ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Нові оцифровані видання з фонду НІБУ

Голяховский, Яков Памятная книжка Харьковской губернии на 1864 год [Електронний документ] / Я. Голяховский. - Харьков : Университет. тип., 1864. - 87,2 МБ с.
Джиджора, Іван. Україна в першій половині XVIII в. :  розвідки і замітки [Електронний документ] / І. Джиджора ; авт. передм. М. Грушевський. - Київ, 1930. - 121 МБ ел. жорст. диску.
Тутковський, Павло. Матеріяли для бібліографії мапознавства України [Електронне видання] : (мапи, плани, атласи, альбоми, мапознавча література). Ч. 1 / П. Тутковський. - Київ : Друк. Всеукраїнської Академії Наук, 1924. - 29.9 МБ ел. жорстк. диск. - (Збірник Історично-Філологічного відділу / Українська Академія наук ; № 16).
Siemienowicz, Casimir. Artis Magnae Artilleria [Електронне видання] . Pt. 1 / C. Siemienowicz. - Amsterodami, 1650. - 281 МБ ел. жорстк. диск. - Лат.
Служебник [Електронне видання] . - Почаїв, 1755. - 174 МБ ел. жорстк. диск. - Назва на титульній сторінці: Леітургікон си єсть Служебник Почаєвський. З 1 по 89 аркуші.
177 МБ ел. жорстк. диск. З 90 по 180 аркуші.