ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 90-річчя від дня народження В. В. Грабовецького

Шановні користувачі! Пропонуємо до Вашої уваги книжкову виставку «Літописець прикарпатського краю», до 90-річчя від дня народження Володимира Васильовича Грабовецького (1928-2015), українського вченого, історика.

Володимир Васильович Грабовецький народився 24 липня 1928 року у смт Печеніжин Коломийського району — український вчений, історик. Доктор історичних наук (1968 р.), професор (1980 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.), двічі відмінник освіти України (1997 р., 2000 р.), почесний професор кафедри українознавства Українського державного університету (2003р.), почесний доктор Ужгородського національного університету (2005 р.), почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2007 р.), почесний завідувач кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, почесний член 12 наукових і освітньо-громадських товариств, нагороджений 35 урядовими та громадськими і вузівськими почесними грамотами і дипломами.

Володимир Васильович п'ятдесят років досліджував наукову проблему «Карпатське опришківство XVI—XIX ст.» та життя і діяльність легендарного героя України Олекси Довбуша, видав про нього 150 праць і впродовж півстоліття збирав історико-літературно-мистецькі експонати, на базі яких відкрив Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша (1995).

В 2008 році на пошану Володимира Васильовича Грабовецького вийшов ювілейний збірник «На вівтар історії України», який містить спогади, родинні листи, листування ювіляра з науковцями, урядовими організаціями та українською діаспорою.

Під керівництвом професора виросла ціла історична школа, нова генерація українських науковців, які вивчають важливі проблеми історії України.

9(с2)

Г75

Грабовецький В. В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI-XIX ст. / В. В. Грабовецький. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1966. – 252 с.

На великому архівному матеріалі вперше в історіографії висвітлюється рух карпатських опришків, який був своєрідною формою класової боротьби селян західно-українських земель XVIXIX ст.; показано антифеодальну діяльність народних героїв Олекси Довбуша,Василя Баюрака, Івана Бойчука та ін.

9(с2)

Г75

Грабовецкий В. В. Антифеодальная борьба карпатского опришковства XVI–XIX веков: автореферат дис. ... д-ра ист. наук : 571 / В. В. Грабовецкий ; Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – 1968. – 44 с.

В дисертації на основі аналізу матеріалу опришки характеризуються, як вірні захисники селян. В свідомості убогого трудівника опришок завжди був народним борцем, безкорисним захисником простої людини від феодально-кріпосничого гніту. Тому в народній пам'яті опришківство залишило глибокий слід, як символ боротьби за свободу.

А30732 / 9(с2)

Г751

Грабовецький В. В. Визвольна боротьба на Волині у 1648-1657 рр. : огляд опублікованих джерел / В. В. Грабовецький, О. Б. Ярошинський ; Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. – К. : Знання України, 2000. – 47 с.

У брошурі з’ясовуються археографічні здобутки українських, російських, польських дослідників на різних етапах опублікування джерел про національно-визвольну і соціальну боротьбу у 1648-1657 рр. на Волині. Поряд з аналізом основних документальних видань висвітлено характерні особливості опублікованої джерельної бази, акцентується увага на класифікації, змісті, достовірності окремих документів.

9(с2)

Г75

Грабовецький В. В. Галич : [іст.-екон. нарис-путівник] / В. В. Грабовецький, П. І. Арсенович. – Львів : Каменяр, 1964. – 70 с.

Це історико-еономічний нарис–путівник про одне з старовинних міст України – Галич.

9(с2)г

Г75

Грабовецький В. В. Городок : іст.-краєзнав. нарис / В. В. Грабовецький, І. С. Гопало. – Львів : Каменяр, 1968. – 52 с.

Городок – старовинно українське місто, славне своєю історією, що відбиває багато-страждальне і водночас героїчне минуле народу, його боротьбу за соціальне і національне визволення. В історико-краєзнавчому нарисі розповідається про цікаву минувшину і багатогранне життя сучасного Городка – районного центру Львівської області.

9(с2)

Г751

Грабовецький В. В. Гуцульщина ХІІІ-ХІХ століть : іст. нарис / В. В. Грабовецький. – Львів : Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1982. – 151 с.

Автор висвітлює соціально-економічну історію Гуцульщини, розвінчуючи грубі фальсифікації буржуазних істориків. У книзі зосереджено увагу на розвитку феодально-кріпосницьких відносин, розгортанні антифеодальної боротьби народних мас, на розвитку культури.

А8826 / 9(с2)

Г753

Грабовецький В. В. Грабівка. літопис оселі над Луквою. / В. В. Грабовецький ; Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 255 с.

Під Чорним лісом, на широких берегах річки Лукви, притоки Дністра, розкинулася оселя Грабівка, яка попри свою старовинну історію, досі не мала свого літопису. Автор книги розгортає перед нами сторінки невідомої досі сивої давнини, коли розповідає про виникнення села, його перейменування, знайомить з проблемами та шляхами їх вирішення сільською громадою, з долями окремих людей, цілих родин, нащадками яких ми почуваємося.

