ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Духовний скарб українського народу (День вишиванки 2020)

Вітаємо з Днем вишиванки та щиро бажаємо, щоб вишиванка вашої долі була завжди устелена миром, родинним добробутом та щастям!

Традиційно в Україні цей день відзначається в третій четвер травня. Цьогоріч – День вишиванки припадає на 21 травня.

Українську вишиванку часто називають кодом нації. Залежно від історичного регіону України деталі та тематика орнаменту вишиванок відрізняються. Тому за зашифрованими у ній символами можна визначити регіон походження її власника.

Пропонуємо переглянути Перший документальний повнометражний фільм про вишиті сорочки «Спадок нації»  https://youtu.be/UD5YFvzenes

Ідея стрічки «Спадок нації» в тому, що вишита сорочка є не тільки матеріальною, а й духовною спадщиною українського народу. У фільмі переплетені дві площини. Перша показує різноманіття унікальних орнаментів, технік вишивки, крою. Друга - це історії людей, життя яких змінила вишиванка.

Режисер стрічки - Олександр Ткачук, сценарист - Леся Воронюк. Прем'єра відбулася 3 листопада 2016 р. Фільм знімався  у шести країнах: Україні, Канаді, Італії, ОАЕ, Німеччині, Росії.  Наразі "Спадок нації" показують в різних куточках земної кулі.

Виставку підготував відділ соціокультурних комунікацій НІБУ

Представляємо бібліографічний список, що містить книжкові, періодичні та продовжувані видання, відображені в електронних ресурсах НІБУ:

