ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Кульженко Стефан Васильович (1837–1906)

Кульженко Стефан Васильович (05.01.1837 (24.12.1836) 16.01.1906) майстер друкарсько-видавничої справи, підприємець, меценат, просвітитель, один з основоположників літографії та виготовлення кольорових ілюстрацій в українському друкарстві

Стефан Васильович Кульженко народився 5 січня 1837 р. за новим стилем в містечку Баришівка Переяславського повіту Полтавської губернії в сім’ї з козацького роду.

Шлях до визнання С. Кульженко розпочав з навчання у духовному училищі, яке діяло при Софійському соборі у Києві. У 1848 р. доля привела хлопця до типо-літографії І. Вальнера, де спочатку він був учнем, а згодом, опанувавши обслуговування друкарської техніки, навчав працювати на ній робітників з типографії Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У 1857 р. С. Кульженко працював друкарем у типографії Гаммершмідта, яка розміщувалася у будинку № 27 по вулиці Александрівській [44, с. 51]. Тут у 1850-ті рр. М. Сементовський починав друкувати перші випуски свого популярного видання «Киев и его святыни, древности, достопамятности» (починаючи від 1851 р. було видано сім випусків, останній із яких побачив світ у друкарні Кульженка у 1901 р.) [9, с. 10].

З 1862 р. С. Кульженко працював у типографії І. Давиденка, подолавши за рік шлях від конторника до управителя. У 1864 р., через переїзд до Санкт-Петербурга, І. Давиденко запропонував С. Кульженку орендувати типографію [44, с. 51]. Бажання неодмінно мати власну справу змусило Стефана Васильовича шукати компаньйона. Ним став його приятель В.І. Давіденко, одного прізвища з колишнім господарем. Угоду було підписано напередодні свята Успіння Святої Богородиці 15 серпня 1864 р.

Символічно, що початок самостійної роботи співпав з народженням другого сина, Василя, який згодом продовжив родинну справ. У метричній книзі Десятинної церкви з’явився запис про хрещення: «1865 р. 2 лютого – Василь (народився 29.01.1865 р. за новим стилем – В.В.). Батько – Полтавської губернії пирятинський міщанин Степан Васильович Кульженко» [9, с. 11].

Самостійну діяльність компаньйонам потрібно було розпочинати з оновлення друкарського обладнання. Тому, взявши кредит, вони відразу вклали його в купівлю нових верстатів у Німеччині, а згодом у Петербурзі.

1873 р. друкарня, що розташовувалась по вулиці Малій Житомирській, 4, перейшла в одноосібну оренду Стефана Васильовича, оскільки В. І. Давиденко, отримавши спадщину, вирішив будувати свою друкарню по сусідній Михайлівській вулиці (її власником згодом став відомий київський видавець Г. Т. Корчак-Новицький).

Розуміючи, що для розширення справи необхідні великі обігові кошти, які можна отримати лише з торгівлі, Кульженко в 1873 р. відкриває магазин на Хрещатику, 23 напроти будівлі пошти [9, с. 12].

У 1879 р. Кульженкові випала нагода придбати велику ділянку землі в центрі міста, що було дуже зручно для будівництва друкарні. Стефан Васильович згадував: «В газетах я прочитав публікацію, що на Новій Єлизаветинській вулиці (з 1899 р. Пушкінська – В.В.) продаються земельні ділянки. Я придбав у В. В. Тарновського ділянку в 666 кв. сажень (у сучасному перерахунку 0,3 га, або 30 соток – В.В.) по 8 рублів за квадратну сажень…»

Розпочалося будівництво, яке було завершено 15 серпня 1880 р., і друкарню почали переводити в нове приміщення. Всього на території садиби було зведено п’ять кам’яних корпусів. Головна фасадна будівля виходила на вулицю Пушкінську. На першому поверсі розташувалися технічні приміщення (набірна, машинна, літографія), на другому – контора і склади, а третій поверх зайняла квартира господаря з десяти кімнат. Будівлі по вулиці Пушкінській були зруйновані під час пожежі центру Києва у вересні 1941 року [9, с. 12,13].

Загальна кількість видань друкарні С. Кульженка сягнула понад 1000.

