ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Великий лікар ХХ століття : М. М. Амосов

Книжкова виставка до 100-річчя від дня народження видатного лікаря Миколи Михайловича Амосова експонується в залі каталогів.

Великий лікар ХХ століття :

(до 100-річчя від дня народження Миколи Михайловича Амосова 1913-2002 рр.)

Укладачі: Бергілевич І. О. – головний бібліограф

від. довідково-бібліографічної і інформаційної роботи,

Вовк Л. П. – канд. іст. наук, головний бібліограф.

 

«Не надейтесь, что врачи сделают

вас здоровыми. Они могут спасти жизнь,

даже вылечить болезнь.

Но они лишь подведут к старту,

а дальше, чтобы жить надежно,

учитесь полагаться на себя.»

Н. М. Амосов

6 грудня 2013 виповнюється 100 років з дня народження Миколи Михайловича Амосова - видатного вченого і геніального хірурга, основоположника кардіохірургії в Україні, медичної і біологічної кібернетики, письменника і громадського діяча. 2013 оголошено роком М.М.Амосова в галузі медицини.

Загартування на все життя Амосову дала Друга світова війна. Він був призначений головним хірургом у Польовий пересувний госпіталь, в якому пропрацював усю війну з Німеччиною і Японією. Працювати доводилося в складних умовах,з величезним перевантаженням. Траплялося, що на 2500 поранених доводилося всього 5 лікарів, тому часу на відпочинок практично не залишалося. Всього за роки війни в госпіталі було надано допомогу 40 000 пораненим.

Влітку 1983 року клініка грудної хірургії була реорганізована в Інститут серцево-судинної хірургії, а Н.М. Амосов призначений його директором. Спеціально під клініку було збудовано нову будівлю, зібрана команда кваліфікованих фахівців і це значно розширило можливості для лікування пацієнтів з патологією серця. Амосов був досить-таки жорстким керівником, проте багато фахівців мріяли працювати в його інституті.

У 1988 році Н.М. Амосов залишив пост директора інституту, а на початку 90-х років виконав свою останню операцію на серці.

Н.М. Амосов впроваджував новітні методики в кардіохірургії, заснував Національний інститут серцево-судинної хірургії, створив цілу школу кардіохірургів в Україні – під його керівництвом було захищено 35 докторських і 85 кандидатських дисертацій. Піонер кібернетичних досліджень в СРСР Амосов розробляв комп'ютерні моделі організму людини, працював над штучним інтелектом і намагався побудувати модель оптимального суспільства.

Помер Микола Михайлович Амосов 12 грудня 2002 у віці 89 років від обширного інфаркту і похований на Байковому кладовищі в Києві.

 

Праці М. М. Амосова

Амосов М. Думи і серце : повість / Микола Амосов ; пер. з рос. М. Шумило. – К. : Вид-во худож. л-ри «Дніпро», 1967. – 256 с.

Амосов М. Експеримент : провал чи успіх? : (звіт за 3,5 роки) / Микола Амосов. – К. : «Поліфаст», 1998. – 32 с.

Амосов М. Здоров’я / Микола Амосов. – К. : Вид-во «Нива», 1997. – 142 с. : граф.

Амосов Н. М. Идеология для Украины / Николай Михайлович Амосов. – К. : DEMID, 1997. – 40 с.

Амосов М. Ідеї та ідеали : уривки / М. Амосов // Вісник НАН України. – 2003. – № 12. – С. 45-49.

Амосов Н. Книга о счастье и несчастьях : дневник с воспоминаниями и отступлениями / Н. Амосов. – кн. 2. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 239 с. : ил.

Амосов Н. М. Моделирование мышления и психики / Николай Михайлович Амосов. – К. : Наук. думка, 1965. – 303 с.

Амосов Н. М. Моё мировоззрение / Н. М. Амосов. – Фастов : «Поліфаст», 1998. – 379 с.

Амосов Н. Мысли и сердце : повесть / Николай Амосов. – изд. 2‑е. – М. : Молодая гвардия, 1976. – 319 с.

Амосов Н. Повести / Николай Амосов. – К. : Изд-во художеств. лит. «Дніпро», 1984. – 616 с.

Амосов Н. ППГ – 2266 : записки военного хирурга / Николай Амосов. – К. : «Радян. письм.», 1975. – 190 с.

Амосов Н. М. Природа человека / Н. М. Амосов. – К. : Наук. думка, 1983. – 222 с. : граф.

Амосов Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 64 с. : граф. – (Физкультура и здоровье).

Амосов Н. М. Разум, человек, общество, будущее / Н. М. Амосов. – К. : «Байда», 1994. – 183 с.

