ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

"Пам’ятаємо. Перемагаємо. 1939 – 1945"

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку до Дня пам’яті та примирення, присвячена жертвам Другої світової війни та  Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

В2749 / 9(с2)
А437

Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни : матеріали Міжнародної наукової конф., м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. / Чернігівська облдержадміністрація, Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд. : С. В. Бутко, Р. І. Пилявець. – Чернігів : Десна Поліграф, 2012. – 144 с. : фот.

Збірка вміщує вітання гостям і учасникам конференції від її організаторів, наукові доповіді та повідомлення вітчизняних істориків і краєзнавців, музейних працівників України, Білорусі та Росії, присвячені проблемним питанням руху Опору в Україні в роки Другої світової війни, терору і злочинів нацистської окупаційної влади проти мирного населення та питанням державної політики з увічнення пам’яті жертв війни, і конкретно – вшанування пам’яті жертв Корюківської трагедії 1943 р.

Б6479 / 9(с2)
Б489

Беркгоф К. Жнива розпачу : життя і смерть в Україні під нацистською владою / К. Беркгоф. – Київ : Критика, 2011. – 456 с. : фото

Moнoграфію присвячено дослідженню повсякденного життя та стратегій виживання під нацистською окупацією в 1941-1944 роках населення «найбільшої колонії нацистської Німеччини» - Райхскомісаріяту України, який охоплював чималу частину українських теренів. Особливо важливим є висвітлення штучного голоду в Києві, який автор порівнює з Голодомором 1933-1934 років, а також аналіз етнічних ідентичностей та політичних лояльностей і висновок про вплив совєтських репресивних практик на творення ментальності, що зумовила брак солідарності й опору окупантам в обставинах терору та масового нищення.

А35408 / 9(с2)
В429

Війна і міф. Невідома Друга світова / В. В’ятрович [та ін.] ; гол. ред. С. С. Скляр ; заг. ред. : О. Зінченко, В. В’ятрович, М. Майоров ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 269 с. : іл.

У книзі відомі українські історики розвінчують міфи радянської пропаганди. Робота істориків ґрунтується на довготривалих дослідженнях та опрацюванні розсекречених документів.

В1353 / 9(с2)
В433

Вікопомний подвиг : Україна у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років : фотоальбом / упоряд. А. Ашот. – Київ : Фенікс, 2006. – 213 с.

Фотоальбом присвячено безсмертному подвигу, ратній звитязі рядових бійців і командирів, партизанів і підпільників, а також відомих воєноначальніків. Фотографії, документи, фронтові лісти вміщенні і виданні – це розповідь про запеклу боротьбу з ворогом на фронті і тилу, про злочини гітлерівців проти людства в роки Другої світової війни. Переважна більшість фотографій в альбомі друкується вперше або друкувалась лише в роки війни на сторінках періодичний видань.

В3886 / 9(с2)
Л937

Люди Победы / Телеканал “ИНТЕР” ; глав. ред. А. Никитин ; лит. ред. О. Никитина ; фот. : Д. Сук, Д. Ильченко, В. Дегтярь. – Киев : Конформ Стайл ; Киев : Киевский дом книги, 2015. – 211 с. : фот.

Герої книги — сто наших сучасників, які визволяли нашу країну від німецько-фашистських загарбників. Кожен з ветеранів ділиться з читачем своїми спогадами про життєвий шлях, думками про минуле й сучасне. Книга представляє безцінний документальний матеріал. Світлини, зроблені спеціально для книги, багато можуть розповісти про життя ветеранів. Кожне фото – це коротка історія непростої долі унікальної людини, яка пройшла війну.

Б8968 / 069
П187

Партизанські колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні : щоденники / НАН України, Ін-т історії України, Нац. музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс ; ред. кол. : Л. В. Легасова [та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – 304 с.

У науково-документальному виданні вперше публікуються повні версії щоденникових записів учасників радянського руху Опору в Україні. Щоденники віддзеркалюють різні сторони «малої війни»: протистояння підрозділам окупаційних військ, загонам допоміжної місцевої поліції, воякам - членам українського національно-визвольного руху; дають змогу повніше реконструювати соціальні відносини між партизанами та різними верствами населення окупованої України; розкривають особливості повсякдення, побуту й дозвілля бійців партизанських загонів.

