ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Випуск 10. Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки

У 2018 році наказом Міністерства культури України № 465 елемент «Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки» було взято під охорону держави та внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (державний номер 010) [http://surl.li/hywzu].

Історична довідка. Історичні осередки бубнівської кераміки – села Бубнівка і Новоселівка, що на Гайсинщині Вінницької області. Села розташовані на різних берегах річки Соб: Новоселівка – на лівому березі, Бубнівка – на правому березі, відповідно за 14 км та 17 км на південний захід від районного міста Гайсин. Сьогодні села Новоселівка та Бубнівка входить до Гайсинської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області [http://surl.li/hyymu].

«Як свідчать документи, перше поселення на території сучасної Новоселівки (первісна назва – Гончарівка), що злилася з Бубнівкою в одне господарство, виникло в ХVI ст. За розпорядженням графа Потоцького, який володів цим краєм, з Умані на землі, багаті гончарними глинами, було завезено кілька сімей гончарів-відселенців, що й започаткували нове поселення на лівому березі річки Соб». За переказом, першими графськими поселенцями були гончарі Осадчий, Петух та Іванченко» [Мельничук Л. С. Історія бубнівського гончарного промислу на Подолі // Від роду до народу, від народу до роду: Народознавчі студії : спогади друзів, колег, однодумців Кн.1 / Л. С. Мельничук. - Вінниця, 2006. – С. 46].

Пошук нових родовищ гончарних глин, наявність високоякісної сировини (глею, первісного каоліну), освоєння у зв’язку з цим сусідніх земель, розширення поселення гончарів на протилежному правому березі річки Соб і призвели до заснування села Бубнівка. За статистичними документами даними на 1830 р. у селі Бубнівка нараховувалось 190 будинків і 686 душ населення [Опис Подільської губернії 1830 р. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Центр дослідження історії Поділля ; уклад.: А. Б. Задорожнюк, С. А. Копилов. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – С. 49]. У 1885 Бубнівці вже дворових господарств 271, мешканців 1710 осіб, православна церква, школа, постоялий будинок, 3 водяних млини, винокурний завод [Волости и важнейшие селения Европейской России. – Вып. 3: Губернии Малороссийские и Юго-Западные: Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Волынская, Подольская / Издание Центрального статистического комитета. – СПб.,1885. – С. 267 http://resource.history.org.ua/item/0015773]. На 1905 рік село Бубнівка розширилося до 469 дворів, мешканців стало 2504 особи [Крылов А. Населенные места Подольской губернии / А. Крылов. - Каменец-Подольск : Тип. Подольского губернского правления, 1905. - С. 277].

З ХVII ст. відомо про бубнівський гончарний промисел. Село розвивалось, а разом з цим розвивався і гончарний промисел, досвід, запозичений в кращих подільських майстрів, сприяли створенню в Бубнівці відомого в цьому регіоні керамічного центру. Гончарство для бубнівців було сімейною справою. Дітей привчали змалечку до гончарської праці. Виготовляли неполивний ужитковий посуд з примітивною орнаментикою, знали архітектурно-декоративну кераміку, особливе місце в роботі майстрів займала антропо- і зооморфна керамічна іграшка, дрібна пластика (ікони, хрестики тощо).

У ХVIIІ ст. у Бубнівці розвивається полив’яна кераміка, цьому значною мірою сприяло створення Арехтою Гончарем керамічної майстерні. На утвердження і розвиток у Бубнівці традицій полив’яної кераміки вплинуло запозичення досвіду самобутніх талановитих кріпосних гончарів – Федора Лавренюка і Василя Кібличського.

Традиції орнаментального розпису бубнівської кераміки почали формуватися в середині ХІХ ст. Основоположником і засновником цих традицій справедливо вважається Андрій Гончар, який приніс із собою нову технологію та орнаментальну традицію, що припала до смаку майстрам і споживачам продукції. Вироби набули популярності на ярмарках по селам та містам, та завдяки своїй досконалості були популярні далеко за межами батьківщини й вивозились до Румунії, Туреччини, Австрії тощо.