Діапазон видань був широким – від копійкових народних календарів і брошур Товариства грамотності до чудових художніх альбомів, від медичних атласів до таких вузькоспеціалізованих видань, як збірник записаних крюковим нотним письмом старообрядницьких пісень, друкування яких вимагало створення спеціальних шрифтів. Але головним пріоритетом Кульженка було створення ілюстрованих книг. Прекрасної якості папір, чіткий друк і різноманітні шрифти, оправи з тисненням, золоті обрізи на коштовних виданнях, вишукані віньєтки й заставки – все виконувалося на найвищому поліграфічному рівні. Без перебільшення можна стверджувати, що найбільша і найцінніша частина того, що було видано в дореволюційний період з історії та культури України та Києва – публікації пам’яток та колекцій, історичні праці й атласи, путівники та альбоми – вийшла у друкарні Кульженка. А загальний перелік надрукованих з 1880-х по 1910 рр. книг являє собою найповніший літопис економічного, технічного, наукового та культурного розвитку Києва за кілька десятиліть [9, с. 6].

Справжніми шедеврами стали такі видання Стефана Васильовича, як книжки М. Захарченка «Киев теперь и прежде» (1888 р.), І. Александровського «Собор св. Владимира в Киеве» (42 великі фототипії, 105 фотоцинкографій у тексті) у вигляді давньоруського рукопису (1898 р.). У розкішно виданій 1902 р. «Истории искусств» С. Байє в тексті було вміщено 350 ілюстрацій і 30 фототипічних таблиць. У 1898–1899 роках Кульженко співпрацює з Київським товариством письменності; він друкує науково-популярну літературу, твори Т. Шевченка, М. Конопницької, К. Станюка... [69, с. 24].

З 1884 р. постійними замовниками друкарні стали власники газет. У типографії С. Кульженка виходили періо-дичні видання: газети "Заря", "Киевское слово", "Киевская газета" і значна кількість журналів, зокрема "Земледелие" й "Инженер" [44, с. 51].

Ще однією справою життя С. Кульженка стала підготовка кваліфікованих кадрів як для власної типографії, так і для поліграфічної справи Києва загалом. За ініціативою інспектора друкарень і книжкової торгівлі О. Нікольського для розробки положення про школу й залучення до справи меценатів було створено спеціальну комісію. До її складу увійшли С. Кульженко, К. Мілевський І. Чоколов й Г. Фронцкевич. Меценатом, який підтримав започатковану справу, став Н. Терещенко, який виділив на функціонування школи 10 тисяч руб. До нього долучилися й інші приватні особи та організації. Серед них – редактор газети "Киевлянин" Д. Піхно, Є. Терещенко, власники друкарень П. Барський, М. Корчак-Новицький, С. Кульженко, І. Чоколов, товариство "Кушніров і Кº", Дитятківське паперове товариство, Духовний собор Києво-Печерської лаври, Управління Південно-західних залізниць. Новоутворена школа отримала назву "Художньо-реміснича учбова майстерня друкарської справи". Її урочисто відкрили 2 листопада 1903 р. До школи набирали дітей віком 12 –16 років, які мали здібності до малювання, навчання тривало упродовж трьох років. З 1905 р. школа діяла в будинку по вул. Софіївська, 7.

Знаний книговидавець був також відомим меценатом. Його коштом було засновано й функціонувало "Общество вспоможенія рабочих печатного дела". При типографії С. Кульженко відкрив загальноосвітню школу для дорослих, а також організував хор, в якому залюбки співав разом із робітниками. Три роки поспіль творчим колективом керував відомий диригент хору Софійського собору Я. Калішевський [44, с. 52].

У 1904 р. фірма готувалася гучно відсвяткувати відразу дві знаменні дати – 40-річчя друкарні та 50-річчя діяльності патріарха. З цієї нагоди було вирішено підготувати ювілейне видання «Полвека у печатного станка» – літопис друкарні, тісно пов’язаний з біографією її засновника. Проте сталася трагедія: на початку 1906 р. С. В. Кульженко помер, і його син Василь Стефанович, змушений був випускати книгу в зовсім іншій тональності. Василь підготував текст біографії, в нього прямою мовою були вплетені окремі фрагменти зі спогадів батька. Вийшов нарис життя[9, с. 7].

