ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Культурна спадщина України

До Дня пам'яток історії та культури в Україні, який щорічно відзначається 18 квітня – у Міжнародний день пам'яток і визначних місць, відділ соціокультурних комунікацій презентує віртуальну книжкову виставку-замітку «Культурна спадщина України».

 

Пропонуємо для ознайомлення книги електронної бібліотеки «Історична Спадщина України» з колекцій: «Видання ВУАН, 1919 – 1931», «Етнологія. Етнографія. Народознавство» та «Бібліографічний покажчик «Історія України» – видання НІБУ з оцифрованими копіями за період з 1996 по 2019 роки, в кожному з яких міститься підрозділ «Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей».

Також окремо представлений спецвипуск «Бібліографічний покажчик змісту наукового часопису «Пам’ятки України : історія та культура» за 1989–2001 рр» / В. Карпенко ; М-во культури і мистецтв України. – Київ : Пам'ятки України, 2002.

 

Звертаємо увагу на видання Національної історичної бібліотеки 2019 року з оцифрованими копіями серед яких: перший випуск каталогу колекції НІБУ «Видання з автографами українських діячів науки і культури» та збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Київ, 7 листопада 2019 р. «Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу».

Далі презентуємо книги переважно 2019 – 2020 років видання, які надійшли до фонду НІБУ, частина з яких містить оцифровані фрагменти для ознайомлення. Також пропонуємо ще раз переглянути віртуальні виставки, які можна об’єднати під єдиною назвою «Культурна спадщина України».

Віртуальні книжкові виставки:

Бібліографічний список:

Оцифровані видання з фонду Бібліотеки

Видання з автографами українських діячів науки і культури: каталог колекції Національної історичної бібліотеки України. Вип. 1 : До 80-річчя Національної бібліотеки України [Електронна копія] / Нац. іст. б-ка України. Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних видань; уклад. Н. О. Горська ; ред.: О. І. Марченко, С. І. Смілянець, К. Г. Таранюк-Русанівський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ: Вініченко, 2018.

Каманін І. М. Водяні знаки на папері українських документів XVI і XVII ст. (1566–1651) [Електронна копія] / Каманін І. М. – Київ : Друк. Всеукраїнської Академії Наук, 1923.

Павлуцкий Г. Г. Деревянные и каменные храмы [Електронна копія] / Г. Г. Павлуцкий // Древности Украины : издание Императорского Московского Археологического общества. – Вып. 1. Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1905

Павлуцький Г. Г. Історія українського орнаменту [Електронна копія] / Г. Г. Павлуцький ; авт. передм. М. Макаренко ; Українська АН. Археологічний комітет. – Київ : З друк. УАН, 1927.

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України. 2019 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2020. – С. 51 – 60. 

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України. 2018 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вініченко, 2019. – С. 53 – 61. 

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. слово Г. В. Боряк ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вініченко, 2018. – 80-річчю Національної історичної бібліотеки України присвячується – С. 57 – 66. 

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України : наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – С. 49 – 56. 

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – С. 58 – 68. 

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, Д. Г. Стегній, Т. А. Приліпко, К. Г. Таранюк-Русанівський, О. В. Литвин ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2016. – С. 58 – 76. 

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2013 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський, Д. Г. Стегній, Т. А. Приліпко, О. В. Литвин ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2015. – С. 50 – 61.

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 р. / Ін-т історії України НАНУ, Нац. іст. б-ка України ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк ; упоряд.: Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2014. – С. 41 – 50. 

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Видавничий дім «Вініченко», 2013. – С. 56 – 69. 

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона. Повернення культурних та історичних цінностей [Електронна копія] // Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2010 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Т. А. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Видавничий дім «Вініченко», 2012. – С. 60 – 72. 

Спаська Є. Ю. Кахлі Чернігівщини (XVIII–XIX ст.) : попереднє звідомлення [Електронна копія] / Є. Ю. Спаська. – Київ, 1927.

Таранушенко С. А. Пам'ятки мистецтва старої Слобожанщини [Електронна копія] / С. А. Таранушенко – Харків, 1922.

Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / М-во культури, молоді та спорту України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв, заг. ред. О. П. Реєнт ; ред. кол.: А. В. Скорохватова, С. І. Смілянець, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, В. П. Кисельова ; ред. Т. С. Кудласевич. – Київ, 2019. – (П’яті Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька) 

Хроніка археології та мистецтва [Електронна копія] Ч. 1 / Всеукраїнський археологічний комітет ВУАН ; за ред. В. Козловської. – Київ, 1930.

