ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Державний Герб України : історія творення

Книжкова виставка з фонду відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи до Дня Державного Гербу України - «Державний Герб України : історія творення».

Золотий тризуб на блакитному фоні – Малий Державний Герб України, затверджений Верховною Радою України 19 лютого 1992 р.

Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів і шанувався як знак оберіг князівського роду У вигляді державної символіки він використовувався князями часів Київської Русі, став Державним Гербом УНР, у ХХ ст. як символ репрезентував різні політичні організації. Ставши Державним Гербом сучасної незалежної України, Тризуб символізує спадкоємність традицій.

Великий Державний Герб України знаходиться у стадії розробки, було проведено три конкурси на кращий ескіз  1991, 1996, 2007–2009 рр., процес триває.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 25 серпня 2020 р. оголосила конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба України. Пропозиції за результатами конкурсу в Парламенті чекають до 1 грудня 2020 року.

19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України підбив підсумки загальнонаціонального конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України.

Запрошуємо відвідати та ознайомитися з експозицією.

Бібліографічний список

 1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами , внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV. Станом на 1 січня 2006 р. : офіц. вид. / М-во юстиції України. – Київ, 2006. Шифр : А14238/34/К65/ДБ

Зі змісту : Cт. 20. Державні символи України : Великий Державний Герб України.– С. 12.

 1. Про Державний Герб України : постанова Верховної Ради України від 19 лют. 1992 р. № 2137-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 40. – Ст. 592.
 2. МКІП: Результати конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України : Протокол засідання [Електронний режим].Режим доступу :  https://mkip.gov.ua/news/4732.html. - (Дата звернення 18.02.2021).  

Книги

 1. Атлас історії української державності  : українські землі від найдавніших часів до сьогодення / авт.-упоряд. В. П. Грицеляк. – Львів : Карти і Атласи, 2013. – 128 с. : іл., карт., табл., фот. Шифр : В3740 / 9(с2)/А924/ДБ
 2. Бєлов О. Ф. Історія Державного герба України : до 20-ї річниці незалежності України: наук.-метод. посіб. / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов ; М‑во культури України ; Укр. ін‑т нац. пам’яті ; Нац. музей історії України. – Запоріжжя : Тандем А А, 2011. – 92 с. : іл. Шифр : А23350 / 34/Б435/КУ
 3. Вічне місто Київ : фотокн. / авт. вступ. ст. В. Л. Скуратівський, авт. підтекст. Д. В. Малаков, фото: Г. М. Вінников, В. С. Жидченко, В. О. Моруженко та ін. – Київ : ТОВ «Спалах», 2003. – 160 c. Шифр : В 824/9(с2) Київ/В 549/КУ
 4. Геральдика Дніпропетровщини : офіційні символи територіальних та муніципальних утворень / Дніпропетров. облдержадмін., Дніпропетров. обл. рада, Дніпропетров. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; авт.-упоряд. В. М. Бекетова. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. – 192 с. : іл. Шифр : В2649 / 901.8/Г37/ДБ
 5. Гречило А. Б. Українська міська геральдика / А. Б. Гречило; НАН України. – Львів : УГТ, 1998. – 191 с. : іл. Шифр : А4529 / 901.8/Г812/ДБ
 6. Кальницький М. Б. Нариси з історії Києва : навч. посіб. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, О. В. Юркова ; за ред. Т. М. Кіщук, С. В. Кульчицький. – Київ : Генеза, 2002. – 384 с. : іл. Шифр : Б2720/9(с2)Київ/К178/КУ

