ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Віртуальна виставка «Політичні репресії інтелігенції та фахівців України»

В Національній історичній бібліотеці України підготовлено віртуальну книжкову виставку «Політичні репресії інтелігенції та фахівців України».

День15 травня відзначається з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій та привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України. Відкриття замовчуваних та прихованих фактів геноциду, які торкнулися всіх без винятку верств суспільства та національностей, і нанесли болючих втрат народам України внаслідок масових політичних репресій, депортацій, утисків прав і свобод – стає найактуальнішою темою сьогодення. За період з початку 1920-х і до кінця 1980-х років в Україні було заарештовано майже 1,5 млн осіб (з них понад половина — українці), більшість розстріляно, решта пройшли в'язниці, переселення, каторжні роботи, табори, примусово побували у психіатричних установах.

Терор та репресії вразили майже всі верстви українського населення: вчених, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство. Влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів: на місцях поховань будувалися режимні об'єкти КДБ, землю заливали бетоном, місцевість розрівнювали бульдозерами та висаджували дерева, ліси. Одним із трагічних символів тієї епохи є київська Биківня. Поховання жертв масових політичних репресій у Биківнянському лісі є найбільшим в Україні.

Трагедія Биківні стоїть в одному ряду з такими злочинами, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл. Місця масових поховань в Україні жертв Великого терору - політичних репресій 1937–1938 рр.: Рутченкове поле (Донецьк), район Парку культури та відпочинку (Вінниця), П'ятихатки (Харків), Католицький цвинтар (Умань), Єврейський цвинтар (Черкаси), село Халявин Чернігівська обл.), Другий християнський цвинтар (Одеса), 9-й км Запорізького шосе (Дніпро). У Західній Україні після 1939 року також з'явилися місця масових поховань, зокрема урочище Дем'янов Лаз (Івано-Франківськ), урочище Саліна (Львівська область), В'язниця на Лонцького (Львів).

Всебічне дослідження трагічних фактів історії українського народу та багатьох народів, які проживають на території України, періоду радянської системи поглиблює осмислення тоталітарної політики держави-агресора. Встановлення імен розстріляних громадян з Биківнянського лісу та багатьох місць похованнь жертв сталінських репресій – є нашим обов’язком вшанування національної пам’яті і мають велике значення для розбудови державності у майбутньому. Нині, в умовах військової  повномасштабної війни з рф - країною-агресором, національне відродження України зростає та стверджує міжнародний авторитет. 

Традиційно на День пам'яті жертв політичних репресій по всій країні відбуваються меморіальні заходи вшанування пам’яті жертв політичних репресій та покладання квітів до пам'ятних знаків. 

Бібліографічний список

1.    Баберовскі Й. Червоний терор : історія сталінізму / Йорг Баберовскі. – Київ : К.І.С., 2007. – 245 с. Шифр : А17381/9(с)2/Б124. – Електрон. версія вид. – Заголовок з екрана . – Режим досту : https://moreknig.org/istoriya/79964-chervoniy-teror-storya-stalnzmu.html

Анотація: Сталінізм, як явище історії, позначене страхіттями репресій, депортацій та масовим знищенням людей, вивчений ще недостатньо. Лише після відкриття архівів бачення радянської історії почало поступово змінюватися. Тридцятилітній період комуністичної деспотії, який збігається з роками врядування Сталіна, мав ознаки модерної автократії, яка насильство над власним населенням розгорнула до апокаліптичних масштабів. Книжка берлінського історика розповідає про сталінізм як систему організованого державного терору проти населення, систему, що постала в насильстві і репресіях, систему, в якій масовий терор завершився разом з її кінцем — смертю Сталіна. Йорг Баберовскі розглядає анатомію сталінського насильства та пропонує нові тлумачення сталінізму. Книжка є цікавим і переконливо аргументованим поглядом на найпохмуріший період історії Радянського Союзу. 