Хроніка археології та мистецтва [Електронна копія] Ч. 2 / Всеукраїнський археологічний комітет ВУАН ; за ред. В. Козловської. – Київ, 1930.

Хроніка археології та мистецтва [Електронна копія] Ч. 3 / Всеукраїнський археологічний комітет ВУАН ; за ред. В. Козловської. – Київ, 1931.

Шероцкий К. В. Очерки по истории декоративного искусства Украины [Електронна копія]. Т. 1 : Художественное убранство дома в прошлом и настоящем / К. В. Шероцкий. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1914.

Книжкові видання з фонду Бібліотеки

Арсенян М. Ю. Храмовая архитектура армян на территории Украины / М. Ю. Арсенян. – Киев : Дух і Літера, 2019. – 245 с.

         Ознайомитися зі змістом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2020/03/11/arsenyan1_jQmJgKP.pdf

Бабич О. Православні храми Васильківщини : екскурс в минуле (Х – початок ХХ ст.) / О. Бабич, О. Шекера. – Київ : Друге дихання, 2020. – 76 с.

Бібліографічний покажчик змісту наукового часопису «Пам’ятки України : історія та культура» за 19892001 рр. / В. Карпенко ; М-во культури і мистецтв України. – Київ : Пам'ятки України, 2002. – 63 с

Бортництво Полісся / Вишгородський історико-культурний заповідник ; упоряд.: Д. Шевченко, А. Плотнікова. – Київ : Мистецтво, 2020. – 223 с.

Бортництво Полісся : архаїчна традиція у сучасному вимірі / Український культурний фонд, Вишгородський історико-культурний заповідник. - Вишгород ; Київ : Мистецтво, 2020. – 77 с. : фот.

Бортництво Полісся : архаїчна традиція у сучасному вимірі / Український культурний фонд, Вишгородський історико-культурний заповідник. – Київ : Мистецтво, 2020. – 16 л. фот.

 

Васильев В. С. [Кульженко Василий Стефанович]. Полвека у печатного станка / В. С. Васильев. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1904. – 62 с.

Величко Самійло. Літопис / упоряд.: Г. Боряк, Т. Таїрова-Яковлєва ; Iн-т iсторiї України НАН України, Центр вивчення iсторiї України СПб. держ. ун-ту. Київ : Видавництво «Клiо», 2020. LXXXIV, 931 с.

Гринченко Б. Д. Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского. Т. 2 / Б. Д. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губ. Земства, 1900. – XVI, 371 с.

Денисенко М. Православна Церква в Україні : століття розділень = The Orthodox Church in Ukraine: a centure of separation / М. Денисенко. - Київ : Дух і Літера, 2019. - 372 с.

            Ознайомитися зі змістом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2020/03/11/denisenko3.pdf

Дубровський В. В. Історично-культурні заповідники та пам’ятки України / В. В. Дубровський. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 76 с.

Ернст Ф. Л. Українське мистецтво ХVІІ–ХVІІІ ст. / Ф. Л. Ернст. – Київ : Криниця, 1919. – 32 с.

Жадько В. Болять Україні могили її поколінь / В. Жадько. – Житомир : Рута, 2020. – 360 с.

Заповідник «Кам’яні Могили» – природна та духовна святиня України : науково-інформаційний довідник. – Краматорськ, Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 216 с.

Козловська В. Є. Кераміка культури А : (з додатком щоденника розкопів р. 1925 у с. Верем’ї) / В. Є. Козловська. – Київ : Друк. УАН, 1926.

Копилов С. Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження / С. Копилов, І. Паур. – Кам’янець-Подільский : Аксіома, 2019. – 203 с.

          Ознайомитися з фрагментом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2020/10/24/kopilov_kam_podilskij.pdf

Копыл А. Г. Хроника одинокой крепости (1700–1730 гг.) / А. Г. Копыл. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2019. – 236 с.

          Ознайомитися зі змістом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2019/11/27/bastard.pdf

Копыл А. Г. Хроника одинокой крепости (1731–1783 гг.) / А. Г. Копыл. - Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2019. - 225, 2 с.

