ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Видання Національної історичної бібліотеки України у 2022 році

Євген Васильович Букет : біобібліографічний покажчик / Нац. іст. б-ка України ; Київ. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, відп. ред. І. Б. Гирич ; упоряд.: Т. А. Приліпко,
С. І . Смілянець. – Київ : Мельник М. Ю., 2022. – 288 с. – (Краєзнавці Київщини ; кн. 2).

У виданні висвітлюється життєвий і творчий шлях Євгена Васильовича Букета, відомого українського краєзнавця, журналіста, громадського діяча. Матеріали покажчика укладено за хронологічним принципом. Для істориків, краєзнавців, учителів історії, бібліотекарів, студентів і всіх, хто цікавиться історичним минулим України.

Бiблiотека Павла Платоновича Потоцького : каталог колекцiї Нацiональної iсторичної бiблiотеки України / М-во культури та iнформ. полiтики України, Нац. iст. б-ка України ; уклад., авт. вступ. ст. С. М. Смирнова ; ред.: Н. О. Волошiнська, Н. О. Горська, С. I. Смiлянець ; вiдп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2022. – 112 с.

Каталог мiстить бiблiографiчнi описи видань з книгозбiрнi вiдомого колекцiонера – вiйськового, iсторика, громадського i культурного дiяча, музеєзнавця, засновника унiкальної iсторико-мистецької колекцiї «Музей України» Павла Платоновича Потоцького (1857–1938). Окремим додатком представлено бiблiографiю праць П. П. Потоцького
з вiйськової iсторiї, краєзнавства та лiтературознавства,
що зберiгаються у фондi Нацiональної iсторичної бiблiотеки України. Для iсторикiв, краєзнавцiв, книгознавцiв, бiографiстiв, усiх, хто цiкавиться минулим України.

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства (2017–2021) : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України ; підгот.: В. Кисельова ; ред. О. Михайлова ; відп. за випуск А. Скорохватова – Київ, 2022. – 173 с.

Бібліографічний покажчик «Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства» містить інформацію про опубліковані у 2017-2021 роках книги, автореферати дисертацій, рецензії, статті з наукових збірників, періодичних та продовжуваних видань, що висвітлюють різні аспекти краєзнавчої бібліотечної діяльності.


 

Краєзнавча робота в бібліотках України : інформ. бюл. Вип. 33. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства (2017–2021 рр.) : експрес-дослідження інформаційного потоку / Нац. іст. б-ка України ; підгот. В. Кисельова ; ред. О. Михайлова ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 42 с. : табл., діагр.

Цей випуск містить аналіз фахового потоку видань і публікацій за 2017-2021 рр., здійснений на основі відомостей зі спеціалізованої електронної бази даних "Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства", яка є підґрунтям для здійснення науково-дослідної та організаційно-методичної роботи Національної історичної бібліотеки України, спрямованої на розробку теоретико-методологічних і прикладних засад бібліотечного краєзнавства, узагальнення та поширення кращого досвіду краєзнавчої бібліотечної діяльності.

Кл. слова: Житомирська область, Житомир, Нова Буда, Коростень, Малин, В'язівка, війна, пам'ятки, культурна спадщина 

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Житомирська область : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; Ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 52 с.

Національна історична бібліотека України продовжує проєкт «Міста і села України. Втрати воєнного часу». П'ятий випуск присвячений Житомирській області. Бібліографічний список містить бібліографічну та вебліографічну інформацію про населені пункти, зокрема, одні з найдавніших міст України Житомир, Коростень (давній древлянський Іскоростень) та Малин, інші старовинні поліські села та містечка, а також про об'єкти культурної спадщини, що постраждали внаслідок російської агресії.

 

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Харківська область. Ч. 2. Харківщина : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; Ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 108 с.

Четвертий випуск культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений Харківській області. В зв'язку з великою кількістю даних випуск складається з двох частин.
Частина друга  "Харківщина" - розповідає про постраждалі об'єкти культурної спадщини в населених пунтах Харківської області.

Кириличні видання друкарні Києво-Печерської лаври : каталог колекції Національної історичної бібліотеки України / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. О. І. Марченко ; переднє сл. К. К. Крайнього ; відп. ред. А. В. Скорохватова ; ред. : С. І. Смілянець, С. М. Смирнова, Т. А. Приліпко ; [корегування О. М. Черняхівської; дизайн Л. М. Єгорової]. – Київ, 2022. – 84 с.

У каталозі представлено стародруки XVII–XVIIІ ст. та рідкісні кириличні видання ХІХ–ХХ ст. – повний репертуар кириличних видань Києво-Печерської лаври з фонду НІБУ.

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Харківська область. Ч. 1. м. Харків : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 230 с.

Четвертий випуск культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений Харківській області. В зв'язку з великою кількістю даних випуск складається з двох частин. До вашої уваги Частина перша - м. Харків.

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Чернігівська областьбібліографічний список  / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск  А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 57 с.

Другий випуск культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений місту Чернігів та населеним пунктам Чернігівської області.

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Київська область : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 142 с.

Третій випуск культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений населеним пунктам Київської області.

Чорнобиль. 36 : бібліогр. список / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. К. Г. Русанівський ; ред.: Д. Г. Стегній, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – 2 вид., оновл. і допов. – Київ, 2022. – 32 с.

До 36-х роковин Чорнобильської катастрофи представляємо бібліографічний список «Чорнобиль.36», який містить документальний масив джерел, що висвітлюють хронологію події, спроби подолання наслідків аварії та спогади очевидців і ліквідаторів катастрофи. Цей випуск є продовженням видання «Чорнобиль.35», оновленим і доповненим новими джерелами, насамперед про захоплення російськими окупантами ЧАЕС.

Огляд краєзнавчої роботи регіональних бібліотек України під час дії воєнного стану, (24.02 - 30.04.2022) / Національна історична бібліотека України ; підгот. О. Покропивна, ред.: О. Михайлова, Н. Волошінська, відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2022. – [11] с.

Видання містить короткий огляд краєзнавчої роботи провідних регіональних книгозбірень України за період з 24 лютого по 30 квітня 2022 року, який свідчить, що навіть в ці складні часи, бібліотеки сумлінно виконують свої функції – інформаційну та просвітницьку, приділяючи особливу увагу патріотичному вихованню.

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Сумська область : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. В.Михайлова ; Ред. Н. О. Волошінська. – Київ, 2022. – [21] с.

Перший випуск нового культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений місту Суми та населеним пунктам Сумської області.

В’ячеслав Липинський – історик, державник, патріот (до 140-річчя від дня народження) : бібліогр. список / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: З. Х. Мусіна, К. Г. Русанівський ; ред. Д. Г. Стегній ; відп. за випуск А. В. Скорохватова. – Київ, 2022. – 19 с.

Видання містить записи праць історика та публікації про нього, відображені в електронних ресурсах і бібліографічних покажчиках Національної історичної бібліотеки України.