 

Бібліографічний список (з фонду НІБУ)

 1. Андреев П. Н. Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным казенным железным дорогам [Електронний документ] / П. Н. Андреев ; Министерство путей сообщения, Юго-Западная железная дорога. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1898. – 594 с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Putevoditel_po_ZHD_1898/Putevoditel_po_ZHD_1898.djvu
 2. Андреев П. Н. Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным казенным железным дорогам [Електронний документ] / П. Н. Андреев ; Министерство путей сообщения, Юго-Западная железная дорога. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899. – 591 с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Putevoditel_po_Yugo-Zapadnyim_zhel.dorogam_1899-200/Putevoditel_po_Yugo-Zapadnyim_zhel.dorogam_1899-200.djvu
 3. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною Комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе [Електронний документ] : архивные материалы. – Киев, 1870 – 1911.

Ч. 6. Т. 2 : Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVIIІ веке (1700-1799). – Киев : Тип. И. А. Давиденко, аренд. С. Кульженко и В. Давиденко, 1870. – 620 с. разд. пагин. с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Arhiv_jugo_zapadnoj_rossii_ch_6_Tom_2/Arhiv_jugo_zapadnoj_rossii_ch_6_Tom_2_V_1.pdf. – Частина 1.

Ч. 8. Т. 4 : Акты о землевладении в Юго-Западной России в ХV-XVІІІ вв. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1907. – 741 с. разд. пагин., ХХІ с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Arhiv_jugo_zapadnoj_rossii_ch_8_Tom_4/Arhiv_jugo_zapadnoj_rossii_ch_8_Tom_4_ch_1.pdf

Ч. 8. Т. 6: Акты о землевладении в Юго-Западной России ХV-XVІІІ вв. – Киев : Тип. С. В Кульженко, 1911. – 596, ХХІV разд. пагин. с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/arhiv_jugo-zapadnoj_rossii_chast_8_tom_vi/arhiv_jugo-zapadnoj_rossii_chast_8_tom_vi.pdf

 1. Байэ К. История искусств / К. Байэ ; ред. Г. Г. Павлуцкий. – Киев : Издание С. В. Кульженко, 1910. – 437 с.
 2. Білоцерківська Г. Друкарня Кульженків / Г. Білоцерківська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал – 1995. – Вип. (№) 1. – С. 19.

 1. Болсуновский К. В. Памятники славянской мифологии. Вып. 2 : Перунов дуб / К. В. Болсуновский. – Киев : Типо-литогр. С. В. Кульженко, 1914. – 17 с.
 2. Бубнов Н. М. Происхождение и история наших цифр. Палеографическая попытка исследование по истории науки в Европе Т. 1 / Н. М. Бубнов. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1908. – 197 с.
 3. Васильев В. С. [Кульженко Василь Стефанович] Пол века у печатного станка : 15 августа. 1854 – 1904 / В. С. Васильев. – Київ : Тип. С. В. Кульженко, 1904. – 60 с.
 4. Величко В. Київ Кульженків / В. Величко. – Київ : Варто, 2010. – 119 с.
 5. Видання з автографами українських діячів науки і культури [Електронний документ]: каталог колекції Національної історичної бібліотеки України. Вип. 1 : [видання типографії С. В. Кульженко] / Нац. іст. б-ка України. Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних видань; уклад. Н. О. Горська ; ред.: О. І. Марченко, С. І. Смілянець, К. Г. Таранюк-Русанівський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вініченко, 2018. – С. 64, 66, 112, 143144, 193 195, 275 – 276, 355 – 356, 359 – 360, 401. – Режим доступу :https://drive.google.com/file/d/18MKxO9bbUArZF0Rxx9IijvanKlsJ8k17/view

 1. Виды Киева [Електронний документ] : [сборник фотографий, альбом 1]. – Киев : Светопечать С. В. Кульженко, [1910?]. – 19 с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/vidy_kieva_albom_1/vidy_kieva_albom_1.pdf
 2. Водотика Т. Історії успіху : видатні українські бізнесмени XIX ст. : [Стефан Кульженко] / Т. Водотика. – Харків : Фоліо, 2019. – С. 174 186.
 3. Водотика Т. Почесні громадяни Києва. 1872–1917 : [Кульженко Стефан Васильович] / Т. Водотика ; Київська фундація культури. – Київ : Варто, 2019. – С. 143 151.
 4. Гейден Д. Ф. Статистическо-экономический очерк Винницкого уезда и обзор деятельности упрощенного Земского управления за 1905-1910 гг. : доклад Вин. уездному ком. по делам земского хоз-ва вин. предводителя дворянства графа Д. Ф. Гейдена / Д. Ф. Гейден. – Киев : Лито-Тип. С. В. Кульженко, 1910. – 44 с.

