ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2023 році

 

Журнал «Основа: южно-русскій литературно-ученый вѣстникъ». 1861-1862 : систематичний покажчик змісту / Міністерство культури та інформаційної політики України; Національна історична бібліотека України; ред.: О. Михайлова, С. Смирнова; уклад.: О. Покропивна, М. Цінська. Київ, 2023. 156 с. : іл.

У бібліографічному покажчику розкривається зміст українського часопису «Основа: южно-русскій литературно-ученый вѣстникъ», що виходив у 1861-1862 рр. за редакцією В. Білозерського та активної участі П. Куліша і М. Костомарова. На сторінках журналу вперше порушувалися питання української національної ідентичності, самобутності українського народу, його мови, історії, освіти, культури й літератури.

Видання розраховане на науковців, дослідників, спеціалістів різних галузей знань (істориків, етнографів, літературознавців, краєзнавців тощо), викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться українською минувшиною.

 

 

 

 

 

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформаційний бюлетень. Вип. 34. Методичне забезпечення краєзнавчої діяльності бібліотек України: сучасні напрями та форми / Національна історична бібліотека України ; підгот. В. Кисельова ; ред. О. Михайлова ; відп. за вип. А. Скорохватова. - Київ, 2023. - 44 с.

Черговий, 34-й випуск інформаційного бюлетеня «Краєзнавча робота в бібліотеках України» містить основні результати дослідження методичного забезпечення краєзнавчої діяльності бібліотек України в сучасний період.

Матеріали бюлетеня адресовані бібліотечним працівникам регіональних книгозбірень України, науковцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

 

 

Бажан Олег Григорович : біобібліографічний покажчик / Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України ; Національна історична бібліотека України. Передмова О. Реєнта ; уклад. О. Гончаров ; ред. : Г. Єфіменко, С. Смілянець. – Київ, 2023. – 120 с. – (Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України в особах).

У виданні висвітлюється життєвий і творчий шлях Олега Григоровича Бажана, відомого історика, кандидата історичних наук, Почесного краєзнавця України, заступника головного редактора журналу «Краєзнавство», Заслуженого працівника культури України.

Біобібліографічний покажчик є спільним проєктом науковців Національної спілки краєзнавців України і фахівців Національної історичної бібліотеки України. Його рекомендовано історикам, краєзнавцям, вчителям, студентам, бібліотекарям та всім, хто цікавиться історією України.

 

 

 

Бібліотека. Люди. Війна. Втрати і звершення: зб. тез і повідомлень Всеукр. наук.-практ. конф., 8 листоп. 2023 р. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Центр дослідження історико-культурної спадщини України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, кафедра інформ. технологій; ред. кол.: А. Скорохватова (голова), Н. Волошінська, Т. Спанчак, О. Михайлова, Р. Маньковська, Т. Новальська, О. Покропивна, М. Цінська. – Київ, 2023. – 394 с. – (Сьомі Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

 

Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека. Люди. Війна. Втрати і звершення», що відбулася 8 листопада 2023 року в межах Сьомих краєзнавчих читань пам’яті Петра Тронька.

 

 

 

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Миколаївська область бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; Ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2023. – 135 с.

Національна історична бібліотека України продовжує проєкт «Міста і села України. Втрати воєнного часу». Шостий випуск присвячений Миколаївській області. На жаль, більшість з нас при словах Миколаїв, Миколаївщина згадує суднобудівні верфі; дехто, переважно жінки, ще можуть згадати парфумерно-косметичний комбінат «Алые паруса». 

Однак, Миколаїв і Миколаївщина - це кілька тисячоліть історії: на території сьогочасного Миколаєва знаходитcья чи не найдавніше поселення в межах сучасної України - кіммерійське городище «Дикий сад», що датується XIII - IX століттями до н.е.  Ця земля бачила різні народи, різні релігії, їх розквіт, їх занепад і відродження, і донині надає сили та стійкість сучасним мещканцям.

 

 

УКРАЇНА. ІСТОРІЯ ТВОРЕННЯ : бібліографічний список зі спеціалізованої бази даних НІБУ «Адміністративно-територіальний устрій. Історичний аспект» / Національна історична бібліотека України ; підгот. М. Цінська ; ред.: О. Михайлова, Н. Волошінська ; відп. за вип. А. Скорохватова. - Київ, 2023. - [16] с.

Бібліографічний список присвячений відзначенню Дня Української Державності. Список сформований на основі джерел з бази даних НІБУ «Адміністративно-територіальний устрій. Історичний аспект», його мета привернути увагу суспільства, світової спільноти до славної та багатої тисячолітньої історії нашої держави, яка успадкувала принципи державотворення від києво-руських часів.

Більше документів з даної теми Ви можете знайти в Базі даних «Адміністративно-територіальний устрій. Історичний аспект».

 

Історія України. 2021 : бібліогр. покажчик / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2023. – 584 с.

Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2021 рік, а також бібліографічні записи книг, публікацій за 2019–2020 роки, які не увійшли в попередні випуски. Адресовано науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек, архівів і музеїв.