ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Лаврські стародруки

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ДРУКАРНЯ – культурно-освітній осередок, провідний центр друкарства в Україні в 17–18 ст. Заснована 1615 року архімандритом Києво-Печерської лаври Єлисеєм (Плетенецьким), який купив друкарню Балабанів, зібрав освічених людей, що знали друкарську справу, і для потреб друкарні заснував у володінні монастиря в м. Радомишль папірню.

З діяльністю друкарні пов'язаний розвиток таких жанрів, як передмови, присвяти, геральдичний вірш, що супроводжували майже кожне видання. Частина текстів у церковнослужебних книгах, а також вірші, присвяти, передмови та післямови друкувалися книжною українською мовою. Для києво-печерських друків характерний високий поліграфічний рівень. Вони мали текстові і титульні ілюстрації, містили портрети, батальні сцени, герби меценатів, прикрашалися різноманітними заставками, кінцівками, ініціальними літерами з характерним для українського народного мистецтва рослинним і тваринним орнаментом. Застосовувався двоколірний друк, різноманітні шрифти. Серед художників-граверів вирізнялися Памво (Беринда), Тимофій Петрович, Ілля (автор понад 500 ілюстрацій до Біблії, яка так і не була видана), Прокопій, Іван Щирський, О. Тарасевич, Л. Тарасевич, Н. Зубрицький та ін.

Тут видавалися праці таких відомих діячів як Димитрій Ростовський (Туптало), Іоанникій Галятовський, Лазар Баранович, Петро Могила тощо.

Аа Бб Вв Гг Дд Єє Жж
Зз Іі Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Чч Яя