ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2023 році

Історія України. 2021 : бібліогр. покажчик / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2023. – 582 с.

Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2021 рік, а також бібліографічні записи книг, публікацій за 2019–2020 роки, які не увійшли в попередні випуски. Адресовано науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек, архівів і музеїв.