 1. Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники [Електронний документ] : (опыт церковно-исторического исследования), Т. 2 / С. Т. Голубев. – Київ : Тип. С. В. Кульженко, 1898. VI, 524, [544] с.Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/golubev_kievskij_mitropolit_p''otr_mogila_v_1/golubev_kievskij_mitropolit_p''otr_mogila_v_1.pdf
 2. Григорий Федорович Квитка (Основьяненко): 1778–1843 : биографический очерк / сост. А. А. Андриевский. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1885. – 32 с.
 3. Грузинский, А. С. Пересопницкое Евангелие, как памятник искусства эпохи Возрождения в Южной России в ХVI веке : (с 5 рисунками и Х таблицами в тексте) А. С. Грузинский. – Оттиск из журнала «Искусство» за 1911 год (№1). – Киев : Фототипия и тип. С. В. Кульженко, 1911. – 49 с.
 4. Грузін Д. В. Кульженко Стефан Васильович / Д. В. Грузін // Енциклопедія історії України : У 10-ти томах. Т. 5 : Кон – Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України. Інститут історії України. – Київ : Наукова думка, 2008. – С. 474 – 475.
 5. Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI – XVII віці [Електронний документ] / М. Грушевський. – Київ : С. В. Кульженко, 1912. – 248 с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kulturno_nac_ruh_na_Ukr/Kulturno_nac_ruh_na_Ukr.pdf

 1. Дашкевич Н. П. 25-летие исторического общества Нестора-Летописца : речь произнесенная на торж. заседании 14 янв. 1898 г. и ист. записка, сост. по поручению Совета ист. об-ва Нестора-Летописца поч. чл. об-ва Н. П. Дашкевичем / Н. П. Дашкевич. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899. – 98 с.
 2. Древности Приднепровья. – Киев : Фототипия и Тип. С. В. Кульженко, 1899 – 1907. – (Собрание Б. И. и В. Н. Ханенко).

Вып. 1 : Каменный и бронзовый века. – 1899. – 16 с. : 12 л. табл.

Вып. 2 : Эпоха предшествующая Великому переселению народов. – 1899. – 44 с. : XXXVII л. табл.

Вып. 3, ч. 2 : Эпоха предшествующая Великому переселению народов. – 1900. – 22, 10 с. : 26 л. табл.

Вып. 4 : Эпоха Великого переселения народов. – 1901. – 30 с. : 20 л. табл.

Вып. 5 : Эпоха славянская (VI-XIII в.). – 1902. – VI, 64 с. : 40 л. табл.

Вып. 6 : Древности Приднепровья и побережья Черного моря. – 1907. – 44 с. : 42 л. табл.

 1. Древности русские. Кресты и образки. – Киев : Фототипия и Тип. С. В. Кульженко, 1899–1900. – (Собрание Б. И. и В. Н. Ханенко).

Вып. 1. – 1899. – 33 с. : 16 табл.

Вып. 2. – 1900. – 25 с. : 16 табл.

 1. Древности Украины. Вып. 1. Павлуцкий Г. Г. Деревянные и каменные храмы [Електронний документ] / Императ. Моск. археол. обо.Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – ІІІ, 124 с. : 12 л. ил. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/pavluckki/pavluckki.pdf
 2. Жадько В. О. Некрополь на Байковій горі : Літературно-публіцистичне видання : [про С. В. Кульженка] / В. О. Жадько. – Київ : Фенікс, 2008. – C. 78 – 82, 144, 264, 298.

 1. Завитневич В. З. Владимир «Красно Солнышко» / В. З. Завитневич ; худож.: О. Шаврин, Г. Золотов, А. Красовский. – Киев : Кульженко, 1915. – 52 с.
 2. Захарченко М. М. История Киевского института благородных девиц, 1838 - 1888 г. [Електронний документ] / М. М. Захарченко. – Киев : Типография С. В. Кульженко, 1889. – 163 с. –– Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/istorija_kiev_inta_blagorod/istorija_kiev_inta_blagorod.pdf
 3. Захарченко М. М. Киев теперь и прежде / М. М. Захарченко. – Киев : Паровое Лито-Типограф. завед. С. В. Кульженко, 1888. – IV, 290, XVI с.
 4. Иващенко, В. Исторический очерк Умани и Царицына сада (Софиевки) : с фотогравюрами / В. Иващенко. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1895. – 57 с.
 5. Избранные слова и беседы высокопреосвященного Платона, митрополита Киевского и Галицкого, произнесённые в разные годы на дни воскресные и праздничные / Издание редакции журнала «Руководство для сельских пастырей». – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1892. – Х, 479, VII с. 2.

