ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Науково-методичний відділ

Головними завданнями Науково-методичного відділу Національної історичної бібліотеки України є науковий аналіз та прогнозування розвитку історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності, методична допомога регіональним книгозбірням з питань організації краєзнавчих фондів та краєзнавчого бібліографічного апарату, задоволення краєзнавчих інформаційних потреб користувачів, складання бібліографічних посібників краєзнавчого змісту тощо.

Багаторічний моніторинг стану історико-краєзнавчої діяльності бібліотек України та теоретичних, методичних, організаційно-практичних проблем бібліотечного краєзнавства дозволив сформувати у відділі проблемно-орієнтовані бібліографічні бази даних (БД):

За результатами моніторингу створений «Путівник по краєзнавчих ресурсах ОУНБ України» - своєрідний анотований довідник, в якому зібрані посилання на краєзнавчі ресурси відповідного регіону, що зосереджені на сайтах цих бібліотек:

Підсумки науково-дослідної роботи з вивчення стану краєзнавчої роботи бібліотек щорічно узагальнюються в інформаційному бюлетені «Краєзнавча робота в бібліотеках України» (виходить з 1990 року).

Вип. 24 (2013)

Вип. 25 (2014)

Вип. 26 (2015)

Вип. 27 (2016)

Фахівці відділу брали участь у підготовці нового нормативного документа у бібліотечній галузі – « Положення про краєзнавчу діяльність державних і комунальних бібліотек» [проект, запропонований для громадського обговорення].

Одним з провідних напрямів роботи відділу є також підготовка та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, стажувань з різних аспектів краєзнавчої бібліотечної діяльності. В останні роки проведені такі конференції:

  1. «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України» : Всеукраїнська науково-практична конференція (22 листопада 2011р.) [І Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька]
  2. «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України»: науково-практична конференція (20 листопада 2013 р.) [ІІ Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька]
  3. Всеукраїнська науково-практична конференція до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України (2-3 жовтня 2014 р.)
  4. «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України» : Всеукраїнська науково-практична конференція (12 листопада 2015 р.) (ІІІ Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька)

 

Значну увагу фахівці відділу приділяють вивченню історії Бібліотеки, підтримці розвитку історичної науки в Україні. Ці теми представлено у БД і виданнях:

Відділ є фундатором та куратором «Зведеної картотеки матеріалів з історії міст і сіл України», в якій зосереджені бібліографічні відомості з історії населених пунктів усіх регіонів країни з кінця XVIII століття і до наших днів (близько 300 000 записів), що знаходяться в НІБУ та інших книгозбірнях країни. Це описи книг і брошур; статей з журналів, газет, продовжуваних видань; картографічних видань тощо. Картотека включає описи документів, виданих українською, російською, польською, німецькою мовами.

Наприкінці 2011 року в рамках проекту «Історична спадщина України» топографічну частину Картотеки відскановано та висвітлено на сайті як Image-Katalog «Картотека з історії міст і сіл України», а з 2012 року паралельно з традиційною картковою створюється електронна версія Картотеки – БД «Історія міст і сіл України».

У 2016 році започатковано БД "Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення", яка на основі лише офіційних джерел відображає інформацію про поточні зміни в адміністративно-територіальному устрої України: перейменування, зміна статусу, меж чи підпорядкування населених пунктів, а також утворення територіальних громад.

Фахівці відділу щомісяця оприлюднюють аналітичну інформацію про нові книги з історії міст і сіл , що надійшли у фонд Бібліотеки.

Відділ проводить активну бібліографічну діяльність: створює ретроспективні науково-допоміжні бібліографічні посібники з теорії, методики і практики бібліотечного краєзнавства, краєзнавчої бібліографії другого ступеня:

 

Виступи і публікації фахівців відділу у 2017 році

  • Другі Києвознавчі читання (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Волошінська Н., Чеховська І. Документи з історії Києва у краєзнавчому ресурсі «Історія міст сіл України» на сайті Національної історичної бібліотеки України

  • Всеукраїнський семінар "Сучасні тенденції розвитку краєзнавчої бібліографії в бібліотеках України" (Одеська національна наукова бібліотека)
Кисельова В., Михайлова О. Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: сучасний вимір
  • Семінар "Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика" (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого)
Михайлова О. Краєзнавча бібліографія на сайтах провідних регіональних бібліотек (за результатами моніторингу)
  • IV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька (Національна історична бібліотека України)

Кисельова В. Розвиток бібліотечного краєзнавства в сучасний період (на снові аналізу потоку видань та публікацій за 2007-2016 рр.)
Волошінська Н. Зміни у Адміністративно-територіальному устрої України та їх відображення у довідково-пошуковому апараті Національної історичної бібліотеки України
Покропивна О. Пошуковий інтерфейс краєзнавчої бази даних «Історія міст і сіл країни» на сайті Національної історичної бібліотеки України
Поліщук М. Інформаційно-бібліографічне забезпечення історико-краєзнавчих досліджень з вивчення історії населених пунктів

Відділ працює:

  • Понеділок – п’ятниця з 10.00 – 18.00
  • Вихідні дні - субота, неділя

тел.: (044) 280-80-43

e-mail: nmv_nibu@ukr.net

Контактна особа - Михайлова Ольга Володимирівна, зав. відділу,

Кисельова Валентина Павлівна, зав. сектора науково-дослідної та організаційно-методичної роботи