Найвищого художнього рівня досягло бубнівське гончарство у 20-30-х рр. ХХ ст. завдяки гончару Агафону Герасименку та його синам Якиму і Якову. У творчості Якима та Якова Герасименків, які усе життя працюючи над удосконаленням технологічного процесу, розширюючи асортимент виробів і збагачуючи їх оздоблення, ґрунтуючись на традиційній народній основі, піднесли гончарські традиції на ще вищий рівень. Їх роботи експонувались та отримували нагороди як в Україні так і за кордоном у Німеччині, Франції, Австрії, Англії тощо. У 1938 році у селі Новоселівка було створено артіль, яку очолили брати Герасименки. При артілі було відкрито школу, яка займалася підготовкою молодих гончарів.

Відома дослідниця Євгенія Спаська у статті «Орнамент бубнівського посуду» проаналізувала понад 700 виробів бубнівського гончарства, завдяки чому було встановлено три періоди у його розвитку. За її класифікацією, до першого періоду, що пов’язаний в часі ще з кріпацтвом, належить старий неполив’яний та скупо орнаментований посуд. До другого періоду, який починається після розкріпачення селянства, належить посуд, при виготовленні якого вперше застосовувалася полива: її вживали тільки невеличкими плямами й рисочками, як цінну оздобу. До третього періоду належать вироби, що існують з початку оволодіння технікою поливання прозорою поливою по розмальованому черепку до кінця 20-х років ХХ ст. [Народознавчі та мистецтвознавчі праці Євгенії Спаської / Народознавчі та мистецтвознавчі праці Євгенії Спаської / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2015. – С. 507-538 https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2015/spaska.pdf]

Характерною ознакою бубнівської кераміки є багатство мотивів та їх рішень, це пояснюється тим, що тут працювали і працюють багато народних майстрів з яскраво виявленими індивідуальностями. Серед них – Ф. Лавренюк, В. Кібличський, А. Гончар, Яким та Яков Герасименки, М. Збрицька, А. Гончарук, М. Бабак, Ф. Міщенко, І. Дитяк, М. Сіденько, Т. Шпак, Ф. Кавун, Т. Цибенко, П. Волощук, В. Гнатуш, М. Момот, В. Живко, Т. Дмитренко та інші. Сьогодні в історії осередку започатковано нову сторінку, пов’язану з відновленням історичних традицій, досвіду відомого гончарного центру. У 1988 р. у Новоселівці відкрито Музей-садибу братів Герасименків, який популяризує гончарство видатних майстрів. На сьогодні носіями традиції також є майстри-керамісти Вінниччини, які освоїли традиційний орнаментальний бубнівський розпис від місцевих носіїв: Сергій Погонець, Світлана Погонець, Володимир Слубський, Людмила Філінська, Василь Рижий, Наталія Лавренюк, Вікторія Ніколаєва, Михайло Діденко, Ольга Цибуля. 1995 р. створено художньо-виробниче об’єднання «Бубнівська кераміка».

«Орнаментальні композиції бубнівського розпису комбінуються, переважно, з рослиноподібних та умовно декоративних деталей, що творяться ріжком (у минулому) або гумовою грушею (в нинішніх умовах) у найрізноманітніших варіаціях. Орнаменти наносять чорною, темно-коричневою, зеленою, білою ангобами на тло кольору червоної охри, створюючи одночасно контраст та гармонійне поєднання природніх кольорів. Використання техніки «фляндрівка» збільшує художні варіації бубнівського розпису. В результаті творчої фантазії майстра і поєднання технічних засобів, бубнівський орнаментальний розпис має неповторну і розмаїту декоративну красу, вишуканість і безкінечне багатство графічних форм. Своєрідний традиційний арсенал орнаментальних мотивів бубнівського розпису – «вилоги», «косички», «виноград», «квіткова фляндрівка», «колоскова фляндрівка», «барвінок», «сосонка», «пускавки», «деревце», «квітка» та інші» [Елементи Нематеріальної Культурної Спадщини України = Intangible Cultural Heritage Elements of Ukraine / М-во культури України, Укр. культур. фонд ; наук. ред.: В. В.Телеуця, Л. М. Снігирьова. – Вінниця : Твори, 2018. – 145, [6] с. : іл. – С. 98].

