ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 250-річчя Коліївщини

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку "Гайдамацьке повстання 1768 року", до 250-річчя Коліївщини.

У 1768 р. під керівництвом запорожця М. Залізняка та сотника надвірного козацтва І. Гонти розпочалося одне з найбільших тогочасних повстань нижчих станів у Східній Європі, яке в історіографії отримало назву Коліївщини. Воно продовжило традиції попередніх визвольних змагань українців.

 

Бібліографічний список видань:

9(с2)

А82

Аркас М. М. Історія України Русі / М. М. Аркас. – 2-е факс вид. – К. : Вища шк., 1990. – 395 с.

А35939 / 9(с2)

Б78

Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 5-е вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 717 с.

9(с2)

І-907

Історія України в особах : IX–XVIII ст. / ред. Т. М. Теліженко ; худ. ред. Т. М. Канарська ; техн. ред. Н. С. Подоляк. – Київ : Україна, 1993. – 395 с.

А35375 / 9(с2)

Б906

Букет Є. Швачка – фенікс українського духу / Є. Букет. – Київ : Український пріоритет ; Київ : Альтернатива, 2016. – 358, [1] с.

А35936 / 9(с2)

Б906

Букет Є.В. Іван Бондаренко – останній полковник Коліївщини : історичний нарис / Є. В. Букет. – Київ : Стікс, 2014. – 320 с. : іл.

9(с2)

Г14

Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. : збірник документів / ред. І. Л. Бутич, ред. Ф. П. Шевченко. – Київ : Наук. думка, 1970. – 659 с.

А18477 / 9(с2)

Г911

Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. Грушевський; уклад. Й. Й. Брояк. – Донецьк : БАО, 2008. – 733 с.

Г55

Глухенький М. Г. Колії : іст. роман / М. Г. Глухенький. – Київ : Рад. письменник, 1968. – 365 с.

М589-8 / 9(с2)

Г95

Гуржій О.І. Гетьманська Україна / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб ; Національна академія наук України. – Київ : "Альтернативи", 1999. – 303 с. : іл.

9(с2)14

Г96

Гуслистий К. Коліївщина : історичний нарис / К. Гуслистий. – Київ: Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 48 с.

Пр 1935/68-3

До історії повстання 1768 // Архіви України. – 1968. – (№3 (89)). – С.65-84.

9(с2)

Д696

Дорошенко Д.І. Історія України в 2-х томах. Том ІІ (від половини ХVII століття). – Київ: Глобус, 1991. – 349 с.

М1310-4 / 9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія історії України : у 8 т. Т. 4. Ка-Ком / ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2007. – 518 с. – С. 452-453.

9(с2)

К604

Коліївщина 1768: матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання / ред. кол. П.Т.Тронько та ін. – Київ: Наук. думка, 1970. – 188 с.

9(с2)

К90

Кулаковський В. М. Полум’я гніву народного / В. М. Кулаковський. – Київ: Знання, 1968. – 48 с.

9(с2)

М648

Мірчук П. Коліївщина : Гайдамацьке повстання 1768 р. / П. Мірчук ; Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Т. Шевченка, 1973. – 319 с. : іл.

М732-2 / 9(с2)

П524

Полонська-Василенко Н. Д. Історія України : у 2 т. Т. 2 . Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Д. Полонська-Василенко. – 4-е вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 607 с.

А10136 / 9(с2)

С301

Семененко В.И. История Украины: С древнейших времен до наших дней / В. И. Семененко, Л. А. Радченко. – 3-е изд., испр. и доп. – Харків : Торсінг, 2003. – 480 с.

В1158 / 9(с2)(03)

У-453

Українське козацтво : мала енциклоедія / Науково-дослідний інститут козацтва, при Запорізькому національному університеті ; ред. С. Р. Лях. – 2-е вид. доповн. перероблене. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2006. – 670 с. : іл., фото

9 (с2)

Х88

Храбан Г. Ю. Спалах гніву народного (Антифеодальне, народно-визвольне повстання на Правобережній Україні у 1768-1769 рр.). – Київ: Вид-во при Київ. ун-ті, 1989. – 176 с.

Ш37

Шевченко Т. Г. Гайдамаки: поема / Т. Г. Шевченко ; худож. В. І. Касіян. – Київ: Молодь, 1964. – 162 с. : 5 л. іл.

Щ98

Щурат В. Г. Коліївщина в польській літературі до 1841 р. / В. Г. Щурат. – Львів : [б. в.], 1910. – 21 с.

В215 / 9(с2)

Я471

Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття : навчальний посібник / Н. М. Яковенко. – Київ : Генеза, 1997. – 310 с.

А21916

Я739

Яріш Я. І. Будить хиренну волю : роман / Я. І. Яріш. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 334 с.