 1. Андрушко Людмила Миколаївна. Український рушник - поліфункціональний сакральний твір народного мистецтва (функція, типологія, семантика і художні особливості) : автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Л. М. Андрушко ; Львівська національна академія мистецтв. - Львів, 2009. - 18 с.
 2. Бабенко Надія. Килимарство, вишивка : альбом / Н. Бабенко ; упоряд. Є. Шевченко ; Національна рада з питань культури і духовності при Президентові України, М-во культури і туризму України, Полтавської облдержадміністрація, Обласне управління культури і туризму. - Київ : Народні джерела, 2006. - 72 с.
 3. Бебешко Лідія. Українська вишиванка : мальовничі узори, мотиви, схеми крою / Л. Бебешко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 127 с.
 4. Білоусов Євген Васильович. Чарівна голка Віри Роїк : художньо-документальна повість для дітей про творчість Віри Роїк та історію української вишивки / Є. В. Білоусов. - Сімферополь : Сонат, 2007. - 79 с.
 5. Варивончик А. В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (XX ст.) : навчальний посібник для студентів ВНЗ / А. В. Варивончик ; Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв. - К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 108 с.
 6. Винничук Володимир Гаврилович. Орнаменти у вишивці та ткацтві Волині / В. Г. Винничук. - Луцьк : Надстир’я, 2004. - 160 с.
 7. Вишивка Жидачівщини з колекції Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького / голов. ред. І. Вачкова. - Львів : Артклас, 2019. - 91, [2] с. : іл. - (Мистецтво давнього стібка ; Т. 1).
 8. Вишивка козацької старшини XVII-XVIII століть : каталог колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського / Ред. Л. Сушко. - Київ : Родовід, 2001. - 200 с.
 9. Вишивка Мирослави Кот : альбом творчих робіт / авт., упоряд. М. П. Кот. - Львів : ЗУКЦ, 2010. - 176 с.
 10. Волковічер Тетяна Михайлівна. Вербальні тексти у народній вишивці кінця XIX – першої половини XX ст.: генеза, семантика, прагматика / Т. М. Волковічер ; НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : Наукова думка, 2019. - 173 с. : іл. - (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)).
 11. Геник Євгенія. Вишивка, ткацтво : альбом / Є. Геник ; ред. В. Щербак ; Національна спілка майстрів Народного мистецтва України, Поліграфічна фірма "Оранта". - Київ : Народні джерела, 2007. - 72 с.
 12. Голобородько Василь Іванович. Слова у вишиваних сорочках : Вірші / В. І. Голобородько. - Київ : Український письменник, 1999. - 109 с. : фото. - (Сучасна українська література).
 13. Джигурда-Литвинець Енгеліса Микитівна. Ручне вишивання і нанизування / Е. М. Джигурда-Литвинець. - К. : Вища шк., 2004. - 335 с.
 14. Жіноча сорочка Борщівсько-Заставнівського Придністров’я : альбом / упоряд.: Л. Булгакова-Ситник, Т. Лозинський. - Львів, 2013. - 333 с. : фот. - (Українське народне мистецтво).
 15. Знаки : 155 стародавніх українських вишивок / упоряд. Т. О. Островська. - Київ : Соняшник, 1992. - 71 с.
 16. Калиняк Марія. Українська вишивка : Сучасне трактування / М. В. Калиняк. - Львів : «Українські технології», 2004. - 113 с.
 17. Калита ХІІ. Народна побутова вишивка, кінець XVIII - початок ХХІ сторіччя. Дніпропетровщина : фотоальбом / Дніпропетровська обл. держ. адмін. Департамент освіти і науки, Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка», Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; [упоряд. О. М. Хоменко [та ін.] ; відп. за вип. О. І. Кучма]. - Дніпро : Ліра, 2016. - 126, [1] с. : іл.
 18. Кара-Васильева Тетяна Валеріївна. Полтавська народна вишивка / Т. В. Кара-Васильева ; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского. - Київ : Наук. думка, 1983. - 135 с. Українська вишивка [Текст] / Національний музей укр. нар. декор. мистец. ; упоряд. Л. Білоус ; кер. проекту Л. Строкова. - Київ : Пріоритети, 2017. - 40 с.
 19. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна. Відроджені шедеври / Т. В. Кара-Васильєва, Г. Ф. Коваленко. - Київ : Новий друк, 2009. - 86 с.
 20. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна. Декоративне мистецтво України XX століття: У пошуках «Великого стилю» / Т. В. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - Київ, 2005. - 280 с.
 21. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. - Київ : Мистецтво, 2008. - 463 с.
 22. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна. Українська вишивка / Т. В. Кара-Васильєва, А. Д. Чорноморець. - Київ, 2005. - 158 с. : орн.
 23. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна. Українська вишивка / Т. В. Кара-Васильева. - Київ : Либідь, 2002. - 160 с.
 24. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна. Українська народна вишивка / Т. В. Кара-Васильєва, А. О. Заволокіна. - Київ : Либідь, 1996. - 91 с. : іл., 8 л.
 25. Каталог Виставки творів самодіяльних художників та народних майстрів Волині, присвяченої 100-річчю з дня народження Лесі Українки: [Живопис і графіка. Різьба і випалювання по дереву, інтарсія та інкрустація. Ткацтво. Вишивка і в’язання]. - Луцьк : [Волин. обл. упр. по пресі], 1971. - 11 с.
 26. Кисіль Григорій Олексійович. Українська вишивка : Вип. 2 / Г. О. Кисіль. - Полтава : Дивосвіт, 2007. - 40, [1] с.
 27. Кисіль Григорій Олексійович. Українська вишивка : Вип. 4. - Полтава : Дивосвіт, 2014. - 80 с.
 28. Народне мистецтво Карпат / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Центр укр. студій ім. Д. І. Багалія ; упоряд. О. О. Савчук. - Харків : Савчук О. О., 2019. - 127 с.