Амосов М. Роздуми над вічними проблемами : уривки / М. Амосов // Вісник НАН України. – 2003. – № 12. – С. 36-45.

Амосов М. Роздуми про здоров’я / Микола Амосов // Наука і суспільство. – 1987. – №9. – С. 62‑67.

Амосов Н. М. Страна детства : сб. / Н. М. Амосов, Л. А. Никитина, Д. Д. Воронцов. – М. : Изд-во «Знание», 1990. – 287 с.

Амосов Н. М. Эксперимент : омоложение через большие физические нагрузки / Н. М. Амосов. – К. : «Байда», 1995. – 40 с.

Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова : алгоритм здоровья. Человек и общество / Н. М. Амосов. – М. : ООО «Изд-во АСТ» ; Донецк : «Сталкер», 2002. – 463 с. : ил.

Амосов М. «Я завжди намагався бути чесним і добре ставився до людей» : автобіогр. / М. Амосов // Вісник НАН України. – 2000. – № 12. – С. 38-51.

Історія медицини та охорона здоров’я в Україні : наук.-допом. покажч. л-ри. Ч. 2. : (1981-1991 рр.) / уклад. : С. Є. Бадрук, І. І. Блажиєвська, Л.Є. Корнілова та ін. – К., 1995. – 80 с.

С. 14, 40 : Амосов Н. М.

Новітня Україна 1991 – 2001 : (роздуми видатних сучасників) / авт. : М. М. Амосов, Володимир (В. М. Сабодан), Л. І. Грач та ін. – К. : МАУП, 2001. – 159 с. : іл. – укр., рос.

Література про М. М. Амосова

Большая медицинская энциклопедия в 30 т. Т. 1 : А – Антибиоз / глав. ред. : Б. В. Петровский [и др.] – изд. 3-е. – М. : Изд-во «Совет. энцикл.», 1974.

С. 387-388: Амосов Н. М.

Григор’єв К. Діла і думи Миколи Амосова / К. Григор’єв // Київ. – 1983. – №2. – С. 76-92.

Григор’єв К. Хірург, творець, мислитель / К. Григор’єв // Дніпро. – 1987. – №8. – С. 91-103.

Думанський Ю. В. Історія медицини України в дзеркалі фалеристики : кат. мед. знаків / Ю. В. Думанський, О. В. Синяченко. – Донецьк : Вид. Заславський О. Ю., 2011.

С. 304 : Амосов М. М.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 1 : А. / ред. кол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін. – К., 2001.

С. 439 : Амосов М. М.

Згурская М. П. Николай Амосов / М. П. Згурская. – Х. : Фолио, 2010. – 121 с. – (Знаменитые украинцы).

Історія України: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2001 р. / М‑во культури і мистецтв України, Держ. іст. б-ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, О. Політова, М. Лук’яненко; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – К., 2004.

С. 347 : Амосов М.

Історія України: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2003 р. / М‑во культури і туризму України, Держ. іст. б-ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – К., 2006.

С. 340 : Амосов М.

Історія України: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2007 р. / М‑во культури і туризму України, ДЗ «Держ. іст. б-ка України» ; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко та ін.; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – К., 2009.

С. 568 : Амосов М.

Історія України: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2008 р. / М‑во культури України, ДЗ «Нац. іст. б-ка України» ; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко та ін.; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – К., 2011.

С. 627 : Амосов М. М.

Історія України: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2010 р. / М‑во культури України, ДЗ «Нац. іст. б-ка України» ; упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, та ін.; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – К., 2012.

С. 92, 446 : Амосов М. М.

Кіпніс Г. Амосов такий, який він є / Г. Кіпніс // Вітчизна. – 1993. – №11-12. – С. 100-107. : фото.

Мацука Г. Х. Успіхи в галузі серцевої хірургії : (про М. М. Амосова) / Г. Х. Мацука // Вісн. АН УРСР. – 1989. – №6 – С. 93-94.

Медицинские работники Украинской ССР, удостоенные почетных званий : (библиогр. материалы по сост. 1. 1. 1976 г.) / сост. : М. Г. Каневская, В. И. Хорошко, Д. И. Костенко и др. ; М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка, Киев. НИИ клинич. медицины им. Н. Д. Стражеско. – К., 1976.

С. 3-4, 161, 230, 233, 374 : Амосов Н. М.

Николай Михайлович Амосов : (вітаємо ювіляра) // Радуга. – 1983. – №12. – С. 168.

Строковський М. В ім’я людини : (професор Микола Амосов) : нарис / Микола Строковський. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1962. – 50 с. : іл.

Торжевська Г. Вірність темі : до 90-річчя від дня народження М. М. Амосова (1913-2002) / Г. Торжевська // Вісник НАН України. – 2003. – № 12. – С. 35-36.