Вінницький обласний центр народної творчості в с. Бубнівка щорічно проводить обласний пленер майстрів гончарного мистецтва «Освячені горном».

 

Запрошуємо ознайомитись з експозицією книжково-журнальної виставки, яка представлена
у читальній залі НІБУ та перегорнути сторінки окремих видань віртуальної книжкової виставки

 

Список літератури з фонду Національної історичної бібліотеки України

Книжкові видання

 1. Бойчук Т. В глині є голос, є пісня у мене / Т. Бойчук // Світлиця. – Вінниця, 2010. – № 4 (31). – С. 15-16: кол. фот.
 2. Бойчук Т. Персональна виставка гончарства і народного малярства Валентини Живко / Т. Бойчук // Світлиця. – Вінниця, 2013. – № 1 (40). – С. 60: кол. фот.
 3. Бубнівка // Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. Вінницька область / редкол. тома: Олійник А. Ф. (голова) [та ін.]. – Київ : голов. ред. Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, – 1972. – С. 211.
 4. Бубнівка // Мистецтво України: енциклопедія : у 5 т., Т. 1 : А-В / редкол.: А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. Київ : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995 – С. 257: рис.
 5. Бубновка // Подольский епархиальный историко-статистический комитет. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Вып. 9. Приходы и церкви Подольской епархии / ред. Е. Сецинский. – Каменец-Подольский : Тип. С. П. Киржацкого, 1901. – С. 323.
 6. Гальчак, С. Д. З історії гончарства: майстри кераміки Вінниччини / С. Д. Гальчак // Місце барської кераміки в гончарній спадщині України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бар, 12 вересня 2021 року). – 2021. – С. 148-152
 7. Ганжа П. О. Відродження традиційних осередків народного мистецтва // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 4. – С. 60-69.
 8. Діденко М. Бубнівська кераміка : [фот.] // Світлиця. – Вінниця, 2017. – № 2. – С. 26.
 9. Жолтовський П. М. Українське декоративне мистецтво / П. М. Жолтовський, П. Н. Мусієнко. – Київ : [б. в.], 1963. – 35, [10] с. : іл. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР. Серія 8 ; № 3).
 10. Кара-Васильєва Т. Дослідження наукової спадщини Євгенії Спаської у світлі підготовки та видання «Історії декоративного мистецтва України» / Т. Кара-Васильєва // Матеріали до української етнології : щорічник : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 15 (18). – С. 199-205.
 11. Клименко О. Народна кераміка Поділля / Олена Клименко // Образотворче мистецтво. – 1984. – № 4. – С. 28-29.
 12. Клименко О. «Орнамент бубнівського посуду» як одна з провідних мистецтвознавчих розвідок Єгенії Спаської / О. Клименко // Матеріали до української етнології. – 2016. – Вип. 15 (18). – С. 222-229.
 13. Клименко О. Осередки подільської кераміки в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва / Олена Клименко // Музеї нар. мистецтв. та нац. культура: зб. наук. пр. – Київ: Златограф, 2006. – С. 44-58.
 14. Клименко О. Розвиток українського гончарства в ХХ ст. / Олена Клименко // Народне мистецтво. – 2005. – № 1/2. – С. 38–40: кол. фот.
 15. Клименко О. Спогади про Смотрич / Олена Клименко // Народне мистецтво. – 2003. – № 3-4. – С. 40-43.
 16. Козюк В. Є. Вінниччина – серце України. Краса твоя, Вінничино! = Vinnychyna - the heart of Ukraine : світлини / В. Є. Козюк. – Вінниця : Консоль, 2011. – 241 с. : іл., фот. кол.
 17. Лавринюк Н. Бубнівські дерева // Світлиця. – Вінниця, 2021. – № 3 (75). – С. 63-68: кол. фот.
 18. Мельничук Л. С. Бубнівка / Л. С. Мельничук, І. П. Мельничук // Енциклопедія Сучасної України. Т. 3: Біо – Бя / голов. редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – С. 505-506.
 19. Мельничук Л. Династія подільських гончарів Якима та Якова Герасименків // Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Інст. політ. і етнонац. досліджень НАН України. – Київ : Унісерв, 2001. – № 8. – С.41-46.
 20. Мельничук Л. Художньо-стильові особливості гончарних виробів Поділля // Світлиця. – Вінниця, 2013. – № 3 (42). – С. 66-68: кол. фот.
 21. Мельничук Л. С. Від роду до народу, від народу до роду: Народознавчі студії: спогади друзів, колег, однодумців Кн.1 / Л. С. Мельничук. – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 240 с.
 22. Мельничук Л. С. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ-ХХ століття: історико-етногр. дослідж. / Л. С. Мельничук ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ, 2004. – 350 с.
 23. Міщенко Ф. З мого дитинства : [спогади] / Ф. Міщенко // Народ. мистецтво. – 2002. – № 3/4. – С. 31: кол. фот.
 24. Романець Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки : навч. посіб. / Т. А. Романець. – Київ : Просвіта, 1996. – 208 с. : іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
 25. Скарби Поділля : 4 обласний фестиваль / Упр. культури і туризму Вінницької облдержадмін., Вінницький обл. центр народної творчості. – Вінниця : [б. в.], 2011. – 52 с. : фот.
 26. Титаренко В. Бути чи не бути бубнівському гончарству? // Світлиця. – Вінниця, 2017. – № 2 (57). – С. 23-25: кол. фот.
 27. Хоменська Г. Подорож Гайсинським краєм // Світлиця. – Вінниця, 2013. – № 1 (40). – С. 50-52: кол. фот.
 28. Художня кераміка // Бутник-Сіверський Б. С. Українське радянське народне мистецтво: [1917 – 1941 рр.] / Б. С. Бутник-Сіверський. – Київ : Наук. думка, 1966. – С. 88-94: рис.
 29. Українське гончарство: від ремесла до мистецтва: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Полтавська обласна державна адміністрація, Управління культури, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського, Відділ мистецтв ; відп. за вип. Л. М. Власенко ; уклад. В. В. Саранцева ; ред. К. М. Щира. – Полтава : [б. в.], 2013. – 74 с. : іл.