     

2.    Вронська Т. В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин "ворогів народу" в Україні (1917–1953 рр.) / Т. М. Вронська ; НАН України, Ін т історії України,СБУ. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2009. – 487 с. Шифр: Б5561/9(с2)/В824

3.    Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих: історія створення та діяльність / упоряд. Є. Пронюк. – Київ : Укр. центр духов. культури, 2007. – 679 с. : іл. Шифр : А17627/9(с2)/В855

4.    Голокост на території України: мультимедійна карта : робочі матеріали / Всеукр. Центр вивчення Голокосту “Ткума”, Музей історії євреїв та Голокосту в Україні ; упоряд. Г. Єрьоменко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Ткума, 2012. – 360 с. : табл. Шифр : Б7066/9(с2)/Г614 

5.    Грицяк Е. Норильское восстание [Електронний ресур] / Е. Грицяк. – Харків : Права людини, 2008. – 103 с. Шифр : А18138/9(с)2/Г858/КХ. – Електронна версія кн. – Заголовок з екрана. – Режим доступу : http://library.khpg.org/files/docs/1206461189.pdf. – (Дата перегляду : 13.05.2022).
Анотація: Книга розкриває маловідому героїчну сторінку історії Норильського повстання 1953 р. Доведені до відчаю нелюдськими умовами життя, виснажливою працею, садистськими знущаннями і смертельними розправами, в'язні повстали і захотіли не тільки поліпшення табірного режиму, а й висунули політичні вимоги щодо демократизації радянського режиму в цілому. Повстання було жорстоко придушене, але відвага, самопожертва його організаторів, серед яких провідну роль зіграв автор цього видання – Євген Грицяк, показали, що людську гідність перемогти неможливо. Воно сильніше тортур і самої смерті. Книга надасть великий моральний вплив на молоде покоління українців.

6.    Джуха И. Г. “Греческая операция” НКВД в Украине. Книга Памяти мариупольських греков (жертвы греческой операции НКВД) / И. Г. Джуха. – Санкт Петербург : Алетейя, 2017. – 636 с. – (Новогреч. исслед.). Шифр : Б9728 9(с2)/Д427
Анотація: “Греческая операция“ НКВД в Украине (с мартирологом жертв греческой операции НКВД) – восьмая в серии книг, посвященных истории репрессий против греков СССР. Автор в сжатой форме нарисовал всю картину катастрофы, постигшей греков Украины в годы сталинского террора. Как и в предыдущих своих работах, И. Джуха продолжает следовать изначально избранному принципу: опираться только на архивные документы, свидетельства очевидцев, на материалы, собранные им лично в поездках по бывшим гулаговским местам.«Книга Памяти» представляет наиболее полный список жертв 1937–1938 гг. среди греческого начисления Донецкого Приазовья.

    

7.    Довганич О. Голгофа жертв політичних репресій / О. Д. Довганич. – Ужгород : "Гражда", 2009. – 300 с. Шифр : А20815/9(с2)/Д58
Анотація: Серія біографічних нарисів про державних і громадських діячів, майстрів літератури і мистецтва, вчених, окремих громадян Закарпатської області, засуджених у 1939-1955 роках особливими нарадами при Міністерстві державної безпеки СРСР, військовими трибуналами, спецсудом Закарпатської України і Закарпатським обласним судом за так званий український буржуазний націоналізм, антирадянську діяльність в організаціях ОУН, Карпатської України, «Карпатської січі», різних політичних партій, підпільних молодіжних націоналістичних осередків і груп, за нелегальний перехід кордону та релігійні віруння.

8.    Дорош М. Н.  Червоний терор : публіцистика, док. / М. Н. Дорош ; Хмельн. рай. держ. адм., Хмільн. рай. Рада. – Вінниця : Власюк О., 2008. – 209 с. Шифр : А18953/9(с2)/Д696

