ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Історія української народної медицини

Народна медицина як галузь народної культури перебуває на межі двох наук – медицини та етнографії. Українська народна медицина є складовою традиційно‑побутової культури українського народу, де відображається його світогляд, життєвий досвід.

Дослідження народної медицини в етнографічному контексті дає можливість вивчати народні засоби і методи лікування, які відзначаються багатством етнічних і регіональних форм, проводити медико-біологічні порівняння щодо доцільності використання цих ці знань.

Досвід народного лікування містять ще писемні пам’ятки давньоруської культури, зокрема «Ізборник» Святослава (1073, 1076), літописи, «Травники», «Вертогради». «Лікарські порадники» – своєрідні медичні енциклопедії набули поширення у ХVI ст., а з ХVIII ст. стають загальновідомими.

Деякі відомості про медичні знання українців у XVIXVII ст. подають мемуари іноземних послів, місіонерів, мандрівників, які відвідували Україну.

Починаючи з 70-х років ХІХ ст. з’являються спеціальні дослідження, присвячені питанням народної медицини. Докладністю описів відзначаються праці С. Носа «Ліки своєнародні з домашнього обиходу і в картинах життя» (Київ, 1875 р.) В. Милорадовича «Народная медицина в Лубенском уезде Полтавской губернии» (Київ,1902 р.).

За часів гетьманування Івана Мазепи відомим центром культивування лікарських рослин було місто Лубни, яке стало одним із кращих постачальників лікарської сировини на експорт. У ХVIIXVIII cт. в Лубнах діяла одна з перших українських аптек.

Народна медицина відіграє певну роль у відродженні духовних цінностей, пізнанні давніх звичаїв і традицій, національних надбань культури українського народу.

Вивчення історії української народної медицини на сучасному етапі стає предметом зацікавлення як широких кіл громадськості, так і багатьох науковців, етнографів, істориків.

Експозиція виставки розміщена в читальній залі Національної історичної бібліотеки України. Запрошуємо відвідати виставку!

Бібліографічний список

 1. Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова: Алгоритм здоровья. Человек и общество / Н. М. Амосов. – М.; Донецк: 2002. – 431 с.: ил. – Рос. Шифр:В646/61(03)/А23
 1. Барна Б. Народна магія лікування словом та зіллям. Таємничий ключ знахарського зілля. Кн. 2 / Б. Барна. – Запоріжжя, 2015. – 436 с. Шифр:М2951-2/61/Б255
 1. Бойко А. Наше сало. Історія, способи соління, страви, анекдоти / А. Бойко. – Київ, 2007. – 64 с., іл. Шифр:А18205/6/Б779
 1. Болтарович З. Є. Народна медицина українців / З. Є. Болтарович, АН УРСР ; Ін‑т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; Львів. від. – Київ, 1990. – 230 с. Шифр:61/Б791

    

 1. Болтарович З. Є. Українська народна медицина: історія і практика. – Київ, 1994. – 320 с. Шифр: А478/61/Б 796
 1. Гришко І. І. Між Пслом і Ворсклою плекаємо ліси…: [документ.-іст. розповідь] / І. І. Гришко – Полтава, 2020. – 427 с., іл. Шифр:Б11034/63Г/859
 1. Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській концепції національного здоров’я: Українознавча монографія / В. В. Сніжко., М. П. Кононенко., Т. М. Присяжна та ін. – Київ, 2007. – 438 с. Шифр:А17307/57/Е457
 1. Екологічний атлас Києва / ред. укладач В. Ф. Приходько. – Київ, 2006. – 60 с.,іл.. карти. Шифр:В1352/57(03)/Е457
 1. Енгалычев П. О продолжении человеческой жизни, или домашний лечебник, заключающий в себе: средства как достигать здоровой, веселой и глубокой старости, предохранть здравие надежнейшими средствами и пользовать болезни всякого рода, с показанием причин и лекарств, почти повсюду пред глазами нашими находящихся. Ч 1. – СПБ.,1825. – 305 с. Шифр:61/Е61
 1. Енгалычев П. О продолжении человеческой жизни, или домашний лечебник, заключающий в себе: средства как достигать здоровой, веселой и глубокой старости, предохранть здравие надежнейшими средствами и пользовать болезни всякого рода, с показанием причин и лекарств, почти повсюду пред глазами нашими находящихся. Ч. 2. – СПБ.,1825. – 323 с. Шифр:61/Е61
 1. Ігнатенко І. В. Народна медицина українців середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) / І. В. Ігнатенко. – Кам’янець-Подільський. 2013. – 334 с., іл. Шифр:А27492/61/І264
 1. Кавка-Прохна Г. Медична служба УПА на Бойківщині / Г. Кавка-Прохна. – Львів: СПОЛОМ, 2023. – 352 с. іл. (Нові надходження).
 1. Катернога М. Т. Українська криниця / М. Т. Катернога. – Київ. 2006. – 136 с., іл. –(Народні джерела). Шифр:А15918/6/К293
 1. Кононенко П. П. Україна: природа, людина, екологія: метод. посіб. / П П. Кононенко, В. В Сніжко, М. П. Кононенко. – Київ, 2005. – 98 с. Шифр:А45662/5/К647

   