Список не є вичерпним. Більше документів по даній темі Ви можете знайти в

Електронному каталозі та базах даних НІБУ (https://nibu.kyiv.ua/irbis/catalogs/)

 

Електронні джерела

 1. Бубнівська кераміка [Електронний ресурс] / Велика українська енциклопедія. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://surl.li/idtri. – Назва з екрана. – Дата перегляду:14.06.2023.
 2. Клименко О. О. Гончарство Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як мистецьке явище [Електронний ресурс] // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2017. – Т. 1. – С. 236-252. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://docplayer.net/75237135-Naukovi-praci-kam-yanec-podilskogo-derzhavnogo-istorichnogo-muzeyu-zapovidnika-tom-1.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.06.2023.
 3. Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки. Моніторинг елементу внесеного до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини [Електронний ресурс] / Упр. культури і мистецтв Вінницької облждержадмін. – Дата опублікування 1 вересня 2020. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://surl.li/idufb. – Назва з екрана. – Дата перегляду:14.06.202
 4. Продовжуючи тему бубнівських мисок [Електронний ресурс] / Keram Art Misto.Дата опублікування 28 березня 2020. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.facebook.com/permalink.php?id=105135624422937&story_fbid=125655345704298. – Назва з екрана. – Дата перегляду:106.2023.
 5. Бубнівське гончарство [Електронний ресурс] / Вінницький ОЦНТ. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.vocnt.org.ua/statti/bubnivske_goncharstvo. – Назва з екрана. – Дата перегляду:14.06.2023.
 6. Оленін А. Унікальну кераміку з Вінниччини розписують коров’ячим рогом та колючкою акації [Електронний ресурс] / Культура. – Дата опублікування 28 липня 2018 року. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://vlasno.info/kultura/item/25593-unikalnu-keramiku-z-vinnychchyny-ro . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.06.2023.
 7. Бубнівський розпис. Різновиди розписів [Електронний ресурс] / Технологии Blogger. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ira7878788.blogspot.com/p/blog-page_74.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.06.2023.
 8. Культурна спадщина Вінниччини: бубнівська кераміка [Електронний ресурс] / Mistonadbugom. – Дата опублікування 7 березня 2023. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://mistonadbugom.com.ua/article/kulturna-spadshchina-vinnichchini-bubnivska-keramika. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.06.2023.
 9. Бубнівська кераміка на Міжнародному етнофестивалі «Живий вогонь» [Електронний ресурс] / Відділ культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради. – Дата опублікування 25 липня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://kultura.mr.gov.ua/?p=7197. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.06.2023.
 10. Бубнівська кераміка на екофестивалі [Електронний ресурс] / Відділ культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради. – Дата опублікування 16 вересня 2021 / Відділ культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://kultura.mr.gov.ua/?p=7667. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.06.2023.
 11. У Вінниці відкрили виставку бубнівської кераміки [Електронний ресурс] / Vежа Вінницький інформаційний портал. – Дата опублікування 17 березня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://vezha.ua/u-vinnytsi-vidkryly-vystavku-bubnivskoyi-keramiky-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16.06.2023.
