ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Українська революція 1917 – 1921 років» (До 100 – річчя подій)

У відділі обслуговування користувачів представлена оновлена постійнодіюча виставка нових надходжень «Українська революція 1917 – 1921 років»  (До 100 – річчя  подій), започаткована 2017році.

Список літератури:

Миколаївщина у вирі революційних подій: травень1918 р. – квітень 1919 р. [Текст] : документи та матеріали / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Держ. арх. Миколаївської обл. ; упоряд.: Л. Л. Левченко, В. В. Щюкин. - Миколаїв : Іліон, 2020. - 703 с. : фот. - (Південна бібліотека).

Роки боротьби 1917–1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. Рік 1920. Проти білих і червоних окупантів [Текст] . Кн. 3 / Р. Базака [та ін.]. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. - 275 с.

Сіреджук П. Галицька Гуцульщина доби Західно-Української Народної Республіки [Текст] / П. С. Сіреджук ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. Ін-т історії, етнології і археології Карпат. - Львів : Растр-7, 2020. - 543 с. : іл.

Українське військо 1917–1921 [Текст] / Є. Пінак [та ін.] ; Український ін-т нац. пам’яті. - [Київ] : [б. и.], [2020]. - 52 с. : іл.

Безручко М.(генерал-хорунжий). Січові Стрільці в боротьбі за державність [Текст] / М. Безручко ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. - 135 с. : карти, іл.

Зелінський В. (генерал-полковник). Синьожупанники [Текст] / В. Зелінський ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. - 126, [1] с. : іл. - (Серія спогадів “Звитяжці”, ISSN 978-966-668-446-5 ; № 7).

Коновалець Є. (полковник). Причинки до історії Української революції [Текст] / Є. Коновалець ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. - 95 с. : іл.

Левицький К. Великий зрив [Текст] : до історії Української державності від березня до листопада 1918 року на підставі спогадів і документів / К. Левицький ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. - 135 с.

Монкевич Б. Похід Болбочана на Крим [Текст] / Б. Монкевич ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. - 95 с. : портр.

Рогозний Г. Базар [Текст] / Г. Рогозний ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. - 94, [1] с.

Тарнавський М.(генерал). Спогади [Текст] / М. Тарнавський ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. - 159 с.

Тютюнник Ю. (генерал-хорунжий). Зимовий похід: 1919–1920 [Текст] / Ю. Тютюнник ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. - 142 с. : портр.

Фісун В.П. Радомисль 1919–1923: життя на межі смерті [Текст] / В. П. Фісун, Р. В. Майстренко. - Житомир : Євенок О. О., 2019. - 285 с.

Шрамченко С. Свято українського моря: 29 квітня 1918 року [Текст] / С. Шрамченко ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. - 95 с.

Вільховик О. В. Будівництво Червоної армії (1917–1920-ті рр.): український контекст [Текст] : монографія / О. В. Вільховик. - Харків : Майдан, 2020. - 249 с. : фот.

Українська соціал-демократія та українська національна держава у 1917–1920 роках [Текст] / Я. Грицак. - Київ : [б. и.], [20--?]. - 26 с.

Мараєв В. Р. Україна, 1918: Хроніка [Текст] / В. Мараєв. - Харків : Фоліо, 2020. - 294, 3 с. : іл. - (Великий науковий проект).

Шурхало Д. Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники [Текст] / Д. Шурхало. - Київ : Zалізний тато, 2020. - 330 с. : іл.

Смовський К. Моя служба Батьківщині [Текст] / К. Смовський. - Київ : Сергійчук М. І., 2020. - 346 с.

Монолатій І. Місто двох республік і диктатури [Текст] : коломийські сцени Української революції / І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна, 2018. - 655 с. : ил.

Яневський Д. Б. Грушевський, Скоропадський, Петлюра [Текст] / Д. Б. Яневський. - Харків : Фоліо, 2020. - 794 с.

Селянське республікотворення періоду Української революції 1917–1921 рр. [Текст] : [монографія] / С. В. Корновенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 219 с.

100 років боротьби. Українська революція 1917–1921 [Текст] / Український ін-т нац. пам’яті ; ред. Т. Порхун. - [Б. м. : б. и.], [2019]. - 44 с. : іл., портр.

Шейко В. М. Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917–1921 років [Текст] : монографія / В. М. Шейко. - Харків : ХДАК, 2020. - 473 с.

