ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Львівські стародруки

Львівські стародруки цінні тим, що вони, наряду з острозькими, стали найдавнішими книжками, надруковані на території України, збереженими досьогодні.

Найбільш відомою стала ДРУКАРНЯ ЛЬВІВСЬКОГО БРАТСТВА – видавниче підприємство при Львівському братстві, створене на базі обладнання друкарні Івана Федорова. Один із ранніх відомих творів друкарні «Іоанна Златоустого книга о священстві» (1614).

У 1630–48 рр. друкарня основну увагу зосереджувала на підготовці й випуску перших видань богослужбових книг, які надалі передруковувалися. До них додавали світські за змістом присвяти впливовим особам, вірші на їхні герби й на герб Львівського братства, а також передмови, в яких інколи містяться згадки про історичні події або ремінісценції з античної літератури.

Багато оформлене сюжетними ілюстраціями Євангеліє 1636 року стало зразком для наступних видань цієї книжки.

Цілком природно, що в XVII ст. більшість великих за обсягом книг, які виходили в світ значними тиражами, були передусім богослужбові тексти і молитовники, а також агіографічна література.

Аа Бб Гг Дд Єє Іі Кк
Лл Нн Оо Пп Сс Тт Чч