ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Історія України в документах і матеріалах Всеукраїнської академії наук (ВУАН)

Розпочато новий проект із поповнення електронної бібліотеки "Історична спадщина України" та страхового фонду НІБУ. (Електронна бібліотека та страховий фонд НІБУ  існують з  2012р.)

Національна історична бібліотека України в партнерстві з Фондом культури та інновацій FUTURA та компанією “Цифрова країна” підписали меморандум щодо співробітництва та реалізації проекту по створенню електронного ресурсу - «Історія України в документах і матеріалах Всеукраїнської академії наук (ВУАН) 1918-1930 років».
Проект має на меті створення бази даних і текстів історичних документів і матеріалів ВУАН, де буде сконцентровано важливу науково-суспільну інформацію, що століттями формувала українську ментальність, впливала на державотворчі процеси, та є цінним джерелом й інструментом історичних розвідок, генеалогічних, етимологічних, культурологічних, пам’яткознавчих, релігієзнавчих, книгознавчих та інших досліджень.
Саме в цих джерелах вперше друкувалися результати багатьох наукових досліджень молодої української науки в історичній, філологічній, соціально-економічній та в фізико-математичній сферах.
На сьогодні, ці документи і матеріали є основою для сучасних досліджень з історії нашої незалежної держави та її регіонів, та є бібліографічною рідкістю, безцінним джерелом наукової інформації.
З огляду на те, що видання мають поважний вік та зношений фізичний стан, наразі обмежено видачу документів користувачам для роботи. Нагальною є потреба у збереженні цих документів для прийдешніх поколінь.
Долучення до наукового обігу колекції в електронному вигляді вирішить проблему задоволення підвищеного попиту на особливі видання Академії наук України 1919-1930-х років та зменшить ризик втрати раритетних оригіналів.
Робота над проектом включає в себе реставрацію оригіналів видань та переведення їх в електронний вигляд; аналітичну обробку документів, їх розпізнавання і створення повнотекстових файлів документів, формування бази даних і створення на її основі бібліотечно-культурологічного електронного ресурсу та надання до нього відкритого доступу.
В рамках реалізації першого етапу фахівцями ЦК («Цифрова країна») виконано оцифрування двох раритетних видань з метою визначення можливості розпізнавання складних текстів, відпрацювання технологічних процесів, а також формування вимог до технології оцифрування та електронних файлів.
В якості тестових видань були відібрані два збірники наукових праць 1928 та 1929 рр. Було проведено: сканування, обробку іміджів сторінок, комбіноване розпізнання тексту, створення файлів в форматі PDF/A із закладками за змістом з можливістю пошуку по тесту, а також можливістю копіювання блоків текстів з перенесенням в будь-який текстовий редактор.
Результати першого етапу були розглянуті фахівцями бібліотеки і компанії «Цифрова країна» на спільній нараді. За її підсумками зазначено, що застосовані компанією «Цифрова країна» технології оцифрування забезпечують достатній рівень якості обробки і розпізнавання тексту видань минулого сторіччя для створення на їх основі повнотекстових електронних ресурсів.
Електронні файли оцифрованих видань розміщено на сайті бібліотеки.
Ознайомитися з ними можна за посиланням:
1.Чернигів і північне Лівобережжя: огляди, розвідки, матеріали/ під ред. М. Грушевського. - Київ, 1928. - XII, 531 с.: іл.; 515 МБ ел. жорстк. диск. - (Записок Українського наукового товариства в Київі (тепер Історичної секції при Українській Академії Наук); Т. 23).
2. Науковий збірник за рік 1929. - Київ, 1929. - 201, [2] с.: іл., фот.; 25,3 МБ эл. жестк. диск. - (Записки Історичної секції Всеукраїнської Академії Наук (раніш Записки Українського наукового товариства в Київі)/ за ред. М. Грушевського; Т. 32)