 29. Народне мистецтво України : кераміка, декоративний розпис, різьблення по дереві, вишивки, килими, тканини,гутне скло, художнє скло, художній метал : фотонарис / авт. тексту, упоряд. П. Г. Юрченко, фотогр. Б. О. Міндель. - Київ : Мистецтво, 1967. - [39] с. : іл.
 30. Нечипоренко Сергій Григорович. Українська вишивка / С. Г. Нечипоренко. - К. : Майстерня книги, 2010. - 159, 1 с.
 31. Петречко Дарія Іванівна. Вишивані скарби Бойківщини : Західний регіон / Д. І. Петречко. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. - 88 с.
 32. Петречко Дарія. Вишивані скарби. Східна Бойківщина : альбом / Д. Петречко. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2015. - 95 с.
 33. Причепій Тетяна. Вишивка Східного Поділля : структура орнаменту та спроба інтерпритації образів : альбом / Т. І. Причепій, Є. М. Причепій . - Київ : Родовід, 2016. - 341 с. Буковинські жіночі сорочки [Текст] : альбом / упоряд.: Т. Лозинський, Л. Булгакова-Ситник. - Київ : Майстер книг, 2018. - 220 с.
 34. Про що розповідає вишиванка : рекомендаційний список літератури / ЦБС Голосіївського р-ну м. Києва, Центр. район. б-ка ім. М. О. Некрасова ; уклад. О. Афійчук-Нікітіна ; відп. за вип. Л. Кобилко. - Київ, 2016. - 21 с.
 35. Роик Вера Сергеевна. Мелодии на полотне : воспоминания, вышивки, отзывы / В. С. Роик. - Симферополь : Крымучпедгиз, 2012. - 446 с.
 36. Рушники Наддніпрянської України : альбом / упоряд. Т. Лозинський ; авт. вступ. ст.: І. Яніна, Ю. Мельничук. - Львів : Ін-т колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2017. - 375 с.
 37. Рядки, як візерунки рушникові : вірші, присвячені видатній Майстрині української народної вишивки Вірі Сергіївні Роїк / упоряд. В. М. Роїк. - Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2011. - 132 с.
 38. Свйонтек Ірина. Гуцульські вишивки Карпат : Альбом 1. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 322 с.
 39. Семчук Леся Ярославівна. Вишивка в народному одязі українських Карпат ХХ століття (художні особливості) : автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Л. Я. Семчук ; М-во освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2009. - 16 с.
 40. Сеник Ірина.  Біла айстра любові : збірка віршів, вишивок та зразків сучасного одягу / І. Сеник. - Торонто, 1992. - 159 с. : іл. - Текст на укр. та анг. мовах.
 41. Сеник Ірина. Метелики спогадів: Спогади і взори до вишивання / І. Сеник ; Фундація енциклопедії України, Торонто, Канада. - Львів : "МС", 2003. - 288 с.
 42. Стечишин Савеля. Мистецькі скарби українських вишивок / С. Стечишин. - [Вінніпег] : Накладом Союзу Українок Канади, 1950. - 134 с.
 43. Сусак Катерина Романівна. Українське народне вишивання: Техніки. Методологія. Методика : Навчальний посібник / К. Р. Сусак, Н. А. Стеф’юк; Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. - Київ : Науковий світ, 2006. - 281 с. : іл. - З автогр. авторів.
 44. У світі вишивки та бісероплетіння Олександри Федишин : буклет / Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Управління культури, національностей та релігій, Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Івана Франка, Відділ літератури з мистецтва ; упоряд.: Г. І. Пристай, С. В. Джоголик. - Івано-Франківськ, 2013. - 16 с.
 45. Угнівенко Тамара Миколаївна. Духовний скарб українського народу / Т. Угнівенко. - К. : Богуславкнига, 2012. - 208 с.
 46. Українська вишивка / упоряд. Л. С. Дем’янишина ; кер. проекту В. Г. Вітос. - Одеса : ТЕС, 2018. - 509, [2] с.
 47. Українське гаптування та вишивка XVIXVIII ст. в зібранні Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог / Міністерство культури УРСР, Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник ; уклад. Г. П. Кравець. - Київ : Мистецтво, 1975. - 64 с. : 20 іл.
 48. Українські народні вишивки : альбом / упоряд. І. Ф. Красицька. - Київ : Держ. вид-во образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961. - 18 с.
 49. Українські народні вишивки. Комплект 1 : альбом. - Київ : АН УРСР, 1961. - 12 с.
 50. Українські народні вишивки. Комплект 2: альбом. - Київ : АН УРСР, 1961. - 12 с.
 51. Українські народні вишивки. Комплект 3 : альбом. - Київ : АН УРСР, 1961. - 12 с. 
 52. Українські народні вишивки. Комплект 4 : альбом. - Київ : АН УРСР, 1961. - 12 с.
 53. Українські народні вишивки. Львівська область : альбом / АН УРСР, Український держ. музей етнографії та художнього промислу ; ред. кол., відп. ред. М. К. Івасбта, склад. Л. Т. Кравчук. - Київ, 1961. - 32 с. : 42 окр. л. іл.
 54. Чумарна Марія Іванівна. Вишивання долі : символіка і техніки шитва / М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2015. - 88 с.
 55. Чумарна Марія. Тайнопис вишивки / М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2018. - 96 с.
 56. Шандро Мирослава. Гуцульські вишивки / М. Шандро. - Чернівці : Букрек, 2010. - 75, 50, 30 с. : іл, табл. із 224 узорами вишивки. - Текст укр., румун., англ. мовами.
 57. Штельмах Валентина Сергіївна. Хай міцніє нитка роду! / В. С. Штельмах. - Київ : Мистецтво, 2017. - 75 с.
 58. Шудря Євгенія Стефанівна. Оранта нашої світлиці : Розвідки й нариси з народознавства / Є. С. Шудря. - Київ, 2011. - 488 с. : іл. - З автографом автора.
 59. Шустерман Лариса Миколаївна. Чарівний світ вишивки : каталог виставки / Л. М. Шустерман ; [авт.-уклад. Н. Б. Захарова] ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Культурно-просвітницький центр. - К., 2004. - 11 с.
 60. Яхно Ізольда Пилипівна. Відродження вишивки на Донеччині : навчальний посібник / І. П. Яхно, А. П. Яхно. - Донецьк : "Регіон", 2004. - 148 с.

