ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Контакти

Адміністрація

Посада ПІБ Телефон E-mail
Генеральний директор НІБУ

Скорохватова
Алла Віталіївна

+380 (44) 280 46 17 nibu.kyiv@ukr.net
Заст. гендиректора з наукової роботи

Смілянець
Світлана Іванівна

+380 (44) 280 28 74 nibu.kyiv@ukr.net
Заст. гендиректора з управління документними ресурсами

Дяченко
Ірина Едуардівна

+380 (44) 280 28 74 nibu.kyiv@ukr.net
Заст. гендиректора з питань використання нових інформаційних технологій

Спанчак
Тетяна Іонасівна

+380 (44) 280 28 74 nibu.kyiv@ukr.net
Заст. гендиректора з матеріально-технічного та господарського забезпечення

Ткаченко
Сергій Петрович

+380 (44) 280 80 43 nibu.kyiv@ukr.net
Провідний фахівець з питань цивільного захисту Ковальчук
Анатолій Олександрович
+380 (44) 280 80 43 nibu.kyiv@ukr.net
Зав. сектора з питань кадрової роботи Єдинак
Мирослава Вікторівна
+380 (44) 280 46 17 nibu.kyiv@ukr.net

Головний бухгалтер

Бригинець
Наталія Михайлівна
+380 (44) 280 28 61 nibu.kyiv@ukr.net
Провідний юрисконсульт Боровський
Тарас Миколайович
+380 (44) 280 46 17 nibu.kyiv@ukr.net

Замовлення екскурсій та виробничих практик

Посада ПІБ Телефон E-mail
Учений секретар 

Циганенко
Алла Миколаївна

+380 (44) 280 46 17 nibu.kyiv@ukr.net

Довідкова служба

Посада ПІБ Телефон E-mail
Зав. відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи

Єфіменко
Галина Володимирівна

+380 (44) 280 28 74 nibu.sbo@ukr.net
Зав. сектора науково-інформаційної роботи Новицька
Алла Іванівна
+380 (44) 280 28 74 nibu.sbo@ukr.net

Визначення індексів УДК, авторського знака для документів

Посада ПІБ Телефон E-mail
Зав. сектора наукової організації карткових каталогів

Вербівська
Наталія Олександрівна

+380 (44) 280 80 43 zabarova_nofok@ukr.net
Бібліотекар I категорії Цехановська
Ірина Геннадіївна
+380 (44) 280 80 43 zabarova_nofok@ukr.net

Електронна доставка документів

Посада ПІБ Телефон E-mail
Зав. відділу міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів

Іваніщева
Ганна Анатоліївна

+380 (44) 280 28 61 mbanibu@ukr.net
Бібліотекар I категорії Тишко
Світлана Миколаївна
+380 (44) 280 28 61 mbanibu@ukr.net

Сканування та ксерокопіювання

Посада ПІБ Телефон E-mail
Зав. відділу телекомунікаційних технологій та електронних ресурсів, адміністратор сайту

Маєр
Тетяна Гарольдівна

+380 (44) 280 33 81 nibu.kyiv@ukr.net

Реклама Бібліотеки. Зв`язки з громадськістю

Посада ПІБ Телефон E-mail
Зав. відділу соціокультурних комунікацій

Опенько
Яна Юріївна

+380 (44) 280 47 51 nibu_vskk@ukr.net

Структурні підрозділи Бібліотеки

Посада ПІБ Телефон E-mail
Зав. відділу комплектування та обліку документно-інформаційних ресурсів Коваленко
Алла Миколаївна
+380 (44) 280 80 43 obp_nibu@ukr.net
Зав. відділу наукового опрацювання фонду і організації каталогів Забарова
Світлана Йосипівна
+380 (44) 280 80 43 zabarova_nofok@ukr.net
Зав. відділу організації і зберігання фонду Левко
Наталія Сюнівна
+380 (44) 280 80 43 nibu.kyiv@ukr.net
Зав. відділу обслуговування користувачів Строкач
Ірина Іванівна
+380 (44) 280 47 51 nibu.kyiv@ukr.net

Зав. відділу НДВ стародруків, цінних та рідкісних видань

Смирнова
Світлана Миколаївна

+380 (44) 280 80 43

nibu.rk@ukr.net

Зав. відділу документів іноземними мовами Дмитренко
Ольга Петрівна
+380 (44) 280 33 81 nibu.sfim@gmail.com
Зав. відділу телекомунікаційних технологій та електронних ресурсів Маєр
Тетяна Гарольдівна
+380 (44) 280 33 81 tray13@bigmir.net
Зав. відділу міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів Іваніщева
Ганна Анатоліївна
+380 (44) 280 28 61 mbanibu@ukr.net
Зав. відділу науково-методичного

Михайлова
Ольга Володимирівна

+380 (44) 280 80 43 krznav_kiseleva@ukr.net
Зав. відділу науково-бібліографічного

Мусіна
Зейтуна Хамзяївна

+380 (44) 280 46 17 nibu.nbv@ukr.net
Зав. сектора господарського забезпечення   +380 (44) 280 80 43 nibu.kyiv@ukr.net