ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

ОБЕРЕГИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Вип. 16

Українські народні обереги-символи і знаки

Символ є найпотужнішим з усіх інструментів реалізації духовного потенціалу культури. Національна символіка для українського етносу стала тим оберегом, завдяки якому наш народ вижив і зберіг свою самобутність в умовах постійних спроб його асимілювати. Сьогодні, під час війни, коли росія хоче знищити українську державу, мову та культуру, існує загроза втрати національної ідентичності, тому питання відродження національної культури сьогодні постає особливо актуально: саме від нас залежить збереження власної національної спадщини у надзвичайно складних ситуаціях. Кожна культура має свою систему символів, які постають як явище, пов’язане з мисленням і свідомістю, фольклором і мовою, залежать від культурно-історичної духовності народу та обумовлені його ментальністю. 

Символ виникає в результаті пізнання людиною навколишнього світу, він тісно пов’язаний зі світоглядом та життєвою практикою. Символ стає глибинним стрижнем людської культури, найбільш концентрованою формою вираження культурних смислів та цінностей, образним втіленням ідей та ідеалів, якими людина живе, визначає розвиток та функціонування культури. Охоплюючи всі явища культури, символ надає універсальну форму вираження людського буття. В основі національного символізму лежать особливості міфології. Сучасна людина так і не змогла відмовитися від архаїчного світогляду та символізму, навіть з виникненням релігії та філософії, а також незважаючи на всі досягнення науково-технічної революції та інформаційних технологій. Ситуація прийняла зворотній характер: у світі постійно виникають нові образи які є здебільшого адаптацією старих, з метою кращого їх розуміння. 

Словники по різному тлумачать «символ». Визнано, що символ – це різновид знаку. Знак стає символом тоді, якщо допускає значущу реакцію не на сам предмет, який позначається символом, а на дане значення (або частіше на весь спектр значень). В перекладі, символ (грецькою ΣΥΜΒΟΛΟΝ) означає «знак, сигнал, прикмета, марка, символічний вислів, пізнавальна ознака, збирання, зіставляння, з’єднання, співпадання (частин єдиного); «зливання», «зв’язування» (https://goroh.pp.ua/Етимологія/символи). 

У світі символів людина жила ще з періоду пізнього палеоліту. Вже тоді людина надавала довкіллю певного значення: сузір’ям, рослинам, тваринам. У неоліті символіка продовжила розвиватися. Первісні релігії та мистецтва не обходилися без символів. Вважається, що символізм набув розквіту у мисливських і ранніх землеробських племенах, які населяли Південно-Східну Європу (яка також включає території сучасної України) та Малу Азію в період X–IV тисячоліть до нашої ери. Багато символів були талісманами та оберегами, які «відвертали» темні сили хаосу.

Традиційні символи українців (державні, релігійні, міфологічні та обрядові) визначають життєво-духовні координати народної культури, утверджують її глибину та самобутність, надають значення всьому, що відбувається в житті носіїв традиції. В Україні особливе ставлення до символів, успадкованих від далеких предків – давніх слов’ян. Символи є своєрідною «візитною карткою» країни. Національні символи за походженням проявляються закономірно, як правило вони випливають з історичних і родоплемінних особливостей народу. За способом відтворення символи поділяють на:

•  Звукові (самоназва, мова, окремі пісні та гімни, назви сакральних місць, гір, лісів, річок: в українців – Чернеча гора, Савур-могила, степ, Дніпро);

•   Кольорові (в українців – поєднання жовтого і синього, чорного і червоного, малинового);

•   Графічні (тризуб, хрест, стріла, коло, водяні хвилі, ламана);

•  Речові (національний одяг, рушники, хустки, посуд); предметні (прапор, клейноди, бунчуки, гетьманська булава);

•  Харчові (борщ, вареники, галушки, сало, пироги, квас);

•  Образні (калина, верба, дуб, тополя, соняшник, чайка, лелека, коза, корова, бджола).

Українська національна символіка відновилася і почала всебічний розвиток з утвердженням державної незалежності.

За тривалий період більшовицької влади зі свідомості українців витіснялася пам’ять про національні святині. Історично кожна країна має свої державні та національні символи. Державні символи – це визначені та закріплені на конституційно-правовому рівні офіційні символи держави, які в стислій формі відображають її суверенітет та ідеологію і, як правило, мають етнічне та національне походження. Україна як суверенна держава має свою державну символіку.

Відповідно до статті 20 Конституції України державними символами України є Державний Прапор, Герб та Гімн (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text).

Інформація про Державні символи на сторінках сайту бібліотеки:
https://nibu.kyiv.ua/exhibitions/467/
https://nibu.kyiv.ua/exhibitions/373/

 

Українська народна символіка сягає своїм корінням у давнину і несе красу з глибини століть. Український народ має багато оберегів, які лікують, прикрашають, оберігають від зла тощо. Основною рисою українського менталітету є духовний зв’язок з навколишнім середовищем. 

Розглянемо деякі народні символи-обереги, які є символами українського народу з давніх часів. У традиційному українському декоративно-прикладному мистецтві є символи, що прийшли ще з язичницьких часів. Народними символами є одяг, предмети, рослини, тварини та знаки орнаменту. Геометричні орнаменти рослин та тварин українці відтворюють у вишивках, на сорочках, рушниках, у столовому посуді, кованих виробах, різьбленні, у барельєфних прикрасах житла, розписах печей у хатах, гончарних виробах, у гравюрі а також у писанках. Традиційна фольклорна символіка українців, що формувалася протягом тисячоліть, має яскравий національний колорит. Про народну символіку існує багато пісень і легенд, вони використовуються в обрядах і звичаях.

Дослідники семантики нараховують часом до 120 знакових систем, які використовуються в побудові геометричних візерунків. Орнамент – складна система, яка компонується з різноманітних елементів, знаків або символів. Кожен з цих знаків має свою енергетику. Але, взаємодіючі між собою, вони створюють синтетичну енергетичну картину. Кожен орнамент відображає певні аспекти життя та буття. Якщо людина створена за образом Творця і є мікрокосмосом, то все, що відбувається в ній, відображається на макрокосмосі. Зрештою цей процес двосторонній і людина у собі переживає ті процеси, що відбуваються в навколишньому світі та у Всесвіті. Це відображено у давньому вислові, – «змінюючи себе, ти змінюєш Світ» – зазначає Юрій Мельничук (https://www.youtube.com/watch?v=8MLrVe87cEY).

Хрести – це найпоширеніші у світі знаки. Вони несуть у собі глибинні асоціації з Христом, символізують перемогу світла над темрявою і є «вишитим почерком» вічного життя. Хрест означає центричність простору, гармонію чотирьох стихій, він – багатогранний і невичерпний, як саме життя. Ще у дохристиянські часи хрест служив оберегом від злих духів, таким оберегом він перекочував і до сьогодні. 

«Розрізняють хрест прямий, косий та подвійний – той, що утворюється в результаті накладання двох попередніх. Прямий рівнораменний хрест – уособлення Гармонії та взаємодії Духа (вертикальної лінії) та Матерії (горизонтальної лінії). З іншого боку, хрест, як символ самої Природи, демонструє гармонійну роботу чотирьох стихій, що будують усі форми життя. Прямий хрест – символ Сонця, Логоса, Творця, чоловічого начала. Косий хрест – уособлення жіночого начала, Місяця», – пояснює Юрій Мельничук (https://www.youtube.com/watch?v=Mg9i_E6NNEI).

Зображення з сайту: https://www.youtube.com/watch?v=Mg9i_E6NNEI Зображення з сайту: https://ua.depositphotos.com/vector-images/ukrainian-easter.html Зображення з сайту: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6261<a%20href=
 

 

Сварга (свастика).

