ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Знання людині, що крила пташині (Міжнародний день грамотності)

Міжнародний день грамотності в 2021 році відзначається під гаслом «Грамотність в інтересах відновлення, орієнтованого на людину: скорочення цифрового розриву»

Щорічно 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності (писемності). Цей день був запроваджений 26 жовтня 1966 на 14-й сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО. Традиція щорічно відзначати цей день започаткована відповідною рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року.

Грамотність (значною мірою рівноправний термін письменність) – традиційно визначається як вміння читати й писати відповідно до граматичних норм рідної мови та вміння використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти. Бути грамотним – один з базових показників соціально-культурного розвитку населення.

Мета цього свята – вкотре наголосити, що бути грамотним важливо для кожної людини та суспільства в цілому. Грамотність – однин із незамінних інструментів, що необхідні для побудови інтегрованого й мирного суспільства у XXI столітті.

Попри досягнутий значний прогрес, проблеми в області грамотності зберігаються і можуть істотно відрізнятися за своїм характером і охопленням в різних країнах і групах населення. Заохочення мовного розмаїття в освіті і в області поширення грамотності має вирішальне значення для вирішення проблем неграмотності і досягнення Цілей в галузі сталого розвитку.

Бібліографія

Оцифровані видання з фонду НІБУ

 1. Букварь южнорусский : 1861 [Електронний документ] / сост. Т. Шевченко. – СПб. : Печ. Гогенфельда, 1860. – 24 с.
 2. Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа [Електронний документ] / Б. Грінченко. – Київ, 1906. – 50 с. 
 3. Дубровський В. Московсько-українська фразеологія : практичний підручник до вивчення української мови [Електронний документ]  / В. Дубровський. – Київ, 1917. – 215 с.
 4. Колесса О. Погляд на історію української мови [Електронний документ] : інавґураційний виклад, виголошений в Українському В. Університеті в Празі дня 23 жовтня 1921 / О. Колеса. – Прага : Державна друкарня в Празі, 1924. – 43 с.
 5. Палеографический изборник : материалы по истории южно-русского письма в 15-18 вв. : изданные Киевской Комиссией для разбора древних актов : Вып. 1 [Електронний документ]. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899. – 19, 26 с.: 81 фотогравюра.
 6. Сулима М. З історії української мови : популярний начерк [Електронний документ] / М. Сулима. – Харків: РУХ, 1927. – 23, 1 с.
 7. Шахматов О. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI-XVIII ст. [Електронний документ] / О. Шахматов, А. Кримський. – Київ : Друкар, 1922. – 182 с. 

Видання XIX століття

 1. Букварь новым способом уложенный для домашней науки. – Львов : Тип. Ставропигийского ин-та, 1842. – 34 с.
 2. Гатцук М. Українська абетка / М. Гатцук. – Москва : Друк. Унів., 1861. – 117 с.; 31 л.
 3. Хуторний Т. Читанка. Перша книжка після граматики / Т. Хуторний. – Київ: Тип. Кульженко, 1883. – 124 с.: 60 мал.

Видання XX століття

 1. Берло А. Українська граматика : підручник для середніх та вищих початкових шкіл : етимологія / А. Берло. – Черкаси : Сіяч, 1918. – 64 с.
 2. Граматика слов’янська І. Ужевича / підгот. до друку І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ: Наукова думка, 1965. – 164 с.
 3. З історії української мови : до 150-річчя «Граматики» О. Павловського / АН Української РСР ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1972. – 115 с.
 4. Истрин В. 1100 лет славянской азбуки. 863–1963 / В. Истрин. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 180 с.
 5. Коваленко Л. Мовами світу: літературно-критичні нариси / Л. Коваленко. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 295 с.
 6. Крымский А. Украинская грамматика : с прил. текста 43 грамот XIV-XV вв.. Т. 1. Вып. 6., Вып. 2 / А. Крымский. – Москва : Тип. Гатцук; Киев : Тип. Просвещение; Звенигородка : Тип. Я. А. Ниренберга, 1908. – [123], 369-545 с.
 7. Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / підгот., передм. В. Німчук ; відп. ред. К. Цілуйко ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1973 . – 541 с.
 8. Лексикон словенороський Памви Беринди / вступ. ст., підгот. тексту В. Німчук ; відп. ред. К. Цілуйко, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1961. – 272 с.
 9. Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская / вступ. ст., підгот. тексту В. Німчук ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1964. – 195 с.
 10. Німчук В. Київські глаголичні листки : найдавніша пам'ятка слов'янської писемності / В. Німчук ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1983 . – 140 с.
 11. Смотрицький М. Граматика / М. Смотрицький; підготовка факсимільного вид. та дослідження пам'ятки В. В. Німчука. – Київ : Наук. Думка, 1979. – 12 с.
 12. Смотрицький М. Граматика = Граматики славенскія правилное Синтагма / М. Смотрицький; підгот. до вип. В. Німчук; відп. ред. В. Русанівський. – Факсимільне вид. 1619 р. – Київ : Наукова думка, 1979. – 112 с.
 13. Східно-слов’янські граматики : матеріали симпозіуму / ред кол.: В. Німчук, В. Русанівський та ін. – Київ : Наукова Думка, 1982. – 177 с.
 14. Тагин Ф. Грамотность населения Украины и роль школы / Ф. Тагин : под ред. Арнаутова. – Харьков : Путь просвещения, 1924. – 28 с. КХ Инв.229181
 15. Тимошевський В. Мова і національність / В. Тимошевський. – Чернівці : Друкарня І. Віглєра, 1912. – 78 с.
 16. Українські грамоти ХV ст. / Акад. наук Укр. ССР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні та ін.; підгот. тексту, авт. вступної ст., авт. комент. В. Русанівський. – Київ : Наукова Думка, 1965. – 163 с.
 17. Федоров И. Азбука Ивана Федорова : 1578. – Киев : Книга, 1983. – 108 с.

