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів. Забезпечувати оперативну інформацію про нові надходження до Бібліотеки, її видання, бази даних тощо.
4.5.4. Оперативно інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й платні, згідно з "Положенням про порядок надання платних послуг у Національній історичній бібліотеці України".
4.5.5. Удосконалювати бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; вивчати і враховувати запити користувачів з метою найбільш повного їх задоволення при формуванні фонду і проведенні масових заходів. Надавати усні довідки в телефонному режимі кожному користувачу за однією темою його запиту, що відповідає профілю Бібліотеки. Час надання однієї телефонної довідки не має перевищувати 15-20 хвилин в день. Запити, які потребують поглибленного бібліографічного розшуку, відносяться до письмових довідок, потребують додаткового часу і по телефону не виконуються.
4.5.6. Зберігати конфіденційність відомостей про користувачів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Відповідальність користувачів:
5.1.1. Користувачі, які порушили діючі «Правила користування ДЗ «НІБ України» та ті, що нанесли шкоду Бібліотеці, несуть адміністративну, майнову і кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.1.2. На час з'ясування обставин порушення, адміністрація має право позбавити користувача права користування Бібліотекою.
5.1.3. Користувач, що порушив «Правила користування ДЗ «НІБ України», зобов'язаний на вимогу співробітника Бібліотеки віддати йому свій читацький квиток.
5.1.4. Користувачі, що завдали шкоди власності НІБ України, сплачують повну суму, необхідну на відновлення або заміну цієї власності відповідно до чинного законодавства України.
5.1.5. Відомості про порушення користувачами цих «Правил» можуть передаватися для розгляду до правоохоронних органів, а також повідомлятись в інші інстанції, зокрема за місцем навчання або роботи користувачів.

5.2. Відповідальність посадових осіб НІБУ:
5.2.1. Посадові особи НІБ України несуть відповідальність за якість обслуговування користувачів відповідно до чинного законодавства України, Типових правил користування бібліотеками в Україні, Положень про діяльність відповідних підрозділів Бібліотеки та цих Правил.

6. ГРАФІК РОБОТИ

6.1. НІБУ обслуговує користувачів:
Читальні зали: Вт.-Нд. з 10.00. до 18.00., вихідний - Понеділок.
МБА: Вт.-Пт. з 10.00. до 16.00., вихідний - Субота, Неділя.
Остання п'ятниця місяця - санітарний день;

6.2. До графіку роботи Бібліотеки розпорядженнями генерального директора можуть вноситись зміни, про що користувачі попереджаються заздалегідь.

Юридична адреса НІБ України: 01015, м.Київ-015, вул. Лаврська, 9, корпус 24
Тел./Факс 280-46-17 - Генеральний директор
280-28-74 - Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи. Заступники генерального директора 280-47-51 - Відділ читальних залів.
Відділ соціокультурних комунікацій
280-28-61 Відділ стародрукованих, рідкісних та цінних книг. Сектор МБА

Додаток: №1

"Перелік структурних підрозділів, що обслуговують користувачів НІБ України"

* Пункт запису користувачів та реєстрації відвідувань корп. 24, пов. І фойє
* Відділ читальних залів:
Зал історії України (ЗІУ) корп. 24, пов. II кім. 18
Зал історії зарубіжних країн (ЗІЗК) корп. 24, пов. II кім. 24
Зал періодичних видань (ЗП) корп. 24, пов. II кім. 25
Зал нових надходжень (ЗНН) корп. 24, пов. II кім. 26
Відділ стародрукованих, рідкісних та цінних книг (РЦС) корп. 24, пов. I кім. 9
Сектор міжбібліотечного абоненту (МБА) корп. 24, пов. I кім. 11

Відділ документів іноземними мовами (ВДІМ) корп. 35
Відділ соціокультурних комунікацій (ВСКК) корп. 24, пов. IІ кім. 22
Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи (ДБІР) корп. 24, пов. II кім. 17
Відділ організації і зберігання фондів (ЗФ) корп. 24, пов. I кім. 6
Відділ депозитарного зберігання фонду (ДЗ) корп. 23
Центр ксерокопіювання корп. 24, пов. II кім. 16
Електронний читальний зал корп. 24, пов. II кім. 15
Виставковий зал корп. 24, пов. II кім. 20

Додаток №2 Роз'яснення щодо застосування «Правил користування Національною історичною бібліотекою України» (п 4.3.6)

Відповідальними працівниками Бібліотеки є:
* представники адміністрації Бібліотеки:
* генеральний директор,
* заступник генерального директора з бібліотечної роботи
* заступник генерального директора з наукової роботи;
* завідувачі відділів, фондами яких користується читач;
* відповідальний черговий по Бібліотеці;

2 Використання фонду відділу стародрукованих, рідкісних і цінних книг регламентується окремими Правилами користування цим фондом.
1 "Положення про порядок надання платних послуг у Національній історичній бібліотеці України"
2 Речі вагою понад 5 кг до гардеробу не приймаються

Додаток №2 «Роз’яснення щодо застосування «Правил користування Національною історичною бібліотекою України» (п. 4.3.6)

Правила користування відділом стародрукованих, рідкісних та цінних книг Національної історичної бібліотеки України

1. Загальні положення

1.1. Відділ стародрукованих, рідкісних та цінних книг ( надалі - Відділ) є структурним підрозділом Бібліотеки, в якому зберігаються особливо цінні та рідкісні вітчизняні і зарубіжні документи з історії, суміжних суспільних дисциплін,що становлять історичну, наукову і культурну цінність.