Той же хрест, але в динаміці, уособлює собою рух. «Свою назву сварга отримала від санскритського слова «свастя», що трансформувалося у слово «щастя», а означає «вхід в Небеса», – коментує цей знак у вишиванні дослідник Юрій Мельничук. – Свастика символічно відображає рух Сонця по екліптиці… Сварга широко використовувалась в геометричних орнаментах вишиття наших предків-аріїв, але була скомпрометована у ХХ столітті фашистами, так як і пентаграма (5-кутна зірка) більшовиками. Символи не винні в тому, і вони не стали уособленням якогось зла. Тому потрібно без упередження ставитись до вивчення їх семантики. В енергетичному плані сварга – досить сильний знак» (https://www.youtube.com/watch?v=jmiDmYO1amQ). 

 

Зображення з сайту: https://www.youtube.com/watch?v=jmiDmYO1amQ Зображення з сайту: https://vsviti.com.ua/ukraine/82343 Зображення з сайту: https://www.vocnt.org.ua/statti/misky_podilla_melnishuk
 

 

Півсварги, ключі, «S»-мотиви, «гесики», «вужі», меандр
Половинка сварги або Півсварги – знак, що символізує захист, матеріальне благополуччя, достаток. Півсварги, коли їх розташувати в ряд, утворюють безкінечний ланцюжок, який так і називається безконечник або меандр (походить слово з Греції, від назви дуже звивистої річки Меандр). Ключ – давній символ знань, мудрості та досвіду. Основні значення ключів: шлях до досконалості, родючість, запліднення. Ключі в різних регіонах України називають по-різному. На Поділлі кажуть «гесики», а в інших місцях – «вужі». Одяг із ключовим символом здатен оберігати енергетику людини від негативних впливів. В давнину для нашого народу цей символ означав змію, яка асоціювалася з водою. Змій як охоронець підземного світу символізував чоловічу сутність, родючість і запліднення. На дощовому небі він являвся у вигляді блискавки.

 

Зображення з сайту: https://www.youtube.com/watch?v=JiwJlWiJ65I

Зображення з сайту: https://www.vocnt.org.ua/statti/misky_podilla_melnishuk Зображення з сайту:
https://vn.depo.ua/ukr/vn/podilski-kilimi-korinnya-tripilske-ornamenti-dokhristiyanski-20190319933627

 

Спіралі, безконечники, сигми, хвилясті лінії

Все це являє собою символіку побудови Всесвіту, адже всі галактики мають спіральну будову. Їх ми знаходимо в різноманітних живих організмах, явищах природи, життєвих циклах тощо.

«Космічні знаки Добра завжди включають в себе спіралі. Павук, як один із символів Творця, тче павутину (Всесвіт) по спіралі. Безконечник власне є спіраллю, яку ми споглядаємо у профіль, збоку. А якщо дивитись на спіраль зверху, то вона закручується до центра, сходячись у точку. Хоча ми знаємо, що ця точка уявна, насправді спіраль простягається до безконечності (безконечник). В який бік закручується спіраль до центру, таке вона має значення енергетики: якщо від периферії до центра за годинниковою стрілкою – «+2, якщо проти – » – пояснює фахівець з народних ремесл Юрій Мельничук. Хвилясті лінії ще й символ води, небесної вологи, життєдайний символ. А ще – символ нескінченності життя, його безперервного плину, знак еволюції Всесвіту, а відтак – і людини (https://www.youtube.com/watch?v=JiwJlWiJ65I).
 

Зображення з сайту: https://www.youtube.com/watch?v=JiwJlWiJ65I Зображення з сайту: https://miry.com.ua/ua/kuvshin/

Зображення з сайту: https://idei-dekoru.com/2016/04/21/писанки-в-трипільському-стилі/

 

Трикутник, «шеврони»
Знак стихії, вогню нагадує язик полум’я. Проте семантика цієї геометричної фігури значно глибша. Вогонь – стихія, що пронизує всі плани буття. У трикутникові відображена троїстість Всесвіту; це один із символів Трійці.Однак елементи, що нагадують трикутник, не мають основи. Існують шеврони двох типів – вершиною догори та вершиною донизу. Шеврони вершиною догори символізують чоловіче начало (духовне), і навпаки, шеврони що спрямовані вершиною донизу – знаки жіночого начала (матеріального) (https://www.youtube.com/watch?v=5zVTKn5WeF4)
 

Зображення з сайту: https://www.youtube.com/watch?v=5zVTKn5WeF4 Зображення з сайту: https://www.dreamstime.com/photos-images/easter-egg-museum-kolomyia-ukraine.html Зображення з сайту: https://vezha.ua/u-vinnytsi-vidkrylasya-unikalna-vystavka-podilskyh-kylymiv-fotoreportazh/

 

Коло 

Символ вічності, Сонця. Для нас кола також слугують символом плинності буття, його безперервності. Отже, значення кола в мистецтві дуже різноманітне. Проте коло рідко зустрічається у вишивці, переважно в поєднанні з іншими візерунками: у квітах, кільцях, колах, Дереві життя. Коло з крапкою посередині – центр всесвіту, на вишиванці — людина як частинка простору, сила людини та її значення у Всесвіті. Чисте коло символізує вінок нареченої, її чистоту та природну красу. Найчастіше коло зустрічається на посуді (тарілках).

Зображення з сайту: https://www.amazon.com/Ukrainian-rushnyk-ukrainian-embroidered-towel/dp/B077R4D8TM Зображення з сайту: http://osvita.mkrada.gov.ua/pozashkilna-osvita/25245/ Зображення з сайту: https://www.vocnt.org.ua/statti/misky_podilla_melnishuk
Зображення з сайту: https://www.vocnt.org.ua/statti/kilimy_titarenko Зображення з сайту: https://jak.koshachek.com/articles/rizba-po-derevu-majster-klas-instrumenti-ta-foto-z.html

Зображення з сайту: https://pixabay.com/ru/photos/косоглазый-вышивка-красный-2093487/

 

Квадрати та ромби 

Одні з найпоширеніших геометричних знаків у вишивці; в українській традиції є одним із символів землі. Символізують розмежування простору, виділення певної частини (тобто це поле). Квадрат і ромб представляють матерію, здавна вважаються знаками благополуччя, матеріального багатства, достатку. Квадрат – символ магічного числа 4, що позначає матерію і є символом чотирьох пір року, чотирьох елементів, частин доби, життєвих циклів. Квадрат на вишивці – це досконалість, гармонія, порядок. Перехрещені квадрати, які найчастіше бувають на чоловічих сорочках, означають «земне поле». Ромби пов’язують із плодючістю людини і землі. Вони складаються із двох трикутників, що символізують чоловіче і жіноче начало. Ромб із крапкою посередині означає засіяне поле, що наші предки ототожнювали з добробутом і достатком. Ромбоподібні візерунки поширені на весільних рушниках та на весільному одязі молодої. Одяг із вишитими ромбами молода жінка, завагітнівши, мала носити аж до народження дитини (https://www.youtube.com/watch?v=EwaPrke_DzU).
 