Кудлай О. Міністерство освіти УНР доби Української Центральної Ради: створення, структура, діяльність [Текст] / О. Б. Кудлай ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2019. - 159 с. : схем.

1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження польської державності [Текст] : матеріали міжнародної наукової конференції, (Харків, 27–29.09.2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; наук. ред. Є. Г. Сінкевич. - Харків : Панов А. М., 2019. - 309 с. : іл., табл. - Укр. - Пол.

Фан Р. Історія єврейської національної автономії в період Західно-Української Республіки [Текст] : переклад їдиш видання 1933 р.: (Львів, видавнича спілка “Kultura”, редакція “Morgen”) / Р. Фан. - Львів : Манускрипт, 2019. - 270 с. : іл. - (Україна. Європа: 1931–1939).

Степанюк А. Касаційне провадження в Державному Сенаті Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.) [Текст] : монографія / А. Степанюк. - Київ : Талком, 2019. - 229 с. : портр., карти.

“На фастівській землі єдналась Україна” [Текст] : (до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.) / Фастівська міськрада. Упр. культури, молоді та туризму, Фастівський держ. краєзнавчий музей ; голов. ред.: Т. Дакал, Т Неліна. - Фастів : Фастівський державний краєзнавчий музей, 2018. - 258 с. : іл.Степанюк, Анатолій.

Праці Українсько-Польської комісії дослідження взаємин 1917–1921 рр. [Текст] = Prace Polsko-Ukrainskiej komisji dla badania relacji wzajemnych w latach 1917–1921. Т. 1 / НАН України. Ін-т історії України, Нац. ун-тКиєво-Могилянська академія”, Варшавський ун-т. Центр східноєвропейських студій ; відп. ред.: В. Ф. Верстюк, Я. Я. Бруський. - Київ : Інститут історії України НАНУ, 2019. - 275 с. : іл.

Українська революція 1917–1921 рр. Пробудження нації [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвячені 100-річчю підписання у м. Фастові передвступного договору про злуку Української Народної республіки та Західно-Української Народної Республіки / Фастівська міськрада. Упр. культури, молоді та туризму, Фастівський держ. краєзнавчий музей ; ред. кол., голов. ред. Т. А. Дакал, ред. кол. В. В. Ратушняк, О. М. Степаніцька. - Фастів : Інтертехнодрук, 2017. - 145 с. : іл.

Дорошенко Д. І. Мої спомини про недавнє-минуле (1914–1920): [в 4 ч.]. Ч. 1: Галицька руїна 1914–1917 років/ Д. І. Дорошенко ; упоряд. В. Є. Чубатий. - Репринтне вид. з 1969 р.. - Тернопіль: Терно-граф, 2019. - 151 с.

Лисоня: спомини про “кривавий тан” 1916 та 1919 років/ Держ. історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Бережанський агротехн. ін-т; упоряд.: Б. В. Луговий, О. С. Лугова. - Бережани; Тернопіль: Терно-граф, 2019. - 295 с.: портр., іл.

Аграрне законодавство періоду Української революції (1917–1921 рр.) [Текст] : збірник документів і матеріалів / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Н.-д. ін-т селянства, Наук. т-во істориків-аграрників ; упоряд.: С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, Ю. Г. Пасічна. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 553 с. : табл.

Іващенко В. А. Податкова політика національних урядів в українському селі періоду революції (1917–1920 рр.) [Текст] : монографія / В. А. Іващенко, С. В. Корновенко ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. - Черкаси : Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2016. - 159 с.

Роки боротьби 1917–1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. Рік 1919. У вирі революцій [Текст] . Кн. 2 / авт., упоряд. Ю. С. Митрофаненко. - Кропивницький : Імекс ЛТД, 2019. - 183 с. : іл.

Машкевич С. В. Киев 1917–1920. Т. 1: Прощание с империей (март 1917 – январь 1918)/ С. В. Машкевич. - Харьков: Фолио, 2019. - 460, [3] с.: портр.

Ревегук В. Я. Гадяцький край у добу Української революції 1917–1921 років: до сторіччя Української революції 1917–1921 років/ В. Я. Ревегук. - Полтава: Дивосвіт, 2019. - 267 с.: портр.

Селянство Черкащини в добу Української революції 1917–1921 рр.: збірник документів і матеріалів/ Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Держ. арх. Черкаської обл., Нац. спілка краєзнавців України. Черкаська обл. орг.; уклад. Т. А. Клименко [та ін.]. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2017. - 179 с.

