ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2016 році

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 27 / Нац. іст. б-ка України ; підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська - Київ, 2016. – 134 с. Петро Тронько – історик, краєзнавець : каталог видань з фонду Нац. іст. б-ки України / Нац. іст. б-ка України ; уклад.: Г. В. Єфіменко, Л. П. Вовк, М. В. Цінська, І. О. Ігнатович, О. А. Чугіна ; авт. перед. слова О. П. Реєнт ; наук. ред. Р. В. Маньковська ; ред.: С. І. Смілянець, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 104 с. – До 100-річчя від дня народження.
Людмила Павличенко – воїн, історик, громадянин : біобібліографічний покажчик до 100-річчя від дня народження / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Т.А. Приліпко ; наук. ред., авт. вступ. слова О.Є. Лисенко ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 68 с. – (Національна історична бібліотека в особах ; вип. 7). Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, Д. Г. Стегній, Т. А. Приліпко, К. Г. Таранюк-Русанівський, О. В. Литвин ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. – Київ, 2016. – 865 с.
Історична Шевченкіана: бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАН України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, З. Х. Мусіна , Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський, О. В. Литвин ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк ; наук. консультанти: О. П. Реєнт, І. І. Колесник, В. С. Шандра ; відп. за вип. А. В. Скорохватова ; дизайн К. Г. Таранюк-Русанівський. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - 576 с. : портр., іл.