ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Випуск 3. Опішнянська кераміка

Опішнянська кераміка як елемент нематеріальної культурної спадщини України було взято під охорону держави та внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України під номером 003 у 2012 році [https://cutt.ly/rBY4Ajt].

Історична довідка. Опішня (місцева назва – Опішне [Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 7 : Мл – О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наук. думка, 2010. – С. 604] – селище міського типу Полтавського району Полтавської області України. Старовинне козацьке містечко входить до Списку історичних населених місць України [Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Списку історичних населених місць України» № 878 від 26.07.2001 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2001-%D0%BF#Text].

Опішня розташована на пагорбах понад річкою Ворсклою (притока Дніпра) за 45 км на північ від Полтави.

У 2020 році утворено Опішнянську селищну територіальну громаду з центром у смт Опішня, до складу якої увійшли 31 населений пункт (https://nibu.kyiv.ua/irbis/catalogs/32/search/?A=&T=&K=%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F&G= ). Це дуже мальовнича місцевість з чудовими краєвидами, незрівнянною природою, багатими та родючими землями [Опішнянська громада Полтавська область, Полтавський район https://opishnya.gromada.org.ua/istorichna-dovidka-17-49-37-05-04-2018/].

Уже кілька століть Опішня є центром культурної самобутності українців, загальновизнана столиця українського гончарства, адже споконвіків у селищі займалися гончарним промислом. Цьому сприяли наявні поклади будівельної сировини: глини, піску, суглинків, супісків, гончарної глини (Опішнянське родовище, площею 200 м²),

За писемними джерелами уперше згадується в 12 столітті. Упродовж трьох останніх тисячоліть на території поселення інтенсивно розвивалося гончарство. На межі ХІХ та ХХ століть гончарною справою у селищі займалися близько тисячі родин, продукція яких експортувалася майже на всі континенти світу [Полтавіка. Полтавська енциклопедія : у 12 т. Т. 9: Образотворче і декоративне мистецтво / Полтавська облрада, Центр дослідж. історії Полтавщини ; голов. ред. О. А. Білоусько. – Полтава : АСМІ, 2015. – 863, CCLXXXVIII с. : іл. С. – 171]. За цифровими даними по повітах та волостях Полтавської губернії на 1910 рік найбільше було зареєстровано гончарів і горшечників у Опішні – 512+42 [Кустари и ремесленники Полтавской губернии : цифровые данные по уездам и волостям губ. : (извлеч. из данных 3 подворной переписи населения губ. 1910 г.) / Полтавское губернское земство. – Полтава : Типо-литорг. Фришберга, 1913. – 34 с. – C. 7].

У 1894 році в Опішньому було відкрито першу в Лівобережній Україні земську губернську навчально-показову гончарну майстерню. Опішня – осередок традиційного гончарства, де вже більше століття розвивається гончарне шкільництво. В Опішні функціонували найбільші в Україні гончарні заводи «Художній керамік» та «Керампік». Нині тут діють приватні гончарні художні майстерні відомих українських мистців, заслужених майстрів народної творчості України [«КерамПік у Опішному!» Перша національна виставка-конкурс художньої кераміки (2 липня-30 жовтня 2009) : альбом-каталог / М-во культури і туризму України, НАН України ; авт.-упоряд. О. Пошивайло. – Опішне, 2010. – 207 с. – С. 202]. У старому приміщенні «Художнього кераміка» функціонує приватне підприємство «Гончарний круг».

Опішня стала відомою і як видавничий центр завдяки видавництву Українське Народознавство. Книги видавництва є одним із найважливіших джерел вивчення українського гончарства.

В Опішні функціонують: Національний музей-заповідник українського гончарства; Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів; Меморіальний музей-садиба гончарки Олександри Селюченко; Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України; Мистецька галерея Центру розвитку духовної культури; Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні»; республіканська спеціалізована бібліотека – Гончарська Книгозбірня України та Національний архів українського гончарства;

Вагомі внески у вивчення історії, культури селища роблять Пошивайло Олесь Миколайович та Щербань Олена Василівна, які є авторами численних наукових праць з етнопедагогіки, діяльності гончарних навчальних закладів Опішні, історії селища, історії українського гончарства в цілому.

У гончарській столиці України з глиною працюють і великі, і малі. Характерними рисами глиняних виробів є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини, на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Колір візерунка посилюють контрастами блакитного, темно-коричневого, яскраво-зеленого, синього або чорного і поливають прозорою поливою. За вироби опішнянських майстрів – жбани для узвару, борщовики, кашники, макітри, глечики, «гарбузи» для води, барильця для вина, миски, зозулиці – на ярмарку платили вдвічі-втричі дорожче. В опішнянському фігурному посуді раніше подавали до столу вино та інші напої. З часом посуд перетворився на декоративні предмети для інтер’єру. Скульптурному посуду можуть надавати форму бика, козла, коня, птиці, та найпоширеніші образи – баран і лев. Місцеві мешканці кажуть, що саме тутешні майстри придумали глиняних баранців, іграшки-свистунці.