Періодичні та продовжуванні видання:

 1. Бабенко Олександр Олексійович. Творчість Надії Бабенко - яскравий феномен мистецтва килимарства і вишивки Полтавщини кінця XX - початку XXI ст. / О. Бабенко // Полтавський краєзнавчий музей : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : збірник наукових статей. – 2018. – № 13. – С. 307-312.
 2. Басиста Н. Мистецтво для всіх / Н. Басиста // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис. – 2012. – Вип. 2. – С. 42-49.
 3. Варивончик А. В. Еволюція розвитку машинної вишивки та сучасних вишивальних автоматів / А. В. Варивончик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щоквартальний науковий журнал. – 2018. – № 4. – С. 247-251.
 4. Василенко Вероніка. Катерина Яблонська – від хрестика до люневільської вишивки / В. Василенко // Українська Родина: мова, історія, традиції і звичаї - все це наша рідна національна культура. 2019. № 5/6. С. 3-8.
 5. Виткалов С. Декоративно-ужиткові здобутки Рівненщини : Віра Нестерук (художня вишивка) / С. Виткалов // Народознавчі зошити : науковий журнал. – 2012. - № 4. – С. 698-702.
 6. Войтович В. Вишиванка - символ здоров'я,краси і щасливої долі / В. Войтович // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис. – 2012. – Вип. 2. – С. 29.
 7. Волковічер Т. М. Згадки про епіграфічну вишивку кінця XIX – середини XX століття в наукових дослідженнях, журналістських статтях і тематичних інтернет-форумах / Т. М. Волковічер // Слов’янський світ: щорічник. – 2016. – Вип. 15. – С. 229-239.
 8. Волянюк Н. Призначення вишивки в оздобленні сорочок Тернопільської області I пол. XX ст. / Н. Волянюк // Народознавчі зошити: науковий журнал. – 2013. – № 6(114). – С. 1075-1079.
 9. Герус Людмила. Життя, присвячене народному мистецтву (Пам’яті видатної вченої Раїси Володимирівни Захарчук-Чугай) / Л. Герус // Народознавчі зошити: науковий журнал. – 2019. – № 1(145). – С. 272-279.
 10. Євсеєва Т. М. Кам'яні вишиванки-шедеври Півдня України. Роботи Григора Довженка в Новій Каховці / Т. М. Євсеєва, Є Ю. Євсеєва // Праці Центру пам’яткознавства: збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 32. – С. 162-166.
 11. Живопис голкою від Лії Миколаївни Шевельової – майстрині художньої вишивки // Українська Родина : мова, історія, традиції і звичаї - все це наша рідна національна культура. – 2016. – № 4. – С. 36-39.
 12. Зборовський А. Молитва вишивальника / А. Зборовський // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – 2014. - № 2. – С. 20 – 21.
 13. Зустріч з Апостольським Нунцієм в Україні. «Червоне – то любов...» – ГДІП під час Всесвітнього дня вишиванки. Ескадра повітряних кораблів // Зовнішні справи: науковий журнал. – 2016. – № 5. – С. 60-61
 14. Іваневич Л. А. Орнаментальні мотиви вишитих сорочок українських подолян : класифікація та кольорова гама / Л. А. Іваневич // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – 2018. – Вип. 16. – С. 156-168.
 15. Іваневич Л. А. Регіонально-локальні риси побутуючих технік вишивки на святкових жіночих сорочках Поділля / Л. А. Іваневич // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – 2019. – Вип. 19. – С. 107-122.
 16. Іваниш Анна. Орнаментально-композиційна образність вишивки традиційного жіночого костюму долинян Закарпаття міжвоєнного періоду / А. Іваниш // Вісник Закарпатської академії мистецтв. – 2018. – Вип. 11. – С. 182-185.
 17. Каленюк О. М. Інтерпретація традиційної української вишивки в сучасному професійному панно / О. М. Каленюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щоквартальний науковий журнал. – 2018. – № 4. – С. 264-269.
 18. Кара–Васильєва Тетяна. Роль професійних художників у розвитку мистецтва вишивки в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Т. Кара–Васильєва // Студії мистецтвознавчі. – 2015. – Число 2. – С. 24-33.