9.    Епплбом Е. Історія ГУЛАГу [Електронний ресур] / Е. Епплбом ; пер. з англ. Андрія Іщенка. – Київ, 2006. – 511 с. Шифр : Б4297/9(с)2/Е687/КХ. // Ел. б ка «Чтиво» – Електрон. версія кн. – Режим доступу : https://chtyvo.org.ua/authors/Anne_Applebaum/Istoriia_HULAHu/. – (Дата перегляду : 13.05.2022).
Анотація: «Історія ГУЛАГу» (Пулітцерівська премія 2004 р.) – перша систематична праця, присвячена хронології, причинам та наслідкам розвитку репресивного апарату Радянського Союзу й системи концентраційних таборів як його складової. На основі фактів автор доводить, що система радянських карально-трудових таборів була небаченим за своїми масштабами й жорстокістю інструментом експлуатації, гноблення й винищення комуністичною владою народів Радянського Союзу. Енн Епплбом спирається як на вже відомі опубліковані свідчення, так і на результати власної великої дослідницької праці в архівах колишнього Радянського Союзу. Актуальність "Історії ГУЛАГу" для України тяжко переоцінити. Ця книжка може й повинна стати одним із чинників формування суспільної думки, яка нарешті зуміє подолати радянський спосіб мислення й дії в новій українській державі й новому українському суспільстві

10.    Заворотнов С. М. Харьковская Катынь / С. М. Заворотнов. – Харьков  : Консум, 2003. – 140 с. : табл. Шифр : А30687/9(с2)/З-136 
Анотація: В данной книге на основе архивных документов и материалов НКВД СССР освещается малоизвестная страница истории – кровавая трагедия расстрела 3900 военнопленных польських офицеров в Харькове в апреле–мае 1940 г.

11.    Иоанн. Соловки – Вторая Голгофа / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2014. – 560 с. Шифр : А30478/И75/КХ

Анотація: Соловки – містична столиця ГУЛАГу. В 18 столітті на острові Анзер з’явилась Богородиця і сказала, що тут здійсниться Друга Голгофа Христа. Соловецька Голгофа включає в себе суму вселюдського страждання: сталінський ГУЛАГ, український голодомор, фашистські концтабори, криваві диктатури і теракти. Серед мільйонів невинних жертв тисячі мучеників повторили, по суті, земний подвиг Спасителя.

12.    Кондрацький А. А. Часопис київського політрепресантства: коротка історія Київського Товариства політв’язнів та жертв репресій (1988–2003 рр.) / А. А. Кондрацький. – Київ : Укр. центр духов. культури, 2003. – 143 с. : іл. Шифр : А10865/9(с2)/К642

13.    Конквест Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років / Р. Конквест. – Луцьк : Терен, 2009. – 879 с. Шифр : А20400/9(с2)/К645
Анотація: Книга Р. Конквеста «Великий терор» – вражаюче за своєю ґрунтовністю й фаховістю дослідження періоду сталінських репресій 30-х років XX століття. За допомогою наукових джерел, письмових свідчень очевидців та жертв терору, документів тієї епохи автор проливає світло на один із найбільш замовчуваних періодів історії СРСР. Погляд західного дослідника на перебіг подій особливо цікавий ще й тому, що це – незаангажований погляд зі сторони. А представлений у книзі аналіз терору як явища неодмінно стане ґрунтом для нових досліджень сучасних українських істориків.

14.    Куценко Г. П. Дякую тюрмі : худ.-документ. оповідь Кн. 2 / Г. П. Куценко ; [Київське Товариство політв’язнів та жертв репресій] – Київ : Просвіта, 2007. – 105 с. : 8 л. фот. Шифр : М2818-2/9(с2)/К958

15.    Левашовское мемориальное кладбище / сост. А. Я. Разумов. – СПб. : РНБ, 2012. – 45 с. : ил. Шифр : А29668/902.6/Л345 

16.    Лисенко М. Биківня - наш вічний біль / М. В. Лисенко ; Укр. ін т нац. пам’яті. – Київ : Олени Теліги, 2009. – 365 с. Шифр : А21793/9(с2)/Л631

    

17.    Микке С. “Спи, храбрый” в Катыни, Харькове и Медном / С. Микке ; авт. предисл. З. Бжезинский ; пер. с пол. : С. Крымов. – Варшава : Совет Охраны Памяти Борьбы и Мучениства, 2001. – 256 с. : фот. – Рус.–(Б ка “Прошлого и памяти”). – Есть автограф. Шифр : Б7283/9(с)2/М592
Анотація: Книга Станислава Микке, варшавского адвоката, публициста и писателя, трагически погибшего в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 г., и сборник эссе и очерков Светланы Филоновой отличаются от сотен других книг о Катыни тем, что в фокусе их внимания находятся события, происходившие после 13 апреля 1990 г., когда официально была признана ответственность НКВД СССР за Катынское преступление.