Опішнянська кераміка стала своєрідним етнічним символом української культури, пройшовши шлях через століття.

 

Запрошуємо ознайомитись з експозицією книжково-журнальної виставки, яка представлена у читальній залі НІБУ та перегорнути сторінки окремих видань віртуальної книжкової виставки.

 

 

Список літератури з фонду Національної історичної бібліотеки України

Книжкові видання

 1. Белько О. О. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини, (1876–1919) / О. О. Белько ; НАН України, Ін-т керамології – від-ня Ін-ту народознавства; М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне, 2017. – 278, [1] с. – (Українські керамологічні студії : академ. сер. ; вип. 14).  Шифр: А36253 / 9(с2)Б441
 1. Гейко А. В. Гра «Крем’яхи» як джерело наукових студій : монографія / А. В. Гейко ; НАН України, Ін-т керамології; М-во культури України, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Опішне, 2015. – 319 с. : іл. – (Українські керамологічні студії : академ. сер. ; вип. 12). Шифр: А33007/902.6/Г293
 1. Гейко А. В. Гончарство населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя : монографія / А. В. Гейко ; НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології; М-во культури України, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Полтава, 2011. – 248 с. : іл. – (Українські керамологічні студії : академ. сер. ; вип. 4). Шифр: Б7818/902.6/Г293
 1. Гейко А. В. Історія української археологічної керамології (кінець XVIII століття – 1917) : монографія = History of Ukrainian archeological ceramology (the late XVIII century – 1917) : monograph / А. В. Гейко ; НАН України, Ін-керамології; М-во культури молоді та спорту України, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Опішне, 2019. – 239 с. : іл. – (Українські керамологічні студії ; вип. 20). Шифр: А43402/902.6/Г293
 1. Гейко А. В. Ремонт глиняного посуду : історія, традиції, звичаї : монографія / А. В. Гейко ; НАН України, Ін-т керамології; М-во культури України, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Полтава, 2013. – 176 с. : фот. – (Українські керамологічні студії ; вип. 10). Шифр: А29335/902.6/Г299
 1. Кустари и ремесленники Полтавской губернии : цифровые данные по уездам и волостям губ. : (извлеч. из данных 3 подворной переписи населения губ. 1910 г.) / Полтавское губерн. земство. – Полтава, 1913. – 34 с. – Зі змісту: Зеньковский уезд. – С. 6-7. – Текст рос. Шифр: 31/К946
 1. Котенко В. В. Історія української археологічної керамології (1918–1953) : монографія / В. В. Котенко ; НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології. – Опішне 2018. – 239 с. : іл., фот. – (Українські керамологічні студії ; вип. 16). –
  100-річчю НАН України присвячується. Шифр: А39941/902.6/К731
 1. Краснова Т. Дослідження, реставрація і зберігання музейної кераміки : монографія / Т. Краснова ; НАН України, Ін-т керамології – від-ня Ін-ту народознавства; М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне, 2017. – 463 с. – (Українські керамологічні студії : академ. сер. ; вип. 15). Шифр: А36252/73/К782
 1. Міщанин В. Д. Репресивні заходи радянського тоталітарного режиму в галузі традиційного гончарства України (1930-ті –1950-ті роки) : монографія / В. Д. Міщанин ; НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології; М-во культури України. – Полтава, 2013. – 736 с. : фот. – (Українські керамологічні студії ; вип. 8). Шифр: А28243/9(с2)/М717
 1. Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина XIX-XX століття) / В. Міщанин ; НАН України; М-во культури і туризму України. – Опішне, 2005. – 298 с. Шифр: А15724/902.6/М719
 1. Міщанин В. Словник гончарів : Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки / В. Міщанин. – Опішне, 1999. – 367 с. – (Лексикографія : матеріали до Нац. слов. «Українські гончарі» ; вип. 4 ). Шифр: Б1920/902.7/М71
 1. Полтавіка. Полтавська енциклопедія = Poltavika. Poltava encyclopedia : у 12 т. Т. 9: Образотворче і декоративне мистецтво. Кн. 2: М–Я / Полтавська облрада, Центр дослідж. історії Полтавщини ; голов. ред. О. А. Білоусько. – Полтава : АСМІ, 2015. – 863 с. : іл. Шифр: М2959-9-2/9(c2)(03)/П528

Зі змісту:

Ханко В. М. Опішня. – С. 171-173 : іл.

