ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 110-річчя від дня народження Арсена Олексійовича Іщука

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку « Ми – люди майбутнього, ми – не минулі!», до 110-річчя від дня народження Арсена Олексійовича Іщука (1908-1982), українського педагога, літературознавця, письменника і перекладача.

 

Бібліографічний список:

І – 988

Іщук А. О. Вербівчани : роман – хроніка / А. О. Іщук. – Київ : Дніпро, 1984. – 792 с.

8 (с)

І – 98

Іщук А. О. Леся Українка : критико-біографічний нарис / А. О. Іщук. – Київ : Держлітвидав України, 1950. – 115 с.

8(с)

І – 98

Іщук А. О. На шляху поступу / А. О. Іщук. – Київ : Радян. письменник, 1968. – 232 с.

8(с)

І – 98

Іщук А. О. Павло Тичина : критико-біографічний нарис / А. О. Іщук. – Київ : Держлітвидав України, 1954. – 161 с.

8 (с)

В 92

Вивчаємо Шевченка : зб. наук. пр. / відп. ред. А. О. Іщук. – Київ : Київський держ. ун-т, 1964. – 120 с.

 

Про нього :

В3948 / 03

В272

Велика українська енциклопедія : словник / авт. кол. А. М. Киридон [та ін.]. – Київ : Енциклопедичне вид-во, 2015. – 1406, [1] с. – С. 556.

М844-11 / 9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія Сучасної України. / НАН України, Інститут енциклопедичних досліджень, Наук. тов-во ім. Шевченка ; гол. ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський. – Київ : [б. в.], 2011. Т. 11 : Зор – Как. – 712 с. – С.605.

8 (с)

І – 90

Історія Української літератури : в 2 т. / Ред-кол. : І. О. Дзеверін та ін. – Київ : Наук. думка, 1988. – Т. 2 . – 741 с. – С. 358.

8 (с)

К 647

Кононенко П. П. Село в українській літературі : літературно-критичний нарис / П. П. Кононенко. — Київ : Радян. письменник, 1984. – 344 с.

А 17871

8 (с)

К 562

Коваленко Л. Ми — люди майбутнього, ми — не минулі : статті, рецензії, щоденники, спогади, поезії, листи / Л. Коваленко; упоряд. Н. Л. Калениченко, О. Б. Поліщук. — Дніпродзержинськ : Андрій, 2008. – 512 с. – С. 22.

Б 1040

9 (с2)

К 772

Кравчук П. Без недомовок: спогади / П. Кравчук. — Київ-Торонто : Літературна Україна, 1995. – 288 с.

8

У 45

Українська Літературна Енциклопедія : в 5 т. / Ред-кол. : І. О. Дзеверін та ін. – Київ : Укр. Радян. Енциклопедія ім.. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2 : Д – К. – 576 с. – С. 356.