ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2011-1996 роках

2011 р.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 643 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 766 с.
Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. / Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. – К. : Вініченко, 2011. – 228 с. – (І краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька). Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991–2010: наук.-допом. бібліогр. покажч. / підгот.: В. П. Кисельова, О. А. Політова. – К.: Вініченко, 2011. – 104 с.
Бібліотека митрополита Флавіана: каталог книг з фонду стародрукованих, рідкісних та цінних книг / упоряд. О. Марченко ; ред.: С. Смілянець, Н. Хівренко, Н. Горська. – К. : Вініченко, 2011. - 63 с. : іл. Історична спадщина України: світовий доступ в електронному форматі : [про спільний проект з компанією «Електронні архіви України»] : буклет. – К., 2011. – 7 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 22 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська ; ред. Т. С. Кудласевич. – К. : Вініченко, 2011. – 150 с.

Містить результати наукового дослідження „Повнотекстові краєзнавчі документи на сайтах регіональних бібліотек України”, проведеного фахівцями Національної історичної бібліотеки України у 2011 році.

2010 р.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. : [Електронний ресурс] Вип. 21 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2010.

Містить нову версію класифікаційної схеми для універсальних електронних краєзнавчих баз даних типу „Література про ... область” („Видавничий індекс”), що може бути використана в процесі підготовки друкованих варіантів поточних і ретроспективних краєзнавчих посібників. До Бюлетеня додаються файли II.tre та II.mnu („Видавничий індекс”), розділи, рубрики і підрубрики в яких відповідають схемі представленій у Бюлетені.

2009 р.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Арістей, 2009. – 752 с. Державна історична бібліотека України (1939-2009): бібліогр. покажч./ уклад. В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. С. І. Смілянець . - К. : Арістей, 2009. - 132 с.
Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України , 24-25 верес. 2009 р. / Нац. іст. б-ка України; ред. кол.: А. В. Скорохватова [та ін.] ; ред. В. П. Кисельова. - К. : Арістей, 2009. - 276 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. : [Електронний ресурс] Вип. 20 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова. – К., 2009.

Містить результати обговорення проекту „Положення про краєзнавчу роботу бібліотек”, проведеного серед провідних публічних бібліотек країни у 2009 р.

2008 р.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2006 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2008. – 714 с. Політичні репресії радянської доби в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал. - К. : Арістей, 2008. - 684 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 19 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець. – К. : Арістей, 2008. – 80 с.

Містить „Примірну схему Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу” та рекомендації по її застосуванню, а також підсумки моніторингу краєзнавчої діяльності регіональних бібліотек, проведеного Державною історичною бібліотекою України у 2008 році, результати якого розглядаються як підґрунтя для розробки нового варіанту „Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і туризму України”.

2007 р.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2005 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К.: Арістей, 2007. – 556 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 18 / підгот.: О. В. Михайлова, В. П. Кисельова. – К. : Арістей, 2007. – 71 с.

Містить підсумки моніторингу краєзнавчої бібліографічної діяльності регіональних бібліотек, проведеного Державною історичною бібліотекою України у 2007 році, а також рекомендації по створенню краєзнавчих бібліографічних ресурсів у програмному забезпеченні ІРБІС.

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 2001-2005 : бібліогр. покажч. / підгот. О. В. Михайлова. - К., 2007. - 103 с. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (1997-2006) / підгот.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, С. І. Смілянець. - К., 2007. - 125 с.
2006 р.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2004 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К. : Арістей, 2006. – 610 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2003 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2006. – 497 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 17 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова. – К., 2006. – 25 с.

Містить підсумки моніторингу, проведеного Державною історичною бібліотекою України у 2006 році черед регіональних бібліотек, мета якого – визначити завдання краєзнавчої бібліотечної діяльності в сучасних умовах та її основні напрями, що потребують термінової методичної підтримки.

Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Держ. іст. б-ка України; упоряд. О. І. Марченко. – К., 2006. - 356 с.
2005 р.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, М. Лук’яненко, О. Марченко. – К. : Авокадо, 2005. – 613 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 16 / підгот.: С. І. Смілянець, В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець. – К.: Арістей, 2008. – 80 с.

Містить підсумки огляду-конкурсу краєзнавчих методичних посібників проведеного 2005 року серед регіональних бібліотек.

2004 р.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2001 р. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, М. Лук’яненко, О. Кисельова, Н. Вощевська, О. Марченко. – К. : Арістей, 2004. – 516 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2000 р. : у 2-х ч. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, О. Кисельова, О. Марченко. – К., 2004.

Ч. І. – 367 с.

Ч. ІІ. – 377 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 15 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2004. – 139 с.

Містить підсумки дослідження „Краєзнавчі фонди обласних бібліотек України: сучасний стан, джерела комплектування, перспективи розвитку. 1993-2002”, проведеного Державною історичною бібліотекою України у 2003-2004 роках.

2003 р.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 14 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2003. – 37 с.

Містить матеріали локального дослідження „Картотека з історії міст і сіл України: сучасний стан і перспективи використання” з метою ознайомити бібліотечну громадськість з одним із варіантів методики проведення дослідження інформаційно-пошукової системи на традиційних носіях.

2002 р.
Краєзнавча діяльність бібліотек: метод. посібник / підгот.: В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець. – К., 2002. – 208 с. Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 1996-2000 : бібліогр. покажчик / Держ. іст. б-ка України ; підгот. О. В. Михайлова, З. Х. Мусіна. – К., 2002. – 118 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 13 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2002. – 34 с.

Містить матеріали про діяльність бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України з підготовки і видання краєзнавчих бібліографічних посібників за 1996-2000 роки.

1999 - 1996 рр.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1999 р. / упоряд.: Т. Приліпко, М. Лук’яненко, Н. Вощевська. – К., 2001. – 476 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1998 р.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1997 р. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1996 р.

Державній історичній Бібліотеці - 60 : ювілейний збірник / упоряд : В.П. Кисельова, Т.С. Кудласевич, С.І Смілянець. - Київ, 1999. - 72 с.