9(с2)

Г75

Грабовецький В. В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр. / В. В. Грабовецький. – Київ : Наук. думка, 1972. – 192 с.

У монографії висвітлюється боротьба поневолених мас українського населення проти польсько-шляхетського планування на західноукраїнських землях у період визвольної війни 1648 – 1654 рр. Велика увага приділяється ролі селянсько-козацької армії Богдана Хмельницького у народно-визвольному повстанні в Галичині, Закарпатті і Буковині 1648-1654 рр. Дається принципова критика буржуазно-націоналістичної історіографії, викривається її тенденційність в оцінці народно-визвольної боротьби на західноукраїнських землях.

9(с2)г

Г75

Грабовецький В. В. Звенигород / В. В. Грабовецький. – Львів : Кн.-журн. вид., 1959. – 67 с.

Нарис В. Грабовецького «Звенигород», що є першим у серії, в науково-популярній формі розповідає про історію цього села, яке до виникнення Львова було одним з найбільших міст на західно-українських землях.

А11066 / 9(с2)

Г751

Грабовецький В. В. Долина над Дністром : ілюстрована історія села / В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – 268, 3 с. : 1 л. карти, 4 вкл. л. фот.

На повноводних берегах Дністра розкинулося мальовниче село Долина, яке своїми початками сягає княжих часів. Але воно забуте в історичній літературі. Його історію з глибини віків до нашого часу розкриває відомий історик України Володимир Грабовецький.

А7554 / 9(с2)

Г751

Грабовецький В. В. Іванівці: літопис села над Прутом / В. В. Грабовецький ; Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 255 с.

На швидкоплинних берегах Пруту розкинулося мальовниче село Іванівці, яке хоч і має свій багатовіковий літопис, але забуте в історичній літературі. Його історію з глибини віків до нашого часу розкриває Володимир Грабовецький – історик України.

В602 / 9(с2)

Г751

Грабовецький В. В. Івано-Франківськ в пам’ятниках історії та культури / В. В. Грабовецький, Б. М. Гаврилів, Г. В. Карась ; Івано-Франківська міська Рада, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 130 с.

В історико-краєзнавчій публікації вперше за хронологічно-тематичним принципом висвітлюються пам’ятники історії та культури Івано-Франківська (Станіслава) – одного з найбільших міст на західноукраїнських землях.

М788-1 / 9(с2)

Г751

Грабовецький В.В. Ілюстрована історія Прикарпаття. З найдавніших часів до І половини XVII ст.. Т.1 / В. В. Грабовецький ; Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. – 2-е вид. доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 432 с.

В I томі подається історія Прикарпаття з найдавніших часі до першої половини XVII ст. Монографія написана з використанням великої кількості архівних першоджерел, виявлених та опрацьованих дослідником за півстоліття. Книга щедро ілюстрована старовинними гравюрами, автентичними документами, численними ілюстраціями, в ній вміщено ряд карт і схем.

А29229 / 9(с2)

Г751

Грабовецький В. В. Історія Гуцульщини : навчальний посібник / В. В. Грабовецький ; Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника. – Косів : Писаний Камінь, 2013. – 244 с. : іл.

Відомий історик України, доктор історичних наук, професор, академік АН вищої школи України вперше в Україні у регіональному плані публікує кількатомне видання : літопис «Прикарпатського краю». Третій том подає історію Гуцульщини з найдавніших часів до початку ХХ століття. Монографія написана на професійному рівні з використанням великої кількості архівних першоджерел, виявлених та опрацьованих дослідником за півстоліття.

9(с2)

Г751

Грабовецкий В. В. Крестьянское движение в Галицком Прикарпатье во второй половине XVII ст. : автореферат дис. ... канд. ист. наук / В. В. Грабовецкий ; АН УССР, Ин-т истории. – 1958. – 18 с.

Автор дисертації поставив перед собою задачу показати соціально-економічний розвиток Галицького Прикарпаття в другій половині XVII століття і визначив характер і форми селянського руху в цей період. Висвітлюється мало вивчений опришківський рух, характерний для цієї території.

Б5678 / 9(с2)

Г751

Грабовецький В. В. Легендарні опришки-лицарі Карпат (XVI-XIX ст. ) в літописі та ілюстраціях / В. В. Грабовецький. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 459 с.

На великому фундаментальному історичному матеріалі, підтвердженому архівними документами, відомий історик України академік Володимир Грабовецтький перевидає з доповненнями свою півстолітню працю-монографію з літопису карпатського опришківства XVIXIX ст. Книга наповнена ілюстрованим матеріалом, який складається з уривків документів, карт, творів з образотворчого мистецтва, історичної, художньої і музичної літератури. Перед читачем зринуть картини про визначних опришківських ватажків, в тому числі легендарного Олекси Довбуша, його попередників і наступників. Монографія переконливо завідчує витоки національно-визвольних змагань поневоленого польсько-шляхетського народу в період середньовіччя і нового часу.

