ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День пам’яті жертв політичних репресій

19 травня 2024 у читальній залі Національної історичної бібліотеки України відкрито книжкову виставку «День пам’яті жертв політичних репресій»: до вшанування пам’яті репресованих в роки Великого терору 1937–1938 рр.

Масштабна дія тоталітарного комуністичного політичного совєтського режиму, була навмисно направлена на фізичне нищення, переселення, ліквідацію політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Десятки тисяч людей було розстріляно, кинуто у в’язниці, табори, заслано на примусові роботи, багатьом призначено психіатричне лікування. Кількість цих мучеників України досі неможливо підрахувати.

Наслідками комуністичного терору 1930-х років в Україні стало знищення політичної, військової, наукової, мистецької, духовної еліт суспільства та селянської верстви населення, майже зруйновано традиційні та сакральні цінності українців.

Найбільшим із багатьох місць поховань жертв політичних репресій в Україні став Биківнянський ліс під Києвом. За різним даними, останній спочинок тут знайшли від 20 до 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних у позасудовому порядку органами НКВД у Києві. Відтворення історичної правди та реабілітація кожного невинно страченого життя є нашим громадянським обов’язком.

Тільки у незалежній Україні стало можливим вільно говорити про злочини геноциду тоталітарної совєтської комуністичної системи проти людяності та вшановувати пам’ять жертв репресій.

Однак, з 24 лютого 2022 року – дати початку російського вторгнення в Україну – стало ще більше зрозуміло, що ідеологічні спадкоємці тоталітарних режимів в умовах повномасштабної війни продовжують страшну агресію геноциду проти українського народу.

У цій битві за життя майбутніх поколінь української нації справедливим історичним звершенням може бути тільки Перемога України!

 

 

До уваги користувачів інформаційні матеріали вшанування пам’яті жертв політичних репресій презентовано на сайті Бібліотеки:

 1. Биківнянські колекції катинського злочину: мітинг пам’яті (08 серпня 2023 р.)
  (URL: https://nibu.kyiv.ua/news/383/)
 2. Биківнянські колекції катинського злочину : презентація книги (12 вересня 2023 р.)
  (URL: https://nibu.kyiv.ua/news/395/)
 3. Політичні репресії інтелігенції та фахівців України: віртуальна виставка (15 травня 2022 р.)
  (URL: https://nibu.kyiv.ua/exhibitions/554/)
 4. День пам'яті жертв політичних репресій (23 травня 2023 р.)
  (URL: https://nibu.kyiv.ua/exhibitions/663/)
 5. Меморіальний захід-зустріч «Остання адреса Сандармох» (27 жовтня 2022 р.)
  (URL: https://nibu.kyiv.ua/news/295/)
 6. Меморіальний захід-зустріч «Остання адреса Сандармох» : презентація книжково-журнальної виставки «Остання адреса Сандармох»: до 85-річчя трагічних подій 1937 року – розстрілів соловецьких в’язнів – українців (24 жовтня 2022 р.) (URL: https://nibu.kyiv.ua/news/293/).
 7. Політика «українізації» (23 лютого 2023 р.)
  (URL: https://nibu.kyiv.ua/exhibitions/636/)
 8. Остання адреса Сандармох: книжково-журнальна виставка (26 жовтня 2022 р.)
  (URL: https://nibu.kyiv.ua/exhibitions/603/)
 9. Соловецький мартиролог Полісся. Богдан Теленько (05 січня 2021 р.)
  (URL: https://nibu.kyiv.ua/news/156/)

 

Бібліографічний список

  

 1. Амонс А. І. Биківнянська трагедія : док. й матеріали / А. І. Амонс; Постійна комісія з питань поновлення прав реабілітованих при Київській міській Раді. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2006.– 560 с. Шифр:А14966/9(с2)/А623
 1. Архівно-слідчі справи репресованих: наук.-метод. аспекти використання: зб. наук. пр. / Голов. упр. при кабінет України ; ред. Р. Я. Пиріг. – Київ, 1998. – 162 с. Шифр:А3644/9(с2)/А876
   
 2. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) : джерелознавче дослідж. / С. І. Білокінь ; НАН України, Інститут історії України, Ін‑т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Всеукраїнське товариство політв’язнів і репресованих. – Київ, 1999. – 448 с. : іл. – (Україна у XX ст. ; Т. 1). (Пам’яті світлих людей, що стали жертвами колишньої системи). Шифр:В3330/9(с2)/Б613

Анотація: Використовуючи неприступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний матеріал, широке коло спогадів та інших джерел, автор реконструює механізм масового терору в СРСР.

