30.11.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Історична спадщина України Історія у віртуальному світі Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Наші партнери Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Українська революція 1917-1921рр.

Шановні користувачі! 2017 рік оголошено роком Української революції 1917 –1921 рр..
З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України розпочинаємо нову рубрику «Українська революція 1917-1921 років», на якій щотижнево експонуватимуться видання з фонду Національної історичної бібліотеки України.
Рубрика започаткована на виконання Указу Президента України № 17/2016 від 22 січня 2016 року «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років в Україні» .

Слідкуйте за оновленнями!

 До 140-річчя від дня народження Олександра Сергійовича Грушевського  (1877–1943) – дослідника історії України, літературознавця, етнографа, археографа, журналіста, дійсного члена НТШ, члена Центральної Ради. 

В3983 / 9(с2)
У453

Українська революція 1917–1920 рр. у листівках та газетах : із фондів Державного архіву Сумської області / Нац. спілка краєзнавців України, Сумська обл. орг., Держ. архів Сумської області ; авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко. – Вид. 2-е, доопрац. - Суми : Мрія, 2016. – 88 с. : факс.

Пропоноване видання містить ілюстрації найактуальніших документів доби Української революції та війни за Незалежність 1917 – 1920 років, які висвітлюють процес української державності на початку ХХ ст..

А23072 / 9(с2)
Ч-755

Чорноморська хвиля української революції : провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр. : монографія / Т. С. Вінцковський, О. Є. Музичко, В. М. Хмарський та ін. ; відп. ред. В. М. Хмарський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Укр. іст. т-во. – Одеса : ТЕС, 2011. – 585, 1 с.

У монографії за допомогою біографічного методу досліджується процес розгортання українського національного руху в Одесі, на півдні України та розбудови української державності у вирі революційних подій, що спіткали колишню Російську імперію протягом 1917 - 1920 рр. Автори залучили до дослідження широке коло архівних джерел, презентуючи портрети понад тридцяти провідних діячів цього процесу, з теоретичним осмисленням проявів Української революції у найбільшому місті України.

Б2685 / 9(с2)
Б72

Боберський І. Щоденник, 1918—1919 рр. / І. Боберський ; упоряд. Ю. А. Мицик ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. ун-т Києво-Могилянська Академія, Альбертський ун-т, Канадський ін-т укр. студій. – Київ : Академія, 2003. – 259 с.

У "Щоденнику" Івана Боберського, видатного громадсько-політичного діяча, талановитого педагога і журналіста, детально описано події польсько-української війни 1918-1919 рр., проголошення ЗУНР, майстерно передано атмосферу кінця Першої світової війни, краху Австро-Угорщини і творення на її уламках нових незалежних держав.

А19645 / 9(с2)
Л724

Лозовий В. С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні : ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р.-квітень 1918 р. ) : монографія / В. С. Лозовий ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2008. – 479 с.

Монографію присвячено висвітленню та аналізу процесу формування та функціонування владних структур на селі, змісту владних рішень, іх відповідальності настановам та стереотипам селянської свідомості, визначенню масових настроїв, що призводили до наростання соціального ридакалізму та екстремізму, а також мотивації суспільної поведінки селянства.

А19327 / 9(с2)
З-132

Завальнюк О. М. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / О. М. Завальнюк, В. Б. Стецюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 219 с. : іл.

У виданні досліджується процес формування і функціонування земського самоврядування на Поділлі в добу Української революції 1917 – 1920 рр.

 9(с2)
Д714

Доценко О. Літопис української революції : матеріяли й документи до історії української революції / О. Доценко. – Київ ; Львів : [б. в.], [1920?] – .

Т. 2, Кн. 4 : 1917—1922. – 1923. – 362 с.

В передрукованій праці О. Доценка, який був старшим ад’ютантом Головного Отамана Симона Петлюри, є багато документів й оригінальних листів, протоколів з різних засідань, зібрань тощо. Книга досить докладно висвітлює тодішні галицько-наддніпрянські відносини, а зокрема справу т. зв. Варшавського Договору поміж Польщею й Української Народною Республікою.

А15479 / 9(с2)
К906

Кульчицький С. В. Нотатки про українські революції / С. В. Кульчицький ; Ін-т історії України, НАН України. – Київ : [б. в.], 2001. – 87 с.