А28966 / 902.2

Г751

Грабовецький В. В. Мої незабутні зустрічі з духовною і творчою елітою України. За спогадами минулих літ / В. В. Грабовецький ; упоряд. Ю. Крайчук ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Вид. 2-е, допов. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 250 с.

У книзі перевидаються спогади доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АНВШ України В. В. Грабовецького про понад 60-річний період зустрічей з духовною й творчою елітою України, провідними українськими діячами науки й культури та, зокрема, з істориками Києва, Львова, Івано-Франківська й інших міст і сіл України та зарубіжжя з питань історико-культурної проблематики дослідження літопису українського народу.

9(с2)

Г86

Грабовецький В. В. Напис на камені: Розповідають мемор. дошки та обеліски Львова : путівник – довідник / В. В. Грабовецький. – Львів : Каменяр, 1976. – 111 с.

За логічними написами на пам’ятних дошках, яких так багато встановлено на будинках Львова, -- важливі події героїчного минулого міста, революційної боротьби його трудящих за соціальне і національне визволення, за возз’єднання з Радянською Україною. Про це й розповідає книга доктора історичних наук В. Грабовецького «Напис на камені».

9(с2)46

Г75

Грабовецький В. В. Народний герой Олекса Довбуш: [1719-1745] : іст. нарис / В. В. Грабовецький. – Львів : Кн.-журн. вид., 1957. – 152 с.

В книзі у науково-популярній формі розповідається про видатного ватажка народно-визвольного руху на західноукраїнських землях (30–40 роки XVIII століття) – Олексу Довбуша. Цей історичний нарис про мужнього борця за кращу долю народу побудований в основному на виявлених автором архівних документах.

А28/9(с2)

Г75

Грабовецький В. В. Олекса Довбуш : (1700—1745) / В. В. Грабовецький. – Львів : Світ, 1994. – 269 с.

Імя народного героя Олекси Довбуша широко відоме у літописі українського народу. Здається,немає такого жанру в літературі, образотворчому мистецтві, музиці, де б не зображувалась ця постать. Однак багаті історичні й фольклорні матеріали досі не узагальнені. Автор вперше на великому фактичному матеріалі прагне всебічно розкрити образ Олекси Довбуша.

9(с2)1

Г75

Грабовецький В. В. Селянський рух на Прикарпатті в другій половині XVII – першій половині XVIII ст. / В. В. Грабовецький. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1962. – 211 с.

В монографії на великому архівному матеріалі висвітлюється антифеодальна боротьба селян Прикарпаття в другій половині XVIIпершій половині XVIII ст., зокрема така своєрідна форма, як опришківство, яке в XVIIXVIII ст. досягло найбільшого розвитку. Показано великий вплив визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. на піднесення селянських рухів на західноукраїнських землях.

9(с2)

Г751

Грабовецький В. В. Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи 1490-1492 років : з історії спільної антифеодальної боротьби селян України і Молдавії / В. В. Грабовецький. – Львів : Вища школа, 1979. – 123 с.

Автор ставить своїм завданням на основі літератури і джерел вперше в українській радянській історіографії в монографічному плані ґрунтовно дослідити соціально-економічне становище і класову боротьбу селян Галицької землі і Північної Буковини в XV ст., показати класовий антифеодальний характер і широкий розмах повстання селян України і Молдавії в 1490-1492 рр. під проводом Мухи у всіх його проявах.

9(с2)

Г751

Грабовецький В. В. Надвірна : путівник укр. і рос. мовами / В. В. Грабовецький, Г. В. Бурнашов, М. Н. Рехтман. – Ужгород : Карпати, 1982. – 80 с.

Путівник знайомить з мальовничим містом Надвірною – райцентром Івано-Франківської області, розповідає про соціально-економічні і культурні перетворення в Надвірнянському районі, про визначні місця і туристські маршрути Надвірної та її околиць.

В3927 / 9(с2)

Ж746

Життя, присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; ред. кол. І. Цепенда [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – 370 с. : фот.

Видання підготоване колегами і учнями засновника і довголітнього завідувача кафедри історії України факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», заслуженого діяча науки і техніки України, доктора історичних наук, професора академіка АН Вищої школи України Володимира Васильовича Грабовецького.

А18507 / 9(с2)

Н121

На вівтар історії України : ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В. В. Грабовецького / Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Інститут історії і політології ; ред. Б. К. Остафійчук. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 563 с.

У ювілейному збірнику на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В.Грабовецького вміщено спогади колег і учнів про ювіляра, окремі рецензії на його праці, запропоновано наукові статті дослідників зі своїх проблематик. У збірнику містяться також спогади В.В.Грабовецького, його родинні листи, листування ювіляра з науковцями, урядовими організаціями, громадсько-політичними установами, листування з українською діаспорою. Вміщено бібліографічний покажчик основних наукових і навчально-методичних праць ювіляра, літопис його життя і науково-педагогічної діяльності.