 1. Иконникова А. Л. Киев, мать городов русских [Електронний документ] : исторический путеводитель по Киеву : с приложением плана древнего Киева / А. Л Иконникова ; Изд. Киевск. о-ва распространения рус. печ. слова. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1915. – 55 с. : ил. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/ikonnikova_kiev/ikonnikova_kiev.pdf.
 2. Иллюстрированный сборник Киевского Литературно-Артистического Общества. – Киев : Фото-Типография С. В. Кульженко, 1900. – 210, 20 с.
 3. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року [про С. В. Кульженко] : Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях від XVII ст. до 2000 року : Т. 1. Кн. 2 : Історія міста Києва періоду 1861 – першої половини 1917 рр.. / уклад. Н. А. Дехтярьова ; НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2009. – С. 6, 42, 58, 75 – 77, 81, 162, 180.
 4. Календарь, справочная и адресная книга г. Киева [на 1909 – 1916 г.г.] [Електронний документ] / Издание Правления Общества Скорой Медицинской помощи в Киеве. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1909 – 1916.

1909 год : (год издания шестой). – 1909. – [696] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev-1909/Kiev-1909.pdf

1910 год : (год издания седьмой). – 1910. – [900] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev-1910/Kiev-1910.pdf

1911 год : (год издания восьмой). – 1911. – [980] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev-1911/Kiev-1911.pdf

1912 год : (год издания девятый). – 1912. – [925] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev-1912/Kiev-1912.pdf

1913 год : (год. издания десятый). – 1913. – [1148] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev-1913/Kiev-1913_vol_1.pdf. – [Частина 1].

1914 год : (год издания одинадцатый). – 1913. – [804] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev-1914/Kiev-1914_v_1.pdf. – [Частина 1].

1915 год : (год издания двенадцатый). – [772] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev-1915/Kiev-1915.pdf

1916 год : (год издания тринадцатый). – [832] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev-1916/Kiev-1916.pdf

 1. Каталог коллекции древностей А. Н. Поль, в Екатеринославе. Вып. 1 [Електронний документ] / сост. К. Мельник. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1893. – 218 с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Katalog_kollekc%D1%96j_drevnostej_A_N_Pol/Katalog_kollekc%D1%96j_drevnostej_A_N_Pol.pdf

 1. Киево-Михайловский Златоверхий монастырь в его прошедшем и настоящем состоянии / сост. П. Л. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1884. – 35 с.
 2. Киево-Печерская лавра в ее прошедшем и нынешнем состоянии, с фасадами великой Лаврской церкви, планом ее и планом пещер [Електронний документ] / сост. П. Л. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1894. – [150] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kievo_pechercka_lavra/Kievo_pechercka_lavra.pdf.
 3. Киевский сборник в помощь пострадавшим от неурожая / ред. И. В. Лучицкий. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1892. – 434 с.
 4. Киреевский А. Линьи-Катр Бра : 1815 г. / А. Киреевский. – Киев : Тип С. В. Кульженко, 1914. – 180 с.
 5. Ковалинський В. В. Київські мініатюри. Кн. 5 : [Кульженко] / В. В. Ковалинський. – Київ : Купола, 2006. – С. 304 315.

 1. Кулаковский Ю. А. История Византии / Ю. Кулаковский. – Киев : Тип.-Лит. С. В. Кульженко, 1912 – 1913.

Т. 1 : 395-518. – 1913. - ХІІІ, 552 с. : 2 карты, план Константинополя и разрез его стен.

Т. 2 : 518-602. – 1912. - Х, 512 с. : 4 карты, 3 рис., 1 табл.

