ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Всесвітній день свободи преси

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку до Всесвітнього дня свободи преси.

 

Бібліографічний список видань:

Волобуєва, Анастасія. Формування преси Києва (1835 - 1918). Т. 1 / А. Волобуєва, Н. Сидоренко. - К. : Темпора, 2011. - 207 с.­

Ворог свободи слова устами незалежної преси [Л. Д. Кучма] : збірник / Упоряд. Д. В. Чобіт. - Київ : [б. в.], 1999. - 63 с.­

Георгієвська, Вікторія Володимирівна. Історія української журналістики : становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (IX-початок XX ст.) : навчальний посібник / В. В. Георгієвська, Н. М. Сидоренко. - Київ : "АДЕФ-Україна", 2010. - 223 с.

Животко, Аркадій. Історія української преси : навчальний посібник для студентів факультетів журналістики вищих навчальних закладів освіти / А. П. Животко ; упоряд., авт. історико-біогр. нарису, авт. прим. М. С. Тимошик. - Київ : Наша культура і наука, 1999. - 360 с. - (Літературні пам’ятки України)

Жовтобрюх, Михайло Андрійович. Мова української періодичної преси. (Кінець XIX – початок XX ст.) / М. А. Жовтобрюх ; АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1970. - 303 с.

Жовтобрюх, Михайло Андрійович. Мова української преси. (До середини дев’яностих років XIX ст.) / М. А. Жовтобрюх ; АН УРСР, Інститут мовознавства. - Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. - 415 с. : іл.

Лернатович, Володимир Богданович. Аксіологія преси: політична домінанта : навчальний посібник / В. Б. Лернатович ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : СПОЛОМ, 2010. - 292 с.

Павлюк, Ігор Зиновійович. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. / І. З. Павлюк, М. Мартинюк. - Луцьк : "Твердиня", 2005. - 432 с.

Ганжуров, Юрій Семенович. Чорно-"відлига" у дзеркалі преси : газ. публікації як джерело вивчення політичної системи України 1956-1964 рр. / Ю. С. Ганжуров. –Київ : [б. в.], 1999. - 150 с. : іл., 8 л.­
Черняков, Борис Іванович. Джерела до історії української преси учнівської та студентської молоді (ХІХ-ХХ століть) / Б. І. Черняков ; НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника. - Львів : [б. и.], 2005. - 115 с.

Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії (1838—1917 рр.) : список / НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника, Дослідницький центр історії української преси ; уклад.: Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко, О. Д. Школьна. - Львів ; Київ : [б. в.], 1995. - 152 с.

Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Б. Бель [та ін.] ; ред. І. Кост ; Інститут розвитку регіональної преси. - К. : [б. в.], 2013. - 192 с. : іл.

Прозорість влади і засоби масової інформації : матеріали науково-практично їконференції журналістів Волинської області 11-12 листопада 2003 року / Управління у справах преси та інформації Волинської облдержадміністрації, Обласна організація Національної Спілки журналістів України ; упор. В. Т. Денисюк. - Луцьк : [б. в.], 2003. - 112 с. : іл.­

Сагайдачний, Петро. Вага й сила преси / П. Сагайдачний. - Краків : Українське вид-во, 1941. - 31 с. - 5.00 р.­

Флах, Карл-Германн. Влада і злиденність преси / К. - Г. Флах = Macht und Elend der Presse / K.-H. Flach. - Київ : Академія Українскої Преси, Центр вільної преси, 2015. - 186 с. - (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси)

Черняков, Борис Іванович. Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації: ілюстрована періодика від виникнення до середини ХІХ століття / Б. І. Черняков ; Київський Державний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, Центр вільної преси. - Київ : Центр вільної преси, 1998. - 116 с.

Черняков, Борис Іванович. Зображення в культурі і журналістикознавстві / Б. І. Черняков ; Київський університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, Центр вільної преси. - Київ : [б. и.], 1998. - 24 с.­

Черняков, Борис Іванович. Зображальна журналістика як предмет і як об’єкт журналістикознавчого дослідження / Б. І. Черняков ; Київський Державний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, Центр вільної преси. - Київ : [б. в.], 1998. - 80 с. -
Черняков, Борис Іванович. Ілюстрована книжкова періодика у процесі становлення раньої зображальної журналістики / Б. І. Черняков ; Київський Державний Університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, Центр вільної преси. - Київ : Фонд вільної преси, 1998. - 155 с.­

Черняков, Борис Іванович. Методи дослідження ранньої зображальної журналістики / Б. І. Черняков ; Київський Державний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, Центр вільної преси. - Київ : [б. и.], 1998. - 19 с.­

Черняков, Борис Іванович. Формотворення в зображальній публіцистиці / Б. І. Черняков ; Київський університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, Центр вільної преси. - Київ : [б. в.], 1998. - 24 с.­