ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 155-річчя від дня народження Є.О.Петрушевича

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку до 155-річчя від дня народження Євгена Омеляновича Петрушевича (1863-1940), українського громадсько-політичного діяча, Президента і Уповноваженого Диктатора (верховний військово-політичний зверхник під час війни) Західноукраїнської Народної Республіки.

Євген Омелянович Петрушевич (1863-1940), український громадсько-політичний діяч, правник, доктор цивільного і церковного права (1891), Президент і Уповноважений Диктатор (верховний військово-політичний зверхник під час війни) Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Народився 3 червня 1863 р.  у м.  Буськ, нині Львівської області. Євген Петрушевич своєю політичною культурою, парламентським досвідом і тактом умів впливати на перебіг подій. УНРада під його проводом діяла як справжній парламент, де панувала атмосфера демократизму й свободи слова. Вона опрацювала низку необхідних законів, які реґламентували громадсько-політичне й економічне життя, заклали правову базу держави й відповідали прагненням та інтересам народу, завдяки чому вдалося уникнути гострих соціальних конфліктів.

А2935/9(с2)

А663

Андрухів І.О. Українські правники в національному відродженні Галичини 1848-1939 рр. / І. О. Андрухів, П. І. Арсенич ; Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Управління культури. Науково-редакційний відділ, Обласна асоціація молодих істориків. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 80 с.

В цій книжці відображена історія національно-культурного відродження в Галичині в період так званої «адвокатської доби», де головну роль в культурно-освітньому, суспільно-політичному та економічному житті краю відігравали українські правники. Автори особливо звертають увагу на всесторонній характеристиці тих правників, життя і діяльність яких були тісно повязані зі Станиславівщиною в період 1848-1939 рр.

А22072 / 9(с2)(03)

В42

Видатні українці : малий довідник / А. А. Клімов. – Харків : Ранок, 2010. – 222 с. – С. 70-72.

Українці як нація змогли вижити в пору найтяжчих історичних випробувань і зберегти свою неповторну культуру тільки завдяки тому, що серед них зі століття в століття з’являлися видатні державні діячі, полководці, мислителі, поети й художники. Ті, хто змінював не тільки хід історії, але й свідомість сучасників, хто сіяв добре насіння людяності, гідності, любові до свого народу, хто зробив вагомий внесок у загальну духовну скарбницю України й усього людства.

М1310-8 / 9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія історії України . Т. 8. Па - Прик / НАН України, Інститут історії України ; ред. В. М. Литвин. – Київ : Наукова думка, 2011. – 520 с. – С. 198-199.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки.

В1739 / 9(с2)

З-386

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923 : Ілюстрована історія / Авт.-упоряд. М. Кугутяк. – Львів ; Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. – 523 с. – С. 120.

Ювілейне ілюстроване видання, присвячене 90-й річниці утворення Західно-Української Народної Республіки, стало результатом творчої співпраці великого колективу вчених вищих навчальних закладів і наукових установ. Книга є спробою сучасного осмислення важливих, складних і суперечливих сторінок історії українського національного державотворення ХХ століття, певного узагальнення здобутків української історіографії у вивченні цієї тематики за роки незалежності України. Автори прагнули охопити всі основні аспекти минулого ЗУНР – від передумов, революційного зриву, внутрішньополітичного курсу, міжнародного становища держави та визвольної боротьби за її відновлення до національних, економічних, соціальних і культурних процесів, а також повсякденного життя ф побуту місцевого населення в 1918-1923 роках, розкрити досліджувані проблеми через призму фотодокументів та іншого оригінального, автентичного ілюстративного матеріалу.

Б7398 / 9(с2)

З-913

Зубков С.К. Події, що змінили Україну / С. К. Зубков, В. Л. Карнацевич, А. Ю. Хорошевський. – Харків : Факт, 2013. – 384 с. – С. 250-253.

До цієї книжки ввійшли нариси про події, що змінили історію України. Виникнення Трипільської культури, Заснування Києва та Львова, зародження Запорізької Січі, Переяславська Рада, Полтавська битва, публікація «Енеїди» Котляревського, створення державного гімну України, бій під Крутами, Голодомор, аварія на Чорнобильській АЕС, введення в обіг гривні – це лише мала частка тем, що представлені у цьому виданні.

Пр 1141/ 92-28

Киричук Ю.А. Євген Петрушевич як громадсько-політичний діяч/ Ю.А.Киричук//Вісник Львівського університету:Дослідження з історії України.–1992. – Вип. 28. – С. 67-72.

М1196-2 / 9(с2)

Н301

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2. Л—Я / ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – 896 с. : фото. – С. 512-513.

