ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2017 році

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 644 с. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2017 р. - Київ, 2017. - 250 с. - (ІV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька).
Звертаємо увагу: нумерація сторінок у друкованому та електроному виданнях не співпадають.
Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 28 / підгот.: В. П. Кисельова, М. А. Поліщук, І. В. Чеховська ; ред.: О. В. Михайлова. - Київ, 2017. - 98 с. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства: бібліогр. покажчик (2007-2016) / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: В. П. Кисельова, Т.С. Кудласевич; ред. О.В. Михайлова. - К.: НАКККіМ, 2017. - 192 с.
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України/ Нац. іст. б-ка України; упоряд. О.В. Михайлова; ред.: Т.С. Кудласевич, І.В. Чеховська; відп. за вип. А.В. Скорохватова. - Київ, 2017. - 154 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 р./ Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 652 с.
Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України» / Нац. іст. б-ка України; підгот.: Н. О. Волошінська, О. О. Ісаєнко, О. В. Михайлова, В. П. Кисельова ; ред.: І. В. Чеховська, Т. С. Кудласевич. - К., 2016. - 74 с.: іл., табл.. - Бібліогр.: с. 70-74. - Б.ц.