 1. Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих: історія створення та діяльність / упоряд. Є. Пронюк. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2007. – 679 с. : іл. Шифр:9(с2)/В855
 1. Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції / СБУ. Галузевий держ. арх., НАН України. Ін-т історії України, Український ін-т нац. пам’яті, Центр. держ. арх. вищ. орг. влади і упр. України, Центр. держ. арх. громад. об’єднань України, Центр дослідж. визвольного руху ; авт.-упоряд. А. Когут [та ін.]. – Київ : К.І.С., 2018. – 239 с. : факс., фот. Шифр:Б10244/9(с2)/Г686

  

 

 1. Граб В. І. У лещатах ДПУ. Нариси про репресованих науки та культури / В. І. Граб. – Полтава : Археология, 1998. – 212 с. : іл. Шифр:А4405/9(с2)/Г751
 1. Гришко В. І. Дві російські акції – одна українська відсіч: доповідь виголошена на зборах Нью-Йорської філії ДОБРУС 20 жовтня 1951 р. / В. І. Гришко ; Демократ. об’єднання бувших репресованих українців з під совєтів. – Нью-Йорк, 1951. – 56 с. Шифр:9(с2)/Г859
 1. Довганич О. Голгофа жертв політичних репресій / О. Д. Довганич. – Ужгород : Гражда, 2009. – 300 с. Шифр: А20815/9(с2)/Д58
 1. Імена, повернуті із забуття: за матеріалами судових справ репресованих селян 1929–1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області / Держ. архів Кіровоград. обл. ; ред. Т. Дмитренко. – Кіровоград : Держ. архів Кіровоград. обл., 2008. – 129 с. Шифр:А20061/9(с2)/І-511
 1. «Криваві тіні Кремлю»: літературна творчість репресованих закарпатців / ред. М. А. Попович. – Ужгород : Закарпаття, 2006. – 661 с. Шифр:А15540/9(с2)/К82

  

 1. Кондрацький А. А. Часопис київського політрепресантства: коротка історія Київського Товариства політв’язнів та жертв репресій (1988–2003 рр.) / А. А. Кондрацький. – Київ : Укр. центр духов. культури, 2003. – 143 с. : іл. Шифр : А10865/9(с2)/К642
 1. Матузко Р. Сталинизм: практика и последствия : книга посвящается светлой памяти жертв сталинских репрессий : в 2 т. Т. 1 / Р. Матузко. – Киев: Веселицька Н. В., 2011. – 179, 348 с. : 78 л. ил. Шифр:2659/9(с)2/М348
 1. Митков В. В. Голгофа болгар Таврии: анатомия репрессий (1920-е–1940-е годы) / В. В. Митков. – Запорожье : Тандем-У, 2009. – 241 с Шифр:А22387/9(с2)/М664
 1. Місінкевич Л. Л. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні / Л. Л. Місінкевич ; НАН України, Хмельниц. ун‑т упр. та права, Нац. спілка краєзнавців. – Київ ; Хмельницький, 2009. – 424 с. Шифр:А19724/9(с2)/М651
   

  

 

 1. Москаленко А. З. Реабілітація слова / А. З. Москаленко. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 100, [1] с. – (Роздуми письменника). Шифр:002/М82
 1. Невідомський Л. Дивна планета Колима, де вічно плачуть і співають, або К-577 – це я: (записки політичного в’язня: спогади про майбутнє) : автобіографічна повість / Л. О. Невідомський ; Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих. – Київ : Фенікс, 2007. – 837, [2] с. : іл. Шифр:Б11697/Н403
 1. Наші втрати: матеріяли до біографічного словника репресованих у 1930-их роках діячів в УРСР, зібрані Юрієм Лавріненком / Українська академія наук у США ; ред. М. Жулинський. – Київ ; Нью-Йорк : Твім інтер, 2005. – 252 с. Шифр:А15058/9(с2)/Н372
 1. Ноздріна Л. Ф. Репресоване покоління. Зберігаємо пам’ять / Л. Ф. Ноздріна ; Бердянська міськрада, Бердянський краєзнавчий музей. – Бердянськ ; Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольськ. міськ. друкарні, 2021. – 223 с. : іл., 10 вкл. л. Шифр:А44808/9(с2)/Н782
 1. Остання адреса : до 60-річчя Соловецької трагедії Т. 1, 2, 3 / Служба України, Центр політології НАНУ, Ін‑ту політології і етнонац. дослідж. ; ред. І. Ф. Драч. – Київ : Сфера, 1999. – 394 с. Шифр:М386‑1‑3/9(с2)/О76
 1. Овсієнко В. Світло людей: спогади – нариси про Василя Стуса, Юрія Литвина, Оксану Мешко / В. Овсієнко ; Б‑ка журн. УРП "Республіка". – Київ, 1996. – 107 с. : фото. – (Політичні портрети).
  Шифр:А16218/9(с2)/0-341
 1. Одесский Мартиролог: данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти. Т. 2 / сост. Л. В. Ковальчук. – Одесса : ОКФА, 1999. – 800 с. – (Научно-документ. серия «Реабилитированные историей»). Шифр:М3422/9(с2)/О-417
 1. Омельчук Д. В. Политические репрессии в Крыму (1920–1940 гг.) Д. В. Омельчук, М. Р. Акулов, Л. П. Вакатова, Н. Н. Шевцова, С. В. Юрченко. – Симферополь, 2003. – 208 с.