18.    Місінкевич Л. Л. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні / Л. Л. Місінкевич ; НАН України, Хмельн. ун т упр. та права, Нац. спілка краєзнавців. – Київ ; Хмельницький, 2009. – 424 с. Шифр : А19724/9(с2)/М651

19.    Мы из ГУЛАГа / сост. Р. Б. Иванова. – Одесса : АстроПринт, 1999. – 324 с.– (Одес. мемориал ; Вып. 7). Шифр : А8029/9(с2)/М94

20.    Наймарк Н. М. Геноциди Сталіна : пер. з англ. / Норман М. Наймарк; пер. В. Старк. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. – 136 с. Шифр : А23178/9(с2)/Н209 
Анотація: Основна мета книжки "Геноциди Сталіна", за словами її автора, відомого американського історика, професора Нормана М. Наймарка, – "обгрунтувати кваліфікацію Сталінових масових убивств у 1930-х роках як геноциду", адже правління Сталіна призвело до загибелі мільонів невинних людей, що їх було розстріляно, заморено голодом, замучено на смерть у вязницях чи на засланні.
Видання починається з розгляду питань довкола походження та вживання терміна "геноцид" у міжнародній правовій практиці, зокремо висвітлено історію створення та ухвалення "Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього". Автор розглядає формування Сталіна як народовбивці; конкретні епізоди массових убивств у 1930-х роках (розкуркулення, ГОЛОД в Україні 1932–1933 років, нищівні кампанії проти неросійських народів); Великий терор 1937–1938 років; проблему порівняння нацистських і радянських злочинів. Вважаючи питання геноциду важливим для українців, Н. Наймарк сподівається, що "ця книжка допоможе їм ясніше усвідомити його динаміку". 
        

21.    Нахапетов Б. А. Очерки истории санитарной службы ГУЛАГа / Б. А. Нахапетов. – Москва : РОССПЭН, 2009. – 192 с. : табл. – (История сталинизма). Шифр : Б6854/9(с)2Н349

22.    Остання адреса : до 60-річчя Соловецької трагедії Т. 1, 2, 3 / Служба України, Центр політології НАНУ, Ін ту політології і етнонац. дослідж. ; ред. І. Ф. Драч. – Київ : Сфера, 1999. – 394 с. Шифр : М386-3/9(с2)/О-76
Анотація: Видання містить унікальні матеріали, більша частина яких друкується вперше. Вони розповідають про долі в’язнів Соловецького табору – одного з найсуворішнх таборів у колишньому СРСР у 20–30-ті роки. Саме тут трагічно обірвалося життя багатьох визначних представників розстріляного українського відродження, діячів, чиїми зусиллями втілювалась у життя політика «українізації».

23.    Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні / С. Підгайний. – Київ : ВД "Києво-Могилян. академія", 2008. – 325 с. Шифр : Б5008/П32

24.    Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках (спогади 1933–1941) [Електронний ресур] / С. Підгайний. – Б.м. : «Прометей», 1947. – 93 с.  // DIASPORIANA.ORG.UA. електрон. б ка. – Режим доступу:  https://diasporiana.org.ua/memuari/928-pidgayniy-s-ukrayinska-inteligentsiya-na-solovkah-spogadi-1933-1941/. – (Дата перегляду : 13.05.2022).

25.    Політичні репресії та голодомори на в XX столітті у контексті національної пам’яті : матер. обл. наук.-практ. конф. м. Вінниця 24 листоп. 2005 р. / ред. І. С. Гамрецький ; Вінніц. обл. держ. адм., Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця : Кн.-Вега, 2006. – 196 с. Шифр:А14380/9(с2)/П504

    

26.    Правда и Память. Катынское преступление / Музей Традиции Независимости в Лодзи. – Лодзь, [2011]. – 18 с. Шифр:Б7273/9(с)2/П681

27.    Рівновага Жаху : [фільм тривалістю 20 хв. створено на основі спогадів жертв сталінського терору 30-х рр. XX ст].  Шифр :CD/9(с2)/Р491/БІТ
Анотація: Короткий документальний фільм “Рівновага жаху”. Це сповідь людей, що постраждали від тоталітаризму. Вони розповідали про те, як їх катували.