 12. Не святі горшки ліплять – керамічні традиції українців [Електронний ресурс] / Discover. – Дата опублікування 15 лютого 2023. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://discover.ua/inspiration/ne-svyati-horshky-liplyat-keramichni-tradytsiyi-ukrayintsiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16.06.2023.
 13. Музей гончарного мистецтва (музей-садиба братів Герасименків) у с. Новоселівка [Електронний ресурс] / Discover. –– Електрон. дані. – Режим доступу: https://discover.ua/locations/muzey-goncharnogo-iskusstva-muzey-usadba-bratev-gerasimenko. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16.06.2023.
 14. Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки – елемент НКС [Електронний ресурс] / Facebook. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/485051982624401/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.06.2023.
 15. Шпак Тетяна Іванівна – майстриня гончарного мистецтва [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://surl.li/iduyk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.06.2023.
 16. Шпак Тетяна Іванівна [Електронний ресурс] / Вінницький ОЦНТ. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.vocnt.org.ua/master/shpak_t_i. Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.06.2023.
 17. Батирєва І. Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки [Електронний ресурс] / Ірина Батирєва // Автентична Україна. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://authenticukraine.com.ua/blog/tradicia-ornamentalnogo-rozpisu-bubnivskoi-keramiki. – Назва з екрана. – Дата звернення: 18.06.2023.
 18. У селі на Вінниччині будиночок музею гончарного мистецтва оздобили бубнівською керамікою [Електронний ресурс] / Вінниця.info. – Дата опублікування 4 червня 2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://vinnitsa.info/article/v-seli-na-vinnychchyni-budynochok-muzeyu-honcharnoho-mystetstva-ozdobyly-bubnivs-koyu-keramikoyu. – Назва з екрана. – Дата звернення: 14.06.2023.
 19. Бубнівська кераміка с. Новоселівка Гайсинський район частина 2 [Електронний ресурс] / Мой новый канал // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=uX8kKzSRPNI. – Назва з екрана. – Дата звернення: 14.06.2023.
 20. Бубнівська тарілка (Майстер - клас з виготовлення керамічного посуду) [Електронний ресурс] / Лариса Блащук // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ZcJJ4YhLuEY. – Назва з екрана. – Дата звернення: 14.06.2023.
 21. Бубнівська гончарна традиція. Титаренко Володимир Васильович. Частина 2. [Електронний ресурс] / Вінницький обл. центр народної творчості // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=FkfPceI0yk0. – Назва з екрана. – Дата звернення: 14.06.2023.
 22. Мистецтво села Новоселівка Гайсинського району [Електронний ресурс] / Вінницький обл. центр народної творчості // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mewLQIkjm7U. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.06.2023.
 23. Виставка бубнівської кераміки [Електронний ресурс] / MoeMisto. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://moemisto.ua/vn/vistavka-azhurnoyi-keramiki-u-hudozhnomu-muzeyi-13748.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.06.2023.

 

Укладачі: фахівці відділу довідково-бібліографічної та
науково-інформаційної роботи

О. В. Нестеренко, Л. М. Снігирьова
наук. ред.: Г. В. Єфіменко

Докладніше про рубрику:
Нематеріальна культурну спадщину в документних джерела