 1. Кулаковский Ю. А. Карта европейской сарматии по Птолемею / Ю. А. Кулаковский. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899. – ІІ, 34 с.
 2. Кулаковский Ю. А. Прошлое Тавриды : краткий исторический очерк / Ю. А. Кулаковский ; Императорская Археологическая комиссия. - Киев : Типо-лит. С. В. Кульженко, 1914. – 156 с.
 3. Кулаковский Ю. А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков / Ю. А. Кулаковский. – Київ : Тип. С. В. Кульженко, 1899. – VІІІ, 128 с.
 4. Кучмеєва Н. Стефан Васильович Кульженко – видатний український друкар / Н. Кучмеєва, О. Кравчук // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 1 (246), січень. – С. 51 – 52.
 5. Левицкий О. И. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов, 1843-1893 : ист. записка о ее деятельности / сост. О. И. Левицкий. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1893. – 140 с.

 1. Марцеллин А. История : пер. с лат. / Марцеллин А. ; пер.: Ю. Кулаковский. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1906 – 1908.

Вып. 1. – 1906. – XXXII, 283 с. : 1 л. табл., 2 л. карты.

Вып. 2. – 1907. – XI, 279 с. : 1 л. ил., 5 л. карты.

Вып. 3. – 1908. – XI, 293, XXII с.

 1. Материалы по истории русской картографии. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899 – 1910.

Вып. 1 : Карты всей Росии и южных ее областей до половины XVII в. / Издание Киевской Комиссии для разбора древних актов. – 1899. – 15, ХХХІІ с. : 32 карт.

Вып. 2 : Карты всей Росии и Западных ее областей до конца XVII в. / В А. Кордт. ; Издание Комиссии для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе – 1910. – 31, ХLV с. : 45 карт.

 1. Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник Т. 3 : Л – О / В. Л. Модзалевский. – Киев : Тип-Лит. С. В. Кульженко, 1912. – с 40 портр. – 1912. – IV, 824, 24 с., [20] л. портр.
 2. Обремский В. Золотые ворота в г. Киеве / В. О[брем]ский. – Киев : Лито-тип. С. В. Кульженко, 1915. – 23 с.
 3. Общество фотографов любителей «Дагерр» в Киеве [1901–1911 годы] [Електронний документ] / Международ. салон художеств. светописи. – Киев : Фототип. и тип. С. В. Кульженко, 1911. – 37 с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/obschestvo_fotografov_liubitelej_dagerr/obschestvo_fotografov_liubitelej_dagerr.pdf
 4. Отчет попечителя Киевского учебного округа о состоянии : 1. Глуховского учительского института и 2. учительских семинарий за 1889 год / - Киев : Тип. Кульженко, 1890. – 27, 8 с. : 38 вкл. л. схем.
 5. Очерк деятельности Киевского округа путей сообщения [Електронний документ] / сост. Н. Я. Арондар [и др.] ; ред. Г. А. Заславский. – Киев : Лито-тип. С. В. Кульженко, 1913. – [376] с. Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Ocherk_o_deyatelnosti_Kievskogo_okruga/Ocherk_o_deyatelnosti_Kievskogo_okruga.pdf

 1. Палеографический изборник [Електронний документ] : материалы по истории южно-русского письма в 15-18 вв. : изданные Киевской Комиссией для разбора древних актов. Вып. 1. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899. – 19, 26 с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Materialy_po_ist_juzhno_russkogo_pisma/Materialy_po_ist_juzhno_russkogo_pisma.pdf
 2. Петров Н. И. Альбом достопримечательностей Церковно-Археологического музея при императорской Киевской духовной академии. Вып. IV-V / Н. И. Петров. – Киев : Типо-лит. С. В. Кульженко, 1915.
 3. Руководство для сельских пастырей [Електронний документ] : журнал, издаваемый при Киевской духовной семинарии : выходит еженедельно. – Киев : В типографии И. и А. Давиденко (аренд. С. Кульженко и В. Давиденко), 1871 – 1874.

№ 1 (3 января). – 1871. – [38] с. – Режим доступу : https://www.nibu.kyiv.ua/elfond/Ruk_dlja_selskih_past_1871_god_nom_1_3_Jan/Ruk_dlja_selskih_past_1871_god_nom_1_3_Jan.pdf

№ 52 (26 декабря). – 1871. – [48] с. – Режим доступу : https://www.nibu.kyiv.ua/elfond/Ruk_dlja_selskih_past_1871_god_nom_52_26_dekabrya/Ruk_dlja_selskih_past_1871_god_nom_52_26_dekabrya.pdf

№ 1 (2 января). – 1872. – [35] с. – Режим доступу : https://www.nibu.kyiv.ua/elfond/Ruk_dlja_selskih_past_1872_god_nom_1_2_yanvarya/Ruk_dlja_selskih_past_1872_god_nom_1_2_yanvarya.pdf