Овчаренко Л. М. Опішнянська зразкова гончарна майстерня. – С. 173.

Овчаренко Л. М. Опішнянська керамічна кустарно-промислова школа. – С. 173-174.

Ханко В. М. Опішнянські музеї місцевого народного гончарства. – С. 176.

 

 1. Полтавський краєзнавчий музей ім. Василя Кричевського. Українське народне мистецтво / авт., упоряд. Г. Галян; Полтавський краєзнав. музей ім. Василя Кричевського. – Полтава, 2017. – 14 с. : фот. – (Українське народне мистецтво. Сер. 2: Гончарство). Шифр: А36954/73/П528
 1. Пошивайло О. Гончарська столиця України / О. Пошивайло. – Полтава, 2000. – 71 с. : іл. Шифр: А6875/902.7/П662
 1. Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / О. Пошивайло ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Опішне, 1993. – 270 с. : іл. – (Лексикографічна сер. ; вип. 3: Матеріали до літопису українського гончарства). Шифр: 902.7/П662
 1. Пуголовок Ю. Обробка кераміки в польових і камеральних умовах : (метод. рек). Матеріали Археолого-керамологічної літньої академії в Опішному. Вип. 1 / Ю. Пуголовок, В. Котенко, С. Єфанова ; НАН України, Ін-т керамології – від-ня Ін-ту народознавства; М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне, 2017. – 39 с. : іл. – (Матеріали Археолого-керамологічної літньої акад. в Опішному ; вип. 1). Шифр: М3061-1/902.1/П88
 1. Пуголовок Ю. О. Історія української археологічної керамології (1991–2016) : монографія / Ю. О. Пуголовок ; НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології. – Опішне : Українське Народознавство, 2018. – 270, [1] с. : іл., фот. – (Українські керамологічні студії ; вип. 17). – 100-річчю НАН України присвячується. Шифр: А39942/902.6/П88
 1. Рахно К. Ю. Перунове полум’я : міфологія та обрядовість слов’янських гончарів : монографія / К. Ю. Рахно ; НАН України, Ін-т керамології; М-во культури України, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Полтава, 2012. – 434 с. –(Українські керамологічні студії ; вип. 7). Шифр: А25480/902.7/Р275
 1. Рахно К. Свистопляска і Ренкавка : глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів / К. Рахно ; НАН України, Ін-т керамології; М-во культури України, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Полтава, 2013. – 488 с. – (Українські керамологічні студії ; вип. 9).  Шифр: А29357/902.6/Р275
 1. Сморж Л. Розповіді про незабутнє і незабутніх : (спогади) / Л. Сморж ; НАН України, Ін-т народознавства. Ін-т керамології; М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне, 2017. – 863 с. : фот. – (Українська керамологічна мемуаристика ; вип. 1). Шифр: А37099/9(с2)/С516
 1. Традиційна кераміка українців на поштових листівках першої третини ХХ століття : набір листівок = Ukrainian traditional ceramics on postcards of the early 20th century : a set of postcards / Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному, НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології ; упоряд., наук. ред. О. Пошивайло. – Полтава, 2016. – 36 л. : мал. – Укр., англ. Шифр: А35398/002/Т65
 1. Українська керамологія : нац. наук. щорічник. За рік 2007 / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Опішне, 2011. – Кн. 3. Т. 1: Українське гончарство доби козацтва. – 261 с. Шифр: Пр4045
 1. Українська керамологія : нац. наук. щорічник. За рік 2007 / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Опішне, 2011. – Кн. 3. Т. 2: Атрибуція кераміки в Україні. – 375 с. Шифр: Пр4045
 1. Українська керамологія : нац. наук. щорічник. За рік 2008 / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Опішне, 2013. – Кн. 4. Т. 1: Експеримент у сучасній керамології. – 591 с. Шифр: Пр4045
 1. Українська керамологія : нац. наук. щорічник. За рік 2008 / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Опішне, 2018. – Кн. 4. Т. 2: Гончарне шкільництво. – 671 с. Шифр: Пр4045
 1. Українська керамологія : нац. наук. щорічник. За рік 2009 / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Опішне, 2020. – Кн. 5. Т. 2. – 455 с. Шифр: Пр4045
 1. Українське бієнале художньої кераміки ім. Василя Кричевського. 2017 : кат. / М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному, НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т керамології [та ін.] ; авт.-упоряд. О. Пошивайло. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. - 167 с. : іл. – (Україна гончарна ; вип. 6). Шифр: А41715/73/У455
 1. Ханко В. Лекції з історії мистецтва. Зшиток 5: Історія кераміки / В. Ханко ; Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. – 4-е вид. – Київ, 2009. – 50 с. Шифр: М1861-5/74/Х-191
 1. Ханко В. Словник митців Полтавщини : (архітектори, будівничі, гравери, графіки, декоратори, дослідники і популяризатори мистецтва, керамісти, майстри народного мистецтва, ікономаляри, живописці, мистці гобелена, порцеляни й фаянсу, скульптури). Середина XVII ст. – поч. ХХІ ст. / В. Ханко. – Полтава, 2002. – 232 с. : іл. Шифр: А8992/ 709(01)/Х191

