ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Випуск 5. Козацькі пісні Дніпропетровщини

(2014 марка Козак Мамай, Кобза Європа CEPT №1374-1375 Поштові марки Volstamp: https://volstamp.in.ua/ua/item/2014_marka_kazak_mamaj_kobza_evropa_cept_1374_1375-id672)

У 2015 році було взято під охорону держави та внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України під номером 005 елемент «Козацькі пісні Дніпропетровщини» [https://cutt.ly/rBY4Ajt]. У 2016 році ЮНЕСКО включило пісні до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.


Історична довідка. Дніпропетровська область – адміністративно-територіальна одиниця в складі України. Розташована у південно-східній частині України. Межує на півдні з Полтавською і Харківською, на сході – з Донецькою, на півдні – з Запорізькою та Херсонською, на заході – з Миколаївською та Кіровоградською областями. Адміністративний центр області – м. Дніпро. З півночі на південь Дніпропетровщину перетинає річка Дніпро – головна водна артерія країни. Це один з найбільш економічно розвинених регіонів України [Верменич Я. В. Дніпропетровська область // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 2 : Г – Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наук. думка, 204. – С. 414-415]. В адміністративно-територіальному устрої Дніпропетровська область поділяється на 7 адміністративних районів до складу яких входить 86 територіальних громад [http://surl.li/ekcfo].

Дніпропетровщина має багату і славну історію. Яскравою сторінкою історії краю були часи козацтва, у XVI – XVIII ст. вся територія області входила до складу Вольностей Війська Запорізького низового. У 1783 році територія області увійшла до складу Катеринославського намісництва, а з 1802 року – до Катеринославської губернії. 1932 року на базі 5 округів була утворена Дніпропетровська область [Верменич Я. В. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 2 : Г – Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наук. думка, 204. – С. 414-415].

У середовищі запорозького (низового) й реєстрового козацтва XVI – XVII ст. формується новий вид українських фольклорних творів – козацькі пісні. Після занепаду козацтва, художні форми, що були властиві козацькій пісні, успадкували їх нащадки. Чоловічу манеру гуртового виконання козацьких пісень поступово перейняли і жінки. На Дніпропетровщині до наших часів збереглися в усній традиції різні варіанти виконання козацьких пісень, про що свідчать фольклорні експедиції, що проведені на початку 2000-х років фахівцями Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара та членами Всеукраїнської асоціації молодих дослідників фольклору, та подальші експедиції, що були проведені у 2014 році, виявили такі осередки збереження цього елементу – с. Капулівка Нікопольського району, с. Богуслав Павлоградського району, с. Красний Під та с. Новокурське Широківського району, с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району, смт. Межова Межівського району, м. Жовті Води, м. Підгородне. Поважний вік носіїв елементу та майже відсутній процес передачі молодшим поколінням не гарантують збереження цього елементу в цих населених пунктах у даний час [Елементи Нематеріальної Культурної Спадщини України / М-во культури України, Український культурний фонд ; наук. ред.: В. В. Телеуця, Л. М. Снігирьова. – Вінниця : Твори, 2018. – 145, [6] с. : іл. – С. 46-55]. Окрім фізичного чинника, загрозою для елементу є незатребуваність справжньої, протяжної козацької пісні в побуті та під час виступів колективів на сцені. Відсутність майданчика для звучання протяжної козацької пісні суттєво обмежує коло потенційних спадкоємців цього елементу. Носії елементу «Козацькі пісні Дніпропетровщини» не становлять якоїсь однієї громади, це і фольклорні аматорські колективи: «Знахідка» (м. Жовті Води), «Богуславочка» (с. Богуслав Павлоградського району), «Криниця» (м. Підгородне), «Берегиня» (с. Чумаки, Петропавлівського району), «Калина» (с. Вищетарасівка, Томаківського району); окремі особи, які не беруть участі у художніх колективах; неформальні гурти, які збираються при нагоді (у вихідний, свято, просто поспівати коло хати).