Зображення з сайту: https://www.youtube.com/watch?v=EwaPrke_DzU Зображення з сайту: https://artmuseum.ks.ua/article/kosivska-malovana-keramika.html Зображення з сайту: https://pysankamosaic.com
Зображення з сайту: https://kyiv-online.net/events/progress/lectures/lektsiya-ukrajinske-kylymarstvo/ Зображення з сайту: https://happyhouse.kiev.ua/repairs/vizerynki-i-eskizi-dlia-geometrichnogo-rizblennia-po-derevy-prikladi/ Зображення з сайту: https://ukryarmarka.com.ua/p1343591832-vishivanka-cholovicha-bila.html
 

 

Восьмигранник, або восьмикутник, Квітка Матері Божої, квіти, зірочки
найчастіші «гості» наших вишиванок. Довгі візерунки-смужки з ними – це мотивація на постійне оновлення та символ безкінечності. Квіти на сорочках жінок – ознака того, що вона засіює красу на землі і безпосередньо уособлює цю красу. Зірки, розкидані по рукаві у красивому візерунку, – зображення Всесвіту, що вже є не хаотичним і неосяжним, а зрозумілим, упорядкованим і гармонійним. Восьмигранник, або восьмикутник – символізує зміцнення духу людини, символ Творця. Це також знак Богородиці, так звана «Квітка Матері Божої». Рожечка, або восьмигранник, утворюється накладанням прямого хреста (символ чоловічого начала, Сонця) і косого хреста (символ жіночого начала, Місяця). Символ єднання чоловіка та жінки (https://www.youtube.com/watch?v=2jxQrzg9tn4&t=346s).

Зображення з сайту:https://www.youtube.com/watch?v=2jxQrzg9tn4&t=346s Зображення з сайту:https://www.youtube.com/watch?v=2jxQrzg9tn4&t=346s Зображення з сайту: http://www.vocnt.org.ua/exhebition/kilimy
Зображення з сайту: https://life.politeka.net/life/650238-den-vyshivanki-2018-magicheskie-simvoly-v-ukrainskoj-vyshivke Зображення з сайту: https://ua.depositphotos.com/vector-images/ukrainian-easter.html Зображення з сайту: https://prekrasa-studio.blogspot.com/2015/12/blog-post_6.html?spref=fb

 

Рослинні орнаменти 

На тлі живої природи зароджувався феномен символу. Все, що бачила людина у рослинному світі, ставало підґрунтям для появи символічного значення в уже зрозумілих лексемах. Пісні про рослини з давніх часів уособлюють красу України, духовну силу її народу та докази любові до рідної землі. Їх оспівують, використовують в обрядах, вишивають на сорочках і рушниках, зображують на килимах і ліжниках, прикрашають ними оселі на свята. 

Крім «мови геометрії», сорочки та килими читаються ще й «мовою природи, рослин». Дуже часто ці «мови» поєднують, вони доповнюють одна одну і утворюють унікальний шедевр. Рослинний орнамент в одязі здавна підкреслював спорідненість людини і природи, їх єдність, і підживлював рід людський цілющою силою землі-матінки. Рослинними символами України є калина, верба, дуб, тополя, вишня, хміль, барвінок, мак, лілея, троянда, чорнобривці, волошки, братчики тощо. Вони здавна уособлюють красу, духовну міць народу, свідчать про любов до рідної землі. У створенні рослинних орнаментів використовуються також вищезгадані геометричні мотиви (https://www.youtube.com/watch?v=CZTMThNMDlk). 

Тексти усної народної творчості донесли не лише художньо відображену давню флору і фауну українських земель, а й зовсім інші взаємини людини з природою. Шанування рослин сягає давніх часів, коли наші предки поклонялися деревам як богам; а в найдавніших уявленнях про світотворення центральним був символічний образ Дерева життя. 

Дерево життя

За традицією народного мистецтва воно втілено у вигляді явора, верби, дуба, берези, яблуні чи груші. Дерево життя є поширеним оберегом народної творчості. Цей символ у вигляді дивовижного дерева або пишної квітучої рослини в прикрашеному вазоні можна побачити в орнаменті та оздобленні рушників, одягу, килимів і розписних панно, писанок, виробах із дерева, скла та кераміки, картинах, витинанках тощо. Дерево життя – це образна модель гармонійного поєднання Всесвіту та людини, яка знаменує три основи світу. Яв – видимий та явний світ, Нав – духовний, який є уособленням потойбічного світу предків, та Прав – світ правил та законів, звичаїв та обрядів, за якими ми живемо. Стовбур Світового дерева символізує земне існування людей, а його пишна крона – місце життя Богів. Дерево життя не перестає квітнути, тому крону завжди прикрашають пишні барвисті квіти. Деякі з них уже зів’яли, деякі тільки розцвіли, інші чекають свого часу в пуп’янках. Кожна з квіток – різноманіття етапів людського життя. Стиглі плоди символізують підсумки людських діянь та звершень, а бруньки – майбутнє покоління. Верхівку Світового дерева зазвичай прикрашає квітка – «Вогонь Життя». Поруч із нею зображуються два світлих духи-охоронці у вигляді птахів, іноді «райські пташки» можуть бути зображені біля стовбура. Коріння Дерева є невмирущим як і саме життя. Проходить час, і дерево життя змінюється, трансформується та переростає в родинно-оберегове. Але різниця полягає в тому, що Родинне дерево є носієм інформації більш вузького характеру й відстежує походження певного роду, родини, сім’ї. Його ще називають генеалогічним тому, що в структурі простежується розвиток різних поколінь (https://ocnt.com.ua/simvolika-dereva-zhittya-vid-minuvshini-suchasnosti/ ;
https://spadok.org.ua/narodni-symvoly/derevo-zhyttya-sakralnyy-symvol-ukrayinskogo-narodu).

Вишивка Оксани Верби
Зображення з сайту: https://ocnt.com.ua/simvolika-dereva-zhittya-vid-minuvshini-suchasnosti/vishivka-oksani-verbi/
Петріківський розпис Наталі Ракітіної
Зображення з сайту: https://ocnt.com.ua/simvolika-dereva-zhittya-vid-minuvshini-suchasnosti/roboti-natali-rakitinoї-ta-lesi-sajkovskoї/
Витинанка Маріанни Любас
Зображення з сайту: http://www.ukrvytynanka.com.ua/UA/dnipropetrovska-obl/178-lyubas-m-ukr.html
Писанка Анастасії Фоміної
Зображення з сайту: https://www.vocnt.org.ua/statti/pisanka_fomina
Килим Ліани Лістунової
Зображення з сайту: https://rukotvory.com.ua/maystry/liana-listunova/
Кролевецький тканий рушник (фрагмент) Вікторії Гавриленко
Зображення з сайту: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Файл:64_Рушник_кролевецький_тканий,_обрядовий.50-ті_роки_ХХ_ст..jpg
Пічні кахлі Олекси Бахматюка.
Косів. ХІХ ст. Зберігаються у Косівському музеї Гуцульщини
Зображення з сайту: https://huculia.info/kosiv-painted-ceramics/
Різьблення Алли Маркар’ян
Зображення з сайту: https://rukotvory.com.ua/maystry/alla-markaryan/
Ковальський виріб Олександра Ковальчук
Зображення з сайту: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7214
Оздоблення меблів скляним вітражом Роксоляни Павлик
Зображення з сайту: https://rukotvory.com.ua/maystry/roksolyana-pavlyk/
Вишиванка Іванни Рипляк
Зображення з сайту: https://www.facebook.com/ivannarypjak/
Розпис печі. Одеська область, 1958 рік
Зображення з сайту:
https://ocnt.com.ua/tradiciї-dekorativnogo-rozpisu-zhitla-v-kulturax-narodiv-svitu/

 

Древо життя утверджує цілком конкретні реалії – охорону й продовження родинного вогнища. Рослинні орнаменти, птахи та диво-квіти оживають на килимах решетилівського майстра. Роботи решетилівського килимаря Олександра Бабенка прикрашають посольства та музеї поза межами України. На його килимах – переважно рослинні та тваринні орнаменти. Цій справі митець вчився із дитинства і черпав знання від матері – майстрині Надії Бабенко. Сам же килимарством займається вже майже пів століття. І прагне, аби саме решетилівське рослинне килимарство визнали на світовому рівні (https://www.youtube.com/watch?v=7miRky0AbBM).

