ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Олекса (Олексій) Іванович Тихий (1927-1984)

Книжкова виставка до 95-річчя від дня народження українського дисидента та правозахисника Олекси Івановича Тихого

Олекса Іванович Тихий (27.01.1927 — 06.05.1984) — український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи. Виступав на захист української мови. Народився на хуторі Їжевка (нині с. Іжевка Костянтинівського р-ну Донецької обл.).

 

Найдовший проспект в Європі названий його іменем. На честь Олекси Тихого перейменовано вулиці в 5 містах, які об’єднують північну Донеччину - від Слов’янська до Костянтинівки.

Закінчив філософський факультет Московського держуніверситету, а до цього навчався в Запорізькому сільгоспінституті та в Дніпропетровському інституті інженерів транспорту. Вчителював у школах Приазовського р-ну Запорізької обл. і Костянтинівського р-ну Донецької (тоді Сталінської) обл., потім працював на будівництві, учителем (викладав фізику й математику, українську мову), пожежником та ін. 

У 1948 вперше засуджений військовим трибуналом Сталінської (тепер Донецької) області за критику кандидата в депутати на 5 років позбавлення волі, але військовий трибунал Міністерства внутрішніх справ Українського округу замінив покарання на умовне.

 

У лютому 1956 зазнав переслідувань вдруге за написання листа до ЦК КПРС із протестом проти окупації Угорщини радянськими військами, а також за "антирадянську агітацію" та "наклеп на КПРС і радянську дійсність" за критичні висловлювання про радянську школу. 18.05.1958 Сталінським облсудом засуджений до 7 р. таборів суворого режиму і 5 р. обмеження в правах. Покарання відбував у Мордовії. У зоні працював столяром на пилорамі.

 

Після звільнення 1964 став одним з активних учасників дисидентського руху в Україні. У своїх публіцистичних творах "Роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області", "Думки про рідний край", "Сільські проблеми" виступив за відновлення української мови та культури на Донеччині, проти політики русифікації в Україні.

У листопаді 1976-го, як один зі співзасновників Української гельсінської групи –  першої правозахисної організації в Україні, підписав Декларацію та Меморандум, в яких стверджується, що Голодомор 1932-1933 років є геноцидом. 

За правозахисну діяльність у липні 1977 року засуджений до 10-річного позбавлення волі в таборах особливо суворого режиму і 5-ти років заслання. Покарання відбував у Мордовії. Багато разів Олекса Тихий оголошував голодування, протестуючи проти нелюдських умов утримання політв’язнів – порушення їхніх прав на листування, побачення. Одне із них тривало 52 доби.

На захист Тихого виступали визначнi правозахисники: Петро Григоренко, Андрiй Сахаров, Левко Лук’яненко, Олександр Подрабiнек та iншi.

Помер у тюремній лікарні в Пермі. 19 листопада 1989 року його прах перепоховано на Байковому кладовищі в Києві поряд з прахом Василя Стуса та Юрія Литвина (ділянка № 33).

Постановою Пленуму Верховного Суду УРСР від 7 грудня 1990 вироки щодо Тихого скасовано і справу закрито «за відсутністю складу злочину».

 

Бібліографічний список

 

 1. Вісник репресій в Україні / Закордонне представництво Української Гельсінської групи ; ред.-упоряд. Надія Світлична. – Вип. 2. – Нью-Йорк, 1981. – 56 с.
 1. Вісник репресій в Україні / Закордонне представництво Української Гельсінської. групи ; ред.-упоряд. Надія Світлична. – Вип. 3. – Нью-Йорк, 1981. – 54 с.
 1. Вісник репресій в Україні / Закордонне представництво Української Гельсінської групи ; ред.-упоряд. Надія Світлична. – Вип. 4. – Нью-Йорк, 1981. – 31 с.
 1. Вісник репресій в Україні / Закордонне представництво Української Гельсінської групи ; ред.-упоряд. Надія Світлична. – Вип. 1. – Нью-Йорк, 1982. – 22 с.
 1. Вісник репресій в Україні / Закордонне представництво Української Гельсінської групи ; ред.-упоряд. Надія Світлична. – Вип. 4, рік шостий – Нью-Йорк, 1985. – 20 с.