Лазарович М. В..Українські січові стрільці у боротьбі за волю України [Текст] : [монографія] / М. В. Лазарович. - Ічня : Формат, 2018. - 763, [2] с. : іл.

Лазарович М. В.“Душу й тіло ми положим за нашу свободу”: Україна в боротьбі проти збройної аґресії Російської Федерації (2014–2018 роки) [Текст] / М. В. Лазарович. - Ічня : Формат, 2018. - 337, [2] с. : іл., фот.

Літопис українського Донбасу. Донбас в часи Визвольних Змагань 1917–1921 років. [Текст] / упоряд. Ю. Косенко. - Ічня : Формат, 2018. - 307 с. : іл.

Архірейський Д. В. Махновська веремія. Тернистий шлях Революційної повстанської армії України (махновців) 1918–1921 рр. [Текст] / Д. В. Архірейський ; худож. Т. Штик. - Київ : Темпора, 2019. - 294 с. : іл., карти, 3 л. вкл. кол. іл.

Скоропадський П. П. Спомини: кінець 1917 – грудень 1918 року [Текст] / П. П. Скоропадський ; ред. Ю. Терещенко ; Східноєвропейський дослід. ін-т ім. В. К. Липинського, Центр вивчення укр. консерватизму ім. В. Липинського. - Київ : Темпора, 2019. - 755 с. : 15 вкл. л. іл., портр. ; 110 с. : іл.

Ревегук, Віктор Якович. Лубенщина в добу Української революції 1917–1921 рр. [Текст] : до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. / В. Я. Ревегук. - Полтава : Полтавський літератор, 2018. - 247 с. : іл.

Освіта і культура Поділля в добу Директорії (грудень 1918–1921 рр.) [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 15 листопада 2018 р. / М-во освіти і науки України, Київський нац. торг.-економ. ун-т. Хмельницький торг.-економ. коледж, Нац. спілка краєзнавців України. Хмельницька обл. і міська орг., НАН України. Ін-т історії України. Центр дослідж. історії Поділля, Кам’янець-Подільский нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Асоц. вчителів суспільних і гуманітарних дисциплін Хмельниччини ; ред. кол. Л. В. Баженов [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 226 с.

Українська революція 1917–1921 років в ілюстраціях/ авт.-упоряд. О. С. Кучерук. - Київ: Парламентське видавництво, 2019. - 199 с.: іл.

Рябов О. А. Повстанський рух селян Київщини в українському державотворенні 1917–1921 років: монографія/ О. А. Рябов ; заг. ред. Є. С. Дурнов. - Київ: Гельветика, 2019. - 230 с.

Перші кроки до національної державності 1917–1921 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 100-річчя початку Української революції (Білоцерківський краєзнавчий музей, 20 жовтня 2017 р.)/ М-во культури України, Київська облдержадмін. Упр. культури, національностей та релігій, Білоцерківський краєзнавчий музей; ред. кол.: Л. М. Діденко, В. В. Петренко. - Біла Церква: Час Змін Інформ, 2018. - 119 с.: іл., фот.

Матяш І. Б. Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія та повсякденність [Текст] / І. Б. Матяш ; НАН України. Ін-т історії України, Наук. т-во історії дипломатії та міжнар. відносин. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. - 555 с.

Адамський В. Р. “Просвіти” Поділля в добу Української Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) [Текст] : дослідження : документи : матеріали / В. Р. Адамський ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад., Нац. спілка краєзнавців України. Хмельницька обл. орг., Всеукр. т-во “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Хмельницьке обл. об-ня. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. - 478 с.

Моренець В. І. 1917. Повітова революція в Прилуках [Текст] / В. І. Моренець. - Київ : Вид. дім журн. “Пам’ятки України”, 2019. - 29 с. : іл. - (Народна бібліотека “Пам’ятки України” ; вип. 5) (Бібліотека журналу “Пам’ятки України” ; кн. 72).

Пархоменко В. А. Директорія УНР та Західноукраїнська Народна Республіка в історико-мемуарній літературі: монографія/ В. А. Пархоменко; М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв: Іліон, 2019. - 211 с.: іл.

Іванець А. Перший Курултай: від кримськотатарських установчих зборів до національного парламенту (1917–1918 рр.) [Текст] / А. Іванець. - Київ : КЛІО, 2018. - 159 с.