          Ознайомитися зі змістом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2019/11/27/bastard2.pdf

Курінний П. Монументальні пам’ятки Трипільської культури / П. Курінний // Трипільська культура на Україні = La culture de tripolie en Ukraine / УАН, Всеукр. Археол. Ком., Трипіл. Коміс. ; за ред. В. Козловської, П. Курінного. – Київ : Друк. УАН, 1926. Вип. 1. – С. 67 – 96.

Лазуренко В. М. У пошуках крипти великого державотворця України Богдана Хмельницького : поховання гетьмана України Богдана Хмельницького в Іллінській церкві у с. Суботів : від столітніх досліджень, легенд та міфів до сучаних наукових гіпотез / В. М. Лазуренко. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 75 с.

          Ознайомитися зі змістом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2020/03/11/lazurenko4.pdf

Макаренко М. О. Етюди з обсягу Трипільської культури / М. О. Макаренко. – Київ : [б. в.], 1926.

Макаренко М. О. Старогородська «божниця» та її малювання / М. О. Макаренко. – Київ : Київ-Друк, 1928. – 21 с.

Марусик Т. Архітектурне диво Чернівців = Architectural miracle of Chernivtsi / Т. Марусик, І. Коротун. – Чернівці : Букрек, 2019. – 323 с.

          Ознайомитися з фрагментом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2020/10/24/marusyk_chnu1.pdf

Національний природний парк «Синевир» : історія та сьогодення / за ред. О. Б. Колесникова, О. Г. Радченка. – Ужгород : Патент, 2019. – 440 с.

 

Невідома Олександрія: Палацовий комплекс : пер. з пол. Т. 4 / О. М. Іванов, Є. А. Чернецький ; пер. А. Матисак. – Біла Церква, 2020. – 197 с.

 

 

 

 

 

Павленко С. Батуринська фортеця / С. Павленко. – Київ : Мистецтво, 2019. – 191 с.

          Ознайомитися з фрагментом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2020/10/24/pavlenko_baturyn.pdf

Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України XVI – поч. XVII ст. : монографія / Димитрій (Ярема) (Патріарх.). – Львів : Друкарські куншти, 2017. – 997 с.

Рожко В. Втрачені православні святині західної історичної Волині 1944-1988 рр. / В. Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2019. – 351 с.

          Ознайомитися з фрагментом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2020/10/17/roczhko_vtracheni_svjatyni.pdf

Руденок В. Антонієві печери Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря : 950 років / В. Я. Руденок, Т. Г. Новик ; Нац. архітектурно-іст. заповідник «Чернігів стародавній». – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 159 с.

Слободян В. Українські дерев’яні церкви в рисунках Антона Вариводи / В. Слободян. – Львів : УКУ, 2020 – 312 с.

Стельмащук Г. Г. Українське народне вбрання / Г. Г. Стельмащук ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів : Література та мистецтво, 2019. – 255 с.

          Ознайомитися зі змістом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2019/11/27/stelmashuk.pdf

Сьомік Б. Українці п’яти континентів : науково-історичне есе / Б. Сьомік, О. Сьомик. – Кременчук : Щербатих О. В., 2019. – 52 с.

Трипільська культура на Україні. Вип. 1 [Електронний ресурс] / Українська академія наук, Всеукраїнський Археологічний комітет, Трипільська комісія ; ред. В. Козловська. – Київ : [б. в.], 1926. – 211 с. – Режим доступу : https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=734 (дата звернення: 14.04.2021)

Український іконостас : символічна структура та іконологія / С. В. Оляніна. – Київ : АртЕк, 2019. – 399 с.

Федоришин П. Світло і тіні чортківських замків : сторінками історії міста. Кн. 1. ХІ – XVIII ст. / П. Федоришин. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 877 с.

          Ознайомитися з фрагментом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2020/10/24/fedorycshyn_chortkiv.pdf

Чабан Н. Усадьбы и судьбы : дворянские гнезда Приднепровья / Н. Чабан, О. Мороз. – Днепр : Лира, 2019. – 368 с.

          Ознайомитися з фрагментом https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2020/10/24/chaban_usadby.pdf

Чорний Г. Хто ми є, Українці? / Г. Чорний. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 224 с.

Укладач: Плюта С. В.

(відділ соціокультурних комунікацій)