28.    Соловецька печаль України : (зб. ст. учасників Соловецької прощі) / упоряд. С. Чорна. – Київ : Історія в книзі, 2016. – 120 с. : фот. Шифр : А35050/9(с2)/С602

Анотація: Спогади, роздуми, інтерв’ю учасників Соловецької прощі, 2013 року. Для тих, хто цікавиться історією репресій в Україні за радянських часів.

                                          Соловецька проща

29.    Сотник О. М. Геноцид української нації / О. М. Сотник.– Суми : МакДен, 2008. – 95 с. Шифр : А18754/9(с2)С674

Анотація: У книзі на глибокому аналізі історичних подій розкриваються форми і методи геноциду української нації, що застосувалися московським тоталітарним режимом (голодомори, репресії, лінгвоцид). Документальна насиченість та доступна форма викладу роблять книгу актуальною і цікавою для широкого читацького загалу.

30.    Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: зб. наук. пр. за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11–12 черв. 2020 р. [Електронний ресурс] / наук. ред. : Тетяна Єщенко. – Львів : Друкарня Львів. нац. мед. у ту ім. Данила Галицького, 2020. – 556 с. - https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_ukrlang/07.%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/zbirnyk_naukovykh_prats_totalitaryzm_yak_systema_znychshennya_natsionalnoyi_pamyati_LNMU.pdf. – (Дата перегляду : 13.05.2022).

Стежками Болючої Пам’яті (уривок)

О, скільки їх, орлів блакитнооких 
Підтяв жахний тоталітарний меч! —
Ген від тайги до Кримських гір високих
Не гаснуть свічі пам’яті. 

Без меж Катівень наґратовано холодних
З печаттю надсекретних диктатур...
Підводиться з розколини безодні 
Зґвалтованої долі сірий мур. 

Та хоч страшить страхіттями страшними 
З минулого пречорна чорнота,  
Пагінчиками свіжими й новими 
Прядеться нитка волі золота.
…                                   Надія Черкес 

31.    Українські політичні в’язні і крах більшовицької імперії : Перший (установчий) з’їзд Спілки політичних в’язнів України (20–21 квіт. 1991 р.) матер. і комент. / упоряд. І. Губка. – Львів, 2001. – 338 с.

32.    Чорна книга комунізму: злочини, терор і репресії / С. Куртуа ; пер. : Ярема Кравець – Львів : Афіша, 2008. – 711 с. Шифр :Б5161/9(с)2/Ч-755
Анотація:  Книга про злочини комунізму, злочини комуністичних режимів, репресії, як політичні, так і цивільні в комуністичних державах, разом із геноцидами, позасудовими переслідуваннями, депортаціями та штучним голодом. Книгу було надруковано 1997 року у Франції, оригінальна назва фр.: Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression. Написана групою з декількох Європейських академіків за редакцією Стефана Куртуа.
У книзі наведено такі дані про кількість жертв комуністичних режимів у різних країнах світу: Загальна кількість вбитих, згідно з наведеними в книзі даними, наближається до позначки в 100 мільйонів життів. Серед яких у Радянському Союзі — 20 мільйонів життів

Бібліографічні матеріали 

33.    Політичні репресії в Україні (1917–1980-ті рр.) : бібліогр. покажч. / НАН України, Голов. редакц. колегія наук.-документ. сер. кн. "Реабіліт. історією" ; упоряд. С. Калитко. – Київ ; Житомир : Полісся, 2007. – 455 с. Шифр : А17676/9(с2)(01)/П504/ДБ 

34.    Політичні репресії радянської доби в Україні : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / А. В. Скорохватова ; упоряд. Т. А. Приліпко, упоряд. О. І. Марченко, упоряд. З. Х. Мусіна ; М-во культури і туризму України, Держ. іст. б ка України. – Київ : Арістей, 2008. – 684 с. Шифр: А19004/9(с2)(01)/П504/ДБ 

 

