ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 145-річчя від дня народження Павла Петровича Скоропадського

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку «Павло Скоропадський: останній гетьман України», до 145-річчя від дня народження Павла Петровича Скоропадського (1873-1945), українського державного, політичного і громадського діяча, військовика.

Новообраному гетьману в спадок дісталась країна, яка перебувала у важкому економічному та політичному становищі. 29 квітня 1918 року було оприлюднено «Грамоту до всього українського народу». У документі Скоропадський оголошував себе гетьманом всієї України, повідомляв про розпуск Центральної і Малої Рад та земельних комітетів, оприлюднював основні завдання, які стояли перед владою. На зміну УНР приходить – Українська Держава, яка й стала офіційною під час правління Павла Скоропадського. Він був головнокомандуючим армією, самостійно займався зовнішньою політикою, затверджував закони. Йому підкорялася виконавча, законодавча, судова влади. Урядом Скоропадського було зроблено чимало. За декілька місяців відновлено дійовий адміністративний апарат, багато зусиль здійснено для відновлення промисловості, розроблено законодавство, яке заохочувало інвестиції в економіку держави. Найбільших успіхів вдалось досягнути в національно-культурному питанні. Блискучий військовий, який пройшов шлях від кавалергарда до генерал-лейтенанта у царській армій, Павло Скоропадський у бурхливі 1917-1918 рр. зробив вагомий внесок у розбудову української державності.

9(с2)

А659

Андрієвський В. З минулого. Від Гетьмана до Директорії : в 2 т. / В. Андрієвський. – Берлін : Укр. слово, 1921 - 1923. – Ч. 1. Гетьман. – 1923. – 262, [2] с.

Книга являє собою спогади українського громадсько-політичного діяча Віктора Андрієвського про події в історії, які пов’язані з іменем Гетьмана Павла Скоропадського і українською Директорією.

А4495 / 9(с2)(01)

Г449

Гетьман Павло Скоропадський: (1873–1945) : матеріали до бібліографії / НАН України, Центр. Наук. Б-ка ім. В. І. Вернадського, Музей гетьманства Голов. Упр. Культури м. Києва ; сост.: Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс. – Київ : Бібліотечний вісник, 1996. – 52 с. : іл., портр.

Ця книжка є збіркою вітчизняних і зарубіжних українознавчих друкованих праць (крім газетних публікацій) про життя одного з відомих історичних діячів України, керманича Української Держави 1918 року та керівника пізнішого гетьманського руху серед української діаспори Європи й Америки, нащадка давнього козацько-старшинського роду гетьмана України Павла Скоропадського.

В875 / 9(с2)

Г464

Гідність роду свого : до 130-річча від дня народження гетьмана України Павла Скоропадського: Виставка / Музей історії м. Києва, Центральний архів України (Київ), Центральний музей Збройних сил України, Музей гетьманства, Національний художній музей України, Бібліотека ім. Ольжича ; Музей історії м. Києва, Центральний архів України (Київ), Центральний музей Збройних сил України, Музей гетьманства, Національний художній музей України, Бібліотека ім. Ольжича. – Київ : [б. в.], 2004. – 63 с. : іл.

Виставка «Гідний роду свого» є даниною шани і пам’яті видатному національному діячеві Гетьману України Павлу Скоропадському. Виставка мала на меті відобразити основні етапи життя та діяльності П.Скоропадського, показати його не випадковість в українській історії і той вагомий внесок, який він зробив у розбудову української державності початку ХХ століття.

М837-1 / 9(с2)

Д362

Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети / ред. М. І. Понов. – Київ : "Ін Юре", 2002. – 474 с. – С. 290 – 294.

У біографічному збірнику «Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети» вміщено понад сто шістдесят коротких біографій державних, політичних і громадських діячів України.

А14416 / 9(с2)

К888

Кудра С. "Спогади" Павла Скоропадського і українська ситуація 1991-2004 р.р. / С. Г. Кудра. – Київ : [б. в.], 2005. – 32 с.

Історичний досвід державотворення кожної країни має свою специфіку. В Україні вона полягає в тому, що намагання створити українську державу повторювалось не один раз, але припускались у цьому процесі майже одні і ті ж помилки, що спричиняло втрату державності. «Спогади» останього Гетьмана України Павла Скоропадського дають об’єктивну картину політичних процесів того часу. Предметом викладу є порівняння деяких специфічних процесів часів гетьманату і сучасної політичної ситуації в Україні.

М1196-2 / 9(с2)

Н301

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2. Л—Я / ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – 896 с. : фото. – С. 512-513.

Меморіальний альманах «Народжені Україною» є продовженням серії видань «Золоті імена України». До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які походженням, народженням або діяльністю пов’язані з Україною і стали славою та гордістю її народу.

М941-1 / 9(с2)

О-72

Осауленко Л. М. Гетьман України Павло Скоропадський 29 квітня 1918 роу 14 грудня 1918 року . Кн.1 / Л. М. Осауленко, В. Д. Засекін. – Луцьк : [б. в.], 2003. – 590 с. : портр.