Ковальов А. З Архістратигом на щитах [Текст] : нариси до історії Першої російсько-української війни на Київщині 1917–1918 років / А. Ковальов ; ред. О. Петренко. - Київ : Темпора, 2018. - 338 с. : іл., 4 вкл. л., 1 вкл. л. карт.

Потапенко М. Ніжин в добу Української революції 1917–1921 [Текст] / М. Потапенко, В. Прудько, В. Ємельянов ; Ніжинський краєзнавч. музей ім. І. Спаського, Держ. арх. Чернігівської обл., Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Лисенко М. М., 2018. - 103 с. : табл., факс., фот.

Чоп В. М. Нащадки запорожців: махновський рух у Північному Приазов’ї (1918–1921 рр.) [Текст] / В. М. Чоп, І. І. Лиман ; Запорізький нац. технич. ун-т, Бердянський держ. пед. ун-т. Н.-д. ін-т Історичної урбаністики, Громадська орг. “Урбаністичні ініціативи”. - Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2019. - 608 с. : іл.

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ [Текст] : звіти департаментів державної варти та політичної інформації (1918–1922) / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд., авт. передм. В. Л. Кавунник. - Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2018. - 610, [1] с.

Поділля в добу Української революції. Рік 1917 [Текст] : документи та матеріали / Хмельницька гуманітарно-пед. акад., Нац. спілка краєзнавців України. Хмельницька обл. орг., Центр. держ. арх. вищих органів влади та упр. України, Держ. арх. Вінницької обл, Держ. арх. Хмельницької обл. ; упоряд. В. Р. Адамський ; ред. рада.: М. В. Загородний (голова), І. М. Шоробура (заст. голови). - Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2017. - 847 с. - (Джерела з історії Поділля).

Поділля в добу Української революції. Рік 1917 [Текст] : документи та матеріали / Хмельницька гуманітарно-пед. акад., Нац. спілка краєзнавців України. Хмельницька обл. орг., Центр. держ. арх. вищих органів влади та упр. України, Держ. арх. Вінницької обл, Держ. арх. Хмельницької обл. ; упоряд. В. Р. Адамський ; ред. рада.: М. В. Загородний (голова), І. М. Шоробура (заст. голови). - Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2017. - 847 с. - (Джерела з історії Поділля).

Дегтярьов С. І. Державні інституції та чиновники періоду гетьманату П. Скоропадського (нарис з історії органів влади й управління Української Держави 1918 р.): монографія / С. І. Дегтярьов ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2018. - 167 с.

Демократія у самоврядуваннях: (децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917–1921 років) : у 2 т. Т. 1 / Верховна Рада України. Ін-т законодавства ; упоряд. Є. Р. Бершеда [та ін.]. - Репр. вид. - Київ : [б. и.], 2018. - 335 с. : факс. - (Із першоджерел ; вип. VI).

Демократія у самоврядуваннях: (децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917–1921 років) : у 2 т. Т. 2 / Верховна Рада України. Ін-т законодавства ; упоряд. Є. Р. Бершеда [та ін.]. - Репр. вид. - Київ : [б. и.], 2018. - 375 с. : факс. - (Із першоджерел ; вип. VI).

Мищак, Іван Миколайович. Хай буде Україна вільною: (державотворчий процес під час Української революції 1917–1921 років) / І. М. Мищак ; Верховна Рада України. Ін-т законодавства. - Київ : [б. и.], 2018. - 140 с.

Вівсяна І. А. Соборницька місія Українських Січових Стрільців у Наддніпрянщині/ І. А. Вівсяна. - Харків: Мачулін, 2018. - 371 с.: іл., фот.

Кучерук О. С. Українська Центральна Рада: 1917–1918 роки/ О. С. Кучерук. - Київ: Балтія Друк, 2018. - 127 с.: іл., фот.

 

 

До 100-річчя Української революції [Текст] / авт.-упоряд. О. П. Мокрогуз ; голов. ред. Н. І. Харківська. - Харків : Основа, 2017. - 80 с. - (Бібліотека журналу “Історія та правознавство” ; вип. 7 (163)).

Роки боротьби 1917–1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. 1917–1918 рр. Початок революційної стихії [Текст] . Кн. 1 / авт.-упоряд. Ю. С. Митрофаненко. - Кропивницький : Імекс ЛТД, 2018. - 211 с. : іл.

