ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2021 році

 

30 років Hезалежності України: наукове осмислення. Бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т книги ; упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. ст. : Г. В. Боряк, В. В. Головко; дизайн і верстка К. Г. Русанівський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко»,2021. – 635 с.

Покажчик хронологічно охоплює період від початку демократизації українського суспільства, так званої «перебудови», до теперішнього часу і висвітлює важливі процеси розвитку держави. Має довідково-інформаційний характер.

Посібник підготовлено до ювілейної річниці проголошення незалежної української держави. Обравши таку назву, укладачі намагалися звернути увагу на різноманітність поглядів авторів, їх суб’єктивне бачення шляхів розвитку країни.

Чорнобиль.35 : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; упоряд. К. Г. Таранюк-Русанівський; ред. З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : НІБУ, 2021. – 17 с.

До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи представляємо бібліографічний список «Чорнобиль.35», який містить документальний масив джерел, що висвітлюють хронологію події, спроби подолання наслідків аварії та спогади очевидців і ліквідаторів катастрофи. У виданні представлено літературу, що відображена в електронних ресурсах і бібліографічних покажчиках Національної історичної бібліотеки України.

Горська Наталія Олексіївна : біобібліографічний покажчик / М-во культурної та інформаційної політики України, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: С. М. Смирнова; ред. С. І. Смілянець; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2021. - 25 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 16).

Посібник висвітлює творчий доробок Наталії Олексіївни Горської за 1989-2021 роки.

Серія біобібліографічних посібників «Національна історична бібліотека України в особах» започаткована 2014 року з метою узагальнення інформації про фахівців, які зробили значний персональний внесок в історію розвитку цієї книгозбірні.

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України». Додаток 1. Географічні назви (станом на 01.01.2021)

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України». Додаток 1. Географічні назви (станом на 01.01.2021) / Нац. іст б-ка України ; підгот.: Н. О. Волошінська, О. В. Михайлова. - Київ, 2021. - [11] с. : іл.

Видання є додатком до «Науково-методичних рекомендацій з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України» (1-е видання — 2016 р.; 2-е видання, виправлене і доповнене — 2019 р.) і містить ряд методичних рішень, що стосуються єдиних принципів і правил формування географічних рубрик у відповідності до сучасного адміністративно-територіального устрою України (станом на 01.01.2021), а також корисні посилання на ресурси з інформацією про останні зміни в адміністративно-територіальному устрої України.

“Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення”. Додаток. Адміністративні одиниці станом на 01.01.2021

Науково-методичні рекомендації з опрацювання документів для електронного ресурсу “Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення”. Додаток. Адміністративні одиниці станом на 01.01.2021 / Нац. іст б-ка України ; підгот.: Н. О. Волошінська, О. В. Михайлова. - Київ, 2021. - [15] с. : табл.

Видання є додатком до "Науково-методичних рекомендацій з опрацювання документів для електронного ресурсу "Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення" (1-е видання — 2019 р.) і презентує структуру та специфіку бібліографічного запису для відображення змін в адміністративно-територіальному устрої України станом на 01.01.2021, а також наведено посилання на офіційні ресурси, що містять відомості про ліквідацію та утворення районів, територіальних громад, зміну адміністративного підпорядкування окремих населених пунктів тощо, зокрема, реєстр номерів "Урядового кур'єру" за 2020 рік з постановами Кабінету Міністрів України щодо змін в АТУ по областях.