 19. Косик Наталія. Збереження і розвиток традицій яворівської вишивки в умовах глобалізаційних змін / Н. Косик // Наша спадщина: науково-популярний журнал. – 2018. – № 2(14). – С. 52-55.
 20. Коцан В. Традиційне жіноче поясне вбрання українців Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст. / В. Коцан // Народознавчі зошити: науковий журнал. – 2016. – № 1(Січень-лютий). – С. 74-91.
 21. Коцан В. Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів XIX - першої половини XX ст. / В. Коцан // Народознавчі зошити: науковий журнал. – 2014. – № 2(116). – С. 328-343.
 22. Куцир Т. Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості / Т. Куцир // Народознавчі зошити: науковий журнал. – 2016. – № 1(Січень-лютий). – С. 59-73.
 23. Куцир Тетяна. Жовківська народна вишивка XX - початку XXI ст.: художні особливості, атрибуція, репрезентація / Т. Куцир // Народознавчі зошити: науковий журнал. 2019. № 1(145). С. 73-80.
 24. Мелько Л. Етнофестиваль «Традиції та сучасність» / Л. Мелько // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис. – 2012. – Вип. 2. – С. 22-24.
 25. Мельничук Ю. Космос української вишивки / Ю. Мельничук // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис. – 2012. – Вип. 2. – С. 30-36.
 26. Никорак О. Історіографія та джерела дослідження гуцульської вишивки / О. Никорак // Народознавчі зошити: науковий журнал. – 2010. – № 1/2. – С. 238-248.
 27. Новотна В. Колекція вишиванок - безцінне надбання школи / В. Новотна // Українознавство: науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 189-190.
 28. Олійник Мирослава. Вишуканість, краса, креативність і ... творчість / М. Олійник // Українська Родина: мова, історія, традиції і звичаї - все це наша рідна національна культура. – 2016. – № 3(106). – С. 3-4.
 29. Олійник О. Українські церковні тканини кінця XX - початку XXI ст.: освіта та майстерні / О. Олійник // Народознавчі зошити: науковий журнал. – 2013. – № 6(114). – С. 1087-1102.
 30. Парад вишиванок // Українська культура: щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. - 2013. - № 4. - С. 78-79.
 31. Пранчук Тетяна. Вишивка Чернігівщини: традиції і сучасність / Т. Пранчук // Українознавство: науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал. - 2012. - № 4(45). - С. 122-126.
 32. Романюк Тарас. Україна – разом! У серцях і вишивці / Т. Романюк // Віче: журнал Верховної Ради України : громадсько-політичне і теоретичне видання. – 2015. – № 3(383). – С. 62.
 33. Сєриков Анатолій. І прем’єр Канади в вишиванці... / А. Сєриков // Пам’ятки України: історія та культура: науково-популярний ілюстрований часопис. – 2016. – № 5. – С. 52-61.
 34. Сологуб-Коцан Тетяна. Одягова вишивка ясінянських і богданських гуцулів (на прикладі колекції взірців вишивки Марії Грицак з фондової збірки КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР) / Т. Сологуб-Коцан // Етніка Карпат: науковий щорічник : статті та матеріали етнографічних експедицій. – 2018. – Вип. 3. – С. 144-170.
 35. Тетяна Зосімова – майстриня, що вдало поєднує вишивку і в’язання в своїх роботах // Українська Родина: мова, історія, традиції і звичаї - все це наша рідна національна культура. – 2017. – № 6. – С. 53-55.
 36. Хома С. Міський конкурс на кращий вишиваний український костюм на святі випускників / С. Хома // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис. – 2012. – Вип. 2. – С. 20-21.
 37. Шевченко Олена Василівна. Українська народна вишивка як засіб ідентифікації та комунікативного взаємодій українського народу в сучасних умовах : англ. мовою / О. В. Шевченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щоквартальний науковий журнал. – 2018. – № 3. – С. 120-123.
 38. Якубова Лариса. Кримський вузол на вишиванці / Л. Якубова // Регіональна історія України: збірник наукових статей. – 2017. – Вип. 11. – С. 73-100.