Видання XXI століття

 1. Білоусенко П. Нариси з історії українського словотворення / П. Білоусенко ; НАН України. Ін-т укр. мови. – Київ ; Запоріжжя : ЛІПС, 2020. – 102, [1] с.
 2. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. – 3-є вид. – Київ : ВД Києво-Могилянська академія, 2007. – 152 с.
 3. Гентшель Г. Аспекти використання мов у центральних регіонах України / Г. Гентшель, П. Целер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис / НАН України, Інститут соціології. – Київ, 2016. – № 4. – С. 142–163
 4. Гнатюк Л. Старослов’янська мова практикум : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей / Л. П. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 242 с.
 5. Грамматіки, или Писменница языка Словенскаго : видана в Кременці 1638 року / ред. кол. В. Є. Бенера [та ін.]. – Передрук з вид. 1638 р. - Лвів: Місіонер, 2018. – 220, [1] с. – Загол. обкл.: Славянская грамматика изданная въ 1638 г. въ г. Кременцъ въ типографіи Богоявленскаго братскаго монастыря.
 6. Коваленко О. Як грамотно написати диктант : навчальний посібник / О. В. Коваленко. – Київ : Академія, 2002. – 91 с.
 7. Короткий термінологічний словник з основ педагогіки і полікультурної освіти : (для вчителів шкіл з навчанням мовами нацменшин) / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т; ред. І. Козубовська. – Ужгород : Аутдор-Шарк, 2018. – 155 с.
 8. Кременецька земська книга 1578 року / НАН України. Ін-т укр. мови; підгот. Л. Ящук ; відп. ред.: В. Мойсієнко, В.Собчук. – Кременець : Кременецько-Почаївський держ. іст.-архітектур. заповідник, 2018. – 297, [2] с.
 9. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови IX–XX ст. / В. Кубайчук. – Київ : К.І.С., 2020. – 192 с.
 10. Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах / М-во освіти і науки України. Ін-т модернізації змісту освіти; уклад. О. Куварова ; ред. Т. Пристайко. – Дніпро: Ліра, 2019. – 231 с.
 11. Мова та культура : сучасні аспекти співвідношення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2017 р. / Міжнар. гуманітарний ун-т. – Одеса, 2017. – 111 с.
 12. Освіта і життєвий світ особистості : європейський досвід і українські реалії : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 23-24 квітня 2015 року, м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, НАПН України, НАН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, Відділення релігієзнавства; заг. ред. В. Докаша. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 296 с.
 13. Портнова Т. Освіта і культура / Т. Портнова. – Дніпро : Арт-Прес, 2020. – [2], 40 с.
 14. Сагач Г. Духовна безпека України крізь призму рідної (материнської) мови / Г. Сагач // Богословська думка в Україні: науковий журнал. – 2020. – Вип. 1. – С. 82-88
 15. Славістика й україністика : взаємне посилення розвитку : Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності та культури, 24 травня 2019 року / орг. ком. Г. А. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – 167 с.
 16. Трембіцький А. Геть від божевільної Москви! Лайтесь українською! : тлумачний словник-жартівник / А. Трембіцький. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2020. – 76 с.
 17. Цушко С. Слово і контекст : посібник для активних мовців / С. Цушко. – Київ : Пульсари, 2020. – 76 с.
 18. Шевченко Л. Нові слова та фразеологізми в українських медіа : словник Ч. 3 / Л. Шевченко, Д.  Сизонов ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Кив : ВПЦ Київський університет, 2020. – 119 с.
 19. Шейбе С. Медіа грамотність. Критичне мислення у мультимедійному світі / С. Шейбе, Ф. Рогоу. – Вид. 2-е, стереотип. – Київ : Академія Українскої Преси, 2017. – 319 с.
 20. Ющук І. Мова – найбільший скарб : статті / І. П. Ющук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 358 с.
 21. Яковлєва О. Особливості дії фактору багатомовності у мовному просторі України / О. Яковлєва // Політичний менеджмент. Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія : український науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 121-130

Укладач: Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)