  

 1. Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні / С. Підгайний. – Київ : "Києво-Могилян. академія", 2008. – 325 с. Шифр:Б5008/П32/КХ
 1. Плесская Э. Г. Репрессии против немецкого населения в 1920–1941 гг. / Э. Г. Плесская // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – 2015. – № 14. – С. 4–10.
 1. Политические репрессии в Крыму (1920–1940 гг.) / Д. В. Омельчук. – Симферополь, 2003. – 208 с. : ил. Шифр:А10937/9(с2)/П504
 1. Політичні репресії на Тернопільщині 1939–1941 рр. (за документами ГДА СБУ та Державного архіву Тернопільської області) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2009. – Вип. 1. – С. 194–251.
 1. Реабілітація репресованих. Законодавство та судова практика : офіц. вид. / Верховний Суд України ; ред. В. Маляренко. – Київ: Юрінком, 1997. – 464 с. Шифр:А30146/34/Р311

Анотація: У книзі вперше в Україні зібрано нормативні акти з питань репресій та реабілітації засуджених – законодавчі акти, відомчі роз’яснення та вказівки, на яких ґрунтувалася внутрішня політика радянської держави. Наведено численні приклади необґрунтованого засудження або притягнення до кримінальної відповідальності невинних осіб. Матеріали книги відображають політичну ситуацію в Україні часів репресій, розгортання процесу реабілітації на сучасному етапі.

 1. Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю : колектив. монографія / Хмельницький нац. ун‑т, Хмельн. гуманіст.-пед. акад.., Ін‑т богослов. наук [та ін.] ; відп. за вип. І. Ящук. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2016. – 441 с. Шифр:А35906/9(с2)/Р415

  

 

 1. Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939) : біогр. довід. / І. В. Бухарєва [та ін.]. – Київ : Смолоскип, 2011. – 184 с. : іл. Шифр:А24286/2/Р415

Анотація: Довідник містить біографічні відомості про репресованих священнослужителів і церковнослужителів Української Автокефальної Православної Церкви (з 1930 р. – Української Православної Церкви) в міжвоєнний період. Інформація ґрунтується на документах, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

 1. Репресовані за віру: фотокаталог пам’яток і пам’ятних знаків, встановлених духовенству Української Греко-католицької Церкви у Тернопільщині / Тернопільська обдержадмін., Тернопільська облрада, Тернопільська обл. інспекція охорони пам’яток історії та культури ; авт. тексту: Л. Строцень, С. Грабовий. – Тернопіль : Шабала Ю. Є., 2016. – 49 с. : фот. Шифр:А43620/9(с2)/Р415
 1. Репресовані письменники Тернопільщини : бібліогр. покажч. / Упр. культури Тернопіл. області державної ; ред. Г. С. Моліцька. – Тернопіль, 2000. – 54 с. Шифр:А7399/8(с)(01)/Р415,№1058679 – ДБ
 1. Роженко М. М. Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства. Кн.2 / М. М. Роженко, Е. Л. Богацька ; Держ. міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті жертв війни і політичних репресій, Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2001. – 570 с. : іл. Шифр:М1004‑2/9(с2)/Р625

   

 

 1. Смирнова И. Е. Репрессии против евреев Донбасса в 1919–1938 гг. / И. Е. Смирнова // Запорожские еврейские чтения. – 2013. – С. 245–261.
 1. Сотник О. М. Геноцид української нації / О. М. Сотник.– Суми : МакДен, 2008. – 95 с. Шифр:А18754/9(с2)С674/КУ

Анотація:У книзі на глибокому аналізі історичних подій розкриваються форми і методи геноциду української нації, що застосувалися московським тоталітарним режимом (голодомори, репресії, лінгвоцид). Документальна насиченість та доступна форма викладу роблять книгу актуальною і цікавою для широкого читацького загалу.

