ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Новини оцифрування

Сушицький, Теоктист. Західньо-руські літописи як пам’ятки літератури [Електронний ресурс] / Т. Сушицький ; упоряд. О. А. Назаревський, 1929. - 404 с. ; 394 МБ эл. жестк. диск Сушицький, Теоктист. Західньо-руські літописи як пам’ятки літератури [Електронний ресурс] / Т. Сушицький ; упоряд. О. А. Назаревський, 1929. - 404 с. ; 394 МБ эл. жестк. диск
Матеріяли для культурної й громадської історії Західньої України [Електронний ресурс]. Том 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова : зібрано з автографів Наукового Товариства імени Шевченка і Українського Національного Музею у Львові, 1928. - IV, 508 с. ; 321 МБ эл. жестк. диск Матеріяли для культурної й громадської історії Західньої України [Електронний ресурс]. Том 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова : зібрано з автографів Наукового Товариства імени Шевченка і Українського Національного Музею у Львові, 1928. - IV, 508 с. ; 321 МБ эл. жестк. диск
Перетц, Владимир Николаевич. Слово о полку Ігоревім [Електронний ресурс] : пам’ятка феодальної України-Руси XII віку / В. Перетц, 1926. - 24, [4] с. ; 221 МБ эл. жестк. диск Перетц, Владимир Николаевич. Слово о полку Ігоревім [Електронний ресурс] : пам’ятка феодальної України-Руси XII віку / В. Перетц, 1926. - 24, [4] с. ; 221 МБ эл. жестк. диск
Нові знадоби для життєпису Степана Руданського. Спомини та матеріяли, що їх опублікували 1925-1929 рр. в “Записках Іст.-Філолог. Відділу” В. Герасименко, П. Горянський, М. Левченко, Е. Оксман, В. Отамановський, М. Хращевський та С. Якимович [Електронний ресурс], 1929. - 87, [3] с. ; 63,3 МБ ел. жорстк. диск Нові знадоби для життєпису Степана Руданського. Спомини та матеріяли, що їх опублікували 1925-1929 рр. в “Записках Іст.-Філолог. Відділу” В. Герасименко, П. Горянський, М. Левченко, Е. Оксман, В. Отамановський, М. Хращевський та С. Якимович [Електронний ресурс], 1929. - 87, [3] с. ; 63,3 МБ ел. жорстк. диск