ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2014 році

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2-3 жовт. 2014 р.) [Текст] / Нац. іст. б-ка України ; ред. кол. : А. В. Скорохватова (голова), В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець; ред. : Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. - К. 2014.

Краєзнавча робота в бібліотеках України [Електронний ресурс]: інформ. бюл. Вип. 25 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська; ред.. Т. С. Кудласевич. – К., 2014.

Вміщує матеріали наукового дослідження за темою «Сучасні тенденції в краєзнавчій діяльності регіональних бібліотек в контексті впровадження рекомендацій попередніх досліджень Національної історичної бібліотеки України».

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; за загал. ред. О. П. Реєнта, редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, С. І. Смілянець ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. – К., 2014. – 222 с. – (ІІ краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька). Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К., 2014. – 656 с.