ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань

Історичні відомості

В 1939 році основою книжкового фонду Державної історичної бібліотеки України (нині Національна історична бібліотека України) стали фонди Історичного та Антирелігійного музеїв, бібліотека митрополита Флавіана, зібрання П. П. Потоцького, книги бібліофіла М. С. Маклакова.

Під час німецької окупації Києва 1941-1943 рр. найцінніша частина фонду бібліотеки була вивезена до Німеччини, за визначенням науковців, «колекція стародруків Історичної бібліотеки є однією з найдорожчих втрат української культури в роки Другої світової війни».

У повоєнний період фонд бібліотеки практично формувався заново завдяки допомозі Державного фонду літератури та провідних бібліотек колишнього СРСР.

Книги, що надходили до бібліотеки з цих установ упродовж певного часу зберігались у Великій Лаврській дзвіниці, там працівниками бібліотеки здійснювався відбір рідкісних і цінних видань для створення спеціалізованого відділу.

Відкриттю відділу передувала складна та копітка робота з наукового формування, систематизації фонду , опису книжкових пам’яток та складання каталогів.

Обслуговування читачів Відділ рідкісних книг розпочав 2 березня 1964 року.

Першими його фундаторами стали Гончаренко Надія Миколаївна та Панашенко Віра Василівна – справжні фахівці своєї справи, знавці та поціновувачі книг. В наступні роки велику роботу з формування та популяризації фонду проводили Ранцова Ольга Василівна, Варварич Галина Єфремівна, Загородня Ганна Яківна, Печенізька Зоя Антонівна.

На сьогоднішній день фонд відділу становить більш як 26000 рідкісних документів.

Напрями діяльності:

Колекції:

Книгознавчі проекти:

Презентація українських стародруків ХVІ-ХVІІІ ст. з колекції відділу.

Наукові розвідки стосовно власницьких та дарчих написів на книгах.


Друковані каталоги на колекції відділу:

 • Русская сатирическая периодика 1905-1907 годов : каталог коллекции / М-во культуры УССР, Гос. ист. б-ка УССР ; сост. Г. Олифанова, Л. Горулько ; ред. Л. Макаренко. – Киев, 1972. – 57 с.
 • Каталог русской книги гражданской печати 1708–1825 / М-во культуры УССР, Гос. ист. б-ка УССР ; сост.: Г. Е. Олифанова, Л. И. Горулько ; ред. кол. Л. Л. Макаренко [и др.]. – Киев, 1974. – 554 с.
 • Славянские книги кирилловской печати XVII–XX вв. : каталог книг, изданных в Киево-Печерской лавре / Гос. ист. б-ка УССР; сост. Г. Е. Варварич. – Киев, 1981. – 79 с.
 • Славянские книги кирилловской печати XVI-XX вв. : каталог книг, хранящихся в Государственной исторической библиотеке УССР / Гос. ист. б-ка УССР ; сост. Г. Е. Варварич. – Киев, 1985. – 38 с.
 • Каталог книг 1826–1917 гг. Ч. 1-3. / М-во культуры Украины, Гос. ист. б-ка Украины ; ред. кол. Л. Л. Макаренко [и др.]. – Киев, 1991.
 • Ч. 1. – 168 с.
 • Ч. 2. – 184 с.
 • Ч. 3. – 162 с.
 • Література про книгу і книжкову справу у фондах відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг Державної історичної бібліотеки України : каталог / М-во культури України, Держ. іст. б-ка України ; підгот. Л. І. Горулько, Г. Я. Загородня, З. А. Печенізька ; ред. Н. Ф. Селівачова ; відп. за вип. Л. Ю. Овдієнко. – Київ, 1991. – 99 с.
 • Русские иллюстрированные издания XIX века в фондах отдела старопечатных, редких и ценных книг Государственной исторической библиотеки Украины [Текст] : каталог / М-во культуры Украины, Гос. ист. б-ка Украины ; сост. О. И. Марченко ; ред. И. С. Пташник. – Киев, 1992. – 87 с.
 • Бібліотека митрополита Флавіана : (каталог книг з фонду відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. О. І. Марченко ; ред.: С. І. Смілянець, Н. Хівренко, Н. Горська ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім "Вініченко", 2011. – 64 с. : фото.
 • Мініатюрна книга : каталог колекції відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. О. Марченко ; ред. С. Смілянець, Н. Хівренко ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2014. – 36 с.
 • Видання воєнної доби: 1941-1945 рр. : каталог колекції відділу стародрукованих, рідкісних та цінних кних НІБ України / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: О. І. Марченко, С. А. Лещенко ; ред.: С. І. Смілянець , Н. Д. Хівренко ; авт. передм. О. Є. Лисенко. – Київ, 2015. – 76 с.
 • Видання з автографами українських діячів науки і культури : каталог колекції Національної історичної бібліотеки України. Вип. 1 / М-во культури України, Нац іст. б-ка України, Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних вид. ; уклад. Н. О. Горська ; ред. С. І. Смілянець. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2018. – 416 с.
 • Прижиттєві видання класиків української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: каталог колекції науково-дослідного відділу стародруків, ціних та рідкісних видань / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України; уклад. Н. Д. Хівренко ; авт. вступ. слова О. В. Романенко ; ред. С. І. Смілянець. – Київ, 2018. – 104 с.

Електронні інформаційні ресурси:

Зведена електронна база даних на фонд відділу.

Тематичні колекції Електронної бібліотеки "Історична спадщина України"

Відділ працює:

 • Вівторок – неділя з 10.00 – 18.00
 • Вихідні дні - понеділок

Корпус 24, кімната 9, 1-ий поверх

тел.: (044) 280-80-43

е-mail: nibu.rk@ukr.net

Контактна особа - Смирнова Світлана Миколаївна, зав. відділу