35.    Репресії в Україні (1917–1990 рр.) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / М во культури і туризму України, Нац. парламент. б ка України ; авт.-упор. Є. К. Бабич. – Київ : "Смолоскип", 2007. – 519 с. Шифр : А18017/9(с2)/Р415/ДБ

36.    Репресії 20-30-40-х і початку 50-х років на Україні : наук. допоміж. покажч. / АН України, Ін-т історії України, М-во культури України, ДІБУ, Всеукр. спілка краезнавців ; упоряд. Л. Ю. Ступак [и др.] ; відп. за вип. Л. Л. Макаренко. – Київ, 1992. – 186 с. Шифр : 9(с2)(01)/Р415/ДБ

Репресовані особистості

37.    Гайдабура В. Гулаг і світло театру  : листи із зони Сергія та Анни Радлових (1946–1953) / В. Гайдабура. – Київ : Факт, 2009. – 235 с. Шифр : Б6037/792/Г14

38.    Ганушевська Малкош М. України і віри не зрадили : спомини Марти Ганушевської Малкош [про переслідування її родини за реліг. переконання]. – Івано Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 80 с. : 12 вкл. л. іл. – (Світочі нескор. Церкви). Шифр : А31221/9(с2)/Г194/КУ

Анотація: Яскравим свідченням трагедії УГКЦ у середині ХХ ст. та її нескореності є героїчний приклад багатодітної священичої родини о. Михайла та п. Ірини Ганушевських. У березні 1950 року довголітнього пароха о. Михайла Ганушевського с. Угорники під Івано-Франківськом, його дружину та двох дочок Марту і Оксану МДБ насильно і брутально депортувало у Хабаровський край Росії. Але шість років неймовірних поневірянь та проживання в нелюдських умовах не зламали цієї глибоко віруючої родини. Вона повернулася в Україну, зберігши свою гідність і честь, вважаючи найбільшою цінністю рідну греко-католицьку віру.

39.    Голько О. Загартовані в Сибіру: добірка розповідей та архівних документів, зібраних ученим-архівістом [Голько Олегом], живим свідком багатьох описаних подій / О. Голько. – Львів : ЛА "Піраміда", 2011. – 450, 2 с. Шифр : А23056/9(с2)/Г174

40.    Даниленко В. М. Ізидора, рідна сестра Лесі Українки : від сталінських таборів до еміграції / В. М. Даниленко ; НАН України, Ін т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Галуз. держ. архів СБУ. – Київ : Смолоскип, 2011. – 255 с. : фото. Шифр : А23376/8(с)/Д181/КУ

Анотація: У книжці розповідається про переслідування родини Косачів у роки радянської влади, про долю наймолодшої із сестер Лесі Українки – Ізидори Косач-Борисової, репресованої в 1937-1939 рр. Оригінальні документи архівно-кримінальної справи висвітлюють життєвий шлях і незламну волю мужньої жінки, її глибокі національні почуття, любов до України. Через призму оперативних документів НКВС УРСР висвітлено суспільно-політичні погляди й побут багатьох людей з оточення І. Косач-Борисової, опір української інтелігенції тоталітарній системі, передумови арештів.

41.    Діагноз КГБ: шизофренія : інтерв'ю Юрія Зайцева з Ганною Михайленко: док. / ред. Ю. Д. Зайцев ; НАН України, Ін т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : Афіша, 2008. – 238 с. Шифр : А20067/9(с)2/Д44/КХ
Зі змісту: Михайленко Ганна Василівна – вчителька, перекладачка, дисидентка, неоголошений член Української Гельсінської групи (УГГ), жертва каральної психіатрії, громадська діячка.

42.    Доля родини репресованого вченого-гігієніста: В. Я. Підгаєцький: 1889–1937 ; В. В. Підгаєцький : 1914–1991 / Ю. І. Кундієв, О. П. Яворовський, В. Д. Парій, І. М. Сахарчук. – Київ ; Житомир : Полісся, 2009. – 108 с. Шифр : А20393/9(с2)/Д659/КХ 

43.    Зборовець І. В. Доля українського мовознавця Василя Зборовця: монографія / І. В. Зборовець. – Харків : Форт, 2014. – 144 с. : іл. Шифр : А30944/4/З-416/КУ

Анотація: В добу «Просвіти» й укранізації Василь Степанович Зборовець (1889 1944) був широко відомий як співавтор підручника «Загальний курс української мови» (1929). Після арешту 1933 р. його прізвище зникає зі шпальт радянського мовознавства, а наукова діяльність припиняється.