Козацькі пісні містять згадки про ватажків національно-визвольного руху України. Основні сюжетні мотиви боротьба з ворогами, проводи козака до війська й труднощі подорожування, поради батьків, розлучення з рідними й коханою дівчиною, передбачення подальшої долі, полон, перебування у в’язниці, втеча з неволі, військовий побут, туга за рідною домівкою, смерть на чужині. За музичними особливостями козацькі пісні поділяються на чотири групи: похідні маршові, гуртові одноголосні із парною метрикою, широкими енергійними інтонаційними ходами в мелодії; ліричні розспівні протяжні пісні сольно-хорової традиції співу з широким діапазоном звучання, вигуками, близькі до протяжної пісні; багатоголосні сольно-хорові твори подніпровської традиції протяжного співу; ліричні пісні сольної традиції. Відтворення козацького побуту, військове оточення козака, героїчні мотиви наближають частину козацьких пісень до історичної пісенності. Значна кількість зразків за характером образності, емоційною насиченістю, багатством символіки та поетичними особливостями близька до ліричних пісень [Єфремова Л. О. Козацькі пісні // Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. – Київ: Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2013. Т. 13. – С. 631].

 

Запрошуємо ознайомитись з експозицією віртуальної книжково-журнальної виставки

 

 

 

Список літератури з фонду Національної історичної бібліотеки України

Книжкові видання

 1. Гоголь М. В. Народні пісні в записах Миколи Гоголя : зб. / М. В. Гоголь. – Київ : Муз. Україна, 1985. – 208 с. : іл, ноти. – (Українські народні пісні в записах письменників). Шифр: Г 585.
  Зі змісту: Козацькі пісні. – С. 103-105.
 1. Енциклопедія історії України : у 8 т. Т. 4: Ка-Ком / ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2007. – 518 с.
  Шифр: М1310-4/9(с2)(03)/Е644
  Зі змісту: Чабаненко В. А. Козацтво і фольклор. – С. 406-408. – Бібліогр. в кінці ст. ;
  Чабаненко В. А. Козацька тематика в українському та світовому музичному мистецтві. – С. 417-420. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору : (з поясненнями та комент.) : навч. посіб. для вищ. навч. закладів культури і мистецтв I – IV рівнів акредитації / А. І. Іваницький ; М-во культури і туризму України, НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ ; Вінниця, 2008. – 519 с. Шифр: Б9953/78/І-193. – Зі змісту: Історичні та козацькі пісні. – С. 265-292 : ноти.
 1. Історичні пісні / упоряд., вступ. ст., авт. прим. В. Г. Хоменко. – Київ : Муз. Україна, 1971. – 320 с. – (Із джерел української пісні). Шифр: І-90
 1. Історичні пісні : [зб.] / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії; упоряд.: І. П. Березовський, М. С. Родіна, Хоменко ; ред.: М. Т. Рильський, К. Г. Гуслистий. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1961. – 1067 с. : ноти. – (Українська народна творчість). Шифр: І-90
 1. Лисенко І. М. Енциклопедія української пісні / І. М. Лисенко. – Житомир : Рута, 2017. – 368 с.
  Шифр: А37046/78(03)/Л631.

Зі змісту: Козацькі пісні. – С. 120-121.

 1. Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / М. В. Лисенко ; ред., авт. передм., авт. прим. М. Гордійчук. – 2-е вид. – Київ : Муз. Україна, 1978. – 94 с. Шифр: 78/Л631
 1. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. – Санкт-Петербург, 1836. – 170 с. Шифр: М197
 1. Павленко І. Я. Історичні пісні Запоріжжя: регіональні особливості та шляхи розвитку / І. Я. Павленко ; Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. – Запоріжжя, 2003. – 208 с. Шифр: А10627/8ф/П12
 1. Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту / Л. М. Снігирьова ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2011. – 232 с. Шифр: А24278/8Ф/С535
 1. Українські народні пісні. Родинно-побутова лірика. Ч. 1: Родинно-побутова лірика. Пісні про кохання / вступ. ст., упоряд. Г. К. Сидоренко. – Київ : Дніпро, 1964. – 586 с. Шифр: У45
 1. Українські народні пісні. Родинно-побутова лірика. Ч. 2: Родинно-побутова лірика. [Пісні про родинне життя] / упоряд. Г. К. Сидоренко. – Київ : Дніпро, 1965. – 527 с. Шифр: У45