У пропонованій читачам книзі волинських авторів Л.Осауленка і В. Засєкіна висвітлюється мало вивчена доба боротьби українців за свою державність у 1917-1919 роках ХХ століття.

9(с2)

О-76

Останній гетьман : ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського. 1873—1945 / Центр суспільних досліджень ім. В. Липинського, АН України, Інститут української археографії ; відп. ред. О. Лупанов ; ред. кол.: О. Отт-Скоропадська [та ін.]. – Київ : Академпрес, 1993. – 398 с.

До збірника увійшли доповіді, виголошені під час проведення Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 120-ї річниці від дня народження Гетьмана Павла Скоропадського і 75-ї річниці проголошення Української Держави 1918 р. Підбірка архівних матеріалів, що стосуються військової, громадської та політичної діяльності Павла Скоропадського в різні періоди його життя.

А33245 / 9(с2)(01)

О-76

Останній гетьман Української Держави Павло Скоропадський : бібліографічний покажчик : (до 140-річчя від дня народження великого гетьмана) / М-во культури України, Державна бібліотека України для юнацтва ; уклад. Ю. Круть. – Київ : Державна бібліотека України для юнацтва, 2013. – 48 с.

Бібліографічний покажчик «Останній гетьман Української Держави Павло Скоропадський» є інформаційним ресурсом про життя та діяльність гетьмана. Видання складається з трьох розділів.

У першому розділі подано біографічні відомості про Павла Скоропадського та його родину.

Другий розділ розкриває економічну і політичну діяльність гетьмана.

Третій розділ надає інформацію про культурно-освітній процес за часів гетьманування Скоропадського.

Пр4574/7

Павло Скоропадський - останній гетьман України : збірник наукових праць / Український інститут національної пам’яті ; ред. В. Ф. Солдатенко. – Київ : Пріоритети, 2013. – 310 с.

У збірнику містять статті науковців – учасників конференції «Павло Скоропадський – останній гетьман України ( до 95-річчя Української Держави та 140-річчя від дня народження Павла Скоропадського)» ( Київ, 29 квітня 2013 р.). Статті присвячені дискусійним питанням функціонування Української Держави 1918 р. та постатті П. Скоропадського.

Б2421 / 9(с2)

П17

Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець. людина : історіко-архівні нариси / Г. Папкін ; Державний комітет архівів України, Центральний архів України.– Київ : [б. в.], 2003. – 282 с. : іл., портр.

Ця книга є першим комплексним джерелознавчим дослідженням сторінок життя і діяльності видатного державного і громадського діяча, останього гетьмана всієї України та військ козацьких Павла Петровича Скоропадського (1873-1945), спробою розглянути цю історичну постать, про яку історики довгий час не писали взагалі або ж звинувачували у зраді національних інтересів, у контексті епохи Української революції 1917-1921 років та через стосунки з іншими історичними діячами – як ідейними опонентами, так і друзями ( М. С. Грушевським, К. Г. Маннергеймемом).

А18551 / 9(с2)

П331

Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією / Р. Я. Пиріг ; Інститут історії України , Національна академія наук України. – Київ : [б. в.], 2008. – 209 с.

В книзі досліджується дія двох потужних чинників впливу – німецько-австрійської окупації і російської імперської спадщини на форму, характер і долю державного утворення доби Української революції – гетьманату Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.)

Б9041 / 9(с2)

П331

Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір [Текст] / Р. Я. Пиріг ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАНУ, 2016. - 518 с.

У книзі функціонування Ради Міністрів Української Держави 1918 р. висвітлюється через персональну участь кожного з членів уряду в законотворчій роботі, виробленні та реалізації державної політики в основних галузевих сферах. Розглядаються фахові, управлінські, особистісні якості міністрів, вплив їх політичних поглядів на державне будівництво, відносини з гетьманом, німецькими військовими та дипломатами. Простежено епілог долі кожного з урядовців.

А10957 / 9(с2)

Р338

Реєнт О.П. Павло Скоропадський / О. П. Реєнт. – Київ : "Альтернативи", 2003. – 304 с. : іл.

Узагальнений історичний нарис про політичного і військового діяча, гетьмана Української Держави Павла Петровича Скоропадського. Він відіграв особливу і помітну роль у новітній історії України, залишивши у неї неповторний слід. Блискучий військовий, який пройшов шлях від кавалергарда до генерал-лейтенанта у царській армій, Павло Скоропадський у буремні 1917-1918 рр. втілив на практиці споконвічну ідею української державності.

А33356 / 9(с2)

С137

Савченко В. А. Павло Скоропадський / В. А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2015. – 64 с.

Павло Скоропадський (1873—1945) — державний і політичний діяч, воєначальник, останній український гетьман. Він активно сприяв розвитку економіки, науки, культури та освіти в Україні, виступав за відродження гетьманської держави. Проте його боротьба за вільну Україну позначена багатьма трагічними подіями.