44.    Зеров К. Повернення із забуття. Микола Зеров (14.04.1890–03.11.1937) / К. Л. Зеров. – Львів : Аверс, 2008. – 61 с. Шифр : А19735/8(с)/З-584

45.    Мешко О. Я. Свідчу / Оксана Яківна Мешко ; записав В. М. Скрипка. – Київ : Укр. республікан. партія, 1996. – 56 с. : іл. – (Б ка журн. “Республіка”). Шифр : А32881/9(с2)/М559 ,

Анотація: Книга спогадів однієї з найстарших і найактивніших учасниць дисидентського руху 60-70-х років Мешко Оксани Яківні (1905–1991) – учасниці опозиційного руху в Україні в повоєнний період, голови (фактично) Української Гельсінської групи в період масових арештів з боку КДБ в кінці 1970-х років.

46.    Не відступлюся! : до 100-річчя Оксани Яківни Мешко / Харків. правозахис. гр. ; упоряд. В. В. Овсієнко. – Харків : Права людини, 2005. – 343 с. Шифр : А18135/9(с)2/Н381

47.    Віктор Петров. Українська інтелігенція – жертва большевицького терору / ред. Л. Івшина ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна. – Київ : Укр. прес-група, 2013. – 64 с. – (Підрив. літ.). Шифр : А28725/9(с2)/П305

48.    Шестой процесс Мустафы Джемилева : материалы следствия и запись судебного процесса 1983-1984 гг. г. Ташкент. – Симферополь, 2001. – 496 с.–  (Кримско-татар. нац. движение). Шифр : В550/9(с2)/Ш52

49.    Ярмолюк Л. П. Ціна віри та свободи : документ.-іст. біогр. нар. : присвячується 115-й річниці від дня народження в’язня ГУЛАГу, сповідника XX ст., протоієрея Григорія Івановича Невірковця (1902—1981) / Л. П. Ярмолюк. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 128 с. : 24 вкл. л. Шифр : Б9617/9(с2)/Я755 Анотація: У книзі «Ціна віри та свободи» автор висвітила через призму однієї родини з Великої Волині ціну віри, волі та свободи у боротьбі за незалежність рідної держави, її Церкви; роль української інтелігенції, духовенства, простих громадян у національно-визвольній боротьбі нашого народу та закликає не забувати про потужні репресії ХХ століття, які влада чинила проти власного народу.

Репресовані фахівці 

50.    Абраменко Л. М. Репресовані прокурори в Україні / Л. М. Абраменко, А. І. Амонс. – Київ : Істина, 2006. – 350 с. : фото. Шифр : Б5056/34/А16

51.    Бринош І. В. Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський р-н) : нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області / І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса : СМИЛ, 2006. – 223 с. – (Науч.-документ. сер. "Реабилитированные историей"). Шифр: А16567/9(с2)/Б879/КУ

52.    Ганіткевич Я. Українські лікарі : біобібліогр. довідн. Кн. 3 / Я. Ганіткевич, П. Пундій ; ред. Л. Пиріг ; Наук. т во ім. Т. Шевченка. – Львів, 2008. – 426 с. Шифр : М1910-3/61(01)/Г192

53.    Гришко Л. В. Хотілося б усіх поіменно назвати... / Л. В. Гришко. – Кременчук : Друкарня, 2017. – 612 с. : іл. Шифр : В4471/9(с2)/Г859/КУ

54.    Імена, повернуті із забуття: за матеріалами судових справ репресованих селян 1929–1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області / ред. Т. Дмитренко ; Держ. архів Кіровоград. обл. – Кіровоград : Держ. архів Кіровоград. обл., 2008. – 129 с. Шифр : А20061/9(с2)/І-511  

