ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів

У відділі обслуговування користувачів представлена книжкова виставка «Міжнародний день визволення в’язнів нацистських  концтаборів».

 

Список літератури:

Бойко, Вадим Яковлевич. Слово після страти: [Спогади колиш. в'язня гітлерівських концтаборів, учасника руху Опору] : Докум. повість / В. Я. Бойко. - Київ : Дніпро, 1975. - 464 с.

Бондар, Василь Трохимович. Все - правда. Листя летить проти вітру: Повісті / В. Т. Бондар. - Київ : Укр. видавнича група, 1995. - 342 с.

Бондар, В. Т. Листя летить проти вітру: Розповідь [колишнього в'язня концтабору Дахау]/ В. Т. Бондар. - Х.: Кн. вид., 1963. - 192 с.

Бунелик, Василь Родіонович. Солдати “малої війни”: спогади колишніх в’язнів фашистських таборів смерті / В. Р. Бунелик. - Львів : Каменяр, 1966. - 128 с.

Винницький, Богдан Васильович. Маленька історія України у спогадах в’язня німецьких і совіцьких таборів Василя Винницького та сучасність / Б. В. Винницький. - Дрогобич : Коло, 2012. - 60 с. : іл.

В ярмі окупації. Маловідомі сторінки історії примусової праці на Київщині / Спілка колишніх політичних в’язнів фашистських концтаборів (Київ), Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”. - Київ : Фенікс, 2013. - 148 с. : фот.

Гуцалюк, О. О. Остання війна: документальна повість/ О. О. Гуцалюк. - Житомир: Полісся, 2011. - 229 с. + 8 л. фото.

Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944)

/ Державний комітет України ; упоряд. М. Г. Дубик. - Київ : [б. и.], 2000. - 304 с.

Історія великих страждань: нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / НАН України, Інститут історії України, Меморіальний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років”. - Київ : [б. и.], 2011. - 348 с. : іл. ел. опт. диск.

Естафета пам’яті/ упоряд. А. В. Гулей. - Київ: Фенікс, 2012. - 180 с.: іл.

Ефимов, П. Живые и мертвые (большая трагедия маленького местечка): историко-документальный очерк/ П. Ефимов. - Тернополь, 2008. - 166 с.: фото.

Єльченко, П. Г. Не забувайте нас! Записки колишнього в’язня фашистських концтаборів: (для середнього шкільного віку) : пер. з рос./ П. Г. Єльченко ; літ. обр., пер. В. Ф. Гужва. - Київ: Веселка, 1968. - 100 с.

За тебе, Україно...: українські патріоти в Березі-Картузькому концтаборі (1934-1936) в документах Державного архіву Брестської області / О. Л. Ільїн [та ін.]. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 536 с. : іл.

Катастрофа європейського єврейства [Текст]. Ч.3. Дан Міхман. Винищування євреїв:нацистська індустрія смерті. Ч.4 . Дан Міхман, Гідеон Гройф. Єврейські лідери і єврейський опір. Навчальний посібник / Відкритий університет Ізраїль, Міжнародний соломонов університет ; ред. В. Лазаревський. - Київ : Вирій, 2005. - 390 с.

Коваль, Михайло Васильович. Україна в другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М. В. Коваль ; Інститут історії України НАНУ. - Київ : "Альтернативи", 1999. - 335 с. : іл. - (Україна крізь віки : в 15 т. ; т. 12)

Козленко, Павел Ефимович. По другую сторону черты: истории спасения / П. Е. Козленко. - Одесса : Симэкс-принт, 2015. - 352 с. : факс., фот.

Кравченко, Алла. Українські невільники Третього рейху (минуле і сучасність): публіцистична хроніка / А. Кравченко, С. Батурин. - Львів : Кальварія, 2005. - 235 с. : 12 вкл. арк. фот.

Кучер, Володимир Іванович. Україна 1941 - 1944: трагедія народу за фасадом Священної війни: монографія / В. І. Кучер, О. В. Потильчак ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ ; Біла Церква : Білоцерківдрук, 2011. - 368 с.

Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині. 1941-1944: Документи і матеріали / Хмельницька обласна державна адміністрація, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Державний архів Хмельницької обл. ; упоряд. М. П. Вавринчук. - Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. - 574 с.

Павленко, Микола Ілліч. Українські військополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування: автореферат дисертації на здоб. наук. ст. д-ра істор. наук / М. І. Павленко ; Національна академія наук України, Інститут історії України НАНУ. - Київ : [б. и.], 2000. - 34 с.

Пам’ять заради майбутнього. Кн. 3 / упоряд. М. Демидов. - Київ : Фенікс, 2008. - 415 с. : іл + 20 арк. кольор. іл.

Радигін, А. В. Життя в мордовських концтаборах зблизька/ А. В. Радигін. - Munchen, 1974. - 108 с.: 1 л. портр.

Сербський, М. (святитель). Крізь тюремне вікно: послання сербському народу з концтабору Дахау/ М. Сербський. - Львів: Бадікова Н. О., 2016. - 71 с. - Цю книгу владика Миколай написав у фашистському концтаборі Дахау з 15 вересня по 8 травня 1945 рр.

Українські в’язні концтабору Маутгаузен: Свідчення тих, хто вижив/ Український інститут національної пам’яті, Національна академія наук України, Інститут історії України; ред. В. А. Смолій. - Київ: Олени Теліги, 2009. - 335 с. + 12 л. іл.

Явожно: Спогади в’язнів польського концентраційного табору [Текст] / Об’єднання Українців “Закерзоння” ; Уклад. Б. Гук. - Перемишль ; Торонто ; Львів : [б. и.], 2007. - 354 с. - (Бібліотека Закерзоння ; т. 1. "Спогади").