ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2021 році

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України. 2016-2020 : бібліографічний покажчик / Нац. іст б-ка України ; уклад. О. В. Михайлова ; ред. В. П. Кисельова ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2021. - 240 с. 


Черговий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про краєзнавчі бібліографічні, методично-бібліографічні і вебліографічні посібники, підготовлені бібліотеками України в 2016-2020 роках.

Покажчик розрахований на науковців в галузі бібліотекознавства і бібліографії, бібліотечних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів, студентів, музейних працівників.

 

Історія України. 2020 : бібліогр. покажчик / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, Вид. дім "Вініченко", 2021. – 565 с.

Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2020 рік, а також бібліографічні записи книг, публікацій за 2018–2019 роки, які не увійшли в попередні випуски. Адресовано науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек, архівів і музеїв.

 

Єфіменко Галина Володимирівна : біобібліографічний покажчик / М-во культури та інформаційної політики України, Нац. іст. б-ка України ; уклад. С. І. Смілянець ; ред. А. І. Новицька ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : НІБУ, 2021. – 8 с. – (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 17).

Посібник висвітлює творчий доробок Галини Володимирівни Єфіменко за 1998-2021 роки.

Серія біобібліографічних посібників «Національна історична бібліотека України в особах» започаткована 2014 року з метою узагальнення інформації про фахівців, які зробили значний персональний внесок в історію розвитку цієї книгозбірні.

Берлинський Максим Федорович : біобібліогр. покажчик / Київ. міськ. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Нац. іст. б-ка України ; наук. ред. О. Реєнт ; упоряд.: О. Гончаров, А. Петровський, З. Мусіна ; ред. Т. Приліпко. – Київ, 2021. – 46 с. – (Києвознавство в особах).

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформаційний бюлетень. Вип. 32. Краєзнавчі ресурси бібліотек України як підґрунтя для розвитку місцевого туризму

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформаційний бюлетень. Вип. 32. Краєзнавчі ресурси бібліотек України як підґрунтя для розвитку місцевого туризму / Нац. іст. б-ка України ; підгот. В.П. Кисельова, О.В. Покропивна ; ред. О.В. Михайлова. - Київ, 2021. - 110 с.

Новий, 32-й випуск інформаційного бюлетеня містить основні результати наукового дослідження «Краєзнавчі ресурси бібліотек України як підґрунтя для розвитку місцевого туризму».

Шості Краєзнавчі читання пам’яті академіка Петра ТронькаДіяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико- культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 листоп. 2021 р. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; заг. ред. О. П. Реєнта ; ред. кол.: А. В. Скорохватова (голова), Т. І. Спанчак, О. В. Михайлова, Р. В. Маньковська, Т. В. Новальська, В. П. Кисельова; ред. Т. С. Кудласевич. – Київ, 2021. – 302 с. – (Шості Краєзнавчі читання пам’яті академіка Петра Тронька)

Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи», що відбулася 4 листопада 2021 року в рамках Шостих краєзнавчих читань пам’яті академіка Петра Тронька.

30 років Hезалежності України: наукове осмислення. Бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т книги ; упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. ст. : Г. В. Боряк, В. В. Головко; дизайн і верстка К. Г. Русанівський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко»,2021. – 635 с.

Покажчик хронологічно охоплює період від початку демократизації українського суспільства, так званої «перебудови», до теперішнього часу і висвітлює важливі процеси розвитку держави. Має довідково-інформаційний характер.

Посібник підготовлено до ювілейної річниці проголошення незалежної української держави. Обравши таку назву, укладачі намагалися звернути увагу на різноманітність поглядів авторів, їх суб’єктивне бачення шляхів розвитку країни.

Чорнобиль. 35 : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; упоряд. К. Г. Таранюк-Русанівський; ред. З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : НІБУ, 2021. – 17 с.

До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи представляємо бібліографічний список «Чорнобиль.35», який містить документальний масив джерел, що висвітлюють хронологію події, спроби подолання наслідків аварії та спогади очевидців і ліквідаторів катастрофи. У виданні представлено літературу, що відображена в електронних ресурсах і бібліографічних покажчиках Національної історичної бібліотеки України.

Горська Наталія Олексіївна : біобібліографічний покажчик / М-во культури та інформаційної політики України, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: С. М. Смирнова; ред. С. І. Смілянець; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2021. - 25 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 16).

Посібник висвітлює творчий доробок Наталії Олексіївни Горської за 1989-2021 роки.

Серія біобібліографічних посібників «Національна історична бібліотека України в особах» започаткована 2014 року з метою узагальнення інформації про фахівців, які зробили значний персональний внесок в історію розвитку цієї книгозбірні.

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України». Додаток 1. Географічні назви (станом на 01.01.2021)

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України». Додаток 1. Географічні назви (станом на 01.01.2021) / Нац. іст б-ка України ; підгот.: Н. О. Волошінська, О. В. Михайлова. - Київ, 2021. - [11] с. : іл.

Видання є додатком до «Науково-методичних рекомендацій з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України» (1-е видання — 2016 р.; 2-е видання, виправлене і доповнене — 2019 р.) і містить ряд методичних рішень, що стосуються єдиних принципів і правил формування географічних рубрик у відповідності до сучасного адміністративно-територіального устрою України (станом на 01.01.2021), а також корисні посилання на ресурси з інформацією про останні зміни в адміністративно-територіальному устрої України.

“Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення”. Додаток. Адміністративні одиниці станом на 01.01.2021

Науково-методичні рекомендації з опрацювання документів для електронного ресурсу “Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення”. Додаток. Адміністративні одиниці станом на 01.01.2021 / Нац. іст б-ка України ; підгот.: Н. О. Волошінська, О. В. Михайлова. - Київ, 2021. - [15] с. : табл.

Видання є додатком до "Науково-методичних рекомендацій з опрацювання документів для електронного ресурсу "Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення" (1-е видання — 2019 р.) і презентує структуру та специфіку бібліографічного запису для відображення змін в адміністративно-територіальному устрої України станом на 01.01.2021, а також наведено посилання на офіційні ресурси, що містять відомості про ліквідацію та утворення районів, територіальних громад, зміну адміністративного підпорядкування окремих населених пунктів тощо, зокрема, реєстр номерів "Урядового кур'єру" за 2020 рік з постановами Кабінету Міністрів України щодо змін в АТУ по областях.