А25822 / 9(с2)
П444

Подольський А. Ю. Уроки минулого. Історія Голокосту в Україні : навч. посіб. / А. Ю. Подольський ; Укр. центр вивчення історії Голокосту. – 3-є вид.. – Київ, 2012. – 98 с. : рис., фот.. – (Укр. б-ка Голокосту)

Навчальний посібник присвячений складним сторінкам історії України ХХ століття, історії Другої світової війни на українських землях, а саме долі євреїв України в добу нацистської окупації (1941–1944 рр.), – історії Голокосту на теренах України, яка була одночасно частиною геноциду єврейського народу в усіх окупованих нацистами країнах Європи в період Другої світової війни (1939–1945 рр.).

А20103 / 9(с2)
Т351

Терлюк І. Я. Окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр. і проблеми творення української національної державності : історія держави і права / І. Я. Терлюк ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Каменяр, 2009. – 126 с.

У виданні розглядаються організаційно-правові питання встановлення та діяльності в Україні окупаційних цивільних адміністрацій, а також спроби творення української національної державності в період німецько-радянської війни.

Значна увага приділяється функціонуванню німецького окупаційного режиму. Охарактеризовано ідеологічні засади, інституційні форми та організаційно-правовіосновидіяльності українського повстанського руху.

А32893 / 9(с2)
У45

Україна. Війна. Власна пам’ять : дослідження, документи, свідчення / НАН України, Ін-т історії України, Нац. музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс ; ред. кол. В. А. Смолій [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. – 264 с. : табл., фот.

У синтетичній праці в пам'яттєво-студійному та джерелознавчо-музейному форматі розкривається український вимір Другої світової війни. До науково-документального видання ввійшли статті істориків, маловідомі документи з фондового зібрання Національного музею історії України у Другій світовій війні, розлогий науково-довідковий апарат.

А35699 / 9(с2)
У45

Україна : 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, НАН України, Ін-т історії України ; ред. кол. Л. В. Легасова (кер. проекту) [та ін.]. – Київ, 2016. – 504 с. : факс., фот.

У науково-документальному виданні висвітлюються події перших ста днів німецько-радянської війни, що відбувалися на теренах України й визначали її подальший перебіг. До видання ввійшли теоретичні та музейно-прикладні дослідження істориків; відомі, маловідомі й такі, що публікуються вперше, документи з архівосховищ України, Російської Федерації та фондового зібрання Національного музею історії України у Другій світовій війні. Окопна правда постає зі спогадів учасників оборонних боїв 1941 р.

М2089-1 / 9(с2)
У45

Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст. : іст. нариси : у 2 кн.. Кн. 1. – Київ : Наук. думка, 2010. – 731 с.

М2089-2 / 9(с2)
У45

Україна в Другій світовій війні : погляд з XXI ст. : іст. нариси : у 2 кн.. Кн. 2 / НАН України, Ін-т історії України ; ред. : В. А. Смолій, П. Т. Тронько.
Київ : Наукова думка, 2011. – 944 с.

У виданні висвітлюється широке коло питань одного з найбільш драматичних періодів історії України — періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел подається сучасне бачення мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових операцій на території України, політики німецької окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, становища військовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, з'ясовуються також долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.

Б7548 / 9(с2)
У801

Устименко В. Є. У кожного своя правда. Істина одна : Корюківка : довічний біль / В. Є. Устименко ; Чернігівська облдержадміністрація, Укр. ін-т нац. пам’яті, Нац. спілка краєзнавців України, Чернігівська обл. орг.. – Київ : Україна, 2013. – 450 с. : іл.

В основу історичного науково-документального дослідження покладено обсяг джерел, архівних матеріалів, розповідей очевидців Корюківської трагедії, знищення німецькими загарбниками у тисячних вимірах мирних співвітчизників та десятків населених пунктів Чернігівщини 1941 – 1945 рр.

Б9305 / 9(с2)
Ш708

Шлях у вічність. Книга пам’яті / авт.-упоряд. Л. І. Попова. – Харків : Фоліо, 2016. – 158 с. : фот.

Книга пам'яті «Шлях у вічність» про шахтарів та мешканців Західного Донбасу, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України. Дані для книги надані членами сімей загиблих, товаришами або взяті зі статей журналістів.