ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2020 році

Історія України. 2019 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. – Київ, 2020. – 592 с. Епідемії в Україні: сторінки історії : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; упоряд. К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред. З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : НІБУ, 2020. – 6 с. – (Історія України. Спецвипуск).
Особистість в історії : матеріали до біобібліографіїНаціональна історична бібліотека України; упоряд. К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред. З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : НІБУ, 2020. – 48 с. Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюлетень. Вип. 31 Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюлетень. Вип. 31 / Нац. іст б-ка України ; Підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Покропивна ; ред. О. В. Михайлова. - Київ, 2020. - 177 c.
Газетний фонд Національної історичної бібліотеки України, 1728-2007 : каталог колекції / Національна історична бібліотека України ; упоряд.: І. Масина[та ін.] ; ред.: С. Забарова, Т. Спанчак ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2020. – 132с. - (До 80-річчя Національної історичної бібліотеки України). Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України» / Нац. іст. б-ка України; підгот.: Н. О. Волошінська, ред.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич. - Київ, 2019. - 88 с.: іл., табл.