ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 125-річчя відкриття Трипільської культури

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку "Трипільська цивілізація у спадщині України", до 125-річчя відкриття Трипільської культури.

В359 / 902.6

А874

Археологічні дослідження в Україні : 1994-1996 / Міністерство культури і мистецтв України ; Ред. М. Ю. Відейко. – Київ : Прайм, 2000. – 198 с. : іл.

А24364

Б766

Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : збірка поезій / Г. І. Божок. – Харків : Лідер, 2011. –֪148 с.

А25240 / 8(с)

Б76

Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадська світоглядна поезія / Г. І. Божок. – Харків : Лідер, 2012. – 264 с.

А27841

Б766

Божок Г. І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Г. І. Божок. - 3-є вид., допов. – Харків : ЛІДЕР, 2013. – 416 с.

902.6

Б912

Бурдо Н. Б. Населення раннього етапу трипільської культури межиріччя Дністра та Південного Бугу : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. (07.00.06) / Н. Б. Бурдо. – Київ : [б. в.], 1993. - 22 с.

В2656 / 902.6

Б912

Бурдо Н. Б. Сакральний світ трипільської цивілізації / Н. Б. Бурдо. – Київ : Наш час, 2008. – 296 с.

В1160 / 902.6

Б912

Бурдо Н. Б. Сакральний світ трипільської цивілізації / Н. Б. Бурдо. – Київ : Наш час, 2006. – 305 с.

Б4981 / 902.6

Б912

Бурдо Н. Б. Трипільська культура: Спогади про золотий вік / Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2007. – 413 с. : іл.

В1167 / 902.6

В42

Від Трипільської культури до сучасності (відпочинок в селах Київщини) : Путівник-довідник / Управління культури , Управління з питань фізкультури і спорту Київської обласної державної адміністрації ; ред. В. П. Коцур. - Київ : Коло-Ра, 2004. - 335 с.

А6837 / 902.6

Х311

Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у вітчизняну археології (до 150-річчя від дня народження) : тематичний збірник наукових праць / М-во культури і мистецтв України, Національний музей історії України ; відп. ред. Н. Г. Ковтанюк ; ред. С. А. Корецька [та ін.]. – Київ : ІІІ, Лтд , 2000. – 193 с. : іл., карт.

А22818 / 902.6

Х-311

Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України / Тематичний збірник наукових праць (до 160-річчя від дня народження). – Київ: Такі справи, 2010. – с.160: іл.

В729 / 902.6

В42

Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація : историческая литература / М. Ю. Відейко. – 2-е вид. – Київ : Академперіодика, 2003. – 183 с. : іл.

В563 / 902.6

В42

Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. – 2-е вид. – Київ : Академперіодика, 2002. – 142 с. : іл.

В1625 / 902.7

В42

Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. – Київ : Наш час, 2008. – 158 с.

902.6

В-42

Відейко М. Ю. Трипільські протоміста. Історія досліджень / М. Ю. Відейко ; Національна академія наук України. Інститут археології. – Київ : [б. в.], 2002. – 143 с. : іл.

А35475 / 902.6

В42

Відейко М. Ю. Трипільська археологічна культура в Україні / М. Ю. Відейко ; Київський обласний археологічний музей (Трипілля, с.). – Київ : Академперіодика, 2005. – 31 с. : іл.

В1171 / 902.6

В42

Відейко М. Ю. Давні поселення України / М. Ю. Відейко, Р. В. Терпиловський, В. А. Петрашенко ; Національна академія наук України. Інститут археології, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Київ : [б. в.], 2005. – 191 с.

Б6919 / 9(с2)

В42

Відейко М. Ю. Подорож до прадавньої країни / М. Ю. Відейко. – Київ : Вища шк., 2011. – 168 с.

А17380 / 9(с2)

В42

Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу / М. Ю. Відейко. – Київ : Наш час, 2007. – 295 с.

902.6

Г18

Гамченко С. С. Спостереження над даними дослідів Трипільської культури: [1909-1913 рр.] / С. С. Гамченко. – [Б. м. : б. в.], 1909. – 31-44 с.

Б5186 / 902.6

Г931

Губерначук С. С. Знаки-символи трипільських орнаментів і символи-образи українських обрядових пісень: Науково-практична конференція "Буття Українців" / С. С. Губерначук ; Благодійний фонд пам’яті Юрія Миролюбова, Громадський фонд реконструкції та сприяння збереженню культурної спадщини України. –Київ : Перунова Рать, 2005. – 7 с.

А18197 / 4

Г931

Губерначук С. С. Карби трипільської доби в українських географічних назвах та іменах особових / С. С. Губерначук. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 232 с. : іл.