 

Статті

 1. Антонович Є. А. Художня кераміка, скло і метал. / Є. А. Антонович // Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай. – Львів, 1993. – Розд. 5. – С. 195-216 : іл. Шифр: 74/А724
 1. Галян Г. З історії української керамічної пластики / Г. Галян // Титульный етнос: здобудки, втрати : зб. ст. / Упр. культури Полтавської облдержадмін., Полтавський краєзнавчий музей, Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному ; ред. О. В. Белько. – Полтава ; Опішне, 2002. – С. 87-89. Шифр: А8271/902.7/Т455
 1. Лащук Ю. П. Кераміка / Ю. П. Лащук // Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / К. І. Матейко, Л. Т. Кравчук, М. Я. Куницька ; відп. ред. Я. П. Запаско ; ред. кол. П. М. Жолтовський ; М-во вищої та серед. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ін-т прикладного та декоративного мистецтва. – Львів, 1969. – С. 123-127 : іл. Шифр: 74/Н28
 1. Ликова О. ІІ Національний конгрес українських керамологів «Постмодерна українська керамологія: трансдисциплінарний і транскультурний діалог›› / О. Ликова // Археологічна керамологія : наук. журн. / НАН України, Ін-т народознавства, Від-ня керамології. – Київ, 2020. – № 1 (3). – С.140-151 : іл. Шифр: А78/05/А874
 1. Керамическое производство. Полтавская область // Справ. по художеств. промыслам системы Всекопромсовета / Всекопромсовет; НИИ художеств. пром-сти. -– Москва ; Ленинград, 1939. – Разд. VІІІ. – С. 75. – Текст рос. Шифр: 338с:334/С741

 

Список не є вичерпним. Більше документів по даній темі Ви можете знайти в Електронному каталозі та базах даних НІБУ

Електронні джерела

 1. Гончарний музей в Опішні / Roman Sviridenko // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=90J6C8PKE9M. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 2. Заповідник гончарства (смт Опішне) / Кафедра журналістики ІМВ НАУ // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=OEDI058HNIw. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 3. Куманець. Малювання по мотивам опішнянського розпису / Інна Романівна // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=_2b7BTvKYHc. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 4. Майстер-клас. Опішнянська іграшка / Natalka Fitsych // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=iVw8Q94Wb0g. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 5. Майстер-клас. Опішнянська кераміка. Микола Варвинський в Опішні на Полтавщині вчить виготовлення опішнянської кераміки з традиційним розписом / Natalka Fitsych. – Дата опублікування 15 вересня 2019 // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=RQdUcQLk3HE. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 6. Мандри: Опішня. Музей гончарства / Business TV // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=oyAWeiUiPU8. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 7. Олесь Пошивайло. Гончарний рід, що змінив Опішне / Ukraїner // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=U9K1X9HOpEo. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 8. Опішнянська кераміка. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://cutt.ly/g1zyibI. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 9. Опішнянська кераміка // Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини / УЦКД. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua/element/5. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 10. Опішнянська кераміка – етнічний символ української культури / ПБ Покров // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9zMBGK7f0E0. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 11. Опішнянська кераміка. Гончарна майстерня шкурпелів. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.shkurpela.in.ua. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 12. Опішнянський розпис тарілі / Гурток кераміки «Обереги» // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-gIS1xS3GQM. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 13. Опишне: рождение из глины / Ukraїner // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Pcw6fO3oxaA. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 14. Розпис кераміки. Куманець. Опішнянський розпис / Гурток кераміки «Обереги» // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=lPu2JmyF8OY. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 15. #Project_Keramika: Опішненська кераміка / Музей-заповідник українського гончарства // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=FykVFOz-nww. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 16. Фляндрівка / СловОпис // YouTube. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=oMUgtQyzIfs. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.
 17. Шедеври гончарного мистецтва Опішні / SPADOK.ORG.UA. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://cutt.ly/S1zydoo. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.11.2022.

Укладачі: фахівці відділу довідково-бібліографічної та
науково-інформаційної роботи

О. В. Нестеренко, Л. М. Снігирьова
Наук. ред.: Г. В. Єфіменко

Докладніше про рубрику:

Нематеріальна культурну спадщину в документних джерелах