Зі змісту : Герб Києва : фото

 1. Луців А. Г. Державний герб України (домисли і дійсність) / А. Г. Луців. – Тернопіль : Джура, 2003. – 32 с. : іл. Шифр : А9330/901.8/Л869/КУ, КХ
 2. Наш герб : українські символи від княжих часів до сьогодення : альб. / упоряд., ред. Б. Завітій, текст А. Гречило. – Київ : Родовід, 2018. – 399 с. : іл., фот. Шифр : В4376/9(с2)/Н37/РК,ДБ,КУ
 3. Панченко В. О. Міські та містечкові герби України  / В. О. Панченко. – Київ : Просвіта, 2000. – 185 с. : іл. Шифр : В414 / 901.8/П168/ДБ
 4. Панченко В. Старовинні герби українських міст / В. Панченко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 383 с. : іл. Шифр : А41676 / 901.8(03)/П168/ДБ
 5. Полюшко Г. Герб гетьмана Івана Мазепи / Г. Полюшко ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2015. – 67 с. : фот., 4 вкл. л. фот., іл. Шифр : А32169/9(с2)/П539/РК,КУ   Анотація: У книзі розповідається про відновлення герба на церкві Всіх Святих Києво-Печерської Лаври одного з найосвіченіших діячів української історії гетьмана Війська Запорозького Івана Степановича Мазепи. Читачам надається інформація про збережені пам’ятки із зображеннями гербу Мазепи, які перебувають на теперішній час в музейних зібраннях, архівах та бібліотеках різних країн.
 6. Реставрація козацького знамена XVIII ст. із зображенням національного герба – “Козак з мушкетом” : здійснена за ініціативи та підтримки прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко / фотогр. О. Прокопенко. – [Київ.], [2008]. – 2 с. : іл. Шифр : В3339/355/Р44/РК,  №1122704
 7. Савчук Ю. К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція)  / Ю. К. Савчук ; М‑во культури і туризму України, Нац. музей історії України, НАН України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2006. – 93 с. Шифр : В1140 /9(с2)/С137/ДБ
 8. Савчук Ю. К. Міська геральдика Поділля / Ю. К. Савчук. – Вінниця : Континент-Прим, 1995. – 142 с. : 16 л. іл. Шифр : А1892 / 901.8/С137
 9. Сас П. М. Герб Війська Запорозького: із минулого у сучасне / П. М. Сас ; НАН України . – Київ  : Ін-т історії України НАНУ, 2010. – 202 с.  Шифр : Б6068 /901.5/С209/КУ, КХ
 10. Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI–XVIII століть: [монографія] / І. М. Ситий. – Київ : Темпора, 2017. – 969 с. : іл., факс. Шифр : Б9724 / 9(с2)/С41/КУ, КХ
 11. Україна: герби та прапори / автори проекту та упоряд. В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний. – Київ : Парламент. вид-во, 2020. – 496 c. – (Ця книга у Біблотеці завдяки УІК) Шифр : В 4832/901.8/У45/ДБ
 12. Харківська символіка / авт. проекту С. І. Дуденко ; худож. ред. С. І. Дуденко. – 3‑є вид., допов. – Харків : Юнісофт, 2017. – 54 с.: іл., фот. Шифр : В4454/9(с2)/Х21/ДБ
 13. Шумило С. Тризуб із хрестом : 100 років боротьби за право на існування / С. Шумило. – Київ : Пам’ятки України, 2019. – 49 с. : іл. – (Народ. б-ка “Пам’ятки України” ; Вип. 7–8). Шифр : А41911/901.8/Ш961/КУ , №1153054

Статті з періодичних та продовжуваних видань

 1. Білоус Н. Печатки та герби міста Києва кінця XV–XVIII ст. у світлі нових джерел / Н. Білоус, О. Однороженко ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т спец. іст. дисциплін Музею Шереметьєвих // Сфрагіст. щоріч. – 2012. – Вип. ІІ. – С. 108–142.
 2. Вовканич С. Й. Державні Герби України : ресурс єднання чи потенціал єдиної нації? / С. Й. Вовканич // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. – 2007. – Вип. 5. С. 569–590 .
 3. Гречило А. До питання про давній герб міста Києва, час його появи, зміст і функцію / А. Гречило; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т спец. іст. дисциплін Музею Шереметьєвих // Сфрагіст. щоріч. – 2012. – Вип. ІІ. – С. 143–150.
 4. Гречило А. Зигзаги українського державного герботворення: 100 років без крапки / Андрій Гречило // Антиквар. – 2020. –  № 5 (118). – С. 68-75.
 5. Europaische Fama = Європейська молва (нім. мова, журнал європейських новин, найголовніших королівських дворів).1728. – № 315. Шифр:Нім 08.9(~)/Е91/СФІМ
  • С. 229 : [Печатка Малоросійського Війська Запорізького, т. зв. «Козак із мушкетом і шаблею»] ;
  • С. 217–230 : [подано події на Україні зі згадуванням козаків, Д. Апостола, П. Скоропадського, Петра І, а також Києва і Лаври, Чернігова, Лубен, Глухова, Переясвлава та ін.].
 6. Іщенко Я. Герби міст України в контексті символіки слов’янського світу : військові символи та емблеми 60–80-х рр. ХХ ст. / Я. Іщенко // Слов’ян. обрії. - 2006. – Вип. 1. – С. 316–322.
 7. Кучерук О. Державний герб України (фрагменти стенограми засідання Верховної Ради України) / О. Кучерук // Пам’ять століть. – 2001. – № 2. – С. 90–103.
 8. Однороженко О. Надолужити незроблене. Микола Битинський і його великий герб України / Олег Однороженко // Антиквар. – 2020. - № 5 (118). – С. 76–87. – Бібліогр. : с. 87 (23 назви).
 9. Панькова С. Великий тандем [Михайло Грушевський та Василь Кричевський] / Світлана Панькова, записав Богдан Завітій // Антиквар. – 2020. – № 5 (118). – С. 88–95 : фото.