55.    Макаренко Д. Є. Голгофа українських геологів [Електронний ресурс] / Д. Є. Макаренко ; НАН України, Ін т геолог. наук. – Київ : Логос, 2007. – 186 с. Шифр: А16308/55(03)/М151. – Режим доступу:  http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GIBU&P21DBN=GIBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – (Дата перегляду : 13.05.2022).
Анотація: Меморіальна книга про долі людей (фахівців), які працювали в наукових і виробничих геологічних організаціях України за часів тоталітаризму. За короткими рядками життєвого шляху кожного репресованого — його трагічна доля, горе і сльози родини. Викриваються і тавруються найстрашніші злодіяння сталінського режиму, коли цинічно знищували Людську Особистість, її Свободу та Ідеали. Цей злочин ніколи не повинен повторитися на нашій багатостраждальній землі. Це — урок історії, вдячна данина пам'яті розстріляним і знищеним геологам у таборах ГУЛАГу, їх життям і справам. Сучасники і нащадки з великою цікавістю і розумінням ознайомляться з цим біографічним літописом.

56.    Марунчак І. О. Куркульський недобиток / І. О. Марунчак ; Всеукр. т во політ. в’язнів і репресованих. – Київ, 2002. – 154 с. : іл. Шифр: А10760/9(с2)/М296

57.    Подгорный Е. Г. Оглашаю весь список. Все жертвы сталинского генеральского корпуса: репрессии и войны. Дополнения и уточнения / Е. Г. Подгорный. – Чернигов : Лозовой В. М., 2016. – 455 с. Шифр : А35056/9(с)2П441

58.    Постали із забуття: репресовані залізничники (1919–1953) / уклад. Л. М. Абраменко. – Київ : Транспорт України, 2001. – 173 с. : іл. Шифр : Б6215/9(с2)/П63
59.    Путько-Стех А. Українські священики Закерзоння : хроніка репресій / Анізія Путько-Стех. – Львів : Сполом, 2007. – 367 с. : іл. Шифр : Б4911/9(с2)/П904

60.    Розстріляне Відродження. Золоті рядки української репресованої драматургії / М. Ірчан. – Донецьк : БАО, 2009. – 687 с. Шифр : Б5529/8(с)/Р654

61.    Сіренко В. І. Велика зона злочинного режиму: про переслідування та репресії українських дисидентів у 60–90 х роках минулого століття / В. І. Сіренко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – 276 с. : іл. Шифр : А26812/9(с2)/С406

62.    Стрілько-Тютюн В. В. Великомученики : політичні репресії проти учасників руху за Українську Автокефальну Православну Церкву на Бориспільщині в 1921–1930 роках / В. В. Стрілько Тютюн. – Київ : Правда Ярославичів, 2019. – 390, [1] с. : іл., портр. Шифр : А42072/9(с2)/С854

63.    Яворська Л. П. Долі репресованих родин фармацевтів Ч. 2 / Л. П. Яворська. – Київ : АртЕк, 2019. – 411 с. : фот. Шифр : М3325-2/9(с2)/Я227 
Анотація: У виданні подано матеріали про 10 репресованих фармацевтів — вихідців з Тернопільщини. Зокрема описано долю Анни Рудакевич, родом з-під Тернополя, яка, як я довідалася з архівних матеріалів, у 1944 р. була студенткою 1-го курсу і тоді ж заарештована. Виявляється, на той час існувало положення, згідно з яким перед вступом на фармацевтичний факультет необхідно було пройти річну практику в аптеці. Очевидно, під час цієї практики в аптеці дівчина й допомагала воякам УПА медикаментами, добровільно чи примусово — невідомо. Анна Рудакевич померла у тернопільській тюрмі влітку 1945 р. у 22-річному віці, похована на рідній землі. 
Інші студенти, відбувши покарання, поверталися додому, пробували відновитися в навчальному закладі. Декому це вдавалося, переважно на заочній формі навчання. А багатьом із них було відмовлено у продовженні вивчення фармації і вони були змушені змінити фах. Дехто навчався в Сибіру, як, наприклад, Арета Блавацька чи Катерина Пелеха, про яких я планую написати у наступній книзі. Отаким був шлях репресованих фармацевтів до завершення вищої освіти. Проте й після повернення в Україну вони до кінця життя носили тавро «ворога народу».

Укладач : Алла НОВИЦЬКА