 

 

 1. Горинь М. Запалити свічу / М. М. Горинь. – Харків : Права людини, 2009. - 325 с.
 1. Грицак Я. Нарис історії України : формування модерної нації XIX–XX століття / Я. Грицак. - Київ : Yakaboo Publishing, 2019. - 653 с.
 1. Довідник з історії України (А–Я) / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Ін-т іст. дослідж. ; ред. І. Підкова. - Київ : Генеза, 2002. - 1136 с.
 1. Енциклопедія Українознавства : Словникова частина / Наук. Т-во ім. Шевченка. — Б. м. : Молоде Життя,.-. Т. 9 ; Голов. ред. В. Кубійович [Ти-Хм], [1980]. — С. 3205-3600

 

 1. Жадько В. О. Байковий некрополь : Іст. фотоілюстр. дов. видання / В. О. Жадько. — К., 2004. — 239 с.
 1. Жадько В. О. Некрополь на Байковій горі : Літературно-публістичне видання / В. О. Жадько. – К. : ПП «Видавництво «Фенікс»», 2008. – 312 с.
 1. Жадько В. О. У пам’яті Києва : науковий фотоілюстр. довід.-посіб. / В. О. Жадько. - Київ : Фенікс, 2007. - 478 с.
 1. Касьянов. Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років / Г. Касьянов. – Київ : Либідь, 1995. – 224 с.
 1. Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. Україна. Ч. 2 / уклад. Є Захаров. - Харків : Права людини, 2006. - 519-1017 с.
 1. Нікольський В. Ще раз про «Думки…» Олекси Тихого / В. Нікольський // Донбас: журнал писателей Украины, 1993, №1-2. – С. 112-116

 

 1. Овсієнко В. Світло людей: Мемуари та публіцистика. Кн. 1 / В. В. Овсієнко. - 2-е вид. доповн. - Харків : Права людини, 2007. - 352 с.
 1. Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / А. В. Скорохватова; упоряд. Т. А. Приліпко, упоряд. О. І. Марченко, упоряд. З. Х. Мусіна ; М-во культури і туризму України, Державна історична бібліотека України. - Київ : Арістей, 2008. - 684 с.
 1. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні : середина 1950-х початок 1990-х років / А. М. Русначенко. - Київ : [б. в.], 1998. - 720 с.
 1. Рух опору в Україні 1960-1990 : енциклопедичний довідник / Музей-архів і документаційний центр українського самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; ред. О. С. Зінкевич. - Київ : Смолоскип, 2010. - 802 с
 1. Світличний. І. З живучого племені Дон Кіхотів / І. О. Світличний, Н. О. Світлична. - Київ : Грамота, 2008. - 813 с
 1. Тихий О. Думки про рідний Донецький край / О. Тихий //Донбас, 1991, №1(січень-лютий). – С. 141-158
 1. Тихий О. Роздуми : збірник статей, документів, спогадів / О. Тихий ; упоряд. О. Зінкевич. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1982. - 79 с.

 

 1. Українська Гельсінкська група : до 30-річчя створення : історія, документи / упоряд. О. Зінкевич, В. Овсієнко. - Київ : Смолоскип, 2006. - 125 с.
 1. Українська Гельсінська група 1978—1982 : документи і матеріали / упоряд. і ред. О. Зінкевич. – Торонто—Балтимор : Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1983
 1. Українська Гельсінська спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах : альбом / Український інститут національної пам’яті ; упоряд. О. Ткачук, ред. Б. Горинь, В. Овсієнко, О. Шевченко. - Київ : Смолоскип, 2009. - 222 с.
 1. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / упоряд. і голов. ред. Олесь Шевченко ; ред. кол.: Микола Горбаль [та ін.]. — К. : Ярославів Вал, 2012. — 812, [2] с.
 1. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод. Т. 1. Особистості / уклад. Є. Захаров. - Х. : Фоліо, 2001. - 20 с.
 1. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод. Т. 2. Документи і матеріали. 9 листопада 1976-2 липня 1977 / упоряд. В. Овсієнко. - 2-е вид. випр. і доп. - Харків : Фоліо, 2001. - 194 с.
 1. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод. Т. 3. Документи і матеріали. Серпень 1977 - 10 грудня 1978 / упоряд. В. Овсієнко. - Харків : Фоліо, 2001. - 238 с.
 1. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод. Т. 4. Документи і матеріали. 10 грудня 1978-11 березня 1988 / упоряд. В. Овсієнко. - Харків : Фоліо, 2001. - 254 с.

 

 

 1. Український правозахисний : документи й матеріяли київської Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінських Угод / Комітет Гельсінських гарантій для України ; авт. передм. А. Зварун ; упоряд. О. Зінкевич. - Торонто ; Балтимор : Укр. вид. “Смолоскип”, 1978. - Х, 477 с.
 1. Українські політв’язні в СРСР : адресний покажчик : за станом на грудень 1981 року / упоряд. М. Гарасовська. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1981. - 203 с.
 1. Хейфец М. Українські силуети / М. Р. Хейфец ; авт. вступ. ст. Б. Є. Захаров. - Харків : Права людини, 2015. - 328 с.
 1. Шовкошитний В. “Народе мій, до тебе я ще верну...” В. Шовкошитний // Україна, 1990, № 4.— С. 7-9.

Укладач: Науменко Тетяна