Зі змісту :

- Про герб УНР, який  Кричевському замовив Грушевський. – С. 94–95.

 1. Плохій С. «Козак Нарбута – дуже політичний, це державний козак» / Сергій Плохій, Богдан Завітій // Антиквар. – 2020. - № 5 (118). – С. 25-33.
 2. Савчук Ю. «Знак Соборності. Великий державний герб України: від Нарбута до Якутовича» / Юрій Савчук // Антиквар. – 2020. - № 5 (118). – С. 57-67.
 3. Сокульський А. Л. Тризуб – княжий клич Рюриковичів і герб Київської Русі: виникнення, еволюція, значення  / А. Л. Сокульський // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 8. – С. 99–101.
 4. Степовик Д. Герб гетьмана України Івана Мазепи: іконографія, семантика, символіка : (до 300-річчя упокоєння гетьмана) / Д. Степовик // Укр. акад. мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. – 2011. – Вип. 18. – С. 438–444 .

Бібліографічні видання

 1. Історія України 2018 : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2019.

Зі змісту :

- поз. 511 : Безкоровайна Л. Т. Символіка України / Л. Т. Безкоровайна. – Київ : Фоліант, 2018. – 92 с. : іл.;

- поз. 517 : Гай‑Нижник П. П. Утвердждення тризубу в офіційній символіці Української Народної Республіки та Української держави доби Центральної Ради і Гетьманату (1917–1918 рр.) / П. П. Гай‑Нижник // Гілея. – 2018. – С. 21–28. – Бібліогр. : 59 назв.

 1. Символ свободи і незалежності: до 25-річчя затвердження Державного Герба України : бібліогр. покажч. / Запоріз. нац. ун-т ; уклад.: О. А. Горбань, О. В. Левчук; відп. за вип. Н. М. Чала. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 15 с.

Анотація : У виданні представлено 209 бібліографічних записів. Бібліографічний покажчик створено на базі традиційних та електронного каталогів станом на 01.02.2017 р., місце зберігання джерел – фонди та електронні колекції наукової бібліотеки ЗНУ.

Електронні ресурси

 1. Архівні документи з питання створення Державного Герба України / Сайт Укр. інту нац. пам’яті. – Режим доступу : https://old.uinp.gov.ua/sites/default/files/userupload/arhivni_dokumenti_z_pitannya_stvorennya_derzhavnogo_gerba_ukrayini.pdf . - (Дата звернення 17.09.2020).
 2. Великий герб України: чому це політичний проєкт із сумнівною перспективою / Віталій Червоненко ; BBC News Україна. – Дата публікації : 20 листоп. 2020. – Режим доступу :   https://www.bbc.com/ukrainian/features-55018815. -  (Дата звернення 18.02.2021).
 3. Державний Герб України / Сайт Укр. інту нац. пам’яті. – Режим доступу :   http://www.memory.gov.ua/publication/derzhavnii-gerb-ukraini(дата. – (Дата звернення 17.09.2020).
 4. Наукова бібліотека підготувала заходи до 25-річчя Малого Герба України від 17.02.2017 / Запоріз. нац. ун-т : офіц. сайт. – Режим доступу : https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=39423&lang=ukr&news_code=naukova-biblioteka-pidgotuvala-zakhodi-do-25-richchya--malogo-gerba-ukrayini . – (Дата звернення 17.09.2020).
 5. Шумило  С. Тризуб з хрестом: 100 років боротьби за право на існування  / С. Шумило // Сіверян. літопис. — 2018. — № 5. — С. 148–161. — Бібліогр.: 43 назв.– Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/152069 . —  (Дата перегляду 18.02.2021).

 

Укладачі : Новицька А.І., Чугіна О. А., Коленко В. М., Кареліна С. Ю.

Наук. ред. : Єфіменко Г. В.