 1. Клімов В. В. Асканія-Нова – перлина Таврії / В. В. Клімов. – Харків. 2018. – 120 с. Шифр:А40612/5/К492
 1. Колекційний фонд енергетичних, ароматичних та інших корисних рослин НБС ім. М. М. Гришка НАН України / авт колектив Д. Б. Рахметов, С. М. Ковтун‑Водяницька, О. А. Корабльова та ін. – Київ. 2020. – 208 с.;іл. Шифр:Б11793/58/К602
 1. Конспект флори Середнього Придніпров’я. Судинні рослини / В. І. Чопик, М. М. Бортняк, Ю. О. Войтюк та ін. – Київ. 1998. – 140 с. Шифр:А46197/58/К65
 1. Курорт «Березівські мінеральні води»: (до 150‑річчя від дня заснування) : бібліогр. покажч. / Харк. Держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: В. Р. Антонова, В. О. Ярошик; за ред. О. І. Сердюка. – Харків. 2012. – 128 с. Шифр:А13512/9(с2)/М152
 1. Макаров П. С. По вехам истории / П. С. Макаров. – Дніпропетровськ. 2005. – 150 с., іл. Шифр:А13512/9(с2)/М152

Зі змісту: Народная медицина времен казачества в Украине – С. 37.

 1. Максимович-Амбодик Н. Врачебное веществословие или описание целительных растений, в пищу и лекарства употребляемых, с обьяснением пользы и употребления оных, и изображением рисунков, природному виду каждого растения соответствующих. Кн. 4. – Спб., 1789. – 190 с.: ил. Шифр:61/М17
 1. Народна і нетрадиційна медицина України. Вип. 1. / авт. упоряд. В. Болгов. – Київ, 2003. – 110 с., іл. Шифр:М1012–1/61(03)/Н301
 1. Несторук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора. Екологічні мандрівки / Ю. Нестерук. – Львів, 2003. – 518 с., іл. Шифр:А43185/5/Н561
 1. Первая медицинская помощь. Популярная энциклопедия / ред. В. И. Покровский. – М., 1994. – 255 с., ил. Шифр:В31/61/П261

Зі змісту: Лекарственные растения 123–133 с.

 1. Ружин З. В. Дарунок неба. До 1300‑річчя м. Коростень / З. В. Ружин, Ю. А. Потопальська, О. О. Вакуленко. – Харків, 2005. – 56 с., іл. Шифр:А46606/61/Р837
 1. Сало – то є сила… Найкращі рецепти страв їз сала / упоряд. О. Чайка, Р. Чайка, Я. Чайка; вступ. ст.: П. Мазура. – Тернопіль, 2015. – 108 с.; іл. Шифр:А46417/64/С165
 2. Сніжко В. В. Нариси з психоетнічної екології України / В. В. Сніжко – Київ, 2001. – 334 с.; іл. Шифр:А7644/57/С535
 1. Скачко Б. Г. Якби мати знала: Народні методи лікування дітей / Б. Г. Скачко, Г. О. Орещук. – Київ, 2006. – 479 с.,іл. Шифр:В1362/61/С426
 1. Собко В. Г. Стежинами Червоної книги / В. Г. Собко. – Київ, 2007. – 280 с., іл. Шифр:Б4682/58/С542

  

 1. Стояновський Д. М. Енциклопедія народної медицини: у 2 т. Т. 1. / Д. М. Стояновський. – Київ, 1997. – 462 с., іл. Шифр:М705-1/61(03)/С829
 1. Стояновський Д. М. Енциклопедія народної медицини: у 2 т. Т. 2. / Д. М. Стояновський. – Київ, 1997. – 672 с. Шифр:М705-2/61(03)/С829
 1. Тодео Р. В. «Висока» кухня, або в горах їстимуть добре. Про закарпатську горянську гастрономію / Р. В. Тодер. – Київ, 2020. – 352 с., іл. Шифр:Б11123/64/Т506
 1. Тясминський каньйон / уклад.: Г. М. Таран, Т. П. Чупак. – Черкаси, 2018. – 40 с.: іл. Шифр:Б11856/91/Т996
 1. Чарівний сад на крутосхилах ріки Либідь. Історія Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна в документах та спогадах / О. О. Сенчило, В. В. Капустян, В. П. Коломійчук та ін. – Київ, 2019. – 416 с.: іл. Шифр:А42508/58/Ч203
 1. Червонокнижні судинні рослини національного природного парку «Зачарований край» та їх збереження / В. С. Феннич, І. В. Шишканинець, А. В. Лутак. – Ужгород, 2022. – 72 с., іл. Шифр:Б11663/58/Ч455

  

 1. Шалімов М. О. Засновник імунології та геронтології. «…в Одесі, Ви …запалили… науковий вогник» або «Етюди оптимізму» життя: монографія / М. О. Шалімов. – Одеса, 2020. – 82 с. Шифр:А42655/57/Ш183

 

Бібіліографічні матеріали

 1. Історія України. 2021 : бібліогр. покажч. / М‑во культури та інформ. політики України ; Нац. іст. б‑ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. А. Стегній та ін ; ред. А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип.: А. В. Скорохватова. – Київ, 2023. – 584 с. Шифр: Пр 3034/2021
 1. Історія України. 2018 : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б‑ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко та ін ; ред. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2019. – 576 с. Шифр: Пр 3034/2018
 1. Природно-заповідний фонд Рівенської області : науково-допоміж. Бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б‑ка. – Рівне : Волинські обереги, 2010. – 63 с. Шифр:А23000/57(01)/П77
 1. Ярных Т. Г. 25 лет научной, педагогической и общественной деятельности. (Докторская диссертация «Розробка складу та технології лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва» / сост. А. И. Тихонов, А. М. Котенко, М. В. Буряк. – Харьков, 2010. – 134 с. Шифр:А21711/61(01)/Я758

 

Укладач: Оксана Чугіна,
відділ ДБНІР