В цих нотатках розгортається панорама доленосних для українців подій нового і новітнього часу, коли відбувалося формування української нації. Складні проблеми далекого і недавнього минулого аналізуються у зв’язку з плином світової та європейської історії, де революція розглядається як ключове поняття історичного процесу.

9(с2)
К182

Камінський А. Динаміка визвольної боротьби / А. Камінський. – [Мюнхен] : Сучасність, 1973. – 236 с. - (Суспільно-політична б-ка ; ч. 12 (31))

Праця автора розкриває питання змісту, стратегії і тактики українського визвольного процесу та розглядає поодинокі фактори визвольної політики, зокрема конечність національної свідомості і власної філософії національного буття, роль різних еволюційних і революційних форм боротьби, можливість підпільних організованих форм в умовах російського тоталітаризму тощо.

  ІІ Універсал Української Центральної Ради: 100 років від часу створення.
  100-річчя від часу проголошення (1917) І Універсалу Української Центральної Ради про автономію України.
 "Велети духу: до 100-річчя створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради"

А33438 / 9(с2)
С454

Скрипник О. Таємний легіон Української революції : [документально-публіцистичні нариси] / О. Скрипник. – Київ : Ярославів Вал, 2015. – 320 с. : іл.

У документальних нарисах відтворені цікаві й драматичні долі розвідників доби Української революції 1917-1921 років та періоду діяльності національних спецслужб в умовах еміграції. Авторські розповіді ґрунтуються на розсекречених документах з архівів Служби зовнішньої розвідки України і Служби безпеки України, наукових, мемуарних та інших джерелах.

А15499 / 9(с2)
К563

Коваль Р. М. Багряні жнива Української революції : 100 історій і біографій учасників Визвольних змагань. Воєнно-історичні нариси / Р. М. Коваль. – 2-е вид. випр. і допов.. – Київ : Діокор, 2006. – 401 с.

Пропонована книга є збіркою драматичних історій та нарисів про учасників збройної боротьби за Українську державу, які воювали у складі Армії УНР, Української галицької армії, Українських січових стрільців і повстансько-партизанських загонів Правобережної і Лівобережної України.

А17309 / 9(с2)
Б772

Бойко, О. Д. Формування території української незалежної держави в часи української революції (1917-1921 рр. ) / О. Д. Бойко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2007. – 62 с. : карты.

У брошурі йдеться про вирішення територіальних проблем української нації в часи Української революції 1917–1921 рр.. Досліджено формування території незалежної Української держави, яка спромоглася в ході становлення й розвитку правовим шляхом визначити свою територію і кордони. Головну увагу присвячено громадсько-політичним подіям та аналізу державно-правових актів, за якими відбувалися територіальні зміни упродовж 1917–1921 рр.

А17885 / 9(с2)
Ф796

Формування та діяльність українських національних урядів періоду української революції 1917-1921 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конф.. Кам’янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ; ред. В. А. Смолій. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – 335 с.

У виданні сучасні вітчизняні історики розглядають революційні події в Україні переважно в національному дискурсі, тобто трактують Українську революцію як самостійне явище, тісно пов’язане насамперед з загальним станом української нації її довготривалою боротьбою за національне та соціальне визволення, проблемами відновлення національної державності, соборності українських земель, рівнем національної свідомості і соціальної мобільності мас, кількісним складом і якісним станом української еліти, значними змінами соціальної структури суспільства.

Б7045 / 34
П659

Почуття права (Законотворчість і законодавчий процес часів Української революції 1917-1921 років) / ВР України, Ін-т законодавства ; упоряд. О. Л. Копиленко. – Київ : Ін-т законодавства історії ВР України, 2012. – 88 с.

У виданні використані газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки.

9(с2)

П 303

Петрів В. Спомини з часів української революції. Ч. 4 / В. Петрів. – Львів : Червона калина, 1931. – 117 с.

