ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2018 році

Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. слово Г. В. Боряк. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2018. – 640 с. – 80-річчю Національної історичної бібліотеки України присвячується. Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 29 / підгот.: В.П. Кисельова, І.В. Чеховська; ред.: О.В. Михайлова. - Київ, 2018. - 155 с.
Прижиттєві видання класиків української літерату­ри ХІХ – початку ХХ ст.: каталог колекції наук.-дослід. від. стародруків, ціних та рідкісних видань / Нац. іст. б-ка України; уклад. Н.Д. Хівренко; авт. вступ. слова О.В. Романенко, ред. О.І. Марченко, С.І. Смілянець. – Київ, 2018. – 104 с. Сучасний дискурс Другої світової війни у російській науковій літературі та публіцистиці : бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАНУ; Нац. іст. б-ка України; упоряд.  Д. Стегній; ред. З. Мусіна; наук. ред., авт. вступ. сл. О. Лисенко; наук. консультант Г. Боряк; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2018. – 576 с.
Скорохватова Алла Віталіїївна: біобібліографічний покажчик/ Національна історична бібліотека України; уклад.: О. Михайлова,  Т. Кудласевич; ред. І. Чеховська. - Київ, 2018. - 22 с. - (Національна історична бібліотека України в особах. Вип. 14)