Вирок Українській революції: “Справа ЦК УПСР”: науково-документальне видання / НАН України. Ін-т історії України, СБУ. Галузевий держ. архів ; упоряд.: Т. Осташко, С. Кокін. - Київ : Темпора, 2013. - 686 с. : іл.

 

Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння / М. Ковальчук. - Київ : Темпора, 2006. - 575 с. : іл., карти.

 

Тинченко Я. Герої українського неба / Я. Тинченко ; худож. Т. Штик. - Київ : Темпора, 2010. - 192 с. : іл., 2 склад. вкл. л. - (MILITARIA UCRAINICA). - Загол. обкл. : Герої українського неба. Пілоти визвольної війни 1917–1920 рр.

 

Харук А. І. Крила України. Військово-повітряні сили України 1917–1920 рр. / А. І. Харук. - Київ : Темпора, 2009. - 93 с. : іл. - (MILITARIA UCRAINICA).

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр. (Про що “історія мовчить”) [Текст] / Р. Млиновецький. - Репр. відтворення вид. 1970 р. - Тернопіль : Джура, 2014. - 487 с.

Буремні події Української революції 1917-1921 рр. на теренах Поділля [Текст] : [комплект листівок] / Вінницька обл. держ. адмін., Вінницька облрада, Упр. культури і мистецтв, Вінницький обл. краєзнавчий музей ; відп. ред. К. Висоцька. - Вінниця : [б. и.], 2018. - 31 арк. : карти, плани, фот. - (в пап.)

 

Мельниченко Василь Миколайович. Черкащина в добу Української революції 1917-1921 рр. [Текст] : навчальний посібник / В. М. Мельниченко ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Нац. спілка краєзнавців України. Черкаська обл. орг. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 199 с.

 

Революційний процес 1917-1920 років: витоки, зміст, значення [Текст] : збірник наукових праць за наслідками теоретичного семінару, організованого кафедрою архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін і Науковим товариством істориків-аграрників, 13 червня 2013 року / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників ; рец.: П. С. Коріненко, О. В. Михайлюк. - Черкаси : Вертикаль, 2014. - 61 с.

 

 

Велика Україна. 100 років державності [Текст] : [історико-біографічне видання] / упоряд. О. М. Войналович. - Київ : Новий Час, 2018. - 255 с. : іл., фот. - (Велика Україна). - Упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.

Махорін Г. Л. Українська національна революція 1917-1922 рр. та її перебіг на Житомирщині [Текст] / Г. Л. Махорін. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - 202, [4] с. : фот.

Абрамсон Г. Молитва за владу. Українці та євреї в революційну добу, (1917–1920) [Текст] : пер. з англ. / Г. Абрамсон ; пер.: А. Котенка, О. Надтоки. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 319 с. : іл.

 

Пінак Є. Військо української революції 1917–1921 років [Текст] / Є. Пінак, М. Чмир. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 419, [12] с. : карти, іл.

 

 

Ревегук В. Я. Селянство Полтавщини в добу Української революції 1917-1921 рр. [Текст] : [монографія] / В. Я. Ревегук. - Полтава : Полтавський літератор, 2017. - 382, [1] с. : 2 вкл. арк. фот.

Українська революція: з Білої Церкви - в історію [Текст] : розвідки, рецензії, популярні статті / В. Іванців [та ін.]. - Біла Церква : Час Змін Інформ, 2017. - 129, [2] с. - (Просвітянський благодійний проект “Україна - це доля”).

Тинченко Я. 1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 – листопад 1919 р. [Текст] / Я. Тинченко ; худ. Б. Піргач. - Київ : Темпора, 2017. - 163 с. : фот., 6 вкл. арк. іл. та фот. - (MILITARIA UCRAINICA).

Пиріг Р. Відносини України і Центральних держав: нетипова окупація 1918 року [Текст] : [монографія] / Р. Пиріг ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018. - 357 с. : фот.

Коваленко С. С. Похід Запорожців на Донбас і Крим: рік 1918 [Текст] / С. С. Коваленко. - Київ : Стікс, 2018. - 312 с. : іл., фот. - (Події та звершення ; кн. 4).

Грабовський С. Революція 1917-го: ескіз до портрету в інтер’єрі історичної доби [Текст] / С. Грабовський. - Ніжин : Лисенко М. М., 2017. - 47 с.