 

(зображення з сайту: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38546).

 

Рослинна символіка

Чітким було розмежування рослинної символіки стосовно чоловіка і жінки. Так, калина, верба тощо – назви рослин у жіночому роді – виступали символами дівчини або жінки. Листя на деревах, його квітів і плодів, гілок, коріння – все в народній уяві набувало символічного значення (цитата з книги: Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : [у 3 кн., 6 т.]. Кн. 2, т. 3: Весняний цикл; т. 4: Літній цикл / С. Килимник. – Факс. вид. – Київ : Обереги, 1994. – 528 с, с. 33; 37. Книга зберігається у фонді НІБУ): 

«Туман яром по долині, лист широкий на калині.

Й а ще ширший на дубочку, кличе голуб голубочку: – Іди, серце,
поцілую, хоч не свою, то чужую...
»

«Висока верба, тонка галузка зелений лист пускає; велика, люба,

тяжка розлука серденько уриває… Ой, вербо, вербо, де ти росла, що 

твоє листячко вода знесла? Висока верба, висока верба широкий лист

пускає, велика любов, тяжка розлука – серденько зниває».

 

Калина

Образ калини у мовній картині світу українців – особливий. Українське прислів’я говорить: «Без верби і калини нема України». З давніх часів наш народ опоетизував кущ калини, оспівав у піснях та легендах. Калина уособлює й саму Україну. Як символ Батьківщини, вона «проросла» в гімн січових стрільців «Ой у лузі червона калина…». Калину здавна вважали священною, символом неперервності життя роду українців. Деякі дослідники пов’язують її назву із Сонцем, жаром, паланням. За легендою, вона пов’язувалася з народженням Всесвіту, вогненної трійці: Сонця, Місяця і Зірки. Тому й отримала таке ім’я від старослов’янської назви Сонця – Коло. А оскільки ягоди калини червоного кольору, то вони надалі і стали символом крові та безсмертного роду. У фольклорних текстах лексема «калина» має постійні епітети «ясная», «красная», «жаркая», «червонная», що зближує її значення з поняттям вогню. Калина – символ дівоцтва, краси та любові. Тексти пісень яскраво ілюструють її символічне значення (цитата з книги: Костомаров М. І. Слов’янська міфологія: вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 382 с. – (Літературні пам’ятки України). - С. 58-88. Книга зберігається у фонді НІБУ):

«Ой на горі калина,       
Там ходила дівчина,
Калиноньку ламала
Та в пучечки в’язала,
На козака кидала…».

Калиною оздоблювали і весільний коровай, який був символом новоствореної сім’ї, а також на весілля пекли «каленик» – хліб з калиновими ягодами і «калач» – обрядовий весільний хліб у формі магічного кола. Саме тому на всіх весільних рушниках, дівочих і чоловічих сорочках зображено могутні грона калини. Калина – це символ: Сонця, вогню, вічного коловороту життя, світового дерева, дівочої вроди, жіночого начала, плодючості, здоров’я, символ жіночої долі у заміжньому житті, смутку, жалю.

Зображення з сайту: 
https://coma.in.ua/24199

Зображення з сайту: https://www.talant.org.ua/index.php/ru/

petrikovskaya-rospis-chto-eto

Зображення з сайту: 
http://volyninfo.com/wedding/shho-varto-zobrazhati-na-vesilnomu-rushnikovi/

Зображення з сайту: https://www.pinterest.com/koba_

sveta8565/мої-вироби/

 

Назви дерев чоловічого роду були символами парубка, нареченого, батька. Старі дерева символізували літніх чоловіків, молоді – парубків (Цитата з книги: Українське Диво: Поетична антологія Кн. 2 / упоряд. В. Коломієць. – Київ : Український письменник, 2005. – 536 с. З книгою можна ознайомитись у НІБУ): 

«Гей, Дубе, Дубе, наш Діду любий, ходи в господу до нашого роду.

На нашіх мужів дай свої сили, щоб злії духи їх не косили.

На нашіх мужів дай свої м’язи, щоб злії духи не рвали в’язи.

На наших духів дай свої моці, щоб були з Перуном на кожному кроці!». 

 

Дуб 

В українській міфології священне дерево, що уособлює Перуна – бога сонячної енергії, розвитку життя. Часто символізує чоловіка, родинне щастя, довголіття, еталон міцного здоров’я. У піснях під образом дуба розуміється чоловік, молодий козак (https://proridne.com/Українські%20народні%20пісні/ЧОМ%20ДУБ%20НЕ%20ЗЕЛЕНИЙ,%20БО%20ГО%20ТУЧА%20ЗБИЛА): 

«Чом дуб не зелений? Бо го туча збила,

Козак зажурений: дівчина лишила..

Дуб – символ сили, міцності, здоров’я. Тому в купіль хлопчику кидали гілку дуба, щоб ріс міцним. А юнакам бажали: «Будь дебелим, як дуб». Коли будували хату, під фундамент кидали гілки дуба, щоб рід був сильним і довговічним. Дуб завжди був помічником людині: ховав від холоду мандрівників, годував їх (у дуплах містилися дикі бджоли), з кори виготовляли дубильні речовини та лікарські відвари. А скільки легенд та переказів складено про це дерево. Майже в кожній області є свій «іменний» дуб, якому понад сто, а то й більше років, під яким відпочивав хтось з історичних героїв. Дуб є символом висоти та сили в багатьох приказках: «Великий, як дуб, дурний, як пень», «Прездоровий, як дубовий пеньок», «Як дуба не нахилиш, так великого сина на добре не навчиш». Орнаменти дуба вишиваються на парубоцьких сорочках.

Зображення з сайту: https://www.facebook.com/1013620215

65529/photos/a.101380021563729/

101612281540503/

Зображення з сайту: https://www.dnipro.libr.dp.ua/Vishivka_

rushniki_ornamenti

Зображення з сайту: https://spadok.org.ua/narodni-zvychayi-i-obryady/pradavnya-symvolika-ukrayinskoyi-pysanky Зображення з сайту: https://edem7.com.ua/p670260468-kovanye-vorota.html

 

Чоловіче начало в текстах обрядових пісень символізують дуб, явір, виноград, хміль тощо. Хміль символізує не тільки нареченого, а й міцне кохання молодих, які вже їдуть після шлюбу.

Виноград 

Оберіг сім’ї та родючості. Візерунки з виноградною лозою та гронами символізують щасливе сімейне життя, радість народження дитини. Поширений візерунок і на жіночих, і на чоловічих сорочках. Мотив «винограду» («виноградна лоза», «горішками виноград» тощо) стає вельми поширеним орнаментом у XIX ст., який і досі є одним із найчастіше вживаних у вишивках та на одязі майже у всіх регіонах України. Ще всередині XIX ст. цей малюнок мав геометричні форми, і лише на початок XX ст. набув натуралізованих обрисів, перетворившись на детальні сюжетні зображення виноградних грон або композиції з переплетеної виноградної лози. Цей мотив, за нашими спостереженнями, досить поширений на правому березі Дніпра, в південних регіонах України, на Буковині (там вважають, що це вплив молдавських традицій). Характерно, що цей орнамент досить часто використовують нині для весільного одягу, що дає нам можливість провести аналогії з весільними обрядовими піснями, де виноград асоціюється з веселим, добрим життям. Іноді виноградне гроно – це символ дівчини чи нареченої, символ людської сутності Христа, так зване містичне гроно – символ вічності. Із рослинних орнаментів елементом малих форм архітектури найчастіше зустрічаютьсявиноградна лоза, грона винограду, дубове листя, вирізані з дерева або ковані. Особливо це зберіглося на Закарпатті, також зберіглося зображення двох виноградних галузок із двома гронами як герб Ужгорода, датоване 1635 роком. Символ виноградної лози зустрічається на решітках вікон, решітчастих огороджень балконів, сходових прольотів але найчастіше – на хвіртках і воротах.
 