За час Визвольних змагань Всеволод Петрів був командиром кінного полку імені Костя Гордієнка, командуючим Волинської групи Армії УНР, керівником Житомирської юнацької школи, військовим міністром УНР. В перших чотирьох частинах "Споминів" Всеволод Петрів розповідає про створення українських частин в російській армії в 1917 році, прорив в Україну, бої за Київ, визволення України в 1918 році, участь у поході Болбочана на Крим, період Гетьманщини та повстання проти Гетьмана. Переважна частина перших чотирьох частин "Споминів" пов'язана з полком імені Костя Гордієнка, яким командував автор в цей період. Всі особливості правопису збережено, за винятком очевидних опечаток.
 100-річчя формування Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку створення українського національного війська
 У відділі обслуговування користувачів представлена виставка «Українська революція 1917–1921 років»  (До 100 – річчя  подій).

А 4306 / 9 (с2)

Д 638

Документи трагічної історії Україні (1917 – 1927 рр.) / [ред.-упоряд. П. П. Бачинський]. – Київ, 1999. – 640 с.

У збірнику зібрана велика кількість надзвичайно цінних, зовсім невідомих і маловідомих документів про національно-визвольний рух, боротьбу політичних партій і репресій більшовиків у республіці і 1917 – 1927 рр.

9(с2)

П 296

Петлюра Симон. Статті, листи, документи / С. Петлюра ; [упоряд. В. Сергійчук]. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – Т. 3. – 616 с.

У третьому томі зібрані раніше невідомі архівні документи, статті, листи Симона Петлюри. Перші два томи видані відповідно у 1956 і 1979 роках у Нью-Йорку.

М 2845-1 / 9(с2)

Є 924

Єфремов Сергій. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.). : у 2-х томах. 9 березня 1917 р. – 28 квітня 1918 р. / С. Єфремов; [упоряд.: В. Верстюк, Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, В. Скальський]. – Київ : Дух і Літера, 2013. – Т. 1. – 648 с.

М 2845-2 / 9(с2)

Є 924

Єфремов Сергій. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.). : у 2-х томах. 9 травня 1918 р. – 30 травня 1920 рр. / С. Єфремов; [упоряд.: В. Верстюк, Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, В. Скальський]. – Київ : Дух і Літера, 2014. – Т. 2. – 544 с.

У виданнях представлено 800 статей, написаних С. Єфремовим з березня 1917 р. по червень 1920 р., в яких розкриваються загальна авторська візія розвитку Української революціі 1917 – 1921 рр. Предметами публіцистичних спостережень та рефлексій С. Єфремова цього періоду є насамперед український національний рух, політична позиція Центральної Ради та Тимчасового уряду, політика урядів УНР та Української Держави, більшовицького та білого режимів, зростаюча суспільно-політична криза.

9(с2)

В 428

О.Т. Визвольна боротьба українського народу 1917 – 1921 рр. / О.Т. – 2-ге вид. випр.. – Лондон : Об'єднання бувших вояків українців, 1950. – 50 с.

У книзі висвітлено період революції в Україні та утворення Української Держави 1917 року, розглядається війна між Україною та Росією, значення українських визвольних змагань для нашої держави.

9(с2)

В 489

Винниченко В. Перед новим етапом : (Наші позиції) /

В. Винниченко. – Торонто : Вперед, 1938. - 62 с.

У брошурі висвітлено історичний матеріал з часів революції в Україні. Написана Володимиром Винниченком, який пережив цілу революцію в Україні і був першим головою Української Держави, автором чотирьох універсалів до українського народу.

Книжково-журнальна виставка «Дорошенко Дмитро Іванович (1882–1951) – український політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф».

З квітня 1917 р. Дорошенко Д. І. входив до складу Української Центральної Ради.

А32892 / 9(с2)
К887

Кудлай О. Б. Українська Центральна Рада. Протоколи ІІ–IV сесій. Документи (квітень–жовтень 1917 р.) / О. Б. Кудлай ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. – 221 с.

У роботі публікуються повні оригінали протоколів засідань ІІ, III, IV сесій Української Центральної Ради, а також окремі протоколи Комітету УЦР і Генерального секретаріату за квітень – жовтень 1917 р.

Б5898 / 9(с2)
Л683

Лободаєв В. М. Революційна стихія : Вільнокозацький рух в Україні 1917 - 1918 рр. / В. М. Лободаєв.
Київ : Темпора, 2010. – 671 с. : фото.