№ 53 (31 декабря). – 1872. – [60] с. –Режим доступу : https://www.nibu.kyiv.ua/elfond/Ruk_dlja_selskih_past_1872_god_nom_53_31_dekabrya/Ruk_dlja_selskih_past_1872_god_nom_53_31_dekabrya.pdf

№ 1 (7 января). – 1873. – [32] с. – Режим доступу : https://www.nibu.kyiv.ua/elfond/Ruk_dlja_selskih_past_1873_god_nom_1_7_janv/Ruk_dlja_selskih_past_1873_god_nom_1_7_janv.pdf

№ 52 (30 декабря). – 1873. – [52] с. – Режим доступу : https://www.nibu.kyiv.ua/elfond/ruk_dlja_selskih_past_1873_god_nom_52/ruk_dlja_selskih_past_1873_god_nom_52.pdf

№ 1 (6 января). – 1874. – [32] с. – Режим доступу : https://www.nibu.kyiv.ua/elfond/ruk_dlja_selskih_past_1874_god_nom_1/ruk_dlja_selskih_past_1874_god_nom_1.pdf

№ 52 (29 декабря). – 1874. – [40] с. – Режим доступу : https://www.nibu.kyiv.ua/elfond/ruk_dlja_selskih_past_1874_god_nom_52/ruk_dlja_selskih_past_1874_god_nom_52.pdf

 1. Сборник в память 900-летия крещения Руси / Ист. об-во Нестора Летописца ; ред. А. И. Соболевский. – Киев : Тип. С. В Кульженко, 1888. – 128 с.
 2. Сборник служебных приказов по Юго-Западным железным дорогам за время 1879-911 г. Т. 2. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1911. - 1310 с.

 1. Сементовский Н. Киев, его святыни, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников [Електронний документ] : с 96 полимтипажами, изображающими виды Киева, его древние и замечательные храмы, монастыри, чудотворные иконы, гробницы св. угодников, внутренности пещер, памятники, здания, мозаики, фрески и другие древние предметы / Н. Сементовский. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1900. – XIV, 299 с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev_Svyatini_Drevnosti/Kiev_Svyatini_Drevnosti.pdf
 2. Современное богослужение на православном Востоке : ист.-археолог. исслед. А. А. Дмитриевского. Вып. 1 / А. А. Дмитриевский. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1891. – 153 с.
 3. Стельмашенко А. А. Петр Скарга : историческое исследование / А. А. Стельмашенко. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1912. – 330 с.
 4. Украинские узоры XVIII века. Вып. 2 / Киевское кустарное общество. – Киев : Лито-тип. С. В. Кульженко, 1912. – 8 с. : ил.

 1. Шероцкий К. В. Киев [Електронний документ] : путеводитель с планом г. Киева и 58 иллюстрациями / К. В. Шероцкий. – Киев : Фото-лито-тип. В С. Кульженко, 1917. – [402] с. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/elfond/Kiev_putevoditel-1917/Kiev_putevoditel-1917.pdf.
 2. Шероцкий К. В. Очерки по истории декоративного искусства Украины [Електронний документ] : Т. 1 : Художественное убранство дома в прошлом и настоящем / К. В. Шероцкий. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1914. – 194, 97 141 с. –  Режим доступу : https://www.nibu.kyiv.ua/elfond/sherockij_ocherki_po_istorii_dekorativnago_iskusstva/sherockij_ocherki_po_istorii_dekorativnago_iskusstva.pdf.
 3. Экземплярский В. И. Библейское и святоотеческое учение о сущности священства / В. И. Экземплярский. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1904. – VIII, 281, V с.