Б5185 / 902.6

Г931

Губерначук С.С. Трипільські мовні корені української лексики, пов’язаної із господарською діяльністю: Науково-практична конференція "Буття Українців" / С. С. Губерначук ; Благодійний фонд пам’яті Юрія Миролюбова, Громадський фонд реконструкції та сприяння збереженню культурної спадщини України. – Київ : Перунова Рать, 2005. – 7 с.

А18369 / 4

Г931

Губерначук С.С. Трипілля і українська мова / С. С. Губерначук. – Київ : Фенікс, 2005. – 231 с. : іл.

902.6

Г962

Гусев С. О. Трипільська культура середнього Побужжя рубежу IV-III тис. до н. е. : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / С. О. Гусев ; АН України. Ін-т археології. – 1993. – 20 с.

М1362-1 / 902.6

Д134

Давня кераміка України : археологічні джерела та реконструкції. Ч. 1 / С. М. Рижов, Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко, Б. В. Магомедов ; Національна академія наук України. Інститут археології. – Київ : Коло-Ра, 2001. – 238 с.

А15542 / 9(с2)

Д668

Домотенко Ю. К. Преславне містечко Трипілля на Київщині : історичні нариси / Ю. К. Домотенко. – Київ : [б. в.], 2006. – 183 с. : мал.

М1531-1 / 902.6

Д703

Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки . Ч.1 . Переклади наукових праць та коментарі / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України ; ред. Н. В. Блажевич. - Київ : Академперіодика, 2006. – 206 с.

М1531-2 / 902.6

Д703

Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки . Ч. 2. Матеріали і дослідження / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України ; ред. Н. Б. Бурдо. – Київ : Академперіодика, 2006. – 75 с.

М1230-1 / 902.6(03)

Е644

Енциклопедія Трипільської цивілізації : в 2 т. Т. 1 / Міністерство культури і мистецтв України ; Ред. Л. М. Новохатько. - Київ : Індустріальна спілка Донбасу ; К. : Петроімпекс, 2004. – 704 с. : іл.

М1230-2 / 902.6(03)

Е644

Енциклопедія Трипільської цивілізації : в 2 т. Т. 2 / Міністерство культури і мистецтв України ; Ред. Л. М. Новохатько. – Київ : Індустріальна спілка Донбасу ; Київ : Петроімпекс, 2004. – 58 с. : іл.

В584 / 902.6

З-162

Заєць І.І. Трипільська культура на Поділлі / І. І. Заєць. – Вінниця : "Тезис", 2001. – 184 с.

В3399 / 902.6

Ж911

Журавльов О. П. Тваринництво та мисливство у трипільських племен на території України : монографія / О. П. Журавльов ; НАН України, Інститут археології. – Київ : Шлях, 2014. – 250 с.

В2509 / 902.6

К509

Клочко В. И. Наш недавний бронзовый век : [альбом] / В. И. Клочко, А. В. Козыменко. – Киев : [б. в.], 2011. – 192 с. : ил.

А32091 / 902.6

К603

Колеснікова В. А. Сторінки життя Вікентія Хвойки / В. А. Колеснікова ; НАН України, Інститут археології, Благодійний фонд сприяння розвитку бібліотечної та архівної справи ім. Федора Вовка. – Київ : [б. в.], 2008. – 76 с. : 4 вкл. л. іл.

А30649 / 902.6

К846

Круц В. О. Ранок землеробського світу : пам’ятки трипільської культури на Тальнівщині / В. О. Круц, В. В. Чабанюк, Д. К. Чорновіл. - К. : Техніка, 2000. - 48 с. : іл.

Б4755 / 902.6

М702

Мицик В. Ф. За законом світового ладу: Трипільська цивілізація і світогляд українського народу / В. Ф. Мицик ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 327 с.

Б4636 / 9(с2)

М702

Мицик В. Ф. Священна країна хліборобів: Міста й селища Трипільської цивілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць / В. Ф. Мицик ; Тальнівський музей історії хліборобства. – Київ : Пульсари, 2006. – 261 с. : іл.

А7234 / 4

М816 повтор

Мосенкіс Ю. Л. Мова трипільської культури: Джерела, методи, результати реконструкції / Ю. Л. Мосенкіс ; Державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування. – Київ : НДІТІАМ, 2001. – 163 с.

А7934 / 4

М816

Мосенкіс Ю. Л. Трипільський прасловник української мови / Ю. Л. Мосенкіс. – Київ : НДІТІАМ, 2001. – 80 с.