На підставі виявлених в архівах документів, широкого кола опублікованих джерел докладно висвітлено причини та особливості появи вільнокозацького руху, здійснено комплексний аналіз діяльності загонів Вільного козацтва і, зокрема, висвітлено їх активність у період військово-політичного конфлікту Центральної Ради та Раднаркому РСФРР (грудень 1917 - березень 1918 рр.) та селянсько-повстанського руху літа 1918 р.

А5352 / 9(с2)
Х-658

Хміль І. В. Аграрна революція в Україні : березень 1917 – квітень 1918 рр. / І. В. Хміль ; Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2000. – 90 с.

У виданні простежується процес розвитку аграрної революції на терені України від перемоги Лютневої революції (1917 р.) в Росії до проголошення гетьманської держави Павла Скоропадського. Особлива увага звернута на розгляд дискусійних питань, які до 90-х рр. висвітлювались схематично, замовчувалися або взагалі ігнорувалися радянською історіографією.

А27062 / 9(с2)
К95

Куташев І. В. Селянський рух в Україні доби Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : монографія / І. В. Куташев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012.
184 с.

У монографії розкрито найхарактерніші форми і особливості селянського руху в Україні доби Центральної Ради у березні 1917 – квітні 1918 рр., участь селянських мас у національно-визвольному русі за надання Україні широкої національної територіальної автономії у складі Російської демократичної республіки, боротьбу українського селянства за ліквідацію великого приватновласницького землеволодіння й зрівняльний розподіл його за трудовою чи споживчою нормами.

М349-1 / 9(с2)
Ц384

Центральна рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конф. 20 березня 1997 р. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 1997. – 233 с.

Матеріали конференції розкривають сучасний рівень дослідження наукових проблем, пов’язаних з подіями національно-визвольної боротьби українського народу 1917 – 1920 рр.

А33316 / 9(с2)
Ц384

Центральна Рада на тлі української революції : науково-теоретичні читання в Інституті історії України НАН України 16 березня 1995 р. / НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. В. Ф. Верстюк. – Київ, 1996. – 132 с.

До збірника увійшли матеріали науково-теоретичних читань, які відбулися в інституті історії України НАН України. Розглянуто теоретичні і конкретно-історичні проблеми вивчення історії Центральної Ради.

В3696 / 9(с2)

Р41

Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.) : анотований покажч. архівних кримінальних справ “Основного” фонду архівів тимчасового зберігання регіональних органів СБУ / Служба безпеки України, Галузевий держ. архів, НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. М. Василенко. – Харків : Права людини, 2015. 232 с.

У покажчику подано анотації архівних кримінальних справ 1919—1948 років провадження, що зберігаються в архівних підрозділах регіональних органів СБУ. Фігурантами анотованих справ є репресовані учасники антибільшовицького руху в Україні 1917—1925 рр. національно-визвольної, анархо-махновської, проросійської і пропольської орієнтацій, а також опозиційного руху національних меншин.

А32892 / 9(с2)

К887

Кудлай О. Б. Українська Центральна Рада. Протоколи ІІ–IV сесій. Документи (квітень–жовтень 1917 р.) / О. Б. Кудлай ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. – 221 с.

У роботі вперше публікуються повні оригінали протоколів засідань ІІ, III, IV сесій Української Центральної Ради, а також окремі протоколи Комітету УЦР і Генерального секретаріату за квітень–жовтень 1917 р.

М2762-1 / 9(с2)

Ч-371

Чекістське досьє окупованої України : збірник документів : у 3 т. / Київська міська орг. т-ва “Меморіал” ім. В. Стуса, Громадський ін-т іст. пам’яті ; упоряд. : Р. М. Круцик, упоряд. С. А. Жовтий. Київ : Преса України,.

Т. 1. 2014. 1048 с.

Збірник документів Галузевого Державного Архіву Служби Безпеки України представляє джерела з 13-го фонду, так званих «паспортів України». До 2009 року ці документи були засекречені і знаходились під грифом для службового користування спецслужб: радянських партійних органів.

М2762-1 / 9(с2)

Ч-371

Чекістське досьє окупованої України : збірник документів : у 3 т. / Київська міська орг. т-ва “Меморіал” ім. В. Стуса, Громадський ін-т іст. пам’яті ; упоряд. : Р. М. Круцик, упоряд. С. А. Жовтий. Київ : Преса України,.

Т. 2. 2015. 991 с.

