ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Літературними стежками Донеччини

 

Донеччина: промислова місцевісць, шахти і терикони, вугілля і сіль, широкі степи та лани, рукотворні ліси, синява моря та річок. Надзвичайно багатий край не лише природними скарбами ай літераторами. 

Саме родом із Донеччини  найцитованіший поет сучасності Володимир Сосюра, Іван Дзюба, Василь Стус, Олекса Тихий, Іван Світличний, Микола Руденко, Сергій Жадан, Ірен Роздобудько, Анатолій Лупиніс, ​Галина Чумак, Олексій Чупа, Емма Андієвська, Валерій Гужва та інші, в їх поезії ми можемо відчути глибоку любов до рідного краю. 

Але не завжди можна було відкрито висловлювати свою думку чи почуття, окрім таланту до письма, треба мати ще й моральні сили для щоденної боротьби. 

Так за патріотичну поезію "Любіть Україну" Володимира Сосюру звинуватили у "буржуазному націоналізмі".

Олекса Тихий - 10 рокiв позбавлення волi та 5 рокiв заслання з вiдбуванням покарання в колонiї особливого режиму за рішенням суду - «антирадянська агiтацiя та пропаганда» його визнано  як «виключно небезпечного рецидивіста». 

Через принциповість, проукраїнськість творчість Василя Стуса була заборонена, він пережив п’ять років таборів, три – заслання. 

Вони у різний час та за різних обставин відстоювали своє право на творчість, яка теж є абсолютно різною. Наслідки також у кожного були свої. Та їх об'єднує дещо спільне – талант надавати нового сенсу словам. 

Література із фонду НІБУ

Андієвська Е. Твори в 10-ти томах. Т. 4 / Е. Андієвська. – Ізраїль : Соборність, 2009. – 534 с. З автогр. автора.

Гайворонський П. Є. Війна в Донбасі: скельця калейдоскопа : есе, новели / П. Є. Гайворонський. – Київ : Леся, 2014. – 78 с. З автогр. автора.

Гайворонський П.С. Письменники Покровщини / П.С.Гайворонський . – Вінниця: Нілан – ЛТД, 2021. – 212 с.

Голобородько В. Ми йдемо : вибрані вірші / В. Голобородько. – Київ ; Рівне : Планета-Друк, 2005. – 1051 с.

Голобородько В. Слова у вишиваних сорочках : Вірші / В. Голобородько. – Київ : Український письменник, 1999. – 109 с. : фото. – (Сучасна українська література).

         

Гужва В.Ф. Спроба жити : роман, повісті / В. Ф. Гужва. – Київ : Ярославів вал, 2010. – 507 с.

Дзюба І. М. Донецька рана України : історико-культурологічні есеї / І. М. Дзюба ; НАН України. Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. – 78 с. – (Студії з регіональної історії: Степова Україна).

Дзюба І.М. Україна у пошуках нової ідентичності: Статті. Виступи. Інтерв’ю. Памфлети / І. М. Дзюба. – Київ : Україна, 2006. – 845 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

        

Жадан С. Вишиваний. Король України / С. Жадан. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2020. – 110 с.

Жадан С. Гімн демократичної молоді / С. Жадан. – Харків : Фоліо, 2006. – 222 с.

Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко : фрагменти творчості і контексти / упоряд. Л. Таран. - Київ : Факт, 2002. – 208 с. - (Літературний проект "Текст+Контекст". Знакові літературні доробки та навколо них ).

    

Овчаренко І. М. Слов’янський сокіл (Михайло Петренко) : Історичний нарис / І. М. Овчаренко. – Донецьк : Нац. Спілка письменників України, 2004. – 69 с.

Письменники української діаспори: Донбаський вимір: навчальний посібник-хрестоматія / Донецька обласна державна адміністрація, Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка, Донецький Український культурологічний центр ; упоряд. В. А. Просалова. – Донецьк : Східний вид. дім, 2010. – 333 с.

Покровський район: Час і особистості: Краєзнавчий нарис. – Книга 2. – Авт. колектив: Луковенко С. та ін. / Передмова В. Романько, І. Зоц. – Львів: Вид-во «Левада», 2018. – 224 с.

Покровський район: подорож у минуле. Історико – краєзнавчі нариси. Кн.1. – Київ, 2017. – 318 с.

   

 

Лавріненко Ю. А. Розстріляне відродження (антологія 1917-1933) : поезія-проза-драма-есей / Ю. А. Лавріненко. – Київ : "Просвіта", 2005. – 799 с.

Свобода Івана Світличного : до 90-річчя з дня народження / упоряд.: О. Лодзинська, Н. Єсипенко. – Харків : Права людини, 2019. – 183 с. : іл., фот.

Роздобудько І. Останній діамант міледі: авантюрний роман / І. Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2006. – 220 с.

   

Роздобудько І. В. Перейти темряву / І. В. Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2012. - 155, 1 с. – (Графіті = Graffiti).

Романько В. І. Література донецького краю : посібник для вчителя / В. І. Романько. – 2-е вид., змін. і допов. – Слов’янськ : Друкарський двір, 2013. – 266 с. – ISBN 978-966-1528-59-7 : 48.00 грн. З автогр. автора.

Руденко М. У череві дракона : романи / М.Руденко. – Київ : Ред. журналу "Дніпро", 2007. – 581 с.

Світличний І.О. Голос доби. Кн. 1. Листи з "Парнасу" / І. О. Світличний; упоряд. Л. Світлична. – Київ : Сфера, 2001. – 544 с.

Свобода Івана Світличного : до 90-річчя з дня народження / упоряд.: О. Лодзинська, Н. Єсипенко. – Харків : Права людини, 2019. – 183 с. : іл., фот.

        

Сосюра В.М. Моя Донеччина : поезії / В. М. Сосюра. – Донецьк : Донбас, 1978. - 94 с. : 1 л. портр.

Сосюра В. М. Розстріляне безсмертя: Вірші та поеми / В. М. Сосюра. – Київ : Український письменник, 2001. – 319 с.

Стус В.С. Вибране: поезії / В. С. Стус. – Донецьк : Донбас, 1998. – 208 с.

Стус В. С. Вибране / В. С. Стус ; уклад., авт. передм. Д. В. Стус. – Харків : Час читати, 2016. – 541 с.

Стус В. С. Час творчості / В. С. Стус. – Київ : Дніпро, 2005. – 701 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

     

Тихий О. І. Роздуми : збірник статей, документів, спогадів / О. І. Тихий . – Балтимор ; Торонто : Вид-во Смолоскип, 1982. – 79 с.

Українські письменники: Біографії. Огляди творчості. Літературні напрямки і течії. Літературознавчий словник : довідник / уклад. М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – 368 с. : портр.

Українські поети : біографії : огляди творчості : початок віршової літератури в Україні : усна народна творчість : теорія віршування : довідник / М. І. Преварська. – Київ : Велес, 2015. – 288 с.

Черкасенко С. Ф. Твори : у 2 т. Т. 1. Поезія. Драматичні твори / С. Ф. Черкасенко ; упоряд., авт. передм., авт. прим. О. Мишанич. – Київ : Дніпро, 1991. – 890, [1] с. : портр.

Черкасенко С. Ф. Твори : у 2 т. Т. 2. Оповідання / С. Ф. Черкасенко ; упоряд. О. Мишанич. – Київ : Дніпро, 1991. – 671 с. : [1] портр.

Укладачі: Науменко Т. В., Ширшова Л. Г.
(відділ культурних комунікацій)