 

Електронні ресурси

 1. Валігура І. М. Друкарська слава киянина Стефана Кульженка (1837 – 1906) [Електронний ресурс] / І. М. Валігура // Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) / уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Управління культури і туризму Вінниц. облдержадм., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – С. 13 28. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik.-vipusk-6-7
 2. Вишгородський шлях : Куренівка, Пріорка, садівництво Крістера, дача Кульженка, Кинь-грусть. Збірка краєзнавчих статей : [про Стефана Кульженка] [Електронний ресурс] / упоряд. Лисенко В. М. Київ, 2010. – Режим доступу : https://textarchive.ru/c-2331847-pall.html.
 3. Віталій Ковалинський : бібліогр. покажчик : [про С. В. Кульженко] [Електронний ресурс] / упоряд. : С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб. – Київ : Купола, 2016. – С. 30, 1 – Режим доступу : http://www.calendar.interesniy.kiev.ua/KOVALINSKIY.pdf
 4. Гандзій О. Симиренко дає 300 карбованців і до повернення ставиться скептично : [про Степана Кульженка] [Електронний ресурс] / О. Гандзій // Газета по-українськи : [Gazeta.ua]. – 2017. – № 1963. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_simirenko-daye-300-karbovanciv-i-do-povernennya-stavitsya-skeptichno/744821. – 06.01.2017.
 5. З історії київських мас-медіа [Електронний ресурс] : Збірка історичних публікацій : [про Стефана Кульженка] / укладач Лисенко В. М. – Київ, 2010. – С. 20 – 29. – Режим доступу : http://ifmc.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Z_istoriyi_kiyivskih_mas_media.doc
 6. Ковалинский. В. Книжное дело в Киеве : [про С. Кульженко] [Електронний ресурс] / В. Ковалинский // Уикенд : хронограф. – 2012. – № 11 (598). – Режим доступу : http://calendar.interesniy.kiev.ua/Articles/Виталий%20Ковалинский-Книжное%20дело%20в%20Киеве.pdf. – 15.03.2012.

 

 1. Кульженко Стефан Васильович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [Wikiwand]. – Режим доступу : https://www.wikiwand.com/uk/Кульженко_Стефан_Васильович.
 2. Махун С. Стефан Кульженко – некоронований цар друкарської справи [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. Україна : інформаційно-аналітичний тижневик – 2004. – Bипуск 32, 13 серпня-20 серпня. – Режим доступу : https://zn.ua/ukr/SOCIUM/stefan_kulzhenko__nekoronovaniy_tsar_drukarskoyi_spravi.html. – 13 серпня 2004 (укр).
 3. Парійська Л. Перша школа поліграфічних кадрів [Електронний ресурс] / Л. Парійська // Всеукраїнська асоціація музеїв. – 2009. – Режим доступу : http://vuam.org.ua/uk/704:Перша_школа_поліграфічних_кадрів. – 16.03.2009.
 4. Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році : [5 січня – 180 років з дня народження Стефана Кульженка (1837-1906), друкаря і видавця, підприємця] : Постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2016 року № 1807-VIII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : Законодавство України. – 2016. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-19#Text. – Редакція від 05.10.2017.
 5. Родик К. Біографія-підручник : [про Стефана Кульженка] [Електронний ресурс] / К Родик // Україна молода. – 2010. – № 183.– Режим доступу : https://www.umoloda.kiev.ua/number/1750/164/61932/#. – 02.10.2010.
 6. Рожановский В. Книгоиздатель Кульженко [Електронний ресурс] // Зеркало недели. Украина : информационно-аналитический еженедельник. – 1996. – Выпуск № 50, 13 декабря-20 декабря. – Режим доступу : https://zn.ua/ART/knigoizdatel_kulzhenko.html. – 13 декабря 1996.

 

 1. Шевчук О. Кульженко Стефан Васильович [Електронний ресурс] / О. Шевчук // Українська музична енциклопедія. Т. 2 : [Е – К] / редкол. Г. Скрипник (голова) та ін. ; Національна Академія Наук України ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2008. – С. 638. – Режим доступу : https://shron3.chtyvo.org.ua/Skrypnyk_Hanna/Ukrainska_muzychna_entsyklopediia_Tom_2.pdf
 2. Шестерикова О. Друкарська справа Стефана Кульженка [Електронний ресурс] / О. Шестерикова // Хрещатик. – 2013. – № 38 (4245). – C. 3. – Режим доступу : http://kreschatic.kiev.ua/ua/4245/arub/3.html. – 19.03.2013.
 3. Як Стефан Кульженко зберіг вигляд Києва у ХІХ столітті [Електронний ресурс] // 24 Канал. – 2018. – Режим доступу : https://24tv.ua/kyivnews/yak_stefan_kulzhenko_zberig_dlya_nashhadkiv_viglyad_kiyeva_u_hih_stolitti_n929562. – 22.02.2018.

 

Укладач: Плюта Світлана (відділ соціокультурних комунікацій)