Зображення з сайту: https://www.facebook.com/

Лариса-Пілюгіна-Авторська-вишивка-

101362021565529/photos/pcb.101395611562170/

101638831537848

Зображення з сайту: http://ptah-kovka.com.ua/решетки.html Зображення з сайту: https://vseosvita.ua/library/embed/01005klg-1518.docx.html
Зображення з сайту: http://osvita.mkrada.gov.ua/pozashkilna-osvita/25245/ Зображення з сайту: http://www.mankurty.com/sven/?page_id=338 Зображення з сайту: https://podrobnosti.ua/2173965-svadebnyj-rushnik-znachenie-simvolov-i-rol-v-obrjadah.html

 

Троянда або Ружа 

Такий мотив, як троянда, рожа, ружа, хрещата ружа велична і горда квітка, цвіла на вишиванках і рушниках багатьох українських областей. Особливо нашим пращурам полюбилась біла ружа – мальва, в орнаментах вона нагадує Сонце. Візерунки з трояндами укладали, дотримуючись законів рослинного орнаменту. Вони символізували безперервний рух сонця й вічне оновлення. Троянди, сполучені ланцюжками – це порядок, що панує у Всесвіті, де троянди виконують роль зірок. І, звісно, троянда – це символ любові. Троянда – символ краси та дівочої чистоти. Квітку використовували увесільних обрядах. У весільній пісні, коли молодій розчісують косу, то голову прикрашають квітами рожі.

Зображення з сайту: https://www.facebook.com/101362021565529/

photos/a.101380021563729/101637821537949/

Зображення з сайту: https://www.pyrohiv.com/news/malovaniy-tanir.html Зображення з сайту: https://poglyad.tv/dryapanka-riznovyd-velykodnih-yayets-article
Зображення з сайту:
https://www.pinterest.com/tanyashustova_/гайтаны-герданы/
Зображення з сайту: https://poglyad.tv/103-kylyma-albom-z-istoriyi-kylymarstva-ukrayiny-article

Зображення з сайту: https://www.dnipro.libr.dp.ua/Vishivka_rushniki_

ornamenti

 

Мак 

Символ роду, оберіг від злого ока і думки, макові квіти символізують здоров’я, радість, дівочу красу і чистоту. Це пам’ять про пролиту кров воїнів (за народними повір’ями, на полі, де пролилася кров, навесні мають розквітнути дикі маки). Мак – квітка, що оберігає від зла та є символом збереження роду. Саме тому маківки святять у храмі та посипають зернятками маку людей, худобу, подвір’я для надійного захисту від пристріту. Ці квіти прикрашали вишиванки дівчат з роду загиблого воїна, а також впліталися в їх віночки, що означало їх родову пам’ять і обіцянку продовжити і зберегти рід. Гарну дівчину порівнюють із маковим цвітом: «цвіте, як маків цвіт». Квіти маку вплітали у косу, щоб голова не боліла і щоб волосся було пишним. В українському фольклорі мак – символ краси і родючості, й водночас – сну та смерті. Так, чарівна короткочасність цвітіння макового цвіту – символ краси і недовговічності. «Білий світ, як маків цвіт». В Україні мак – символ множинності – «під одним ковпаком – сімсот козаків», мізерності – у мотивах казкового збирання макових зернят. Віддавна люди вірили, що він захищає від зла. Якщо маком посипати домівку, туди не зможе проникнути лиха сила, аж поки не збере всі зернятка. Освяченим маком на Маковія (14 серпня) обсівали людей і худобу.

Зображення з сайту: http://www.ridneslovo.co.rs/rs111/17.html Зображення з сайту: https://sites.google.com/site/rozpusukraine/ Зображення з сайту: https://biserom.in.ua/w17_maki_big.html
Зображення з сайту: https://www.dnipro.libr.dp.ua/Vishivka_rushniki_ornamenti Зображення з сайту: https://www.passionforum.ru/posts/124837-gerdan-maki.html

 

Образи птахів

Невід’ємним символом початку життя на землі були й птахи на Світовому дереві. Про це в різних варіантах співалося в колядках та щедрівках (джерело: Українське Диво: Поетична антологія Кн. 2 / упоряд. В. Коломієць. – Київ: Український письменник, 2005. – 536 с. Книга зберігається у фонді НІБУ) :
" Ой як не було ще ні Землі, ні Неба, а що й було тільки лиш Синєє море, 
а посеред моря Золотая Іва…
А посеред моря Всесвятеє древо, а на тому древі три синії птиці…
Три синії птиці та й радоньку радять, та й радоньку радять, як Світ оснувати…
Та й урнули Птахи в Світові глибини, та й винесли птахи Золотий Камінчик,
став із того каменю ясен Панич-Сонце…
Ще урнули Птахи в Світові глибини, та й винесли птахи Світел-Срібен Камінь,
стала з того каменю Світла Панна місяць!
Ще урнули Птахи в Світові глибини, та й винесли птахи Золотий Пісочок, стали із пісочку Дрібнії Звіздочки!
Радуйся! Ой радуйся, люде, Світ Божий засвітився! 
".

Лариса Пілюгіна
Рушник "Птахи моєї мрії", фрагмент
Зображення з сайту: https://www.facebook.

com/101362021565529/photos/a.

101380021563729/101637971537934/

Килим «Гетьманський» (Пілюгіна Ольга, 2013 р.; 280×185 см; вовняна пряжа, ручне ткання. смт. Решетилівка Полтавської обл. Створений на Грант Президента України
Зображення з сайту: https://www.wikiwand.com/uk/Килимарство
Витинанка Тараса Крамаренка
Зображення з сайту: https://rukotvory.com.ua/maystry/taras-kramarenko/
Полумиска з фондів Вінницького обласного художнього музею належить до барської гончарської школи
Зображення з сайту: https://www.vocnt.org.ua/statti/bar_pottery
Різьблення Вадима Іщенка
Зображення з сайту: http://rukotvory.com.ua/maystry/vadym-ischenko/
Різьблена спинка ліжка. Україна, село Заздрість, Тернопільської обл.
Зображення з сайту: https://uk.wikipedia.org/wiki/Різьблення_по_дереву

 

У даному контексті «синії птиці» є символами неба, де у віруваннях людей був Рай (вирій). У текстах пісень різні птахи мають означення сивий(-а), яке семантично пов’язане зі світлом: сонячним, отже й небесним. У світових міфологіях архетип птаха символізує божественну сутність, душу, верх неба і небесні світила (Сонце, Місяць, веселку) та небесні явища (грім, вітер тощо). Найдавніше символічне значення птахів пов’язане із початком світотворення. Весну з вирію на крилах приносили птахи, і вони були символами перемоги життя над смертю. Типологія птахів у вербальному та зображальному фольклорі – від напівфантастичних (райськії птахи, голуб, що пашить полум’ям, жар-птиця тощо) до реальних (жайворонок, соловейко, сокіл, орел). Пташиними ознаками наділені чарівні тварини – крилатий кінь і змій. У результаті фольклорної метаморфози птахами стають люди: образи доньки-пташки, матері-зозулі, чоловіка-бусла тощо. 