 1. Список репресованої літератури: документи і матеріали / упоряд. С. І. Білокінь. – Київ : Укр. пропілеї, 2018. – 517, [1] с. – (Українські пропілеї). Шифр:Б10200/002/С726

Анотація: Це видання є літературно-культурологічним проектом відомого українського філолога, історика і джерелознавця Сергія Білоконя та видавництва «Українські пропілеї», відомого виданням легендарного культурологічного альманаху «Хроніка–2000». Проект передбачає дослідження і оприлюднення на широкий загал раніше не публікованого переліку заборонених в Україні видань як свідчення тоталітарної цензури комуністичного режиму.

 1. Сосни замість обелісків. Білоцерківський мартиролог / Білоцерківське Добровільне Товариство Незаконно Репресованих ; упоряд. В. О. Коломиєць. – Біла Церква : Білоцерківське Добровільне Товариство Незаконно Репресованих, 2015. – 711 с. : іл. Шифр:В3526/9(с2)/С664

Анотація: Діагноз “червона зараза”— найстрашніший запис в історії суспільних хвороб людства. 98 років смерті й безпросвітного мороку — хроніка планомірного й поетапного геноциду, перед якою бліднуть літописи тираній всіх часів і народів. Десятки мільйонів убитих тіл і сотні мільйонів загублених душ — ось ціна бездумного перейняття й насаження маячливих західних ідей, під шум якого цілий народ був поставлений із кляпом у роті на коліна.

 1. Українські політв’язні в СРСР : адрес. покажч. : за станом на грудень 1981 року / упоряд. М. Гарасовська. – Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1981. – 203 с. Шифр:У454
 1. Українські політичні в’язні і крах більшовицької імперії : Перший (установчий) з’їзд Спілки політичних в’язнів України (20–21 квітня 1991 р.). Матеріали і коментарі / упоряд. І. Губка. – Львів, 2001. – 338 с. : іл. Шифр:А7746/9(с2)/У45
 1. Филимонов С. Б. Тайны крымских застенков: документ. очерки о жертвах политических репрессий в Крыму в 1920–1940-е г. / С. Б. Филимонов. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2007. – 308 с. Шифр:А28784/9(с2)/Ф532

Анотація: Книга, що основана на розсекречених судово-слідчих справах, які зберігаються в архіві Головного Управління СБУ в Криму, містить унікальну інформацію про жертви політичних репресій у Криму у 1920–1940 роки. В їх числі – видні суспільно-політичні діячі Криму.

 1. Франко П. М. 30 років поступу і звитяги. Хроніка діяльності Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих 1992–2022 рр. / П. М. Франко ; Львівське обл. т-во політ. в’язнів і репресованих. – Львів : Растр-7, 2022. – 280 с. : іл. Шифр:Б11531/061/Ф835
 1. Хаяли Р. Репрессивная политика советского государства в отношении крымских татар (1921–1941 гг.) / Р. Хаяли // З архівів ВУЧК‑ГПУ‑НКВД-КГБ. – 2009. – №1. – С. 71–86.
 1. Хитрик М. Я. Повернуті із забуття: довід. репресованих жителів Камінь-Каширського району. 1939–1956 роки / М. Я. Хитрик, В. М. Хитрик, Д. В. Хитрик. – Луцьк : Надстир'я, 2019. – 368, 1 с.
  Шифр:А43928/9(с2)/Х524

  

 

 1. Шемьи-заде А. Большая ложь о крымских татарах как информационное сопровождение репрессий против народа / А. Шемьи-заде. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2011. – 40 с.
  Шифр:А25865/9(с2)/Ш467
 1. Шепель Ф. О. Ніхто не хотів помирати, або Репресований Єлисавет-Зінов’євськ-Кірове-Кіровоград / Ф. О. Шепель. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. – 390 с. : фот. – (Єлисаветградське коло). Шифр:А31619/9(с2)/Ш481

 

Укладач : Алла НОВИЦЬКА

Відділ ДБНІР