 

Статті

 1. Єфремова Л. О. Козацькі пісні / Л. О. Єфремова // Енциклопедія Сучасної України. Т. 13: Киї – Кок / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2013. – С. 631.
  Шифр: М844-13/9(с2)(03)/Е644
 1. Козацькі пісні // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 1: А (аба) – Л (лямент) / авт., уклад. Ю. І. Ковалів. – Київ, 2007. – 607 с. – (Енциклопедія ерудита). – С. 496. Шифр: М3168-1/8(03)/Л642

 

Список не є вичерпним. Більше документів по даній темі Ви можете знайти в Електронному каталозі та базах даних НІБУ

Електронні джерела

 1. Козацькі пісні Дніпропетровщини [Електронний ресурс] / Автентична Україна. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://authenticukraine.com.ua/blog/kozacki-pisni-dnipropetrovsini. Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.02023.
 2. Козацькі пісні у Дніпрі. колективи Дніпропетровщини виконують пісні, що внесли до переліку ЮНЕСКО [Електронний ресурс] / 9- channel.com // YouTube. Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=71GFxChUaqk. Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2023.
 3. Козацькі пісні Дніпропетровщини [Електронний ресурс] / Лабораторія фольклору та етнографії // YouTube. Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ty8214pCif4. Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.202
 4. Козацькі пісні Дніпропетровщини включили до списку ЮНЕСКО [Електронний ресурс] / 5 канал // YouTube. Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Uwjd1SGvSqk. Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2023.
 5. Козацькі пісні: Символ гордості Дніпропетровщини [Електронний ресурс] / ДніпроКультура. Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.dnipro.libr.dp.ua/Kozacki_pisni_folklor_tradicii. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2023.
 6. Козацькі пісні Дніпропетровщини [Електронний ресурс] / Комунальне підприємство ДОР «Представництво Придніпров’я». Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://cossackssongs.com.ua/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2023.
 7. Козацькі пісні Дніпропетровщини [Електронний ресурс] // Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини / УЦКД. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua/element/2. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2023.
 8. Облікова картка «Козацькі пісні Дніпропетровщини» [Електронний ресурс] / Вікіджерела. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://surl.li/eiwfh. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2023.
 9. Козацькі пісні Дніпропетровщини. Гурт етноспіву «Співаночки» фахового музичного коледжу, фольклорний гурт «Надвечір’я» с. Шульгівка [Електронний ресурс] / Бібліотека на Шевченка. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.facebook.com/watch/?v=222816906346995. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2023.
 10. Пугачова Оксана. У Богуславі провели обласний фестиваль козацької пісні «Козацькі пісні Дніпропетровщини» [Електронний ресурс] / РВК. – Дата опублікування 14.08.2021. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.rvk.news/region-news/v-boguslavi-proveli-oblasnij-festival-kozaczko%D1%97-pisni-kozaczki-pisni-dnipropetrovshhini/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2023.
 11. Лабораторія фольклору та етнографії [Електронний ресурс] / Дніпропетровська Aкадемія Музики ім. М. Глінки – Електрон. дані. – Режим доступу: http://surl.li/eixlt. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2023.

 

Укладачі: фахівці відділу довідково-бібліографічної та
науково-інформаційної роботи

О. В. Нестеренко, Л. М. Снігирьова
Наук. ред.: Г. В. Єфіменко

Докладніше про рубрику:

Нематеріальна культурну спадщину
в документних джерелах