1.2. Обслуговування користувачів Відділу здійснюється відповідно до Статуту Національної історичної бібліотеки України, Правил користування Національною історичною бібліотекою України.

2. Запис користувачів

2.1. Користувачами бібліотечних послуг Відділу є громадяни України, записані до Національної історичної бібліотеки України відповідно "Правил користування Національною історичною бібліотекою України".
2.2. Обслуговування користувачів здійснюється в читальному залі Відділу.
2.3. Порядок запису:
* користувач повинен пред'явити читацький квиток черговому бібліотекарю;
* надати всі відомості для заповнення читацького формуляру;
* для роботи зі стародруками ХVІ- ХVIII ст., користувач, крім того, має подати лист-клопотаиня з місця роботи чи навчання, в якому викладена мета та тема дослідження.

3.Права і обов'язки користувачів

3.1. Користувачі мають право:
3.1.1. Безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечного фонду за допомогою системи каталогів Відділу, вести пошук в автоматизованому режимі за наявними в Бібліотеці базами даних, отримувати консультаційну допомогу в користуванні довідково-бібліографічним апаратом Відділу.
3.1.2. Безоплатно отримувати для користування в читальному залі документи з фонду Відділу. Одноразово - не більше 3-х документів, особливо цінні документи (стародруки, документи, видані до 1945 року) - не більше 1.
3.1.3. При потребі залишати документи на "бронеполиці" терміном не більше 10 днів.
3.1.4. Брати участь у масових заходах, що проводить Відділ.
3.1.5. Користуватись персональним комп'ютером з автономним живленням з дозволу адміністрації бібліотеки.
3.1.6. Для здійснення кіно-, фотозйомок матеріалів відділу необхідно мати письмовий дозвіл генерального директора бібліотеки або його заступників та погодити час з завідуючим відділом.

3.2. Користувачі зобов'язані:

3.2.1. Дотримуватись діючих «Правил користування відділом стародрукованих, рідкісних та цінних книг Національної історичної бібліотеки україни» та графіку роботи Відділу.
3.2.2. Самостійно заповнювати вимоги на замовлені документи.
3.2.3. При одержанні документів перевіряти їхню кількість, відповідність читацькій вимозі, наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це чергового бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документі відповідну позначку в присутності користувача. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач, який останнім працював з документом. З особливо цінними документами (рукописними книгами, палеотипами, стародруками XVI-XVII cт.) користувачі зобов'язані працювати в спеціальних рукавичках, які отримують у чергового бібліотекаря.
3.2.4. Працювати з отриманими документами лише в читальному залі Відділу.
3.2.5. Повертати документи черговому бібліотекарю за 30 хвилин до закриття відділу.
3.2.6. Дотримуватись громадського порядку, чистоти і протипожежної безпеки в читальному залі Відділу, проявляти коректність стосовно інших користувачів та співробітників Відділу.
3.3. Користувачам категорично забороняється:
3.3.1. Користуватись чужим читацьким квитком, передавати свій читацький квиток іншим особам та уповноважувати їх діяти від свого імені.
3.3.2. Заносити до читального залу власні та отримані в інших відділах Бібліотеки документи.
3.3.3. Ксерокопіювати документи з фонду Відділу не дозволяється.*
3.3.4. Псувати документи (виривати сторінки, робити помітки, підкреслювати, загинати сторінки, калькувати).
3.3.5. Користуватись фотоапаратами, копіювальними пристроями без дозволу чергового бібліотекаря.
3.3.6. Порушувати тишу (користуватись мобільним телефоном), створювати некомфортні умови в приміщенні читального залу.
3.3.7. Приймати їжу, розпивати напої в читальному залі Відділу.
3.3.8. Заходити до службового приміщення Відділу.

4. Відділ має право:

4.1. Обмежити доступ до особливо цінних документів особам, які не мають наукової, службової або іншої документально підтвердженої потреби в цьому.

4.2. Тимчасово відмовити у користуванні документами, які знаходяться у незадовільному стані та потребують реставрації.

4.3. При наявності копії стародрукованого чи рідкісного видання надавати користувачу копію.

5. Графік роботи

5.1. Відділ обслуговує користувачів: - щоденно з 10-00 до 18-00, крім понеділка (вихідний), загальнодержавних свят та санітарних днів (остання п'ятниця місяця).

5.2. До графіку роботи відділу можуть вноситись зміни згідно розпорядження директора, про що користувачі попереджаються заздалегідь.

* Згідно «Положення про фонд стародрукованих, рідкісних та цінних книг Національної історичної бібліотеки України.