Жосан С. І. Революційний рух та громадянська війна на Окнянщині у 1917-1921 роках [Текст] / С. І. Жосан. - Одеса : Букаєв В. В., 2018. - 125 с. : 8 арк. фот.

Завальнюк К. В. Тиврівщина у добу Української революції 1917–1921 років: події та люди [Текст] : [нариси] / К. В. Завальнюк. - Вінниця : Барановська Т. П., 2017. - 106 с. : 10 вкл. арк. фот.

 

 

Миколаївщина: нариси історії революції 1917–1921 років [Текст] / Л. Л. Левченко [та ін.]. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 279 с. : карт., табл., фот. - (Миколаївщина. 100 річчя подій Української революції 1917-1921 років) (Південна бібліотека).

 

 

Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції [Текст] : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Сумська облдержадмін. Департамент освіти і науки, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; ред. кол.: Ю. О. Ніктін (голова) [та ін.]. - Суми : Цьома С. П., 2017. - 187 с.

 

 

 

Мельник О. О. Антибільшовицький рух опору на Криворіжжі, (1919–1923) [Текст] / О. О. Мельник. - Кривий Ріг : Козлов Р. А., 2018. - 294, [1] с. : іл. - (100 років боротьби. Українська революція, 1917-1921).

Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) [Текст] : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1–2 червня 2017 р.) / НАН України. Ін-т історії України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Український ін-т нац. пам’яті, Сіверський ін-т регіон. дослідж. ; упоряд. В. Верстюк [та ін.]. - Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. - 526 с. : іл.

Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 років / О. П. Реєнт. - Київ : Арій, 2016. - 280 с. : іл. - (Таємниці історії).

Києвознавчі читання : історія та етнокультура (2 ; 29 березня 2017 р. ; Київ). Другі києвознавчі читання : історія та етнокультура [Текст] : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. спілка краєзнавців України. Київська міська орг., Софійський ун-т “Св. Климент Охридський” ; ред. О. П. Реєнт [та ін.]. - Київ : Фоліант, 2017. - 501 с. : карти, табл., фот.

Освітня хроніка на сторінках періодичних видань 1917–1920 рр. [Текст] : (з фондів Педагогічного музею України) / Педагогічний музей України ; уклад.: В. О. Гайдей, О. П. Міхно. - Київ : ПМУ, 2017. - 181 с. - (Педагогічні републікації ; вип. 4).

Мицик В. Ф. Перший кіш Вільного Козацтва / В. Ф. Мицик. - Київ : КВІЦ, 2017. – 96 с.: іл.

 

Яблонський В. А. Нескорена Волинь: монографія / В. А. Яблонський, О. В. Яблонська. - Київ: Український пріоритет, 2017. - 333, [2] с.: іл. - (Бібліотечка МГО “Волинське братство”).

Подобєд П. К. З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР / П. К. Подобєд. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. - 330, [1] с. : фот., 4 вкл. арк. кольор. іл.

 

Монолатій І. Перша Республіка. Коломия в часи ЗУНР / І. Монолатій ; за ред. Я. Довгана. - Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна, 2017 (Лілея-НВ). - 95 с.

 

 

 

 

 

 

Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917–1920 рр. / В. Ф. Солдатенко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Наукова думка, 2017. - 746, [1] с.

Українські губернські з’їзди в Одесі у 1917 році: [документи і матеріали] / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Українське історичне т-тво. Одеський осередок; упоряд., авт. передм.Т. Вінцковський. - Одеса: Бондаренко М. О., 2017. - 116 с.

Нариси життя Літинщини, 1917–1921 рр.: революційні події та повсякденність: [нариси]/О.П.Реєнт, В. П. Рекрут; наук. ред. В. А. Смолій; НАН України. Ін-т історії України,Нац.спілка краєзнавців України. - Київ: Ін-т історії України НАН України,2017. - 297 с. : портр.

Онобль Ерік. Революція 1917 року: французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій: пер. з фр. / Е. Онобль ; пер. А. Рєпа. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 247 с. : табл.

Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–1924 років / заг. ред. В. Лободаєв. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 399 с. : фот.

Українська революція 1917-1921 рр. на Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів / Держ. архів Дніпропетровської обл. ; ред. Н. Л. Юзбашева ; уклад.: Ю. Г. Пахоменков, Юзбашева Н. Л. - Дніпро : Ліра, 2016. - 370 с.