Образи птахів в українських вишиваних рушниках займають настільки вагоме місце, що виникає очевидна необхідність поговорити про них осібно. Рушникові орнаменти «птахи на гнізді» гармонійно влилися в палітру народної орнаментики. Зображення двох чи трьох птахів на верхньому ярусі рушникової вишивки могло символізувати образ небесної сім’ї, а самі птахи співвідносилися з небесними світилами та явищами – Сонцем і Громовиком, про що йшла мова вище, або ж Сонцем та Місяцем. Птахи творили космологічну модель Всесвіту, або ж могли бути посередниками між світом богів і людей, як у відомій колядці про сиву зозулю, що прилетіла до саду, в якому «три тереми: У першому – красне сонце, У другому – ясен місяць, А в третьому – дрібні зірки. Ясен місяць – пан господар, Красне сонце – жона його, Дрібні зірки – його дітки». Цілком ймовірно, що хижі птахи, такі як орел, сокіл на рушниковій вишивці мали функцію оберегів та медіаторів.
 

Лелека
Лелека (бусол, бузько, чорногуз, ґайстер) – символ богині Зорі; символ поваги до батьків, мандрівників, сімейного благополуччя, щастя та батьківщини. Лелека в українців – святий птах, який, за повір’ям, має риси і звички, що притаманні людям. У народному уявленні він є символом праці і відданості. Де він покладе своє кубло, тій хаті буде щастити, а якщо його образити, він і хату може спалити. В Україні птахів і звірів не називали людськими іменами. Однак, для лелек робили виняток:

«Антоне, принеси тепло»;

«Лелеко, біла лелеко-бузьку, принеси нам Мариську, та гарненьку, та пухкеньку, не крикливу – спокійненьку!»;

«...Ти, біла лелеко, приносиш немовлят від річки, від озера, від ставка, із луки, із болота...».

Зображення з сайту:https://prom.ua/p641966545-rushnik-vishivanij-vyshitoe.html. 

Архетипи у образах птахів 

Архетипними в обрядах були символічні образи інших птахів: сокола, голуба і голубки, зозулі, ластівки, лебедя, утки тощо. Традиційними в обрядах є символічні значення голубів або окремо голуба чи голубки (голубиці). Голуби – символ закоханих, вірного кохання парубка та дівчини. Багатозначною є символіка зозулі в обрядовому дискурсі. Вона – символ молодої дівчини, а також дівчини засватаної, яка сідає вже на посад. Сива зозуленька символізує заміжню жінку або дівчину, яка засиділась у дівках. Зозуля має символічне значення віщунки у календарних і сімейних обрядах. У календарних – вона віщує погоду, у родинних – час, коли дівчина вийде заміж, на весіллі – застерігає молоду, віщує правду про майбутнє життя. В обрядовому дискурсі зозуля – символ нещасливої жінки. Таку ж семантику має матір-зозуля у поховальному обряді. Поодинокими символами дівчат або жінок – учасниць обрядодій –були тетеронька, перепілка, ластівка, галка, пава тощо. Лебідь та лебідка символізують молодих. Качка є символом не тільки молодої жінки, а й матері. Сову, пугача, ворону й сича вважали віщунами недоброго. Їхнє символічне значення містить сему «ворог». Зображення з сайту: https://crafta.ua/products/73112-svadebnyy-rushnik-lyubov-i-golubi

Чоловічі образи: сокол, півень, соловей, жайворонок,орел. (З видання: Яковлєва О. В. Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності : монографія / О. В. Яковлєва ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014. – 396 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10450/1/Yakovleva_mono.pdf) :

" ... Матінко-голубонько, приснився мні сон дивненький: що летіло два орлоньки, а третій соколонько… Ой ті два орлоньки – то два сватоньки… "

Однак не всі знають, що орнаменти на вишиванках, рушниках, килимах тощо мають глибокий символізм.

(Про вишиванку, рушник ми вже розповідали у попередніх випусках: Див. https://nibu.kyiv.ua/exhibitions/556/ ; https://nibu.kyiv.ua/exhibitions/540/).

В українському рушниковому орнаменті прижилися зображення невластивих для української фауни павичів і папуг, що спостерігається на рушниках ХХ ст. Образ папуги на українському терені фіксується не лише у вигляді екзотичного птаха – це вже птах українізований, асимільований вишиваним орнаментом, видозмінений і підлаштований під обриси стилізованого орла, фольклорна символіка якого значно рідніша й зрозуміліша для вишивальниць. Подібна метаморфоза відбувається й з образом пави.

Павич
Павич як уособлення жар-птиці, Сонця, величі та слави, на українському рушниковому орнаменті займає верх рушникової композиції. Небесна слава асоціюється зі славою церкви та світської влади, тому павичеві орнаменти межують з орловими та зображенням корон. 

 

Зображення з сайту: https://www.samotuzhky.com.ua/44614

 

Зозуля
Зозуля – яскраво виражений жіночий образ, легко впізнаваний на рушникових орнаментах. Вона несе шлюбну символіку, тому зазвичай шиється на винограді.Образ зозулі у сприйнятті українців є усталеним і незаперечним символом пророкувань і всевідання. Це коронована птаха, цариця серед птахів. Вона може навіщувати літа, «попередити», скільки ще людині залишилося жити або й напророчити майбутній достаток. У народі соловей і зозуля вважаються закоханими і зображуються поруч. Найцікавішим є те, що вишивальниці намагаються передати не лише рух, а й звуковий супровід – весняне соловейкове тьохкання.
  Зображення з сайту: http://cherkaska2.blogspot.com/2014/10/blog-post_26.html

Ластівка
У рушникових орнаментах ластівки мають надприродні й водночас земні риси. Вони зображені в реальному плані (на тину, в леті) і разом з тим ніби в іншому, райському вимірі: у довільному синьому чи зеленому оперенні й серед дивних трояндових орнаментів.

Зображення з сайту: https://zrk.ua/shop/svadebnie-rushniki-ot-lilii-zvarich/vesilniy-rushnik-lastivki

Образ ластівки, як і зозулі чи горлиці, несе узагальнені риси птахи весни, світла, добра, щастя, кохання. Саме тому, мабуть, в рушникових орнаментах ці образи часто контамінуються: шиють птаха, що одночасно може бути й ластівкою, і горлицею, або птаха, що є не то ластівкою, не то зозулею (https://rushnyk.cdu.edu.ua/dynamika-obrazu-ptakha-v-ukrainskykh-ornamentakh-mifolohichni-ta-istorychni-vplyvy/). 

 

Неосимволізм оберегів, додаток OrnamentName 

Тотальне поширення Інтернету зумовило бурхливий розвиток онлайн-сервісів. І безумовно, багато які з них серйозно полегшили наше з вами повсякденне життя. Крім оформлення різних документів, держпослуги дозволяють пройти цілий ряд різних обов’язкових процедур – реєстрація громадянина за місцем проживання, отримання дозволів на зберігання і носіння зброї, реєстрація за місцем перебування, реєстрація транспортних засобів тощо. Тепер з’явився онлайн-сервіс, який дозволить реалізувати будь-який вишивальний проєкт та згенерувати текст або зображення в схему для вишивання. OrnamentName – це сервіс для створення унікального національного українського орнаменту. Це зручний для кожного онлайн-конструктор, який зроблений для людей будь-якого віку і пристроїв всіх типів. Орнамент збирається з букв і символів, за правилами Бродівського письма, яке описано в книзі «Текстова вишивка. Бродівське письмо» Володимира Підгірняка. OrnamentName використовує зручний і звичний для багатьох дизайн інтерфейсу Adobe UI (https://www.youtube.com/watch?v=KhVXxwNiSGo
https://ornament.name
https://allavakula.blogspot.com/2018/10/function-if-window.html).