А7234 / 4

М816

Мосенкіс Ю. Л. Мова трипільської культури: Джерела, методи, результати реконструкції / Ю. Л. Мосенкіс ; Державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування. – Київ : НДІТІАМ, 2001. – 163 с.

В3462 / 902.6

О-355

Овчинников Е. В. Трипільська культура Канівського Подніпров’я (етапи В II—С I) : монографія / Е. В. Овчинников. – Київ : Філюк Олег, 2014. – 405 с.

А7779 / 902.6

П14

Паламарчук Є. П. Зорі Трипілля / Є. П. Паламарчук, І. Ю. Андрієвський. – Вінниця : "Тезис", 2002. – 134 с.

А15235 / 902.6

П14

Паламарчук Є. Зорі Трипілля / Є. Паламарчук, І. Андрієвський. – 2-е вид. – Вінниця : Теза, 2005. –142 с.

А34296 / 74

П34

Писанки Ганни Косів. Трипільські мотиви = Hanna Kosiv's Pysanky : trypillian motifs. – Львів : Свічадо, 2016. – 100 с. : фот.

А20338 / 902.6

Р224

Ранньоземлеробські культури Буго-Дніпровського межиріччя: проблеми дослідження : матеріали учасників міжнародної науково-практичної конференції 23-24 липня 2009 р., м. Умань / Міністерство освіти і науки України ; Ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : [б. в.], 2009. – 233 с.

В3801 / 902.6

Р486

Ржищівський археодром-2 : дослідження, конференції та експериментальні студії 2002–2004 років / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, НАН України, Центр пам’яткознавства, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства ; голов. ред. В. П. Коцур. – Київ : Пугачов, 2004. – 206 с. : іл., схем., табл., фот.

А20491 / 902.7

Т19

Таранець В. Г. Трипільський субстрат: Походження давньоєвропейських мов : монографія / В. Г. Таранець ; Національна академія державного управління при президентові України, Одеський регіональний інститут державного управління, Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Одеса : [б. в.], 2009. – 274 с.

М1475-1 / 902.6

Т485

Ткачук Т. М. Знакові системи трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільності : мальований посуд . Ч. 1 / Т. М. Ткачук. – Вінниця : "Нова книга", 2005. – 416 с.

М1475-2 / 902.6

Т485

Ткачук Т. М. Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем : мальваний посуд. Ч. 2 / Т. М. Ткачук ; Національний заповідник " Давній Галич". – Вінниця : "Нова книга", 2005. – 205 с.

А10793 / 9(с2)

Т678

Трипільська цивілізація у спадщині України: Конференція присвячена 110-річчю відкриття трипільської культури (матеріали та тези доповідей конференції, що проходила у Києві 30-31 травня 2003 р.) / Український благодійний фонд "Трипілля", Всеукраїнське товариство "Просвіта ім. Т. Шевченка" ; ред. І. Т. Черняков. –Київ : Просвіта, 2003. – 328 с. : іл.

902.6

Т67

Трипільська культура на Україні. Вип. 1 / Українська академія наук, Всеукраїнський Археологічний комітет, Трипільська комісія ; ред. В. Козловська. – Київ : [б. в.], 1926. – 211 с.

А18729 / 902.6

Т678

Трипільська скарбниця: Путівник / упоряд. В. Трачук. – Київ : [б. в.], 2008. – 128 с. : іл.

Б7154 / 77

У453

Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників : каталог Третьої всеукраїнської виставки / М-во культури і туризму України, Національна спілка художників України ; упоряд.: О. Мельник, О. Соловей. – Київ : Оранта, 2008. – 184 с. : іл.

В1984 / 9(~)2

У-45

Україна і Світ: класична давнина (500 р. до н. е.-початок н. е.) / ред. М. Ю. Відейко. – Київ : Кріон, 2009. – 215 с.

А14827 / 902.6

Ч-498

Черняков І. Т. Вікентій Хвойка (1850-1914) / І. Т. Черняков. – Київ : Архетип, 2006. – 199 с.

А33087 / 9(с2)

Ч-519

Чесько-українська науково-практична конференція “Шляхи розвитку культури чехів України” (2 ; 27 листопада 2010 р. ; Київ).

В879 / 902.6

Ш71

Шмаглій, М. М. Великі Трипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації / М. М. Шмаглій. – Київ : [б. в.], 2001. – 130 с.

902.7

К713

Космос древньої України. Трипілля – Троянь: міфологія етногенез : VI тис. до н. е. – I тис. н. е. / упоряд., вступ. ст., прим. В. Довгич. – Київ : [б. в.], 1992. – 303 с. : іл.