Меморіальний альманах «Народжені Україною» є продовженням серії видань «Золоті імена України». До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які походженням, народженням або діяльністю пов’язані з Україною і стали славою та гордістю її народу.

А9247 / 9(с2)

М152

Макарчук С.А. Українська Республіка галичан: нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с. – С. 42.

Пропонований посібник висвітлює історію українського національно-визвольного руху в Австро-Угорщині, що привів до створення у жовтні 1918 р. Української Національної Ради та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Розглядаються питання державного і військового будівництва в ЗУНР, хід українсько-польської війни 1918-1919 рр., причини поразки Української Галицької Армії. Велика увага звернена на ідею соборності в політичній діяльності ЗУНР, що втілилася у пам’ятному історичному Акті Злуки.

В2748 / 9(с2)

С60

Солдатенко В. Ф. Україна: рік 1917 / В. Ф. Солдатенко. – Київ : Кріон, 2012. – 212 с. : фот.

1917 рік знаменував собою нову добу в історії України – відродження нації у всіх сферах буття – політичній, економічній, духовно-культурній, державотворчій. Це був час, насичений надзвичайно важливими, справді доленосними подіями, сутнісними зрушеннями в суспільному житті, свідомості наших співвітчизників.

Переламні періоди в історії завжди неоднозначно сприймаються й оцінюються нащадками. В пропонованій книзі зроблено спробу донести до сучасників дух епохи, вдаючись не лише до розповідей про найважливіші віхи в поступі нації, а й через відтворення тих фотоматеріалів, які зміг зафіксувати об’єктив, зберіг час, змогли віднайти дослідники.

А6064 / 9(с2)

С60

Солдатенко В. Ф. Українська революція, 1917-1920 рр. : нарис / В. Ф. Солдатенко. – Київ : [б. в.], 1999. – 976 с.

У книзі відтворено панорамну картину історії Української національно-демократичної революції 1917-1920 років. Розроблено критерії періодизації досліджуваного процесу, з’ясовано причини, характер і мету боротьби, сутність і еволюцію розвитку концепції, схарактеризовано головні події буремної доби. Розкрито історичне значення та уроки Української революції.

А24295 / 9(с2)

С60

Солдатенко В. Проект "Україна" 1917-1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 512 с. – С. 332-344.

У цій книзі подані короткі матеріали про тих, хто стояв біля витоків відродження нації, розробляв платформу Української революції, керував її втіленням в життя, очолював політично-координаційний центр національної державності, - М.Грушевського, В.Винниченка, М.Міхновського, Д.Дорошенка, П.Христюка, С.Голубовича, М.Порша та багатьох інших. Всі вони залишили достатньо рельєфний слід у житті нації. Їх прізвища фігурували в сотнях і тисячах важливих, іноді – справді доленосних документів, а від позицій, вчинків і дій багато в чому залежав вектор розвитку великого європейського народу на одному з переламних рубежів вітчизняної історії.

А4002 / 9(с2)

С60

Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, НАН України. – Київ : [б. в.], 1999. – 512 с. – С. 325-361.

Монографія є другою книгою автора про малодосліджений суспільний феномен-Українську революцію. На основі праць ідеологів тогочасного визвольного руху, документів політичних партій і організацій, матеріалів періодичної преси вперше в історіографії здійснюється спроба комплексного аналізу розвитку концепції Української революції, врахування в ній зміни конкретно-історичних умов і завдань боротьби в 1918-1920 рр.

М589-10 / 9(с2)

Р824

Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; Інститут історії України НАНУ. – Київ : "Альтернативи", 1999. – 319 с. – С. 299-302 : іл. – (Україна крізь віки : в 15 т. ; т. 10)

Десятий том 15-томного видання присвячений узагальненню періоду буремних подій 1917-1921 рр., як минулі покоління українців виборювали незалежність, дає можливість оцінити і осмислити жертовність тих, хто самовіддано утверджував національну свободу.

Б7606 / 9(с2)

Ч-818

Чубукова Т.О. Історія першої половини XX століття в особах : навчальний посібник для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму / Т. О. Чубукова ; НАПН України, Інститут педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

Зміст навчального посібника «Історія першої половини ХХ століття в особах» висвітлює історію людства, окремих народів через долю пересічної людини та видатної постаті, тому що людина є творцем, суб’єктом і відповідно основною діючою особою в історії. В посібнику розкрито сутність і значення гуманістичних цінностей та традицій українського народу, подано гуманітарно-історичну картину світу за допомогою різноманітних образів і картин з життя людей минулого. Головна мета: показати роль особистості в історії; сформувати в учнів більш повну і яскраву картину нашої держави та міста; виховувати в учнів почуття патріотизму, почуття гордості за свою Батьківщину та її громадян.