Сьогодні, внаслідок російської агресії, в нашій країні з’являються нові символи.

Так, Бородянським півником називають декоративний виріб Васильківського майолікового заводу, який вцілів на шафці після обстрілу в Бородянці. Фото шафки у звільненій від російських окупантів Бородянці на Київщині стало новим символом незламності українського духу перед рашистською навалою. Попри те, що частину багатоповерхівки росіяни зруйнували вщент, шафка із начинням залишилася на диво вцілілою.

Зображення з сайту: https://gre4ka.info/statti/69284-symvol-nezlamnosti-v-chasy-viiny-abo-de-znaity-borodianskoho-pivnyka

 

На цій шафці попри обстріли і бомбардування вцілів і глечик у формі півника, вироблений на Васильківському майоліковому заводі. З часом, з дозволу господині, демонтували шафку разом з начинням і керамічним півником: все це передали до Національного музею Революції Гідності. Зображення з сайту: https://gre4ka.info/statti/69284-symvol-nezlamnosti-v-chasy-viiny-abo-de-znaity-borodianskoho-pivnyka. 

Саме таких півників подарували президенту України Володимиру Зеленському та прем’єру Великої Британії Борису Джонсону під час зустрічі у Києві 9 квітня. Васильківський півник підтримує українців, надихає продовжувати боротьбу. Тож окрім ілюстрацій і мемів, з’являються і скульптури, присвячені цьому символу незламності в умовах новітньої війни. У Василькові хочуть увічнити новітній символ незламності українців і у формі пам’ятного знаку (https://gre4ka.info/statti/69284-symvol-nezlamnosti-v-chasy-viiny-abo-de-znaity-borodianskoho-pivnyka).

Отже, серед розмаїтих реалій культури символ займає особливе місце, він охоплює своїм силовим полем усі культурні феномени й елементи, являючи собою найзавершенішу й найуніверсальнішу форму вираження людського смислу та стосунків. Символіка того чи іншого народу була матеріальним (через жести, рухи, дії, предмети, слова, тексти) вираженням духовного і ментального надбання. Кожне покоління людей щось додавало зі свого власного досвіду, доосмислюючи символіку, і у такий спосіб відбувалися нашарування в семантиці символів. Щось із знань втрачалося, і зараз, очевидно, можна говорити про численні трансформації у тлумаченні кожного символу. У цих матеріалах може бути захована й національна ідея, що допомагала предкам виживати у складні періоди й зараз об’єднує країну та народ. Може, маючи такі прекрасні символи, народ зумів уберегти від забуття нашу пісню й думу, нашу історію й родовідну пам’ять, волелюбний дух. Знаючи ці ази символіки, можна сміливо долучатися до нашого народного мистецтва. Важливо при цьому правильно підбирати символи, тобто, якщо це вишивка: на дитячих сорочках не повинно бути весільних символів, на жіночих не варто вишивати чоловічі символи і навпаки. Звичайно, ми не можемо знати всіх символів, закладених у письмо народної творчості, їх треба вивчати, усвідомлювати, осягати. Але це також чудова можливість вчити нашу історію і культуру зсередини, з народних глибин, пізнавати велич і силу нашого народу через такі своєрідні народні коди.

Пропонуємо ознайомитися зі списком літератури та відкритими джерелами Інтернету:

Книжкові видання: 

1.  Багнюк А. Л. Символи українства: худ.-інформ. довід. / А. Л. Багнюк. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2010. – 510 с. 

2.  Бережа – символ Берегині Роду // Українська Родина. – Київ, 2016. – № 3(106). – С. 23. 

3.  Босий О. Г. Міф. Символ. Орнамент: історія, символіка та композиція української орнаментики / О. Г. Босий; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Нац. музей архітектури та побуту України. – Вінниця : Данилюк В. Г., 2011. – 120 с.: іл., фот. 

4.  Войтович В. М.Українська міфологія: довід. / В. М. Войтович. – Київ : Либідь, 2002. – 663 с.: іл.

5. Геник Є. Вишивка, ткацтво: альбом / Є. Геник; ред. В. Щербак; Нац. спілка майстрів Народ. мистецтва України, Поліграфічна фірма «Оранта». – Київ : Народ. джерела, 2007. – 72 с. : фот. 

6. Горошко Л. М. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини: [монографія] / Л. М. Горошко; НАН України. Ін-т народознавства. – Київ: Філюк О., 2017. – 255 с. 

7. Енциклопедичний словник символів культури України / ред. О. І. Потапенко. – Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2015. – 912 с. - У словнику подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові символи українців. 

8. Жайворонок В. В. Антологія знаків української етнокультури: слов.-довід. / В. В. Жайворонок; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ: Наук. думка, 2018. – 758, [1] с. 

9.  Зволінський А. Ілюстрований словник символів / А. Зволінський. – Львів : Простір-М, 2018. – 219 с.: іл. 

10.  Качалаба П. В. Короткий словник українських народних символів / П. В. Качалаба; Т-во краєзнавців Маньківського району Черкаської області. – Київ : Просвіта, 2010. – 48 с.: іл. 

11.  Кононенко П. П. Українознавство: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій, вчителів / П. П. Кононенко; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т українознавства, Науково-дослідний ін-т «Проблеми людини». – Київ : Заповіт, 1994. – 317 с. 

12.  Кононенко О. А. Українська міфологія. Символіка / О. А. Кононенко. – Харків : Фоліо, 2020. – 216, [1] с.: іл., фот. 

13.  Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 2 М– Я / уклад. Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2007. – 622 с. – (Енц. ерудита).Зі змісту: Народна символіка. - С. 98. 

14.  Лозко Г. С. Коло свароже. Відроджені традиції / Г. С. Лозко. – Київ : Український письменник, 2005. – 221 с. 

15.  Мойсеєнко В. С. Хрест із півмісяцем – вічнії символи: ілюстрована історія символів України: (н.-п. вид.) / В. С. Мойсеєнко. – Київ : Оранта, 2006. – 128 с.: іл. 

16.  Народні символи та обереги України: роль у формуванні ментальності людини: матеріали Всеукр. наук. конф., Білоцерківський краєзнавчий музей, (10-11 листопада 2011 р.) / Київська облдержадмін., Упр. культури і туризму, Білоцерківський краєзнавчий музей ; ред.: Л. М. Діденко, В. А. Коломієць. – Біла Церква, 2011. – 154 с. 

17.  Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ : Обереги, 2003. – 143 с. – (Б-ка українського раритету). 

18.  Обереги українського народу – символи любові й незрадливості // Українська Родина. – Київ, 2016. – № 4(107). – С. 27-30. 

19.  Олійник В. В. Космогонічні символи в народних віруваннях і традиціях українців Закарпаття / В. В. Олійник // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв: щокв. наук. журн. – 2015. – № 1. – С. 182-186. 

20.  Причепій Є. М. Богиня-Космос і сімка Божеств у первісних міфологічних уявленнях: монографія / Є. М. Причепій; Нац. акад. мистецтв України. Ін-т культурології. – Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2018. – 335 с.: іл., фот. 

21.  Словник символів культури України : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Міленіум, 2005. – 351, 1 с. 

22.  Сулятицький М. До джерел української духовної традиції (Дмитренко М. Символи українського фольклору) / М. Сулятицький // Слово і Час: науково-теоретичний журн. – 2012. – № 6. – С. 115-117. 

23.  Супруненко В. П. Народини: Витоки нації: символи, вірування, звичаї та побут українців / В. П. Супруненко. – Запоріжжя : МП Берегиня – СП ФАЕЗ , 1993. – 136 с. – (Споконвічне). 

