ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні

У відділі обслуговування користувачів представлена виставка «День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні.

Список літератури:

Анякина В. А. Дети войны – свидетели войны [Текст] / В. А. Анякина. - Сумы : Мрія-1, 2015. - 120 с.

Архивы памяти 1941–1943: документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея/ Л. Ф. Ноздрина, Т. О. Антоненко; Бердянский городской совет, Бердянский краеведческий музей. - Мелитополь: Мелитопольская гор. тип., 2015. - 416 с.: фот., факс.. - Авт. указаны на обороте тит. л..

Сторінки пам’яті/ В. М. Бойко ; літ. ред. М. М. Франчук. - Київ, 2016. - 156 с.: іл., фот

Безсмертя подвигу [Текст] / голов. ред. Н. М. Перевалова. - Канів : Родень, 2017. - 108 с. : фот.

Вестлі Б. Війна мого батька: пер. з норв. / Б. Вестлі. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2014. - 260 с.

Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та українці у Другій світовій/ В. В’ятрович [та ін.] ; під заг. ред. Я. Примаченко. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 352 с.: 8 вкл. арк. фот. та карт..

Війна і міф. Невідома Друга світова/ В. В’ятрович [та ін.] ; гол. ред. С. С. Скляр ; заг. ред.: О. Зінченко, В. В’ятрович, М. Майоров; Український інститут національної пам’яті. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 269 с.: іл.. - (1939–1945). - Авт. кол., ред. зазнач. на звороті тит. арк.

Друга світова війна у контексті української історії. (До 70 річниці закінчення Другої світової війни): матеріали наукового семінару/ Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; ред. кол. В. І. Маслак (гол. ред.) [та ін.]. - Кременчук: Щербатих О. В., 2015. - 104 с.: табл., фот.

З музейного досьє. Кузьма Дерев’янко / Національний музей історії України у Другій світовій війні, Меморіальний комплекс ; відп. за вип. Л. В. Рибченко. - Київ : Фенікс, 2016. - 48 с. : іл., фот.

Коваль П. Діти берегів часу: акція “Вісла”: спогади : [пер. з польськ.] / П. Коваль ; [пер., авт. передм. Л. Івасюк]. - Львів : Світ, 2016. - 462 с. : іл., фот.

Коваль М. В. Україна в другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М. В. Коваль ; Інститут історії України НАНУ. - Київ : "Альтернативи", 1999. - 335 с. : іл. - (Україна крізь віки : в 15 т. ; т. 12)

Кузнецов Г. А. Край непокорённый. Черниговщина 1941-1945 гг. [Текст] : документальная повесть / Г. А. Кузнецов. - Чернигов : Брагинець О. В., 2018. - 191 с.

Левітас, Ф. Л. Друга світова війна: український вимір / Ф. Л. Левітас. - Київ: Наш час, 2012. - 272 с.: іл..

Муковський, І. Т. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах другої світової війни/ І. Т. Муковський, О. Є Лисенко. - Київ: Книга Пам’яті України, 1997. - 566 с.

Орлова Т. В. Жінки України у Другій світовій війні: історіографія проблеми / Т. В. Орлова ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ : Логос, 2011. - 35 с.

Полиновий травень 44-го: дослідження, документи, свідчення / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, НАН України, Ін-т історії України ; ред. кол.: Л. В. Легасова (кер. проекту) [и др.]. - Київ : [б. и.], 2017. - 311 с.

Сучасні дискусії про Другу світову війну: збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків/ Асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова Доба”; упоряд.: Я. Грицак, П. Кендзьор, С. Турканик. - Львів: ЗУКЦ, 2012. - 224 с. - (Історична ініциатива). - (Історія заради примирення).

Україна у Великій війні: 1939-1945: науково-популярне видання / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич. - К. : Емма, 2014. - 262 с. : карт., фот. + 1 вкл. л.
Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст.: історичні нариси : у 2 кн.. Кн. 1/ А. Айсфельд; ред. В. А. Смолій; НАН України, Інститут історії України. - Київ: Наук. думка, 2011. - 734 с.

Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст. : історичні нариси : у 2 кн. Кн. 1. - К. : Наук. думка, 2010. - 731 с.

Україна. Війна. Власна пам’ять: дослідження, документи, свідчення/ НАН України, Інститут історії України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; ред. кол. В. А. Смолій [та ін.]. - Київ: Інститут історії України НАНУ, 2015. - 264 с.: табл., фот.

Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення / НАН України, Інститут історії України, Меморіальний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” ; ред. кол.: В. М. Литвин [та ін.]. - К. : Аеростат, 2014. - 324 с. : іл.

Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження, документи, свідчення/ Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, НАН України, Інститут історії України; ред. кол. Л. В. Легасова (кер. проекту) [та ін.]. - Київ, 2016. - 504 с.: факс., фот.

Українська Друга світова: матеріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня 2015 р., м. Київ)/ М-во освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства, Український інститут національної пам’яті, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; упоряд. В. М. Яременко ; ред. кол.: В. М. В’ятрович [та ін.]. - Київ: К.І.С., 2015. - 208 с.

Шкварець В. П. Друга світова війна 1939-1945 рр. : український вимір: монографія/ В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко. - Миколаїв: Іліон, 2012. - 250 с.

Шпарик В. Друга світова війна: спогади і погляди фронтовика/ В. Шпарик. - Львів: Афіша, 2013. - 160 с.

Якимович Б. З. Українська військова та воєнна історія: [збірка наукових праць]. Ч. 1: Події, постаті, символи/ Б. З. Якимович. - Львів: Національна академія сухопутних військ, 2015. - 230, [1] с.