Збірник документів Галузевого Державного Архіву Служби Безпеки України представляє джерела з 13-го фонду, так званих «паспортів України». До 2009 року ці документи були засекречені і знаходились під грифом для службового користування спецслужб: радянських партійних органів.

М2762-1 / 9(с2)

Ч-371

Чекістське досьє окупованої України : збірник документів : у 3 т. / Київська міська орг. т-ва “Меморіал” ім. В. Стуса, Громадський ін-т іст. пам’яті ; упоряд. : Р. М. Круцик, упоряд. С. А. Жовтий. Київ : Преса України,.

Т. 3. 2015. 1216 с.

Збірник документів Галузевого Державного Архіву Служби Безпеки України представляє джерела з 13-го фонду, так званих «паспортів України». До 2009 року ці документи були засекречені і знаходились під грифом для службового користування спецслужб: радянських партійних органів.

М2926-1 / 9(с2)

У453

Українська Держава (квітень грудень 1918 року). Документи і матеріали : у 2 т. / НАН України, Ін-т історії України, Центральний держ. архів вищих органів влади і упр. України ; упоряд. : Р. Пиріг [та ін.]. – Київ : Темпора,. – (Джерела до вивчення історії Української Революції / ред. рада : В. Смолій (голова) [та ін.]

Т. 1. – 2015. – 790 с. : іл.

У збірнику подано великий комплекс документів вищих органів влади Української Держави – Гетьмана Павла Скоропадського, уряду міністерств. Вони відображають складний процес національного державотворення на засадах консервативно-ліберальної ідеології, його детермінованість іноземною військовою окупацією і тяжінням російської імперської спадщини. У першому томі публікуються журнали засідань Ради Міністрів і Малої Ради Міністрів за травень-грудень 1918 року.

М2926-1 / 9(с2)

У453

Українська Держава (квітень грудень 1918 року). Документи і матеріали : у 2 т. / НАН України, Ін-т історії України, Центральний держ. архів вищих органів влади і упр. України ; упоряд. : Р. Пиріг [та ін.]. – Київ : Темпора,. – (Джерела до вивчення історії Української Революції / ред. рада : В. Смолій (голова) [та ін.]

Т. 2. – 2015. – 412 с. : іл.

У збірнику подано великий комплекс документів вищих органів влади Української Держави – Гетьмана Павла Скоропадського, уряду міністерств. Вони відображають складний процес національного державотворення на засадах консервативно-ліберальної ідеології, його детермінованість іноземною військовою окупацією і тяжінням російської імперської спадщини. У першому томі публікуються журнали засідань Ради Міністрів і Малої Ради Міністрів за травень-грудень 1918 року.

Б8852 / 9(~)4

П279

Перша світова війна 1914–1918 рр. і Україна : мовою документів і свідчень / НАН України, Ін-т історії України; упоряд. В. В. Шевченко. – Київ : КЛІО, 2015. 799 с. : іл., 2 вкл. л. карт.

Український контекст Першої світової війни відображено на сторінках пропонованого видання крізь призму найважливішого міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень контролюючих спецорганів, матеріалів діловодства долучених до гуманітарних проблем війни установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу.

Виставка документів з фонду відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи НІБУ «Українська Центральна Рада: до 100-річчя від дня створення»

Б 84 / 9(с2)

М 724

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань, 1917-1918 (про що "історія мовчить") / Р. Млиновецький. – 2-ге вид. перегл. і допов. – Львів : Каменяр, 1994. – 568 с.

У виданні проаналізовано події української буржуазної революції 1917 року, створення УНР, Центральної Ради та причини поразки революційних зрушень.

Б5316 / 9(с2)
І-907

Історія України : джерельний літопис / ред. : В. І. Червінський, М. І. Обушний. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 799 с. : іл. : [Українська національно-демократична революція С. 377 – 473]

У книзі вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, зокрема про Українську революцію 1917-1921 рр.

В 2561 / 9(с2)

У 45

Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року : документи і матеріали / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Центр державних архівів вищих органів влади і упр. України, Дослідний ін-т сучасної укр. історії ; ред. В. Ф. Верстюк. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 1024 с.

У збірнику представлені документи, які розкривають національні аспекти Української революції від падіння самодержавства до проголошення Української Народної Республіки.