ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу (1944)

У відділі обслуговування користувачів представлена книжкова виставка  до Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу (1944).

Список літератури:

Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: збірник документів: (1941-1998 рр.)/ Державний комітет України у справах національностей та міграції; упоряд. Ю. Білуха. - Київ: Абрис, 1999. - 176 с.

Кримські татари 1944 - 1994 рр. [Текст] : статті, документи, свідчення очевидців. – Київ, 1995. - 364 с.

Кримські татари: історичний нарис/ Ю. І. Зінченко; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. - Київ: Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. - 203 с.

"Кримські татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції". Конференція. 26-27 листопада 1998 року. Київ. Україна [Текст] : матеріали конференції "Кримські татари і українське суспільсто: проблеми політичної та соціальної інтеграції 26-27 листопада 1998 р. Київ, Україна / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ,1998. - 123 с

Кримські татари: "національна меншина" або аспекти питання [Текст] : матеріали "круглого столу" / Український незалежний центр політичних досліджень за підтримку фонду "Ноу-Хау" уряду Великобританії 5 лютого 1999 р. Київ, Україна. – Київ,1999. - 118 с.

Кримські татари: шлях до повернення: кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років) очима радянських спецслужб: збірник документів та матеріалів [Текст] : историческая литература. Ч. 1 / Національна академія наук України. Інститут історії України, Державний архів служби України, Кам’янець-Подільський державний університет ; Упор. О. Г. Бажан. - Київ, 2004. - 395 с.

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940 – 2015): збірник документів та матеріалів/ НАН України, Інститут історії України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Галузевий державний архів Служби безпеки України; ред. кол. В. А. Смолій [та ін.]. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. - 1092 с. - (Студії з регіональної історії. Джерела)

Ліщук, Д. С. Українці і кримські татари: що спільного і що об’єднує/ Д. С. Ліщук. - Чернівці, 2014. - 76 с.: карт., фот.. - 26.00 грн.

Усеинов, С.М. Коуш и коушане: [депортація кримсько-татарсокго народу в 1944 р.]/ С. М. Усеинов. - Симферополь: Лемешко К.А., 2012. - 328 с.: ил., портр.

Наш Крим [Текст] : [збірник статей]. Вип. 1 / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, М-во культури України, Національний заповідник “Софія Київська” ; ред. кол.: Г. В. Папакін (голова) [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2015. - 264 с.

Никифоров А. Р. Три проекции крымской идеи [Текст] : сборник статей / А. Р. Никифоров, А. В. Мальгин, С. Н. Киселев ; Крымский центр гуманитарных исследований. - Симферополь, 1995. - 80 с.

Озенбашли, Амет. Трагедія Криму [Текст] : в спогадах та документах / А. С.Озенбашли. - Сімферополь, 2007. - 318 с. - (Скарбниця Кримськотатарської духовності).

Кримські татари 1944 - 1994 рр. [Текст] : статті, документи, свідчення очевидців. – Київ, 1995. - 364 с.

Хандиборенко Т. Т. Позбавлені Батьківщини [Текст] : кримські трагедії / Т. Т. Хандиборенко. - Київ : Дніпро, 2000. - 223 с.