А18157 / 9(с2)

С137

Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В. А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. - 378 с.

Нова книжка відомого історика В.Савченка присвячена Павлу Скоропадському, останьому гетьману України, діяльність якого пов’язана з бурхливими подіями епохи Громадянської війни.

9(с2)

С44

Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський ; авт. передм. Г. В. Папакін. – К. : Україна, 1992. – 112 с.

Павло Скоропадський – останній гетьман України – у своїх спогадах розповідає про маловідомі факти з історії громадської війни в Україні, цікаві подробиці про діяльність Центральної Ради та айстро-німецького командування, а також про той нелегкий шлях, справжнє «ходіння по муках», що пройшла українська інтелігенція у ті буремні роки.

А36822

С445

Скоропадський П. П. Спогади: Кінець 1917 – грудень 1918 : пер. з рос. / П. П. Скоропадський ; пер. Е. Соловей ; упоряд. І. Гирич. – Київ : Наш формат, 2017. – 455 с.

У цих пронизливих спогадах постають буремні роки революції і громадянської війни та особиста драма Скоропадського, який, за влучними словами В’ячеслава Липинського, став українцем, тільки переставши бути гетьманом. Але, на жаль, було вже пізно: Україну охопив червоний морок з півночі.

Б8344 / 9(с2)

Т427

Тинченко Я. Ю. Війська ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень-грудень 1918 р. / Я. Ю. Тинченко ; худ. Б. Піргач. – К. : Темпора, 2014. – 152 с. : 2 вкл. л., іл.

Сучасні дослідники по-різному оцінюють період правління в Україні гетьмана П.П. Скоропадського у травні-листопаді 1918 року. Одні перераховують чимало здобутків останнього Гетьманату, інші засуджують Скоропадського за ухили в російську сторону та марнування часу. У військовій галузі – організації українських збройних сил, гетьман користався наробками та здобутками свого попередника – військового міністра Центральної Ради Олександра Жуковського. Характерною відмінність від періоду Центральної Ради стали, хіба що, зовнішні ознаки – уніформа у царині якої за часів гетьманування П. П. Скоропадського було здійснено чималі зрушення. «Барвисті» сердюки та конвойці П. П. Скоропадського, характерні «гетьманські» погони, закарбовані на відеохроніці та фотонегативах того часу, назавжди ввійшли до вітчизняної історії.

А3735 / 9(с2)

У-517

Ульяновський В. І. Церква в Українській державі 1917-1920рр. (Доба Гетьману Павла Скоропадського) : навчальний посібник для студентів вузів / В. І. Ульяновський. – Київ : [б. в.], 1997. – 320 с.

У посібнику розглядається особиста позиція Гетьмана Павла Скоропадського стосовно релігії та Церкви. Детально, на підставі виключно архівних матеріалів, аналізується структура, склад та основні напрями діяльності Міністерства ісповідань щодо Православної Церкви та інших конфесій. Всебічно розглядається внутрішньо церковне життя: єпархіальні Собори, загальний стан Церкви та її управління, вища церковна влада, друга та третя сесія Всеукраїнського Церковного Собору.

А20352 / 9(с2)

Ф497

Фігурний Ю.С. Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі / Ю. С. Фігурний ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : [б. в.], 2008. – 128 с.

У книзі аналізується державотворча та етнонацієтворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі.

А29365 / 9(с2)

Ш968

Шурхало Д. Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники / Д. Шурхало. – Львів : ПАІС, 2013. – 224 с.

Автор цієї книжки намагається зрозуміти суперечливу постать гетьмана Павла Скоропадського, порівнюючи його не з тогочасникоми українськими політиками, а з товаришами по службі: Карлом Густавом Маннергеймом та Петром Врангелем. Ці генерали-кавалеристи належали до свити останього російського імператора і добре знали одне одного. До 1917 року їхні кар’єри розвивалися дуже схоже. Після розвалу Російської імперії вони почали на її уламках створювати нові держави. Впоратися із цим завданням пощастило лише Маннергейму.

А26110 / 9(с2)

Я603

Яневський Д. Б. Проект “Україна”. Грушевський. Скоропадський. Петлюра : таємна історія української державності / Д. Б. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 921 с. : іл.

На сторінках цієї книги автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе, ясне уявлення про феномен української державності. Він не зміг утриматися від спокуси сформулювати свої варіанти відповідей на питання: у чому була суть «Української революції» під проводом Української Центральної Ради і яку історію написав видатний національний історик Михайло Грушевський? Якою бачив Україну засновник Української гетьманської держави 1918 року Павло Скоропадський і чому загинуло це державне утворення? Хто, як і коли насправді створив Директорію та хто стояв за спиною Симона Петлюри? Що приховують сучасні міфотворці про вітчизняну історію періоду 1917-1920 рр., і спробуєте разом із автором з’ясувати, що саме відбувалося на теренах сучасної України у цей час.