Грибенко О. М. Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917-1918 рр.: хрестоматія з курсу “Актуальні питання української революції 1917-1921 рр.” : [у 2 т.]. Т. 1 / О. М. Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2017. - 265 с.

Авіація в роки Української революції (1917–1921 рр.): матеріали науково-практичної конференції викладачів та студентів, присвяченої 100-річчю проголошення УНР, 12 квітня 2017 р., [Київ] / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. Навч.-наук. гуманітар. ін-т ; голов. ред. В. М. Гребенніков. - Київ : НАУ, 2017. - 86, [1] с.

Українська революція 1917–1920 рр. у листівках та газетах: із фондів Державного архіву Сумської області / Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація, Державний архів Сумської області ; авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко. - Вид. 2-е, доопрац. - Суми : Мрія, 2016. - 88 с. : факс. - Авт.-упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.

Бондаренко О. Г. Роздоріжжя: історичний нарис / О. Г. Бондаренко. - Київ : Стікс, 2014. - 296 с. : іл., фот. - (Бібліотека історичного клубу У.Н.Р.) (Українська революція XX століття. Кн. 3).

Бондаренко О. Г. Протистояння: історичний нарис / О. Г. Бондаренко. - Київ : Стікс, 2013. - 359 с. : іл., фот., 4 вкл. л. карт. - (Бібліотека історичного клубу У.Н.Р.) (Українська революція XX століття. Кн. 2).

Савченко В. Дванадцять війн за Україну : пер. з рос. / В. Савченко. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 478, 1 с.

Ачкіназі Б.О. Перша світова війна і початок новітньої доби, 1914–1918 рр. [Текст] : науково-методичний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Б. О. Ачкіназі, В. М. Філоретов ; М-во освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - (2-е вид., допов.). - Кіровоград : Александрова М. В., 2016. - 284 с.

Донченко С. П. Характеристика історичних процесів в Україні (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) [Текст] : навчальний посібник / С. П. Донченко, С. В. Зборець, О. С. Бабічева ; М-во освіти і науки України, ДДТУ. - Кам’янське : ДДТУ, 2017. - 192 с.

Власенко В. М. Уродженці Сумщини - учасники Української революції 1917–1921 рр. / В. М. Власенко ; Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація. - Суми : Мрія, 2016. - 198 с.

Українське відродження 1917–1920 рр. на Сумщині / Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація, Державний архів Сумської області ; авт., упоряд.Г. Іванущенко. - Суми : Мрія, 2016. - 280 с. - Упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.

Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського//Український історичний журнал. - 2013.- №3.- С.63-79

Дацків І. міжнародне становище і зовнішня політика України за добу Центральної Ради (1917-1918 рр)// Університет. – 2012.- №4.- С.4-17

Кульчицький С. Російська революція 1917 року як цивілізаційна катастрофа//Український тиждень.-2017.- №10.-С.38-42

Мосендз Л. Людина покірна// Українська культура. - 2017.- №1.- С. 26-29

Пиріг Р. Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української Держави//Краєзнавство. - 2013.- №2.- С. 95-106

Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. [Текст] . Вип. 11 / НАН України, Інститут історії України ; голов. ред. В. Ф. Верстюк. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. - 262 с.

Рудий Г. Періодична преса Києва 1917-1920 рр. як важливе наративне джерело вивчення революційних процесів в Україні// Університет. – 2012.- №4.- С.18-26

Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського//Український тиждень. - 2017.- №8.- С.36-40

Україна радянська. Ілюзії та катастрофи “комуністичного раю”, 1917–1938 роки [Текст] / [Г. Єфіменко, Я. Примаченко, О. Юркова ; під заг. ред. Г. Єфіменка]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 352 с. : іл., фот., 8 вкл арк. іл., фот., карт. - (Історія без цензури).

Файзулін Я. Всі стили на коліна, підняли руки вгору. 100 років тому а Києві відбулася перша масова маніфестація українців//Країна. - 2017.- №10.- С.47-50

Файзулін Я. Київ 100 років тому//Культура і життя. - 2017.- №10.- С.6-7

Шахрай В. М. Революция на Украине [Текст] / В. М. Шахрай. - 3-е изд., печатается по изданию 1919 г. - Одесса : ТЭС, 2017. - 161 с.