ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Флешмоб «Хустка у спадщину …»

У Національні історичній бібліотеці України 4 грудня 2020 відбувся культурно мистецький захід – флешмоб : «Хустка у спадщину …». Презентація книжкової виставки супроводжувалася проведенням майстер-класу з запинання хустки. Розповідь про символіку та вагомість цього вбрання у житті українських родин була цікавою для багатьох присутніх та поглибила знання про плекання українцями національних традицій.
Старовинний головний убір – хустка – відомий із найдавніших часів. У майнових актових списках і реєстрах Житомирского, Чернігівского міських урядів XVI–XVII cт. можна знайти зазначення описів хусток з коштовних полотен, шитих золотом, полотняних домотканих хусток, гаптованих чорним шовком, хусток рябих турецьких, шитих сріблом. Жіночі хустки Опілля і  Західного Полісся згадуються із багато вишитими або тканими орнаментами.

Колорит і візерунки орнаментів поступово стали символічними, традиційними у кожній місцевості України, де сформувалися з давніх-давен.

Хустки запинали різними способами : кінцями під підборіддям, кінцями назад, на тім’я,  подібно до чалми.

Хустка – стала частиною строю українського традиційного вбрання жінки.

Декорування хусток, способи запинання на голову та етика ношення – є одним з видів українського народного мистецтва та національною історичною спадщиною, яка потребує збереження  на майбутнє.

Народний традиційний одяг українців підіймає над буднями, єднає багатьох, надихає любов’ю до своєї рідної землі. Без перебільшення, можна стверджувати, що виготовлення та оздоблення української хустки – тканини, форми, техніки виконання вишивки та орнаменти – все є яскравим елементом як матеріальної так і духовної історії українців – справжнім національним багатством.
   

Бібліографічний список

 1. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси ХIX – початку XX ст. Ч.1 / Г. Врочинська. – Київ : Родовід, 2015. – 108 с. : іл., фот. – ([Родовід]. Мала сер. укр.. декоративного мистецтва). Шифр: М3173-1/902.7/В828/КУ
 2. Гарбузова Л. Г. Хустка – берегиня жіночої вроди : (традиційні жіночі головні убори Житомирщини кінця ХІХ-ХХ ст. в зібранні Житомирського краєзнавчого музею) / Л. Г. Гарбузова ; голов. ред. М. Ю. Костриця ; Нац. спілка краєзнавців України, Укр. географ. т‑во, Житомир. обл. краєзн. музей // Житомиру–1125 матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф., присвяченої 1125-річчю заснування м. Житомира (6-8 жовт. 2009 р., м. Житомир). – 2009. – С. 124-128 Шифр : Пр3742/42/КХ
 3. Головні убори // Ми – українці. – Кн. 1. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 197-203. Шифр: М 519-1/9(с2)/С 899/ДБ.
 4. Гуцало Є. П. Хустина шовку зеленого : повісті, новели, публіцистика / Є. П. Гуцало. – Київ : Укр. письменник, 2012. – 576 с. – (Укр. класика).Шифр : А30319/Г977КХ
 5. Етнографічні мотиви у творчості Зеновія Кецала / НАН України, Ін‑т народознавства НАН України, Упр. культури Львів. облдержадм. ; ред. С. Павлюк. – Львів : Афіша, 2008. – 175 с. Шифр:В3060/75/Е885/КУ
 6. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 10. Традиційне повсякденне та обрядове вбрання / голов. ред. Г. Скрипник; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2018. – 400 с. Шифр: М3402-10/902.7/Е885/ДБ
 7. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість / голов. ред. Г. Скрипник; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 640 с. Шифр: М3402-10/902.7/Е885/ДБ
 8. Косміна О. Ю. Українське народне вбрання / О. Ю. Косміна. – Київ : Балтія Друк, 2017. – 64 с. : іл., карт., фот. Шифр:А37152/902.7/К713/КХ,КУ
 9. Матейко К. І. Український народний одяг : етногр. слов. / К. І. Матейко ; НАН України, Ін‑т народознавства НАНУ. – Київ, 1996. – 196 с. Шифр: А3904/902.7/М34/ДБ,КУ,КХ
 10. Маткевич В. Т. Хустина на хвіртці : оповідання, п’єси / В. Т. Маткевич. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2008. – 134 с. Шифр : А19026/М343/КХ
 11. Стельмащук Г. Г. Українське народне вбрання / Г. Г. Стельмащук ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів : Літ. та мистецтво, 2019. – 255 с. : іл. Шифр: А41675/902.7/С792/КУ,КХ
 12. Стельмащук Г. Г. Українські народні головні убори / Г. Г. Стельмащук ; Львів. нац.. акад. мистецтв. – Львів : Апріорі, 2013. – 273, [2] с. : іл., фот. Шифр : В4304/39/У45/КУ
 13. Сусак К. Р. Українське народне вишивання: техніки, методологія, методика / К. Р. Сусак, Н. А. Стеф’юк. – Київ : Наук. світ, 2006. – 281 с. Шифр: В1784/74/С904/ДБ
 14. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / О. Федорчук ; Национальная академия наук, Інститут народознавства. – Львів : Свічадо, 2007. – 119 с. Шифр: В1405/74/Ф337/КУ
 15. Чубач Г. Т. Хустка тернова : поезії / Г. Т. Чубач. – Київ : Золоті Ворота, 2009. – 331 с. Шифр : А20669 /Ч-811/КХ

Статті з періодичних та продовжуваних видань

 1. Віннікава М. Головні убори в традиційному жіночому костюмі білорусько-українського пограниччя (Західне Полісся) / М. Віннікава // Народознав. зошити. – 2018. – № 2. – С. 353-362.
 2. Донець Г. Ой, хустина, хустиночка !... / Г. Донець // Чумац. шлях. – Київ, 2009. – Вип. (№): 1. – С. 20–22.
 3. Козакевич О. Декор мереживних очіпків кінця ХІХ–ХХ ст. (за матеріалами західних областей України) / О. Козакевич // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. – 2019. – Вип. 6. – С. 253-261.
 4. Козакевич О. Локальні особливості Покутських народних та мереживних виробів кінця 19 – початку 21 ст.: очіпки / О. Козакевич // Народознав. зошити. – 2017. – № 1(133Січень-Лютий 2017). – С. 203–224.
 5. Козакевич О. Типологія українських народних в’язаних та мережевих виробів XIX - початку XXI століття: вбрання / О. Козакевич // Народознав. зошити. – 2014. - № 6(120). – С. 1405-1421
 6. Іваневич Л. Регіонально-специфічні ознаки класифікації традиційних головних уборів українців поділля (XIX – перша половина XX ст.) / Л. Іваневич // Народознав. зошити. – 2015. – № 4(124). – С. 850-859
 7. Іваневич Л. Традиційне вбрання українців Західного Поділля:: особливості класифікації / Л. Іваневич // Народознав. зошити. – 2014. – 5(119).– С. 1062-1072.
 8. Іваневич Л. А. Традиційне весільне вбрання подільських українців / Л. А. Іваневич // Хмельн. крає знав. студії. – 2016. – Вип. 7. – С. 61-81.
 9. Обереги українського народу – символи любові й незрадливості // Українська Родина: [мова, історія, традиції і звичаї – все це наша рідна національна культура]. – 2016. – № 4(107). – С. 27-30.
 10. Халайцан В. П. Українська намітка як символ зв’язку поколінь / В. П. Халайцан // Хмельн. краєзнав. студії. – 2015. – Вип. 3. – С. 190-192. Шифр :Пр4768/2015/3/КХ