24.  Українознавство: навч. посіб. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; ред. М. І. Обушний. – Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2008. – 671 с.
25.  Українські символи / М. К. Дмитренко [та ін.]. – Київ : Ред. часопису «Народознавство», 1994. – 140 с. 

Додаткові джерела з теми можна знайти у Електронному каталозі та базах даних НІБУ.

Електронні Джерела:

Астрономічні знання аріїв пра-українців [Електронний ресурс] / Українська культура (Leshijy) // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=kKq5-43Jvlw. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17.06.2022.

Геометричний орнамент: археологія, міфологія, семантика. Андрій Темченко [Електронний ресурс] / Проєкт Р.І.Д. // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=kjQ22tiVYJk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Державні та народні символи України [Електронний ресурс] / Людмила Ряба // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=uQGQ8ALsrP8. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. – Електрон. текст. дані. –  Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kotsur_Viktor/Entsyklopedychnyi_slovnyk_symvoliv_kultury_Ukrainy.pdf? – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Загадкові символи Трипільської цивілізації: що знали древні? [Електронний ресурс] / АЛЛАТРА Знаки времени // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=kiDaBQo0ano. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. - Інтерв’ю з науковим співробітником Людмилою Радько в передачі Знаки Часу. 

Закодовані імена та символи у вишивці / Суспільне Тернопіль. – Дата опублікування 6 червня 2019 р. // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=OgXY_i-aQMk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Знаки і символи української вишивки [Електронний ресурс] / Сумська обласна бібліотека для дітей. – Дата опублікування 26 травня 2020 // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=e_9ZdEEqYp0. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Знак твоєї свободи. Затвердження Тризуба гербом УНР. Державні символи й атрибути України / Укр. ін-т нац. пам’яті. – Дата опублікування 22 лютого 2018. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/znak-tvoyeyi-svobody-zatverdzhennya-tryzuba-gerbom-unr-derzhavni-symvoly-y-atrybuty-ukrayiny. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Куліш Ю. О. Поняття символу: символи в українській культурі / Zenodo. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://zenodo.org/record/32455#.Yq7397JBwdU. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Міфологія орнаменту. Андрій Темченко [Електронний ресурс] / Проєкт Р.І.Д. // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=iK4j84gjAQw. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Найдавніші символи [Електронний ресурс] / Надія Довгич // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Kbu-rUElWNU. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Хрест і півмісяць у праісторії на теренах прадавньої України. Автори: Надія Довгич, Валентин Мойсеенко. Режисер монтажу: Сергій Ачинян. Народні знаки та символи України / SPADOK. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://spadok.org.ua/symvoly/blog. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.06.2022. 

Народжені в сорочках: символи і обереги нашої вишиванки / Espreso.– Дата опублікування 17 травня 2018. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://espreso.tv/article/2018/05/17/narodzheni_v_sorochkakh_symvoly_i_oberegy_nashoyi_vyshyvanky. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Народні символи України / Символіка українців. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://sites.google.com/site/simvolikaukraienciv/narodni-simvoli-ukraieni-1. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

НАШІ. Топ-5 національних символів українців [Електронний ресурс] 24 Канал. – Дата опублікування 31 січня 2016 // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TAvOUiRYu5A. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Презентація «Українські символи та священні знаки» / На урок. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-nski-simvoli-ta-svyascheni-znaki-235917.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення / Хроніки Любарта. – Дата опублікування 21 травня 2020. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://www.hroniky.com/news/view/19314-pro-shcho-hovoryt-vyshyvanka-ornamenty-ta-ikhni-znachennia. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Різник О. С. Обереги - символи України. Обрядова символіка / Всеосвіта. – Дата опублікування 05 серпня 2020. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/oberegi-simvoli-ukraini-obradova-simvolika-330519.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Символи / OBERIG. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://oberig.jewelry/symbol?alias=blagopoluchchja. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Символи та значеня. Частина 1 Символіка української вишивки / Natalie Hryhorash. – Дата опублікування 3 квітня 2022 // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=7WzVoXQOXNw. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. - Творчий проєкт «Ранкова кава з вишиванням» Олени Косінської присвяченого дослідженню вишивки Мурованокуриловецької територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області. У відео обговорюємо значення символів у візерунках, вишитих на сорочках, які зберігаються у музейних та приватних колекціях.

Символи та значеня Частина 2 Символи і знаки навколо нас / Natalie Hryhorash. – Дата опублікування 18 квітня 2022. // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qzqytYBzz-M. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. - У другій частині відеозустрічі, присвяченої символіці у орнаментах традиційної української вишивки обговорюємо побутування та використання орнаментів у різних видах мистецтва від найдавніших часів та до сучасних наукових досліджень. Олена Косінська як мистецтвознавець проводить паралелі між основними елементами орнаментів у вишивці та інших мистецтвах: архітектурі, гончарстві, ювелірній справі, скульптурі тощо.

Символи: еволюція українського наративу / Національний центр «Український дім». – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uadim.in.ua/symbol. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. - 27 серпня 2020 в Українському Домі пройшов publictalk «Символи: еволюція українського наративу» – публічний діалог чинних керівників культурних установ про нові підходи до актуалізації та інтеграції символів, що ідентифікують країну, виконують представницьку та об’єднавчу функції як всередині України, так і за її межами.

Символи природи в українських писанках / Репортёр. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.facebook.com/watch/?v=405326801069833. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Символи України: вишиванка - національний одяг і оберіг [Електронний ресурс] / ТРК Рудана. – Дата опублікування 19 серпня 2020 // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mevtnfuZK7E. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Символіка українського орнаменту [Електронний ресурс]/ віктор ох // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=xJ3VpY4543A. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.06.2022.

Символіка українського орнаменту. Образотворче мистецтво 5 клас. [Електронний ресурс] / Дистанційне навчання Що? Де? Як? Навіщо? Чому? // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=fKWMfXA-FA0. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022. 

Визначення понять «Символ» та «Символіка», значення символів та кольорів в українському мистецтві, створення витинанки Дерево життя – «Крок за кроком».
Таємничі коди предків: 12 головних символів української вишивки / Турист. Інформ. Центр Стрия. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://www.stryi-tur.info/marshruti/karpati/tradiciї/vishivanka/tayemnichi-kodi-predkiv-12-golovnix-simvoliv-ukraїnskoї-vishivki/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Україна в символах – народні та державні обереги / ЕТНОХАТА. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/ukraina-v-simvolah-narodnye-i-gosudarstvennye-oberegi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Українська вишиванка! Орнаменти вишиванки. Знаки і символи української вишивки [Електронний ресурс] / KuzkaTV // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=2jxQrzg9tn4. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Українські символи та священні знаки / Українські легенди. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://www.ukrlegenda.org/statti/ukrainian_symbols.php. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Українська фольклористика: словник-довідник [Електронний док.] / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. – Тернопіль: підруч. і посіб., 2008. – 448 с., с. 338-339.– Режим доступу: https://archive.org/details/folkloristika2008/page/16/mode/2up.– Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.

Читаем крымскотатарский орнамент: знаки-обереги [Електронний ресурс] / CrimeanTatars // YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=GAfkuwO9Qtw. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17.06.2022.

Яке значення мали символи в українській орнаменталістиці? [Електронний ресурс]: [вишивані орнаменти] / Culturehub// YouTube. – Електрон. відео дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=IxLoTkuIxW8. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17.06.2022.

Як символи та знаки впливають на боротьбу українців з московією. І чому ми – нація переможців / Український репортер. – Електрон. текст. дані.– Режим доступу: https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/yak-symvoly-ta-znaky-vplyvayut-na-borotbu-ukrayintsiv-z-moskoviyeyu-i-chomu-my-natsiya-peremozhtsiv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21.06.2022.